Conferința de la Moscova: Sinodul va face o evaluare a ereziei Fanarului?

13 Octombrie 2021 02:40
0
La Moscova, ierarhii Bisericilor Autocefale au făcut o evaluare a noii eclesiologii promovate de Fanar. Imagine: UJO La Moscova, ierarhii Bisericilor Autocefale au făcut o evaluare a noii eclesiologii promovate de Fanar. Imagine: UJO

La conferința de la Moscova, ierarhii Bisericilor Autocefale au cercetat noua eclesiologie a Fanarului. Va fi acest eveniment la baza hotărârilor Sinodului BORu?

La Moscova a avut loc conferința "Ortodoxia mondială: primatul și sobornicitatea în lumina doctrinei Ortodoxe". Evident ea a fost îndreptată împotriva acțiunilor anti-canonice ale Fanarului, dar ce caracter poate lua această luptă și la ce poate duce ea – este o întrebare care încă nu are un răspuns. Oferim o prezentare analitică a discursurilor participanților la conferință, precum și a situației ecleziastice în care ea a avut loc.

Preliminarii: crearea BOaU și reacția Bisericii Ortodoxe Ucrainene și a Bisericii Ortodoxe Ruse

La 11 octombrie 2018, la ședința Sinodului Bisericii din Constantinopol a fost adoptat un document prin care s-a declarat anularea transferului Mitropoliei Kievului în jurisdicția Patriarhiei Moscovei din 1686, și totodată acceptarea lui Filaret Denisenko, Makarie Maletici și a tuturor adepților lor din cadrul Bisericii Ortodoxe Ucrainene a Patriarhiei de la Kiev și Bisericii Ortodoxe Autocefale Ucrainene, în "sânul Bisericii", și de asemenea s-a declarat că Patriarhia Constantinopolului continuă procesul de acordare a "autocefaliei Bisericii din Ucraina". Ca răspuns la aceasta, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse a adoptat la 15 octombrie 2018 o declarație care se rezumă la următoarele teze:

  • schisma, ca orice alt păcat, este vindecată numai prin pocăință, altfel rămâne schismă și păcat;
  • ierarhii de la Constantinopol care au decis să intre în comuniune cu schismaticii ucraineni, nu i-au readus la comuniunea cu Biserica, ci dimpotrivă, au devenit ei înșiși schismatici;
  • deoarece Fanarul a căzut astfel în schismă, nu mai poate exista comuniune euharistică cu el, la fel cum nu poate exista comuniune cu episcopii, clericii și laicii Bisericii Ortodoxe Ucrainene care vor intra în comuniune cu schismaticii.

În consecință, comuniunea euharistică cu Patriarhia Constantinopolului a fost ruptă. O decizie similară se conține în Rezoluția Sinodului Arhieresc al Bisericii Ortodoxe Ucrainene din 13 noiembrie 2018: "Luând astfel de decizii anti-canonice, recunoscându-i pe schismaticii în demnitatea lor, Patriarhia Constantinopolului, conform canoanelor bisericești, s-a angajat pe calea schismei. Deci, comuniunea euharistică a Bisericii Ortodoxe Ucrainene cu Patriarhia Constantinopolului este în prezent imposibilă și a încetat".

La începutul lunii decembrie 2018, patriarhul Bartolomeu a trimis episcopilor Bisericii Ortodoxe Ucrainene câteva scrisori, prin care i-a invitat să se prezinte la 15 decembrie 2018 la așa-numitul "Sobor de unificare" împreună cu "episcopatul" BOU-PK și BOAU. Toate aceste scrisori au fost retrimise la Fanar pecetluite. Doar doi episcopi au participat totuși la "Soborul de unificare", care la acea vreme declarase deja că au trecut sub jurisdicția Patriarhiei de la Constantinopol. În urma "Soborului" din 15 decembrie 2018, prin fuziunea a două organizații schismatice – BOU-PK și BOAU, s-a format așa-numita Biserică Ortodoxă a Ucrainei (BOaU). Două zile mai târziu, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ucrainene a adoptat o Adresare către credincioși, în care a declarat că BOaU "este o asociație de schismatici și nu are nicio legătură cu Biserica Ortodoxă Ucraineană. De fapt, nimic nu s-a schimbat pentru Biserica noastră, de vreme ce schismaticii au rămas în schismă, iar Biserica Ortodoxă Ucraineană rămâne adevărata Biserică a lui Hristos în Ucraina", și a făcut apel către credincioși să rămână fideli lui Hristos și Bisericii Sale.

