De partea cui va fi Biserica Albaneză?

Primatul Bisericii Albaneze consideră că apariția Exarhatului este o consecință a legalizării schismei din Ucraina de către Fanar. Imagine: UJO

Întâistătătorul Bisericii Albaneze a publicat o scrisoare despre crearea Exarhatului Rus în Africa, în care leagă acest eveniment de acțiunile Fanarului în Ucraina.

La 8 ianuarie 2022 a fost publicată declarația oficială a Întâistătătorului Bisericii Albaneze Arhiepiscopului Anastasie cu privire la înființarea Exarhatului Patriarhal Rus în Africa. Ce concluzii putem face?

Declarația a fost intitulată destul de elocvent: "Schisma din Ucraina înspre Africa". Oferim textul integral al epistolei Arhiepiscopului Anastasie.

"De la începutul crizei bisericești din Ucraina, am subliniat cu argumente orale și scrise că timpul nu vindecă rupturile și schismele ecleziastice. Dimpotrivă, le adâncește și le întărește. Decizia recentă a Patriarhiei Moscovei de a înființa un Exarhat pe continentul African confirmă temerile inițiale. Odată cu schisma între milioane de ortodocși ucraineni, se creează o nouă schismă pe sensibilul continent african, unde în ultimele decenii s-a dezvoltat misiunea ortodoxă străină. În țările africane de mult timp s-au stabilit diverse confesiuni creștine, precum și islamul expansionist. De acum înainte, africanii de rând vor fi invitați la Ortodoxie de două Patriarhii Ortodoxe, fără a avea comuniune euharistică între ele. Scandalul și slăbirea mărturiei ortodoxe prin această activitate dezbinătoare sunt evidente. Este o evoluție dureroasă.

Afirmația că nu există schismă în Ortodoxie, și că pur și simplu există dezacorduri, se aseamănă cu teoria că nu există coronavirus. Schisma cu varietatea sa de mutații este evidentă, și este nevoie de căutarea urgentă a tratamentului și a vaccinului definit de tradiția apostolică: de reconciliere și dialog.

În noiembrie 2019, am trimis tuturor Întâistătătorilor ortodocși textul publicat și în presă, intitulat "Apel-Rugăciune pentru depășirea polarizării bisericești", în care am subliniat prioritatea absolută a datoriei de unitate, necesitatea recurgerii la dialog, evitarea grupărilor etno-rasiale, activizarea urgentă a principiului sinodalității pe care Biserica Ortodoxă s-a bazat dintotdeauna. Am precizat că "uniți în Duhul Sfânt, cu respect reciproc și cu unicul scop de a găsi o soluție amiabilă, avem posibilitatea de a ajunge la o hotărâre comună pentru întreaga Biserică Ortodoxă".

Acest apel urgent este actual și astăzi".

Textul mesajului Primatului Albanez este simplu și clar. Dar ce concluzii se pot trage din el?

Afirmația că nu există schismă în Ortodoxie, și că pur și simplu există dezacorduri, se aseamănă cu teoria că nu există coronavirus.

Arhiepiscopul Anastasie

Concluzia 1: Schisma există

De fapt, această afirmație se conține în titlul declaraiei, dar trebuie să înțelegem cui i se adresează. În primul rând, patriarhului Bartolomeu. La urma urmei, Întâistătătorul Bisericii Constantinopolului este cel care încearcă să convingă toată lumea că nu există schismă în Ortodoxie. De exemplu, în ianuarie 2021, într-un interviu pentru ziarul "Vima tis Kiriakis" a declarat fără echivoc: "Repet, nu există schismă în Ortodoxie". În diferite formulări, această afirmație apare destul de des în declarațiile conducătorului Fanarului. Și dacă nu există schismă, nu este nimic de rezolvat și, cu siguranță, nu este nevoie să convocăm evenimente sinodale precum este Sinaxa Primaților.

Și iată că Întâistătătorul Bisericii Albaneze spune exact contrariul – schisma există! Mai mult, el compară negarea schismei cu negarea coronavirusului. Dacă luăm în considerare faptul că patriarhul Bartolomeu este unul dintre cei mai înflăcărați luptători împotriva COVID prin vaccinare și tot felul de restricții și interdicții, devine și mai evident că acest mesaj este adresat conducătorului Fanarului.

