Recunoașterea LGBT sau schisma: ce vor alege confesiunile creștine?

27 August 2022 23:00
360
Recunoașterea LGBT sau schisma: ce vor alege confesiunile creștine?

Problema recunoașterii LGBT brusc a devenit actuală în confesiunile creștine: Vaticanul, Fanarul, anglicanii... Care pot fi urmările și ce se mai poate face?

Tema extinderii drepturilor LGBT este propulsată cu tot mai multă insistență în societate – atât în ​​Occident, cât și în Ucraina. Respectiv, se fac încercări active de a o transpune și în creștinism. În acest articol vom încerca să prezentăm o privire de ansamblu asupra modului în care sunt tratați sodomiții în catolicism, anglicanism și... Ortodoxie. 

Fanarul

Până de curând, se credea că în Biserica Ortodoxă discuția despre recunoașterea drepturilor LGBT este imposibilă în principiu, deoarece Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție exprimă o poziție foarte clară în această problemă. Sodomia a fost întotdeauna recunoscută ca un păcat și schimbarea învățăturii Bisericii era de neconceput. Dar acum, mai precis, după botezul copiilor unui cuplu gay de către Arhiepiscopul Elpidofor, conducătorul Arhiepiscopiei Ortodoxe a Constantinopolului din SUA, problema atitudinii față de LGBT a început să fie discutată activ în Ortodoxie la diferite niveluri.

Arhiepiscopul Elpidofor ar fi putut să săvârșească botezul fără publicitatea evenimentului. Mai ales că jurnalistul grec Nikos Stamatakis a făcut cunoscut faptul că nu este prima dată când un episcop botează copii care sunt înrudiți cu comunitatea gay și în general are relații amicale cu persoanele LGBT. Citiți mai multe despre împrejurările botezului în articolul: "Ce înseamnă pentru Ortodoxie botezul copiilor din "familia" sodomiților?".

Mai târziu, teologul fanariot și diaconul John Chryssavgis a publicat un articol: "Furtuna din cauza unui botez în Grecia ridică întrebări despre ceea ce încercăm să protejăm", în care a cerut de fapt o revizuire a învățăturii Bisericii despre sodomie și LGBT și recunoașterea drepturilor acestora. Articolul a fost publicat pe "Religion News Service", una dintre cele mai populare resurse de știri americane, și a fost imediat repostat de către "Fosfanariou" (Lumina Fanarului), unul dintre promotorii Patriarhiei Constantinopolului. Mai mult, titlul articolului a fost modificat în așa fel încât să demonstreze că Fanarul a susținut principalul său mesaj, și anume: "Arhiepiscopul Elpidofor a răspuns Bisericii Greciei".

În zilele de 21 și 22 iulie 2022, la ședința Sfântului Sinod al Patriarhiei de la Constantinopol, Patriarhul Bartolomeu l-a susținut de fapt pe Arhiepiscopul Elpidofor, în pofida criticilor aspre din partea efectiv a tuturor membrilor Sfântului Sinod.

Va fi corect să spunem că tema recunoașterii drepturilor LGBT este promovată predominant în cadrul uneia dintre Bisericile Autocefale – în Biserica Constantinopolului. Faptul că botezul copiilor unui cuplu gay de către Arhiepiscopul Elpidofor a avut loc în Grecia a atras Biserica Greacă în discuții, dar ierarhii și teologii săi au reacționat în general negativ. Articolul "Reacția Fanarului la botezul copiilor sodomiților" sugerează faptul că există un lobby gay în cadrul Patriarhiei Constantinopolului, care a decis că acum este momentul potrivit pentru a încerca să legalizeze persoanele LGBT în Ortodoxie. Astfel, atât botezul copiilor sodomiți, cât și articolul lui John Chryssavgis care cere o revizuire a învățăturilor morale ale Bisericii, sunt un fel de coming-out al acestui lobby, adică o dezvăluire publică a ideilor și sentimentelor care au existat anterior în Fanar sub o formă latentă, adică deghizată.

Totuși, pentru Fanarioți înșiși, precum și pentru alte persoane inițiate, existența ideii de legalizare a persoanelor LGBT în Patriarhia Constantinopolului nu a fost un secret. În acest sens, este destul de notabilă conversația dintre coducătorul BOaU (structură care, potrivit Tomosului, este dependentă de Fanar) Serghei (Epifanie) Dumenko și pranksterii care l-au sunat în decembrie 2018 în numele lui David McAllister, parlamentar al Uniunii Eoropene. La apelul de a atenua atitudinea bisericii față de comunitatea LGBT și de a sprijini persoanele gay din Ucraina, Dumenko a răspuns: "Este o problemă dificilă pe care nu ar trebui să o ridicăm la începutul căii noastre, deoarece știți cum percepe societatea ucraineană această temă. Acum trebuie să lucrăm la acest aspect pentru ca societatea ucraineană să-l accepte. E o cale lungă. Desigur, vom căuta răspunsuri la întrebări dificile". Cu alte cuvinte, Serghei Dumenko deja atunci era la curent cu starea lucrurilor.