De atunci schismaticii, susținuți de autoritățile de stat, duc o luptă deschisă cu Biserica Ortodoxă Ucraineană, care se manifestă prin adoptarea de proiecte de lege anti-bisericești, reînregistrarea ilegală a comunităților în subordinea BOaU, confiscări forțate ale bisericilor și alte forme de acțiuni ilegale.

Pretențiile Fanarul de a fi primul fără egali

Concepția potrivit căreia conducătorul Bisericii de la Constantinopol este cel mai important arhiereu din Biserică și că doar el deține împuterniciri a fost formulată în articolul mitropolitului Elpidofor (Lambriniadis) "Primul fără egali. Răspunsul Patriarhiei Constantinopolului la documentul privind primatul adoptat de Patriarhia Moscovei". Chintesența argumentelor mitropolitului Elpidofor pe această temă este următoarea: "Dacă vorbim despre sursa primatului, ea este chiar persoana arhiepiscopului Constantinopolului, care ca episcop este "primul printre egali", dar ca arhiepiscop al Constantinopolului, este primul ierarh fără egali (primus sine paribus)".

Ca și în cazul pretențiilor Papei, pretențiile Patriarhului Bartolomeu la conducere au stârnit o reacție firească din partea Bisericii, care și-a ridicat vocea împotriva introducerii în Biserică a acestei învățături false, respinsă cu aproape o mie de ani în urmă.

Patriarhul Bartolomeu însuși a spus în repetate rânduri că el este de fapt conducătorul întregii Ortodoxii. Astfel, în noiembrie 2020, într-un interviu cu ocazia aniversării a 29 de ani de la intronizarea sa în Scaunul Constantinopolului, el a spus: "Noi, ortodocșii, trebuie să fim autocritici și să ne reconsiderăm ecleziologia dacă nu dorim să devenim o federație a Bisericilor de tip protestant. Deoarece în ​​hirotonirea noastră în rangul de episcop jurăm să ne supunem deciziilor Sinoadelor Ecumenice, trebuie să recunoaștem că în Ortodoxia Ecumenică Unică există un "Prim" nu numai în cinste, dar și un "Prim" cu responsabilități și împuterniciri canonice speciale acordate de Sinoadele ecumenice. Aceasta este o garanție a asigurării unității în timp și a mărturisirii comune a Ortodoxiei în lumea contemporană".

În discursul său la Sinaxa din 01 septembrie 2018, patriarhul Bartolomeu și-a declarat dreptul de a fi judecătorul suprem al tuturor episcopilor: "Vrednic este să reamintim care a fost opinia canonistului Miodrag Petrovici: "numai Arhiepiscopul Constantinopolului are privilegiul de a judeca și de a soluționa situațiile conflictuale dintre episcopi, clerici și mitropoliții altor patriarhi".

Iată un citat similar din discursul Patriarhului Bartolomeu: "Unii oameni cred în mod eronat că pot iubi Biserica Ortodoxă, dar nu și Patriarhia Ecumenică, uitând că ea întruchipează adevăratul caracter ecleziastic al Ortodoxiei. <...> "La început era Cuvântul ... Întru El era viaţă şi viaţa era lumina oamenilor" (Ioan 1, 1, 4). Începutul Bisericii Ortodoxe este Patriarhia Ecumenică, "în ea este viață și această viață este lumina Bisericilor". Repausatul mitropolit Chiril de Gorti și Arcadia, ierarhul iubit al Bisericii Mame și prietenul meu a avut dreptate când a subliniat că "Ortodoxia nu poate exista fără Patriarhia Ecumenică". <...> Pentru Ortodoxie, Patriarhia Ecumenică este aluatul care "dospeşte toată frământătura" (Gal. 5:9)".

