Manifestul lui Drabinko: cine sunt Biserica Ortodoxă Ucraineană și BOaU

30 Ianuarie 2021 20:04
0
Drabinko i-a numit în mod ironic pe credincioșii Bisericii Ortodoxe Ucrainene Drabinko i-a numit în mod ironic pe credincioșii Bisericii Ortodoxe Ucrainene "cetățeni ai Cerului". Imagine: UJO

"Ierarhul" BOaU Alexandr (Drabinko) l-a numit ironic pe Preafericitul Onufrie cetățean al Cerului, pentru că vede totul prin prisma Evangheliei. Dar ce este rău aici?

La 6 ianuarie 2021, fostul mitropolit al Bisericii Ortodoxe Ucrainene Alexandr (Drabinko) i-a acordat un interviu lui Ostap Drozdov, subiectul principal al căruia a fost "Vrăjmașii din Patriarhia Moscovei". Fostul mitropolit nu s-a opus acestei formulări a temei principale, deși ca persoană cu o formare teologică (cel puțin, este posesorul unei diplome) ar fi trebuit să știe perfect cine este numit vrăjmaș în învățătura bisericească – "Căci lupta noastră nu este împotriva trupului şi a sângelui, ci împotriva începătoriilor, împotriva stăpâniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii, care sunt în văzduh" (Efes. 6:12). Dar nu acest moment este în interviul acordat. Fără să-și dea seama, Drabinko a emis un manifest adevărat despre ceea ce sunt în realitate Biserica Ortodoxă Ucrainenă și Biserica Ortodoxă a Ucrainei (BOaU schismatică). Nimeni nu l-a tras de limbă. Să facem cunoștință cu el.

Screenshot de pe canalul de YouTube "DROZDOV"

Ostap Drozdov, căruia "ierarhul" BOaU a acceptat să-i acorde un interviu, de mult timp este un critic foarte agresiv al Bisericii Ortodoxe Ucrainene canonice, el acționează "la limita punctului de rupere" și în multe cazuri – depășește limita. Chiar și titlurile emisiunilor sale anterioare, de genul "Să plece Patriarhia Moscovei", vorbesc de la sine. Sarcina sa principală este să folosească falsuri și manipulări pentru a aprinde ostilitatea și ura împotriva Bisericii. Prin urmare, însuși faptul întâlnirii lui Drabinko cu un astfel de jurnalist este foarte revelator.

În pofida faptului că interviul a avut loc înainte de Crăciun, discuția nu a fost despre Hristos, despre venirea Sa în lume și nici măcar despre BOaU, care a fost menționată doar în treacăt. S-a vorbit despre Biserica Ortodoxă Ucraineană și s-a urmărit un singur scop – să o prezinte într-o lumină cât mai negativă. În acest sens, atât Drozdov cât și Drabinko sunt adevărați profesioniști. Și anume întru-n ton negativ fostul mitropolit Alexandr a vorbit despre Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ucrainene, Preafericitul Mitropolit Onufrie. Dar iată un lucru interesant: încercând să arunce cu noroi asupra Preafericitului Onufrie, Drabinko a obținut un rezultat diametral opus. Cum s-a întâmplat acest lucru? Să facem o mică analiză.

Iată cuvintele lui Drabinko: "Format la Lavra Sfintei Treimi din Serghiev Posad (Moscova – n.t.), Mitropolitul Onufrie este de fapt originar din Bucovina. Bucovina s-a alăturat Ucrainei sovietice după ce România a fost în război cu Uniunea Sovietică. Să nu uităm că acești oameni nu au rădăcini ucrainene deosebite. După război, și-a făcut studiile la Seminar, apoi la Academia din Lavra Sfintei Treimi din Serghiev Posad. Nu pot spune că educația și formarea sa... au fost pro-ucrainene. Aș spune că este un om al păcii. El vede totul prin prisma Sfintei Scripturi, poate că din lipsa conștiinței naționale. Are act de indentitate, dar nu are nevoie de el: "Suntem cetățeni ai Cerului". Spun acest lucru în context pentru ca să fie clar cine ne conduce. Avem idee despre acei ce sunt conduși atunci când înțelegem cine conduce".