Dumenko despre homosexualitate: "Acum trebuie să lucrăm la acest aspect, astfel încât societatea ucraineană să-l accepte. Este o cale lungă. Desigur, vom căuta răspunsuri la întrebări dificile".

Comunitatea anglicană

Dacă în Ortodoxie (unde atitudinea față de sodomie ca păcat este dominantă) se fac încercări de a legaliza sodomia, în Biserica Anglicană se întâmplă contrariul. Acolo, susținătorii moralității tradiționale fac o încercare de a restabili înțelegerea biblică pe fundalul recunoașterii LGBT, care domină de mult timp în anglicanism.

Comunitatea anglicană este un fel de confederație de Biserici Anglicane cu sediul în diferite țări și cu autonomie largă. Conducătorul simbolic al Comunității este Arhiepiscopul de Canterbury, în prezent – Justin Welby. Biserica Anglicană are aproximativ 85 de milioane de membri și este a treia confesiune creștină după catolicism și Ortodoxie.

Anglicanii recunosc pe deplin drepturile LGBT și hirotonesc deschis episcopi gay, lesbiene, persoane transgender etc. Rezoluția Bisericii Episcopale din SUA din 23 iunie 2005 prevede: "Membrii Bisericii Episcopale au recunoscut sfințenia în relațiile între persoane de același sex și au venit să susțină binecuvântarea unor astfel de uniuni și hirotonirea sau consfinţirea oamenilor la aceste uniuni. < ...> Sfințenia lor contrastează puternic cu multe modele păcătoase de sexualitate din lume...". Curios, care sunt atunci aceste "modele păcătoase de sexualitate"?

În perioada de 26 iulie – 8 august 2022, pentru prima dată din 2008 a avut loc așa numita Conferință Lambert, la care au participat peste 650 de episcopi din întreaga lume. Proiectele documentelor finale, care au fost prezentate până la desfășurarea conferinței, conțineau atitudini negative față de căsătoria între persoane de același sex. De exemplu, în documentul intitulat "Lambeth Calls" se spunea: "În opinia comuniunii anglicane în ansamblu, căsătoria între persoane de același gen nu este permisă". Documentul mai prevedea că "legitimarea sau binecuvântarea uniunilor între persoane de același sex nu pot fi admise". Desigur, acest lucru i-a înfuriat pe participanții liberali la conferință.

Drept urmare, documentul a fost revizuit și prezentat Conferinței Lambert cu următoarele formulări: "Multe provincii (Bisericile anglicane locale – Red.) continuă să afirme că căsătoria între persoane de același gen nu este permisă. Alte provincii au binecuvântat și au salutat aceleași... uniuni/căsătorii sexuale după o reflecție teologică atentă și un proces de acceptare. În calitate de episcopi, tindem să ascultăm și să mergem împreună la cel mai mare grad posibil, în pofida dezacordului nostru profund cu privire la aceste probleme".

S-au desfășurat dezdateri aprinse. De exemplu, episcopul pro-LGBT John Harvey Taylor din Los Angeles a spus: "Este ceva ce dezbină, rănește, acuză și este renegat". Un alt reprezentant al lobby-ului LGBTQ din Biserica Angliei Jayne Ozanne a cerut scuze și o explicație despre ceea "ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat". Dimpotrivă, episcopii africani, susținători ai moralității tradiționale, au anunțat că vor refuza comuniunea cu acei episcopii care se declară sodomiți și de asemenea, vor refuza comuniunea cu cei care susțin căsătoria între persoane de același sex.

De aici putem concluziona că în Biserica Anglicană, în pofida întregului său liberalism și a hirotoniei destul de frecvente a sodomiților ca episcopi, mai există unii susținători ai moralității tradiționale și a atitudinii biblice față de sodomie. Între ei are loc o confruntare care, totuși, nu a dus încă la o scindare în interiorul comunității anglicane.