La rândul său, Mitropolitul Amfilohie de Adrianopol (Patriarhia Constantinopolului) a declarat direct că Fanarul este sursa de existență a oricărei Biserici Autocefale: "Biserica Ortodoxă fără Patriarhia Ecumenică ar fi un fel de protestantism... Este de neconceput ca o Biserică Autocefală... să întrerupă comuniunea cu Ea (Patriarhie Ecumenică – Ed.), deoarece canonicitatea existenței sale decurge din ființa Sa".

Toate acestea contrazic direct învățătura ortodoxă despre Biserică, potrivit căreia credem "În una Sfântă, Sobornicească și Apostolicească Biserică", precum și istoria Bisericii de două mii de ani, care ne învață că niciun episcop nu a pretins vreodată la conducerea în Biserică. Pretențiile Papei de la Roma au dus la faptul că catolicii s-au desprins de Biserica lui Hristos. În consecință, Biserica a recunoscut papismul ca erezie, ca doctrină incompatibilă cu Ortodoxia.

Și iată că în prezent astfel de declarații răsună din partea Patriarhiei Constantinopolului. La fel ca în cazul pretențiilor Papei, pretențiile Patriarhului Bartolomeu la conducere au stârnit o reacție firească din partea Bisericii, care și-a ridicat vocea împotriva introducerii în Biserică a acestei învățături false, respinsă cu aproape o mie de ani în urmă.

Conferințele sunt o metodă de a combate erezia "papismului de la Constantinopol". Organizarea lor este foarte actuală. Chiar putem spune că este de o relevanță specială.

Astfel, organizarea conferinței "Ortodoxia mondială: primatul și sobornicitatea în lumina doctrinei ortodoxe" este o modalitate de a combate erezia "papismului Constantinopolului". Organizarea sa este foarte actuală. Chiar putem spune că este de o relevanță specială, deoarece de la primele decizii anticanonice ale Fanarului, și anume cu aproape trei ani în urmă, patriarhul Bartolomeu nu numai că nu a renunțat la promovarea acestei erezii, dar continuă să persiste în ea. Mai mult, el încearcă să-i atragă de partea sa pe ierarhii din alte Biserici Autocefale.

Subiectele discutate la conferință

În formatul articolului nu este posibil să analizăm toate discursurile, așa că ne vom opri doar asupra unora dintre ele.

Conferința s-a deschis cu discursul de salut al Santității Sale Patriarhului Chiril al Moscovei și al întregii Rusii. În ceea ce privește actualitatea conferinței, el a spus: "Situația din lumea ortodoxă poate fi evaluată ca una de criză. Dovada crizei sunt controversele serioase dintre ortodocși cu privire la înțelegerea structurii Ortodoxiei Ecumenice, noțiunile de primat și sobornicitate, corelarea structurii canonice a Bisericii cu activitățile în domeniul conducerii Bisericii".

În același timp, patriarhul Chiril a spus că una dintre principalele cauze care a dus la apariția crizei a fost amestecul deliberat al politicienilor în treburile ecleziastice. Scopul acestui amestec este încercarea de a împărți Ortodoxia în lumea "greacă" și "slavonă". "Mai mult decât atât, este foarte evident că există tendința de a crea un mediastin, dacă nu chiar de a rupe Ortodoxia greacă, Ortodoxia mediteraneană de Ortodoxia slavonă, și în primul rând de Biserica Ortodoxă Rusă. Deci se încearcă reproducerea modelului schismei din 1054 și în consecință slăbirea Bisericii Ortodoxe...", a spus Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril.

