Păianjeni în cutie, sau Cum schismaticii i-au interzis pe schismatici

17 Aprilie 23:16
0
Biserica Ortotoxă a Ucrainei (BOaU) nou înființată îl numește acum pe Filaret Biserica Ortotoxă a Ucrainei (BOaU) nou înființată îl numește acum pe Filaret "preasfințit". Imagine: UJO

Sinodul schismaticei BOaU i-a oprit de la slujire pe "ierarhii" BOU-PK nerecunoscută, expulzați mai devreme din "episcopatul" lui Dumenko. Să analizăm situația.

La 2 februarie 2022, "sfântul sinod" al așa numitei Biserici Ortodoxe a Ucrainei (BOaU) a decis să-i lipsească de demnitate pe "ierarhii" Bisericii Ortodoxe Ucrainene a Patriarhiei Kievului (BOU-PK nerecunoscută), "hirotoniți" de Filaret Denisenko începând cu luna iunie 2019, și i-a oprit de la slujire pe cei trei "episcopi" care au părăsit BOaU împreună cu Filaret, cu perspectiva de a fi caterisiți.

În același timp, adepții condicătorului BOaU Epifanie Dumenko cred că toți cei asupra cărora "Patriarhul de onoare" al BOaU și-a pus mânile după restaurarea BOU-PK, "de fapt nu au demnitate și hirotonie arhierească" și și-au însușit demnitatea pe "cale tâlhărească". Dar totuși ei nu îl consideră pe Filaret un infractor și nu-i aplică nicio pedeapsă.

Aceste decizii ale "sinodului" BOaU sunt atât de inconsecvente și absurde, încât ar trebui analizate mai amănunțit.

Foștii sunt sau nu sunt de fapt foștii?

În hotărârea "sinodului" BOaU se precizează: "Fostul Mitropolit Ioasaf (Șibaev) al Belgorodului și Oboianului, fostul episcop de Belgorod-Dnistrovsk Filaret (Pancu) și fostul episcop Petru (Moskalev) de Valuisk au fost opriți de la slujire și chemați în justiție la tribunalul Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe a Ucrainei pentru încălcarea gravă a ordinii canonice, participarea la întruniri ilegale și la așa-zisele hirotoniri arhierești de la Kiev, fapt pentru care "vor fi lipsiți de demnitatea preoțească".

În Biserica Ortodoxă, cuvântul "fostul" este folosit în raport cu un cleric numai dacă acesta a fost lipsit de demnitate. Acest lucru nu s-a întâmplat în BOaU cu persoanele în cauză. Dar a mai fost ceva care nu are nicio legătură cu dreptul canonic.

Încă din 24 iunie 2019, "sfântul sinod" al organizației lui Dumenko "i-a exclus din rândul episcopatului" BOaU pe Ioasaf Șibaev, Filaret Panku și Petru Moskalev "pentru participarea activă la acțiuni care vizează incitarea confruntării în mediul bisericesc, opunerea conștientă față de hotărârile sinodale, încălcarea Canonului 34 Apostolic, participarea la săvârșirea hirotonirilor într-o eparhie străină, ceea ce contravine Statutului și regulilor canonice".

Ce normă canonică este aceasta – excluderea din rândul episcopatului? Unde, în care canoane este prescrisă? Oare excluderea din rândul episcopatului ne permite să-i considerăm pe episcopii excluși ca foști episcopi? Nu există așa ceva în dreptul canonic ortodox. Numai episcopul care a fost lipsit de demnitate, caterisit de Sfântul Sinod sau Sinodul Arhieresc poate fi considerat drept un fost episcop. Dar nu cel care a fost "exclus din rândul episcopatului".

Ce normă canonică este aceasta – excluderea din rândul episcopatului? Unde, în care canoane este prescrisă?

Cu alte cuvinte, Dumenko nu le-a oprit pe aceste persoane de la slujire, nu le-a lipsit de demnitate, ci i-a izgonit, la fel cum o femeie jignită alungă un concubin care s-a făcut vinovat. Prin urmare, în cazul dat cuvântul "fostul" are aceeași semnificație ca în situația unui cuplu certat, când părțile îi pomenesc pe partenerii nereușiți cu termenul "fostul meu" sau "fosta mea".

Dar după care lege ei sunt judecați dacă cel puțin din iunie 2019 nu au nicio legătură cu conducerea BOaU? Din nou, este puțin probabil că vom primi un răspuns la această întrebare.

