Refuzul de a-l pomeni pe Patriarhul Rus: schismă sau o abatere admisibilă

21 Aprilie 02:21
0
Refuzul de a-l pomeni pe Patriarhul Rus: schismă sau o abatere admisibilă

În jur de douăzeci de Eparhii ale BOUkr au decis să nu pomenească numele Patriarhului Chiril în timpul sfintelor slujbe. Acest pas poate fi considerat o schismă?

După aproape două luni de agresiune a Federației Ruse pe teritoriul Ucrainei, aproape douăzeci de Eparhii ale Bisericii Ortodoxe Ucrainene au anunțat încetarea pomenirii numelui Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse Patriarhului Chiril la toate slujbele divine.

Ierarhii (sau consiliile eparhiale) și-au explicat decizia în primul rând prin faptul că poziția Patriarhului Chiril față de războiul din Ucraina diferă de cea pe care o au aproape toți ierarhii și credincioșii din țara noastră. Și în al doilea rând, prin nevoia de a-i împiedica pe credincioșii ispitiți să treacă la așa numita Biserică Ortodoxă a Ucrainei (BOaU), deoarece este foarte greu de explicat ceea ce se întâmplă acum în țara noastră cu ajutorul argumentelor bisericești.

Cei de la patriarhie cred că o astfel de explicație a motivului privind refuzul de a-l pomeni pe patriarh nu este altceva decât o schismă. Cu acest prilej, Patriarhul Chiril a scris o rezoluție pe raportul Mitropolitului Evloghie de Sumy, în care se notează că "încetarea pomenirii Întâistătătorului Bisericii nu din cauza erorilor doctrinare sau canonice, sau a rătăcirii, ci din cauza neconcordanței cu unele păreri și preferințe politice, este o schismă, pentru care toți cei care o săvârșesc vor răspunde în fața lui Dumnezeu, și nu numai în veacul viitor, dar și în prezent".

În calitate de exemplu contrar, conducătorul Bisericii Ortodoxe Ruse l-a citat pe "prot. Grigore Prozorov, care nu a încetat pomenirea numelui Mitropolitului Serghie, care a oficiat până în 1942, adică până la arestarea și moartea sa, slujbe în singura biserică a Patriarhiei Moscovei din Berlin în timpul războiului" (notăm între paranteze că exemplul nu este pe deplin reușit, deoarece protoiereul Grigore Prozorov l-a pomenit pe Întâistătătorul Bisericii, împotriva poporului căruia s-a săvârșit o agresiune militară, și nu invers).

Cuvintele despre schismă, mai ales din buzele conducătorului Bisericii Ortodoxe Ruse, sunt niște acuzații foarte grave, ceea ce înseamnă că nu pot fi ignorate. Așadar, să vedem dacă încetarea pomenirii numelui Întâistătătorului Bisericii de către ierarhi și preoți poate fi considerată o schismă.

Canoanele

Primul argument la care recurg cei care refuză pomenirea este argumentul dreptului canonic. Cert este că canoanele Bisericii nu spun absolut nimic despre obligația preoților de a pomeni numele Patriarhului în timpul sfintelor slujbe.

Spre deosebire de ei, susținătorii pomenirii fac referință la canoanele 13, 14 și 15 ale Sinodului I-II (Constantinopol) din 861, care stabilesc că preotul trebuie să pomenească episcopul (canonul 13), episcopul – pe mitropolit (canonul 14) și mitropolitul – pe patriarhul (canonul 15).

Dar o lectură mai atentă a acestor reguli, precum și aplicarea lor la situația Bisericii Ortodoxe Ucrainene (care este independentă în guvernare, are drepturi de autonomie largă și are propriul Întâistătător), nu ne permite să concluzionam că episcopii ucraineni care au încetat să înalțe numele Patriarhului Chiril, au căzut în schismă. Toți ei îl pomenesc pe Preafericitul Mitropolit Onufrie, care la rândul său îl pomenește pe conducătorul Bisericii Ortodoxe Ruse (deși într-o variantă oarecum "trunchiată": în loc de "stăpân și părinte" – doar ca "stăpân"), ceea ce înseamnă că regulile Sinodului I-II din 861dublu nu sunt încălcate.