În ceea ce privește problema acordării autocefaliei, Patriarhul Chirill a notat că în timpul pregătirii Sinodului Cretan din 2016, care nu a devenit un Sinod Pan-Ortodox, reprezentanții Bisericilor Autocefale au luat o decizie fundamentală: autocefalia poate fi acordată numai cu acordul tuturor Bisericilor Ortodoxe Autocefale general recunoscute. Această decizie nu a fost inclusă în proiectul de documente finale la cererea Patriarhului Constantinopolului. După Sinodul de la Creta, pe care Patriarhul Bartolomeu îl numește în continuare "pan-ortodox", el a declarat că ar fi primit de la Apostoli dreptul de a acorda personal autocefalia oricui dorește, fără acordul altor Biserici Autocefale.

Patriarhul Chiril a subliniat că conceptul de "primul fără egali" este o eclesiologie nouă, care "nu are temei nici în sfintele canoanele, nici în întreaga Tradiție a Bisericii". O manifestare practică a acestei eclesiologii a fost invazia Patriarhiei Constantinopolului în Ucraina. Mai mult, această situație poate sluji pentru o clarificare și o formulare mai exactă a învățăturii Ortodoxe despre Biserică. "Între timp, în istoria Bisericii au existat adesea cazuri când situațiile critice au dat impuls pentru o înțelegere mai profundă a doctrinei și a diferitelor probleme practice ale vieții bisericești. Sunt convins că avem nevoie de o analiză teologică a ceea ce se întâmplă în zilele noastre în Ortodoxia Ecumenică", a spus Primatul Bisericii Ortodoxe Ruse.

Patriarhul Chiril a numit sarcinile conferinței:

  • analiza motivelor eclesiologice care au dus la actuala criză bisericească;
  • necesitatea unei evaluări teologice și canonice a actelor care decurg din înțelegerea eronată a primatului.

Episcopul Irineu (Bulovici) de Bačka al Bisericii Ortodoxe Sârbe a prezentat raportul "Autocefalia bisericească ieri și astăzi". Episcopul Irineu a spus următoarele cu privire la acordarea autocefaliei schismaticilor ucraineni de către patriarhului Bartolomeu: "Autocefalia trebuie să fie o confirmare și consolidare a sobornicității și unității Bisericii, dar de fapt a devenit un zid de ispită și o piatră de poticnire. Ea nu numai că nu contribuie la consolidarea credinței ortodoxe și la creșterea trupului Bisericii Ortodoxe Ecumenice, dar mai ales nu servește eforturilor soteriologice pastorale pentru mântuirea sufletelor tuturor credincioșilor, și dimpotrivă, din păcate, în prezent este folosită ca instrument și mijloc de distrugere a unității Bisericii cu tendința de a redefini ecleziologia ortodoxă".

Vlădica Irineu a descris acțiunile Fanarului ca o "dezordine canonică, anarhie canonică, intervenție și invazie pe teritoriul canonic al altor Biserici Ortodoxe Autocefale...", exprimându-și regretul că "aspectul pastoral și perspectiva soteriologică a activităților Bisericii în lume devin minore sau pur și simplu sunt ignorate".

Vlădica Irineu a descris acțiunile Fanarului ca o "dezordine canonică, anarhie canonică, intervenție și invazie pe teritoriul canonic al altor Biserici Ortodoxe Autocefale...", exprimându-și regretul că "aspectul pastoral și perspectiva soteriologică a activităților Bisericii în lume devin minore sau pur și simplu sunt ignorate".

Dezvoltarea ulterioară a situației poate, în opinia sa, să ducă la o dezbinare similară cu evenimentele din 1054, când Biserica Catolică s-a desprins de Ortodoxie. "Situația este foarte tragică și periculoasă, dar sunt sigur că la fel ca în ​​ziua Cinzecimei și așa cum s-a întâmplat de-a lungul istoriei Bisericii, Sfântul Duh conduce Biserica. Mântuitorul ne asigură că porțile iadului nu o vor învinge, nu o vor putea birui și sunt sigur că se va găsi o soluție pentru această problemă. Pentru că dacă această scindare va dura prea mult, atunci, din păcate, o nouă scindare, la fel ca cea din secolul al XI-lea, va fi inevitabilă, și vina va fi pe cei care au provocat această scindare. Să dea bunul Dumnezeu ca să nu se întâmple acest lucru și ca situația să se tămăduiască cu timpul", a spus mitropolitul Irineu.