Vaticanul

S-au scris deja multe despre simpatia Papei Francisc față de homosexuali și lesbiene. De asemenea, s-au scris multe despre partea cea mai progresistă a Bisericii Catolice în acest sens, Biserica din Germania, unde așa numita "Cale sinodală" propulsează recunoașterea căsătoriilor între persoane de același sex, permiterea avorturilor, desființarea celibatului și introducerea "preoției feminine". Pentru mai multe detalii în acest sens, recomandăm articolul "Vor reuși catolicii să-și păstreze Biserica? Lecții pentru ortodocși". Există suspiciunea că reformele liberale propuse la nivelul Vaticanului de către catolicii germani amenință să despartă catolicismul. Până și Papa Francisc a recunoscut acum această amenințare. În ziua de 21 iulie 2022, el a adresat un mesaj conducerii Bisericii Catolice, avertizând împotriva schimbărilor unilaterale în doctrina morală și în ordinea canonică, recunoscând că acest lucru poate duce la divizarea Bisericii Catolice. Papa a spus că schimbările promovate de cardinalul german Reinhard Marx și de alți ierarhi liberali îi vor afecta negativ pe catolici.

"Pentru a proteja libertatea Poporului lui Dumnezeu și exercitarea slujirii episcopale, credem că este necesar să lămurim următoarele: "Calea sinodală" din Germania nu are puterea de a-i obliga pe episcopi și pe credincioși să adopte noi moduri de slujire și noi abordări asupra doctrinei și moralității", a spus conducătorul Bisericii Romano-Catolice.

Papa crede că catolicii "ortodocși" și homosexualii au mai multe lucruri comune decât momente care îi despart.

Pontiful nu a încetat însă să-și exprime simpatiile față de sodomiți. Astfel, pe 20 iulie 2022 el a adresat grupului LGBT catolic "Outreach" o scrisoare în care a menționat că în opinia sa catolicii "ortodocși"și homosexualii au mai multe lucruri în comun decât momente care îi despart. În scrisoarea sa, Papa Francisc i-a îndemnat pe catolicii LGBT să lucreze "în direcția culturii comunicării, care reduce distanțele și ne îmbogățește prin diferențe, așa cum a făcut Iisus, Care a devenit mai aproape de toți".

Este momentul să întrebăm: de partea cui este Papa Francisc? Pe de o parte, el avertizează că încercările de a schimba doctrina Bisericii și de a recunoaște sodomia ca acceptabilă, amenință să despartă catolicismul, iar pe de altă parte, prin jocul său cu persoanele LGBT, el face totul pentru a se asigura că doctrina Bisericii totuși a suferit schimbări.

Dacă privim situația LGBT în general, putem afirma că în Ortodoxie s-a aruncat doar prima piatră de încercare, în catolicism situația este pe punctul de a schimba doctrina morală, iar în anglicanism s-a făcut deja punctul de cotitură, drepturile persoanelor LGBT (ca și alte inovații liberale) au fost recunoscute pe scară largă, dar partea conservatoare a denominației nu lasă nicio încercare de a reveni la înțelegerea biblică a problemei. Nu vorbim despre confesiunile protestante pentru că totul acolo este clar de mult timp: totul este recunoscut, totul este acceptabil și nu mai există vreo discutare semnificativă.

Legislația seculară

Procesele și discuțiile despre sodomie care au loc în cadrul confesiunilor creștine au loc pe fundalul faptului că legislația laică din țările în care aceste confesiuni sunt predominant reprezentate se schimbă din ce în ce mai mult în favoarea persoanelor LGBT.

Nu vom face o analiză a drepturilor LGBT în domeniul legislativ în fiecaree țară în parte. În general, Uniunea Europeană sprijină foarte mult persoanele LGBT. În multe țări, drepturile LGBT sunt protejate chiar mai bine decât cele ale persoanelor de orientare tradițională. În calitate de țară candidată la aderarea la UE, Ucraina este obligată să urmeze aceste tendințe.

Trebuie menționat faptul că în rândul țărilor UE există excepții. De exemplu, Polonia a avut destul succes în a rezista tendințelor paneuropene în domeniul drepturilor LGBT. Articolul 18 din Constituția Poloniei prevede următorele: "căsătoria este o uniune între un bărbat și o femeie care se află sub protecția și îngrijirea Republicii Poloneze". Cuplurilor de același sex nu li se permite să adopte copii. Polonia nu numai că nu recunoaște căsătoriile homosexuale, dar chiar și uniunile civile între persoane de același sex, deși problema este în discuție. Societatea poloneză are în cea mai mare parte  o atitudine negativă față de recunoașterea drepturilor LGBT. Peste o sută de municipalități, care acoperă aproximativ o treime din teritoriul Poloniei, în mod neoficial s-au declarat "zone libere de LGBT" și chiar au pus semne rutiere pe care se menționează acest fapt. Totuși, Ucraina se pare că nu va urma exemplul Poloniei. Acest lucru reiese din faptul cât de ușor Rada Supremă a ratificat scandaloasa Convenție de la Istanbul în ajunul obținerii statutului de candidat pentru aderarea la UE.