În general, refuzând să-l pomenească pe Patriarh, eparhiile ucrainene au revenit la practica majorității Bisericilor Autocefale, în care preoții pomenesc doar numele episcopului conducător, iar acesta – numele Întâistătătorului. Este necesar să reamintim că Preafericitul Mitropolit Onufrie este Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ucrainene?

Tradiția

În general, tradiția de pomenire a Patriarhului Moscovei în toate lăcașurile de cult ale Bisericii Ruse a fost practic inexistentă până la mijlocul secolului al XVII-lea. De exemplu, într-un articol excelent al preotului Mihail Jeltov citim: "În Liturghierele manuscrise din secolele XV și XVI din Moscova și Novgorod, cât și din țările din sudul Rusiei, pomenirea ierarhului își păstrează forma tradițională, moștenită de la Bizanț: "numele arhiepiscopului nostru", și numai în Liturghierul publicat pe timpul Patriarhului Nicon în 1655 este prescris să fie pomenit atât patriarhul, cât și episcopul locului. În același timp, la exclamația "Primul să fie pomenit..." (conform Liturghierului din 1655), "preotul trebuie să-l pomenească doar pe Patriarhul Moscovei, în timp ce pomenirea episcopului local este plasată în dipticul diaconal, după exclamația menționată".

Desigur, nimeni nu va cuteza să afirme că până în 1655 preoții Bisericii Ruse care nu pomeneau numele Patriarhului erau în schismă.

Tradiția de pomenire a Patriarhului Moscovei în toate lăcașurile de cult ale Bisericii Ruse a fost practic inexistentă până la mijlocul secolului al XVII-lea.

La rândul său, preotul Bisericii Ruse Georghe Maximov, apărând punctul de vedere al patriarhiei, susține că preoții Bisericii Ortodoxe Ruse și ai Bisericii Ortodoxe Ucrainene au depus jurământul să respecte tradiția stabilită în orice circumstanțe. Aceasta înseamnă că din moment ce în Liturghier este prescrisă pomenirea numelui Patriarhului, refuzul acestui act este o încălcare a jurământului.

Totuși, o astfel de acuzație de încălcare a tradiției Bisericii Ortodoxe Ruse ridică o serie de obiecții. De exemplu, în Biserica Rusă se obișnuiește să se rostească toate rugăciunile euharistice asupra unui potir (și abia apoi, după "Tatăl nostru", dacă este necesar, Sângele Mântuitorului se poate adăuga în potire suplimentare). Dar Mitropolitul Ilarion (Alfeev), contrar tradiției, săvârșește liturghia asupra mai multor potire concomitent (uneori până la zece la număr), iar nimeni din patriarhie nu-l acuză de încălcare a jurământului și de mărturie mincinoasă. În plus, în timpul pandemiei de coronavirus, în Biserica Ortodoxă Rusă s-a decis să se facă împărtășirea cu mai multe lingurițe sau prin scufundarea linguriței într-o soluție de alcool. Cu greu se poate vorbi despre respectarea vreunei tradiții aici.

Același lucru se poate spune despre slujirea în măști sau despre apelurile Patriarhului de a nu frecventa bisericile.

De frica iudeilor?

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a avut perfectă dreptate când în predica sa din Duminica Triumfului Ortodoxiei din 13 martie 2022, a subliniat că "dependența Bisericii de o forță externă, dependența de cei care au puterea politică este cea mai periculoasă dependență". Și totodată când a spus că "respectăm autoritățile laice, dar ne rezervăm dreptul de a fi liberi de intervenția autorităților în viața internă a Bisericii".

Totuși, foarte ciudate par cuvintele Patriarhului, mai ales pe fundalul războiului din Ucraina și a deciziilor de mai sus (despre lingurițe, măști și nefrecventarea bisericilor), cu privire la lașitatea episcopilor ucraineni care au refuzat să-și pomenească numele: "Astăzi până și pomenirea numelui Patriarhului în biserică pentru unii devine imposibilă de frica iudeilor" și "când cineva, de frică, refuză să-l pomenească pe Patriarh, atunci acesta, desigur, manifestă un semn de slăbiciune, care este periculos pentru viața duhovnicească a celor ce se abat de la adevăr în lucruri mărunte", pentru că dacă "azi nu-l pomenim pe Patriarh pentru că ne este frică, atunci mâine cineva va putea cere mai mult".