Absurditatea situației constă în faptul că Dumenko nu a putut nici măcar să-i izgonească pe "episcopii" vinovați din simplul motiv că ei nu puteau fi membri ai BOaU conform textului Tomosului.

Documentul prevede că BOaU nu poate avea parohii sau, mai mult, eparhii, în afara Ucrainei. Toate parohiile și eparhiile de peste hotare ale Bisericii Ortodoxe a Ucrainei conform documentului emis de Fanar în 2019, sunt trecute în jurisdicția Patriarhiei Constantinopolului. Și eparhia lui Șibaev, ca și cea a lui Panku, se află în afara granițelor Ucrainei (în Rusia și, respectiv, Moldova). Aceasta înseamnă că nici primul, nici cel din urmă "episcop" nu au aparținut vreodată "episcopatului BOaU după acordarea Tomosului, ceea ce, de fapt, Șibaiev a amintit "sinodului" BOaU din 2019. Potrivit clauzei a 4-a a Statutul BOaU, jurisdicția acestei structuri se extinde numai pe teritoriul Ucrainei, iar din moment ce el și Petru Moskalev se află în afara teritoriului Ucrainei, deducem că "se află în afara jurisdicției BOaU".

Deja acum, comentând decizia "sinodului" cu privire la "interdicția sa", Șibaev a subliniat că nu a fost niciodată membru al acestei "găști" a lui Dumenko și a remarcat că "bunul simț, ca să nu mai vorbim de latura morală și de Canoane, este străin și ceva vag pentru ei". "O adunătură de infirmi morali se poate comporta anume așa – ca niște nebuni răutăcioși și mincinoși. Iată ce se întâmplă atunci când ignoranții și persoane imorale sunt la cârma unei instituții pe care ei o numesc biserică", a scris Șibaev pe Facebook.

Interzicerea celor interziși

În publicația sa, Ioasaf s-a adresat lui Dumenko cu o frază foarte interesantă. "Din moment ce nu voi mi-ați dat demnitatea, nu vă este dat vouă să mi-o luați", a scris Șibaev și a adăugat: "Mai întâi, voi înșivă se cuvine să fiți caterisiți pentru cea mai grosolană încălcare nu numai a Canoanelor Bisericii, dar și a normelor morale ale Legii lui Dumnezeu".

Există o altă nuanță aici. Același Iosaf Șibaev a fost găsit caterisit, și nu de schismatici. Acest lucru a fost anunțat de... însuși patriarhul Bartolomeu.

Într-o scrisoare către Patriarhul Alexei din aprilie 1997, acesta scria: "Cu privire la decizia Sinodului Bisericii Ortodoxe Ruse de a-l da anatemei pe Mihail Denisenko de a-l coborî în rândul mirenilor și de a-l caterisi și pe Ioasaf Șibaev <...>. Am anuțat despre ea ierarhiei Scaunului nostru Ecumenic și le-am cerut să nu aibă nicio comuniune bisericească cu aceste persoane".

Scrisoarea Patriarhului Bartolomeu către Patriarhul Alexie, în care confirmă anatema lui Filaret și caterisirea lui Ioasaf Șibaev

Se adeverește deci că mireanul Dumenko vrea să-l caterisească pe mireanul Șibaev. Așa arată "confruntarea" lor din punctul de vedere al Bisericii.

Se adeverește că mireanul Dumenko vrea să-l caterisească pe mireanul Șibaev.

O "iconomie extremă" față de Filaret

Dumenko și tovarășii săi recurg la un limbaj foarte dur cu oamenii pe care i-a hirotonit Filaret și adepții săi, dar nu și cu Filaret însuși. "Sinodul" BOaU a reamintit că anterior i-au interzis lui Filaret "să convoace și să conducă ședințe pentru rezolvarea problemelor de administrare a bisericii, să săvârșească hirotoniri, etc". Totuși, aliații lui Dumenko au decis "din respect pentru meritele anterioare" ale lui Filaret și "având în vedere vârsta și starea sa de sănătate", să aplice o "iconomie extremă fără a lua măsuri mai dure de ordin canonic cu privire la încălcările comise de acesta".

Singurul lucru pe care BOaU a hotărât să-l facă a fost să-l numească pe Filaret nu "Santitatea Sa", ci "Preasfințit" (adresate către un episcop). De asemenea, fotografia sa de pe lista episcopilor a fost mutată de pe primul loc (imediat după Dumenko) pe penultima poziție cu legenda "Patriarhul onorific la pensie". Ar fi inutil să spunem că istoria Ortodoxiei nu a cunoscut asemenea formulări.