Arhiepiscopul Teodosie de Sebastia (Biserica Ortodoxă a Ierusalimului) și-a exprimat sprijinul pentru Biserica Ortodoxă Rusă și a spus că Țara Sfântă se roagă neobosit pentru tămăduirea schismei, și că recunoaște o singură Biserică canonică în Ucraina – Biserica Ortodoxă Ucraineană și pe conducătorul acesteia, Preafericitul Mitropolitul Onufrie al Kievului și a toată Ucraina.

În discursul său de salut adresat participanților la conferință, Mitropolitul Isaia de Tamassos și Orinis (Biserica Ortodoxă a Ciprului) a atras atenția asupra presiunii exercitate asupra episcopilor Bisericii Ciprului. "De la începutul crizei bisericești, nu a fost deloc ușor pentru mitropolitul Nichifor, pentru mine și pentru alți episcopi ciprioți, să scriem, să vorbim și în general să abordăm problema ucraineană. Știți că evenimentele geopolitice obligă Ciprul să urmeze cursul politicii euro-americane cu toate consecințele care decurg. Dar în pofida acestui fapt, vorbim și scriem și îl rugăm și pe Dumnezeu să ne lumineze pentru a "propovădui corect cuvântul adevărului" așa cum ne spune conștiința ierarhică, în ciuda consecințelor negative care ne pot pândi".

La conferință în regim online a vorbit Mitropolitului Nichifor din Kikkos și Tilliria (Biserica Ortodoxă a Ciprului), care a menționat că "ambițiile patriarhului Ecumenic afectează acum întreaga Biserică: de fapt, el înaintează revendicări la dreptul de a se amesteca în viața internă a tuturor Patriarhiilor Ortodoxe Locale și a Bisericilor Autocefale". Acest lucru vine în contradicție cu structura canonică a Bisericii. "Timp de două milenii de istorie, Biserica Ortodoxă nu a înzestrat pe niciunul dintre episcopii săi cu titlul și competențele de Cap al Bisericii", a spus Vlădica Nichifor.

În același timp, Biserica l-a considerat întotdeauna pe Domnul nostru Iisus Hristos ca singurul conducător al Bisericii și a înzestrat Sinoadele Ecumenice cu cea mai înaltă competență în administrarea Bisericii. "Prin urmare, este foarte evident, și acest lucru poate fi justificat din punct de vedere istoric, canonic, dogmatic, pornind de la tradiția iconografică și scrierile părinților – că niciunul dintre Primați, Patriarhi sau conducători ai Bisericilor Autocefale nu îl  pot înlocui pe singurul Cap neschimbat al Bisericii, Domnul nostru Iisus Hristos. Biserica prin sobornicitatea sa nu are alt Cap decât pe Domnul nostru Iisus Hristos", a spus mitropolitul Nichifor.

Mitropolitul Andrei de Gori și Atena (Biserica Ortodoxă Georgiană) a făcut un recurs istoric despre autocefalia Bisericii Ortodoxe Georgiene și a menționat că până la independența sa, Biserica Georgiană a fost în subordinea canonică nu a Constantinopolului, ci a Bisericii Ortodoxe a Antiohiei.

Un alt reprezentant al Bisericii Georgiene, rectorul Academiei și Seminarului Teologic din Tbilisi, protopresbiterul Gheorghe Zviadadze a prezentat un raport privind problema primatului în era Sinoadelor Ecumenice, în care a notat că pretențiile la primatul unui singur episcop sunt în contradicție cu natura Bisericii însăși: "Cea mai înaltă instanță pentru solușionarea problemelor religioase și canonice aparține Sinodului episcopilor – Local, sau dacă o cer circumstanțele – Ecumenic. Principiul sinodal presupune faptul că cele mai înalte organe de conducere ale Bisericii Ortodoxe nu au un caracter unipersonal, așa cum se obișnuiește în Biserica Catolică".