Arhiepiscopul Anastasie mai spune că schisma nu se va vindeca de la sine. Și acesta este încă un răspuns patriarhului Bartolomeu. "Toate Bisericile Ortodoxe Autocefale vor recunoaște, mai devreme sau mai târziu, independența Bisericii Ortodoxe a Ucrainei", a declarat patriarhul Ecumenic încă în 2019 într-un interviu pentru "TSN. Săptămâna", și de atunci părerile sale nu s-au schimbat deloc. Arhiepiscopul Anastasie spune că nu, schisma se va agrava și va deveni practic ireversibilă.

Concluzia 2: Ucraina și Africa - cauză și efect

Arhiepiscopul Anastasie face o legătură directă între acțiunile BORu privind înființarea Exarhatului în Africa și crearea așa numitei BOaU în Ucraina de către Constantinopol. Așa cum Fanarul a creat o jurisdicție paralelă în țara noastră, BORu a făcut același lucru în Africa. De fapt, Arhiepiscopul Anastasie a echivalat BOaU din Ucraina și Exarhatul Rusiei în Africa, numind-o pe aceasta din urmă o schismă nouă. Putem fi de acord cu acest lucru? Nu, există o diferență fundamentală între situația ucraineană și cea africană. În Ucraina, la momentul creării BOaU, exista Biserica Ortodoxă Ucraineană canonică cu propria ierarhie pe care nimeni, inclusiv Patriarhia Constantinopolului, nu o considera schismă. Iar în Africa, la momentul înființării Exarhatului, ierarhia Bisericii Alexandriei a căzut în schismă, recunoscând BOaU și coliturghisind cu "ierarhi" care nu aveau hirotonie canonică. Dar Arhiepiscopul Anastasie în declarația sa a indicat următoarele – toți cei care se vor opune Exarhatului Rus în Africa vor finevoiți să accepte declarații similare în adresa BOaU.

Arhiepiscopul Anastasie face o legătură directă între acțiunile BORu privind înființarea Exarhatului în Africa și crearea așa numitei BOaU în Ucraina de către Constantinopol.

Este de notat faptul că Arhiepiscopul Anastasie nu exprimă niciun protest sau vreundezacord față de acțiunile BORu, deși consideră că apariția Exarhatului este o agravare a schismei în Ortodoxie. Apropo, Exarhatul Rus a fost creat pe 29 decembrie 2021, adică au trecut aproape două săptămâni și nicio Biserică Autocefală, cu excepția Fanarului, nu a făcut vreo declarație clară în acest sens. Sinodul Patriarhiei de la Constantinopol la 11 ianuarie 2022 a decis să "facă tot posibilul pentru a restabili ordinea canonică pe continentul african". Cum patriarhul Bartolomeu va face acest lucru rămâne un mister. Poate cu ajutorul acelorași oameni de la Departamentul de Stat al SUA care au asigurat crearea BOaU în Ucraina.

Concluzia 3: Este nevoie de convocarea Sinodului

Arhiepiscopul Anastasie trage un semnal de alarmă și spune că trebuie de acționat imediat, iar principalul mijloc de rezolvare al problemei îl vede în "activizarea urgentă a principiului sinodalității", adică convocarea unui Sinod care să soluționeze conflictul apărut în Ortodoxie. În același timp, mulți ierarhi ortodocși consideră că numai Patriarhul Constantinopolului are dreptul de a convoca Sinodul Panortodox. De exemplu, mitropolitul Isaia al Ciprului, care nu recunoaște BOaU și pe Dumenko, a afirmat recent acest lucru. El crede că este stringentă convocarea unei întruniri a Întâistătătorilor, dar a spus că numai patriarhul Bartolomeu trebuie să o prezideze.

Aceasta este doar o părere. Dreptul canonic nu răspunde la întrebarea cine are dreptul de a convoca Sinodul sau Sinaxa. Toate Sinoadele Ecumenice au fost convocate de împărați. Împărații au finanțat Sinoadele și s-au implicat în organizarea lor. La multe Sinoade au participat împărații personal sau și-au trimis reprezentanți. De unde vine ideea că Sinodul trebuie să fie convocat exclusiv de patriarhul Constantinopolului nu este foarte clar și cu siguranță nicăieri nu se poate găsi vreo interdicție pentru primatul oricărei altei Biserici Autocefale în acest sens.

Nu există reguli canonice care să prescrie că numai patriarhul Constantinopolului poate convoca Sinodul.