Vom cădea de acord că acuzațiile la adresa episcopilor ucraineni care nu s-au speriat de coronavirus, nu au oprit slujbele bisericești și nu au introdus nicio inovație în ceea ce privește Tainele Bisericii (chiar și sub presiunea autorităților), sunt cel puțin îndoielnice. Mai ales dacă ne amintim că la 29 martie 2020, Patriarhul Chiril i-a îndemnat pe credincioși să refuze să viziteze bisericile din cauza fricii de moarte (citat: "Prin harul lui Dumnezeu, practic nimeni nu a murit încă în nicio familie. Dacă se întâmplă acest lucru, într-o clipă toată lumea își va imagina (mortalitatea datorată covidului – Red.) și vom cădea în panică").

Cu alte cuvinte, deciziile în legătură cu noul "coronavirus" au fost luate de Patriarh și Sinodul Bisericii Ortodoxe Ruse din motive de "conservare a sănătății", sub presiunea autorităților și a circumstanțelor externe. Este greu să nu faci aici paralele.

Ce spune istoria?

În istoria Bisericii, refuzul episcopilor de a-l pomeni pe Patriarh, fără motivul ereziei, nu este o noutate.

Astfel, în anii 30 ai secolului trecut o serie de episcopi ai Bisericii Ortodoxe Ruse nu au fost de acord cu poziția Mitropolitului Serghie (Stragorodsky), care a făcut compromisuri cu bolșevicii. Acești episcopi au refuzat să-i pomenească numele în timpul slujbelor divine, pomenindu-l doar pe vicarul patriarhalal, mitropolitul Petru (Polyansky), care era arestat. În același timp, ei nu au ajuns la întreruperea comuniunii bisericești cu Mitropolitul Serghie și Sinodul Patriarhal Provizoriu.

În istoria Bisericii, refuzul episcopilor de a-l pomeni pe Patriarh, fără motivul ereziei, nu este o noutate.

Acești episcopi au fost numiți "nepomenitori" și potrivit președintelui Comisiei sinodale pentru canonizarea sfinților Bisericii Ortodoxe Ruse Mitropolitului Juvenal (Poyarkov), "în atitudinea lor nu au fost depistate motive răuvoitoare sau pur personale. Acțiunile lor au fost condiționate de un fel de grijă pentru binele Bisericii".

Mai târziu, mulți dintre cei "nepomenitori" au fost canonizați ca sfinți. Printre ei se numără: Mitropolitul Chiril (Smirnov) și Mitropolitul Agafanghel (Preobrajensky), Arhiepiscopul Serafim (Samoilovici), Episcopul Victor (Ostrovidov), Damaskin (Țedrik), Atanasie (Saharov) și alții.

În același timp, nici una dintre interdicțiile impuse de Mitropolitul Serghie "renegaților" (termenul Mitropolitului Serghie) care s-au desprins de el formal nu a fost anulată.

De asemenea, putem reaminti că în 1990 Patriarhul Alexie, la o întâlnire cu clerul eparhiilor de vest ale Bisericii Ortodoxe Ucrainene în Lavra de la Poceaev, și-a dat binecuvântarea de a nu menționa numele Patriarhului în timpul slujbelor divine, dacă acest lucru provoacă respingere. Justificarea a fost iconomia pentru binele sfintei Biserici. Și nimeni apoi nu a acuzat de schismă clerul Bisericii Ortodoxe Ucranene care a refuzat să pomenească numele Patriarhului. La del cum nimeni nu l-a numit schismatic pe episcopul Longhin (Jar), care în martie 2016 l-a acuzat pe Patriarhul Chiril de erezia ecumenismului și a refuzat să-i pomenească numele la sfintele slujbe.

În plus, în ultimii 30 de ani am fost martorii modului în care Patriarhul Constantinopolului a încetat pomenirea Arhiepiscopului Atenei, iar Patriarhul Ierusalimului a refuzat pomenirea Arhiepiscopului Antiohiei și invers. În final, nu există informații că Patriarhul Chiril ar fi încetat pomenirea Patriarhului Bartolomeu, a Patriarhului Teodor, a Arhiepiscopului Ieronim și a Arhiepiscopului Hrisostom din cauza căderii lor în erezie. Oare pot fi toate aceste cazuri calificate drept schismă? Bineînțeles, nu.

În 1990, Patriarhul Alexie, la o întâlnire cu clerul Bisericii Ortodoxe Ucrainene în Lavra de la Poceaev și-a dat binecuvântarea de a nu menționa numele Patriarhului în timpul slujbelor, dacă acest lucru provoacă respingere.