De asemenea, el a legat învățătura Bisericii cu învățătura Sfintei Euharistii. "Din Sfânta Euharistie rezultă nu numai unitatea tuturor Bisericilor Autocefale, dar și respectul pentru integritatea ecleziastică și sobornicitatea fiecărei Biserici Autocefale. Unitatea la nivel universal, care micșorează integritatea și sobornicitatea oricărei Biserici Autocefale Locale, este contrară ecleziologiei Euharistiei", a spus pr. Gheorghe. În încheierea raportului său, el a subliniat că "existența oricărui centru administrativ la nivel universal, care ar avea împuterniciri administrative, este complet străină de practica canonică bisericească".

De asemenea, discrusurile a doi episcopi ucraineni au fost prezentate în regim online: al rectorului Academiei Teologice și Seminarului de la Kiev, Episcopului Silvestru de Belogorodka, și al președintelui Comisiei Teologice și Canonice, Mitropolitului Augustin de Bila Țerkva și Boguslav.

Vlădica Silvestru a prezentat un raport pe tema "Reflectarea doctrinei primatului patriarhului Constantinopolului în normele de reglementare ale BOaU", în care a notat că patriarhul Bartolomeu "a folosit în mod consecvent situația Bisericii Ucrainene pentru a-și declara statutul său special între Bisericile Ortodoxe Autocefale".  Ierarhul Bisericii Orodoxe Ucrainene și-a argumentat concluziile făcând trimitere la Statutul BOaU. "Conform statutului BOaU, autoritatea Patriarhului Constantinopolului depășește cadrul Bisericii din Constantinopol și are un caracter universal. Această situație plasează Tronul patriarhal al Constantinopolului deasupra tuturor celorlalte Biserici Autocefale", a spus episcopul Silvestru. Raportul său a fost axat totodată asupra caracterului inadmisibil al pretențiilor patriarhului Bartolomeu la împuterniciri exclusive în Biserică. "Patriarhul Constantinopolului își atribuie dreptul exclusiv de a emite tomosuri de autocefalie Bisericilor Ortodoxe Autocefale, de a examina recursurile clericilor tuturor Bisericilor Autocefale împotriva deciziilor instanțelor bisericești și de a înfăptui păstorirea duhovnicească a Diasporei Ortodoxe. <...> Această înțelegere a primatului de către Biserica Ecumenică a fost respinsă direct de Biserica Ortodoxă Rusă", a subliniat Vlădica Silvestru.

Discursul Mitropolitului Augustin din Bila Țerkva și Boguslav a fost dedicat temei "Coliziunea canonică în intervenția Patriarhiei de la Constantinopol în problemele Bisericii Ortodoxe Ucrainene". În discursul său, Vlădica a declarat că "recunoașterea efectivă de către Patriarhul Constantinopolului a "ierarhiei" schismatice care constă din persoane hirotonite de episcopi schismatici și excomunicați din Biserică, supuse interdicțiilor și anatemizate de Sinoadele Arhierești din Ucraina și Biserica Ortodoxă Rusă, este o provocare deschisă pentru toate Bisericile Ortodoxe Autocefale".  Potrivit mitropolitului Augustin, problemele actuale trebuie privite atât din perspectivă istorică, cât și din unghiul vieții veșnice. "După o periodă timp, când prioritățile efemere sociale și politice vor fi date uitării, pentru Ortodoxia Ecumenică vor conta doar problemele și valorile care sunt superioare acestor categorii. Și în fața lui Dumnezeu și a istoriei Bisericii, vor purta răspundere toți cei care au fost implicați în aceste evenimente: de la inițiatori până la cei care creează zgomot informațional pe fundalul lor", a spus Vlădica Augustin.