Un alt lucru nu este clar – pe ce bază "sinodul" BOaU nu recunoaște "hirotoniile" "arhiereilor" BOU-PK hirotoniți de Filaret începând cu 2019? În fine, dacă Filaret nu este un schismatic (nimeni nu l-a declarat așa), ci "patriarh de onoare", atunci după care lege "hirotoniile" săvârșite de el sunt declarate nevalabile?

Și cea mai importantă întrebare este: de ce "ierarhii" "hirotoniți" de el DUPĂ 2019 nu au "demnitate episcopală", în timp ce cei"hirotoniți" ÎNAINTE DE 2019 au o asemenea demnitate? Este vorba despre Dumenko, Zorea și marea majoritate a altor "ierarhi" ai BOaU pe care Filaret i-a "hirotonit".

Nu întâmplător presa greacă pune aceeași întrebare: "Într-adevăr, de ce nu sunt valide hirotoniile lui Filaret din iunie 2019, și nu din iunie 1992, când a fost caterisit și excomunicat de Sinodul Bisericii Ruse?".

Grecii subliniază că adepții lui Dumenko au ajuns la un impas cu "problema lui Filaret" pentru că înțeleg perfect că "destituindu-l din demnitate pe Filaret a doua oară, se vor condamna pe ei înșiși". Și tocmai din acest motiv "ei nu-l ating pe fondatorul lor și au decis să-l ierte "prin iconomie", fără a aplica măsuri canonice mai dure pentru încălcările comise de el...".

Concluzia la care au ajuns grecii este evidentă: "Cei autoproclamați, excomunicați și anatematizați care alcătuiesc așa numitul "sinod" al BOaU, au supraviețuit prăbușirea structurii lor schismatice și sunt absolut ignoranți în materie de eclesiologie ortodoxă". Subscriem.

Anatema celor anatemizați

Nu mai puțin ciudată pare cererea "sinodului" BOaU adresată Bisericii Ortodoxe a Greciei de a-i anatemiza pe vechii calendariști greci care au dezertat la Filaret.

Aici ar trebui să le reamintim "sinodalilor" lui Dumenko că anatema nu este un blestem, ci o declarație a faptului că o persoană care pretinde sau crede că este afiliată Bisericii, de fapt, nu aparține Bisericii Ortodoxe. În acest sens, de exemplu, este posibilă anatema lui Tolstoi, dar nu a lui Gorki. Pentru că Tolstoi (cel puțin inițial) se considera creștin ortodox, în timp ce Gorki – nu. Cu alte cuvinte, nu poate fi anatemizat cineva care nu aparține Bisericii.

În plus, aici trebuie subliniat că:

  • Vechii calendariști greci nu se consideră parte a Bisericii Ortodoxe a Greciei;
  • Biserica Greacă îi consideră schismatici, ceea ce înseamnă că ei s-au îndepărtat de Biserică;
  • Vechii calendariști s-au anatematizat unii pe alții (au curente și "sinoade" diferite), cât și pe toți cei care nu sunt de acord cu ei.

Atunci ce anatemă cere BOaU? Repetăm, este imposibil să-i anatematizezi pe cei care sunt deja în afara Bisericii. Cităm opinia resursei grecești "Vimaorthodoxias":

"Sinodul" BOaU cere "Bisericii Ortodoxe Canonice a Greciei să-i excomunice și să-i anatemizeze pe cine? Pe cei care nu fac parte din rândurile sale, care nu au comuniune cu ea și care, fiind stiliști, sunt, bineînțeles, schismatici, și prin urmare anatematizați".

Concluzii

După cum vedem, hotărârile "sinodului" BOaU contrazic atât logica și bunul simț, cât și principiile dreptului canonic. Și nu este de mirare. Pentru că structura apărută în rezultatul încălcării canoanelor Bisericii Ortodoxe este pur și simplu incapabilă fizic să respecte aceste canoane. Și nu pentru că nu le cunoaște (deși acest lucru este un fapt), ci pentru că canoanele sunt contrare naturii sale interioare, care se supune doar "părintelui minciunii" și al haosului – diavolului.

Singura problemă este că otrava sa îi poate infecta pe toți cei care intră în comuniune cu această organizație.

Dacă observați o eroare, selectați textul dorit și apăsați Ctrl+Enter sau Trimiteți o eroare pentru a o raporta editorilor.
Cititi si