Ca răspuns la o petiție privind legalizarea căsătoriilor homosexuale în Ucraina, Președintele Volodimir Zelenski a declarat pe 2 august 2022 că în conformitate cu Constituția căsătoria este o uniune de familie între o femeie și un bărbat și că Constituția nu poate fi schimbată în timpul funcționării legii marțiale. Să însemne acest răspuns că problema va fi pusă pe ordinea de zi după terminarea războilui? Este greu de ghicit. Totuși, Președintele a dat undă verde parteneriatelor între persoane de același sex: "În același timp, guvernul a dezvoltat opțiuni privind legalizarea parteneriatelor civile înregistrate în Ucraina, ca parte a lucrului în direcția stabilirii și asigurării drepturilor și libertăților omului".  De asemenea, Zelenski a ordonat premierului Denis Șmyhal să ia în considerare problema ridicată în petiție și să-i raporteze rezultatele. Îndrăznim să presupunem că rezolvarea acestei probleme va depinde, ca și în cazul ratificării Convenției de la Istanbul, de perseverența partenerilor noștri europeni și americani.

Concluzii

În primul rând, subiectul recunoașterii sodomiei amenință cu adevărat să despartă catolicismul acum și Ortodoxia în viitorul îndepărtat (sau poate chiar și apropiat). Anglicanii au implimentat de fapt ideologia LGBT, iar partea conservatoare a acestei confesiuni nu are suficientă putere și influență pentru a inversa procesul.

În al doilea rând, catolicismul se află într-o situație mult mai amenințătoare decât Ortodoxia. Lobby-ul gay de acolo este mult mai numeros și mai puternic. În plus, este mult mai bine organizat. În Biserica Romano-Catolică, unde în mod tradițional nu sunt permise dezacordurile cu privire la probleme semnificative care țin de dogmă sau moralitate, nu va funcționa versiunea anglicană, în care sodomia este considerată un păcat de unele comunități și o normă – de altele. Acolo este fie da, fie nu pentru toată lumea. Și atât timp cât părțile sunt ireconciliabile în această problemă, dezbinarea pare foarte probabilă. Se pare că Papa Francisc, care a anunțat recent că ar putea demisiona din motive de sănătate, a fost ghidat nu numai de starea sănătății, dar și de lipsa dorinței de a vedea schisma și urmările sale în timpul pontificatului său.

În al treilea rând, Bisericile Ortodoxe Autocefale nu vor fi de acord cu schimbări în învățătura morală. Gradul maxim care va fi posibil în această direcție este proclamarea de către unii teologi individuali (sau poate chiar ierarhi) a poziției lor "homofile", prin "binecuvântarea" demonstrativă a cuplurilor de același sex, dar nimic mai mult. Dacă vom examina aceste procese în contextul tendințelor ecumenice dintre părțile condițional liberale ale Ortodoxiei și catolicismului, putem presupune că susținătorii LGBT din ambele confesiuni vor găsi o modalitate de a se uni într-o formă sau alta.

În al patrulea rând, BOaU, ca structură dependentă de Patriarhia Constantinopolului, va lua poziția indicată de "Biserica-Mamă".

În al cincilea rând, deoarece legea ucraineană nu a fost încă modificată pentru a valida drepturile LGBT, nu este prea târziu să luăm inițiativa de a asigura drepturile credincioșilor și ale tuturor persoanelor care aderă la viziunea tradițională a căsătoriei și familiei. Acest lucru pare foarte actual, deoarece tendința din Europa este de a trece de la egalizarea drepturilor la persecutarea oamenilor care numesc sodomia un păcat și, prin urmare, "ofensează sentimentele" sodomiților. Un caz recent din Elveția, unde pe 29 iulie 2022 instanța condamnat și amendat un bărbat în vârstă pentru că a citat pasaje din Biblie și a denunțat sodomia ca un act neplăcut lui Dumnezeu, demonstrează clar pericolul pentru creștini la nivel legislativ.

Dacă nu se va întâmpla vreun miracol, căsătoriile gay sau parteneriatele gay vor fi legalizate în Ucraina într-o formă sau alta. Dar Biserica Ortodoxă Ucraineană este în putere să apere dreptul la exprimarea liberă și să predice înțelegerea biblică a căsătoriei și familiei, să-și protejeze copiii de propaganda sodomiei (în special în școli și alte instituții de învățământ), și totodată dreptul de a refuza angajarea și oferirea serviciilor sau îndeplinirea a altor acte civile pentru persoane cu orientare netradițională. Toate acestea fac parte din conceptul "dreptul la libertatea de conștiință" și trebuie asigurate de stat.

Dacă observați o eroare, selectați textul dorit și apăsați Ctrl+Enter sau Trimiteți o eroare pentru a o raporta editorilor.
Cititi si