Semnificația conferinței și perspective

Așa cum am menționat mai sus, această conferință trebuia organizată de mult timp. Acțiunile anticanonice ale Fanarului trebuiau evaluate teologic, și evaluarea a fost făcută nu numai de teologi ai Bisericii Ortodoxe Ruse, dar și de reprezentanți ai altor Biserici Autocefale: din Ierusalim, Serbia, Cipru și Georgia. Se cere notat faptul că dacă participarea episcopului Irineu de Bačka este firească, deoarece Biserica Sârbă încă de la începutul crizei bisericești provocată de intervenția anticanonică a Fanarului în treburile Bisericii Ucrainene a adoptat o poziție clară și consecventă de respingere a acestui act, participarea reprezentanților Ierusalimului și în special ai Bisericii Georgiei este foarte indicativă.

În ultimul timp, diplomații Departamentului de Stat al SUA și fanarioții au exercitat o presiune semnificativă asupra ierarhilor acestor Biserici pentru a-i obliga să recunoască BOaU. Prin urmare, participarea reprezentanților acestor Biserici la Conferința de la Moscova vorbește despre multe. Trebuie notată participarea a doi mitropoliți ai Bisericii din Cipru, care a "recunoscut" BOaU. Cuvântul "recunoaștere" nu a fost luat în ghilimele din întâmplare. Discursurile mitropoliților Isaia și Nichifor mărturisesc că se poate vorbi despre recunoașterea BOaU doar de o parte a arhiereilor ciprioți, și nu de întreaga Biserică a Ciprului, așa cum susține BOaU.

Perspectiva imediată a evoluției evenimentelor de după conferință este organizarea Sinodului Arhieresc al Bisericii Ortodoxe Ruse în noiembrie 2021, la care acțiunile Fanarului vor fi evaluate la nivelul ierarhiei.

Perspectiva imediată a evoluției evenimentelor de după conferință este organizarea Sinodului Arhieresc al Bisericii Ortodoxe Ruse în noiembrie 2021, la care acțiunile Fanarului vor fi evaluate la nivelul ierarhiei. Patriarhul Chiril a spus următoarele: "Aș dori să evidențiez în mod special importanța acestei conferințe, deoarece viitorul Sinod Arhieresc al Bisericii Ortodoxe Ruse va evalua evenimentele curente din lumea ortodoxă, și cu voia Sfântului Duh și a arhiereilor adunați, va lua o decizie cu privire la poziția Bisericii noastre în raport cu activitatea Constantinopolului".

Un alt eveniment posibil pentru care această conferință a fost o platformă premergătoare, poate fi Sinaxa reprezentanților Bisericilor Autocefale la Amman. Patriarhul Chiril s-a exprimat destul de diplomatic despre o astfel de posibilitate, mulțumindu-i Patriarhului Ierusalimului pentru organizarea Sinaxei anterioare din februarie 2020.

"Am salutat inițiativa Preafericitului Patriarh Teofil al III-lea al Ierusalimului și al întregii Palestine de a convoca Sinaxa interortodoxă la Amman și am luat parte la ea. Primatul celei mai vechi Biserici, numită "Mama Bisericilor" în textele liturgice, și-a asumat cu bărbăție o misiune nobilă, oferind Bisericilor Ortodoxe Autocefale o platformă pentru discuții, într-un moment când Patriarhul Constantinopolului s-a lipsit de posibilitatea de a convoca astfel de ședințe", a spus Santitatea Sa Patriarhul Chiril.

În ansamblu, putem afirma că în calitate de răspuns la încercările persistente ale patriarhului Bartolomeu de a impune ideea supremației sale în Ortodoxie, are loc o consolidare a eforturilor Bisericilor Autocefale, teologilor și ierarhilor care consideră că aceste idei sunt eretice. Acest lucru insuflă speranța că actuala criză din Biserică va fi depășită, iar schisma existentă va fi tămăduită în strictă conformitate cu doctrina și canoanele Bisericii.

Dacă observați o eroare, selectați textul dorit și apăsați Ctrl+Enter sau Trimiteți o eroare pentru a o raporta editorilor.
Cititi si