Patriarhul Bartolomeu a răspuns prin refuz la apelurile de a convoca Sinodul. El susține că a procedat absolut corect în privința Ucrainei – în Ortodoxie nu există schismă, nu este nimic de corectat și, prin urmare, nu există vreun subiect de discuție pentu Sinod. Ce este de făcut în asemenea cazuri? Arhiepiscopul Anastasie nu dă un răspuns direct la această întrebare, ci face referință la declarația făcută acum doi ani, care a fost intitulată: "Apel-Rugăciune pentru depășirea polarizării bisericești". Referitor la Sinod, în Apel scrie următoarele: "Orice întârziere avravează situația actuală care este dureroasă. Și dacă soluția ce va găsi "în final", "în viitor", în istoria Ortodoxiei se vor aduna multe pagini neplăcute. Principiul de bază al sinodalității, pe care s-a bazat de-a lungul timpului Biserica Ortodoxă, este singurul care poate soluționa definitiv criza actuală.Uniți în Duhul Sfânt, cu respect reciproc și cu unicul scop de a găsi o modalitate pașnică, avem posibilitatea de a ajunge la o soluție general acceptată de întreaga Biserică Ortodoxă. Atâta timp cât recurgerea la principiul de sinodalitate va fi amânată la nivel panortodox, dezbinările din Ecumenul Ortodox vor deveni și mai periculoase".

Adică Arhiepiscopul Anastasie spune că atât timp cât așteptăm convocarea Sinodului Ecumenic sau ca patriarhul Bartolomeu să fie de acord cu convocarea acestuia, situația creată ar putea ajunge prea departe.

Oare din aceste cuvinte rezultă că Întâistătătorul Bisericii Albaneze face apel la convocarea unui Sinod prin ocolirea patriarhului Bartolomeu? Nu putem spune acest lucru, mai ales că arhiepiscopul Anastasie nu a venit la Întâlnirea Întâistătătorilor Bisericilor de la Amman în februarie 2020 și nici măcar nu și-a trimis reprezentanți. Întrunirea de la Amman a fost, totuși, o încercare de "activizare a principiului sinodalității, asupra căruia insistă Arhiepiscopul Anastasie. Cel mai probabil, în curând vom auzi despre o nouă întrunire în formatul Amman, iar atunci în sfârșit va deveni clar dacă Arhiepiscopul Anastasie susține cu adevărat principiul sinodal (principiul sobornicității) sau dacă a vorbit doar despre sobornicitatea sub conducerea patriarhul Constantinopolului.

Concluzia 4: Nici un cuvânt despre "papismul Constantinopolului"

Arhiepiscopul Anastasie vorbește cu fervoare și convingere despre necesitatea dialogului, activizării principiului sinodal și tămăduirii cât mai curânde a schismei. Dar el nu spune nimic despre premisele apariției acestei schisme. Iar motivul principal este convingerea ierarhilor Patriarhiei Constantinopolului că Fanarul are dreptul de a lua decizii definitive nu numai pe propriul său teritoriu canonic, dar și pe teritoriul altor Biserici Autocefale. Cu alte cuvinte, aceasta este însăși erezia papismului constantinopolitan, potrivit căreia patriarhul Constantinopolului are atribuții exclusive de a conduce întreaga Biserică Ortodoxă. În fond, la baza dezacordurilor actuale din Ortodoxie se află interpretarea diferită a doctrinei Bisericii, care constituie o problemă dogmatică și prin urmare nu poate fi rezolvată prin compromisuri și concesii reciproce.

Arhiepiscopul Anastasie, la fel ca majoritatea ierarhilor greci, se teme să vorbească despre existența ereziei fanariote sau să admită că Patriarhia Constantinopolului ar putea greși în deciziile sale.

Fără a respinge erezia papismului Constantinopolului și fără a afirma învățătura ortodoxă despre Biserică, este imposibil de soluționat atât problema ucraineană, cât și cea africană. Dar Arhiepiscopul Anastasie, la fel ca majoritatea ierarhilor greci, se teme să facă măcar vreo aluzie despre existența ereziei fanariote sau să admită că Patriarhia Constantinopolului ar putea greși în deciziile sale. Ar fi corect să spunem că în ianuarie 2019 a fost publicată o scrisoarea Arhiepiscopului Anastasie către patriarhul Bartolomeu, în care acesta a explicat refuzul Sfântului Sinod al Bisericii Albaneze să recunoască BOaU. Principalul motiv al refuzului a fost nulitatea hirotoniilor săvârșite de schismaticii ucraineni.