Măsură disciplinară și strigăt din inimă

Decizia de a înceta pomenirea numelui Patriarhului Chiril la slujbe a fost dictată nu de considerente politice și de frica de autorități, ci de durerea pentru Biserică, popor, pământ și Patrie. Biserica Ortodoxă Ucraineană a fost întotdeauna cu oamenii săi și nu a împărțit niciodată credincioșii în funcție de preferințele politice sau naționale. În același mod, Ea s-a opus întotdeauna operațiunilor militare din Donbas, a cerut părților în conflict să rezolve problema pe cale pașnică și în același timp, a subliniat necesitatea respectării integrității teritoriale a Ucrainei. Biserica nu și-a schimbat principiile nici după 24 februarie 2022.

De aceea, poporul bisericesc din Ucraina a reacționat cu o durere deosebită la lipsa condamnării din partea Patriarhului a agresiunii Federației Ruse în țara noastră. Căci dacă el este "tată" pentru credincioșii ucraineni, atunci ar fi trebuit să reacționeze ca un tată și nu ca un oficial de stat. Este clar că dacă ar fi vorbit împotriva războiului, "iskanderii" și "lalelele" nu s-ar fi oprit. Dar el ar fi oprit dorința multor credincioși ai Bisericii Ortodoxe Ucrainene de a se distanța nu doar de Patriarh, dar și de BORu în general. Și unde vor merge credincioșii? Fie în BOaU, fie într-o altă structură fără statut canonic.

Poporul bisericesc din Ucraina a reacționat cu o durere deosebită la lipsa condamnării din partea Patriarhului a agresiunii Federației Ruse în țara noastră. Căci dacă el este "tată" pentru credincioșii ucraineni, atunci ar fi trebuit să reacționeze ca un tată și nu ca un oficial de stat.

În plus, poziția Bisericii Ortodoxe Ruse și a Patriarhului Chiril cu privire la războiul din Ucraina nu numai contrazice în totalitate poziția Bisericii Ortodoxe Ucrainene, dar discreditează și Biserica din țara noastră, provocând o furtună de negativism și agresiune față de credincioșii săi. Și de foarte multe ori inițiatorii acestei agresiuni sunt reprezentanțiai Bisericii Ucrainene Greco-Catolice. De exemplu, parlamentarul Oxana Savciuk (greco-catolică) a înregistrat un proiect de lege pentru interzicerea Bisericii Ortodoxe Ucrainene. În orașele Gorodok și Drohobyci, regiunea Lviv, autoritățile au interzis Biserica Ortodoxă Ucraineană la cererea uniaților locali. În ultima lună, au devenit cunoscute mai multe cazuri când uniații au confiscat lăcașuri de cult ale Bisericii Ortodoxe Ucrainene din vestul Ucrainei.

În acest context, credincioșii Bisericii Ortodoxe Ucrainene sunt foarte nedumeriți de contactele active ale reprezentanților Bisericii Ortodoxe Ruse cu Biserica Catolică, unde greco-catolicii sunt fii fideli. Credincioșii Bisericii Ortodoxe Ucrainene nu pot înțelege: ce poate exista comun între BORu și Vatican, care de-a lungul istoriei Bisericii noastre a încercat să o supună scaunului Romei. Și se pare că nu a renunțat la aceste tentative nici în prezent.

În pofida contactelor ecumenice ale BORu cu Roma, agresiunea uniaților față de comunitățile Bisericii Ortodoxe Ucrainene nu face decât să crească. Acesta este motivul pentru multele întrebări și nedumerirea credincioșilor noștri cu privire la astfel de contacte.

***

Refuzul de a pomeni numele Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Ruse în timpul sfintelor slujbe este dictat de durerea pentru poporul Ucrainei, precum și de dorința de a-și menține turma în Biserica canonică. Nu de frica de autorități (timp de 30 de ani ne-am obișnuit cumva cu presiuni constante din partea lor), ci din frica de a pierde sufletele credincioșilor. Și aceasta nu este o schismă, este un apel la schimbarea gândirii celor de la care am dori compasiune și înțelegere.

Dacă observați o eroare, selectați textul dorit și apăsați Ctrl+Enter sau Trimiteți o eroare pentru a o raporta editorilor.
Cititi si