În epistolă se spune: "Ne întrebăm cum hirotoniile săvârșite de Filaret, când era excomunicat și anatematizat, fără hirotonire canonică, au devenit valabile în Duhul Sfânt și pecetea succesiunii apostolice? La nivel panortodox este general recunoscut principiul eclesiologic că hirotoniile schismaticilor și ereticilor sunt "taine" săvârșite în afara Bisericii și sunt invalide, cu atât mai mult hirotoniile săvâșite de cineva care este caterisit și excomunicat. Credem cu tărie că acest principiu fundamental, legat indisolubil de învățătura ortodoxă despre Duhul Sfânt, care constituie temelia de nezdruncinat a succesiunii apostolice a episcopilor ortodocși, nu poate fi neglijat. Ne este greu să înțelegem că lucrurile invalide și inexistente sunt făcute purtătoare de Duh "prin iconomie" și că acțiunile care reprezintă blasfemii repetate împotriva Duhului Sfânt (cum ar fi invocarea de către Filaret, atunci excomunicat, a "Harul Duhului Sfânt) sunt recunoscute retrospectiv "prin iconomie". <…> După toate cele expuse mai sus, punem la îndoială includerea numelui mitropolitului Epifanie în Sfntele Dipticuri".

Ne întrebăm cum hirotoniile săvârșite de Filaret, când era excomunicat și anatematizat, fără hirotonire canonică, au devenit valabile în Duhul Sfânt și pecetea succesiunii apostolice?

Arhiepiscopul Anastasie

Ca răspuns, patriarhul Bartolomeu a scris pe 20 februarie 2019 o epistolă în care a încercat să-i convingă pe ierarhii Bisericii Albaneze de dreptatea sa, dar argumentele sale au fost considerate nesatisfăcătoare.

Și totuși de partea cui va fi Biserica Albaneză?

Alegerea pe care urmează să o facă atât de Biserica Albaneză, cât și celelalte Biserici Autocefale, nu mai poate fi amânată. În 2022 vor avea loc două evenimente alternative, care vor arăta cum este împărțită Lumea Ortodoxă: a doua întrunire în formatul Amman și ritul fierberii Sfântului Mir planificat de Fanar pentru aprilie 2022, la care urmează să participe reprezentanții altor Biserici Autocefale, precum și BOaU recent creată. Prezența la acest eveniment va însemna recunoașterea de facto a BOaU și, înconsecință, a pretențiilor Fanarului la o autoritate exclusivă în Ortodoxie. Dimpotrivă, participarea la formatul Amman este o declarație a dezacordului cu politica Fanarului, deoarece Patriarhia Constantinopolului se opune ferm acestui format.

Situația, după cum a notat Aarhiepiscopul Anastasie, se polarizează rapid. Părțile fac declarații că nu își vor schimba poziția și nu vor face niciun pas spre reconciliere, ceea ce înseamnă că schisma deja a avut loc, și acum se pune problema cine de partea cu va fi în continuare.

La finalul scrisorii adresată patriarhului Bartolomeu la 21 martie 2019, Arhiepiscopul Anastasie scrie: "Pentru a evita orice interpretare greșită, menționăm că în cazul unui deznodământ tragic sub forma schismei (să ne ferească Dumnezeu!), Biserica Ortodoxă Autocefală a Albaniei va rămâne cu Patriarhia Ecumenică, rostind ferm adevărul în dragoste". Să însemne acest lucru că Biserica Albaneză și-a făcut deja alegerea? Se pare că încă nu. Scrisoarea Întâistătătorului nu este încă o decizie sinodală, și nici nu reprezintă o decizie.

Dar trebuie să înțelegem că schismele bisericești care au avut ca bază neînțelegeri dogmatice, nu au împărțit Biserica în părți, ci au fixat căderea celor care aveau viziuni incompatibile cu doctrina ortodoxă.

Dacă observați o eroare, evidențiați textul dorit și apăsați pe Ctrl + Enter pentru a informa moderatorul despre acest lucru.

Sondaj

Va reacționa Președintele Ucrainei la apelul Sinodului de a investiga crimele împotriva BOUkr?
da
25%
nu
75%
nu știu, dar sper că va reacționa
0%
Total voturi: 4

Arhiva

Система Orphus