Nu vom acorda atenție faptului cât de ușor Alexandr (Drabinko) i-a caracterizat pe locuitorii Bucovinei ca pe niște "ucraineni cu defect", oameni fără "rădăcini ucrainene". De asemenea, nu ne vom opri prea mult asupra lapsusului după Freud comis Drabinko, când a spus că Mitropolitul Onufrie "conduce".

Să ne ancorăm atenția asupra caracterizării Preafericitului Mitropolit Onufrie.

În primul rând, Mitropolitul Onufrie vede totul "prin prisma Sfintei Scripturi". În al doilea rând, el nu are conștiință națională. Și în al treilea rând, el este "cetățean al cerului". Și apare imediat întrebarea – oare toate acestea nu sunt însușiri al unui adevărat păstor al turmei lui Hristos? Oare nu așa trebuie să fie un arhiereu al Bisericii lui Dumnezeu, și în general fiecare creștin adevărat?

Interesant este că sub această știre de pe site-ul UJO, cititorii au înțeles cuvintele lui Drabinko anume în acest sens. Comentatorul Dominikaneț a scris: "Argumentul unui om fără Dumnezeu! Fără a-și da seama, i-a făcut o caracterizare excelentă Mitropolitului Onufrie".

Comentatorul Alexandr scrie: "Toate celelalte afirmații citate sunt un gunoi, dar cuvintele "Nimic pro-ucrainean... numai Sfânta Scriptură... Suntem cetățeni ai cerului" – dimpotrivă este bine și necesar!!!!". Iar comentatorul cu nickul "mistermatros" rezumă: "Slavă lui Dumnezeu că avem un astfel de Primat! Slavă lui Dumnezeu!"

Este dificil să nu fii de acord cu aceste comentarii. Căci în Sfânta Scriptură, care dintr-un anumit motiv necunoscut îi oferă lui Alexandr (Drabinko) motive de ironie, scrie absolut fără echivoc: creștinii sunt cetățeni ai Cerului.

Domnul nostru Iisus Hristos, ca răspuns la întrebarea lui Pontius Pilat dacă El este rege, a răspuns: "Împărăția Mea nu este din lumea aceasta..." (Ioan 18:36). La fel ca Hristos, Sfinții Apostoli îi cheamă pe creștini să năzuiască spre cer, până la uitarea patriei lor pământești."Cât despre noi, cetatea noastră este în ceruri, de unde şi aşteptăm Mântuitor, pe Domnul Iisus Hristos..." (Fil. 3:20); "Căci nu avem aici cetate stătătoare, ci o căutăm pe aceea ce va să fie" (Evrei 13:14) și așa mai departe. Troparele multor sfinți îi numesc îngeri pământești și oameni cerești. De exemplu, troparul către Sfântul Cuvios Sisoe cel Mare: "Locuitor al pustiului şi înger în trup şi de minuni făcător te-ai arătat, purtătorule de Dumnezeu, părintele nostru Sisoe; cu postul, cu privegherea, cu rugăciunea, cereşti daruri luând, vindeci pe cei bolnavi şi sufletele celor ce aleargă la tine cu credinţă...".

Ucraina sau Ierusalimul Ceresc: care cetățenie este mai importantă pentru un creștin?

Aș dori să mă opresc mai detaliat la unul dintre pasajele Evangheliei. Este Capitolul 8 al Evangheliei lui Ioan, unde convorbirea Domnului cu evreii și fariseii, care erau foarte preocupați de "ideea națională", adică de victoria asupra romanilor și instaurarea unui stat evreiesc pământesc:  "Deci zicea Iisus către iudeii care crezuseră în El: Dacă veţi rămâne în cuvântul Meu, sunteţi cu adevărat ucenici ai Mei, Şi veţi cunoaşte adevărul, iar adevărul vă va face liberi. Ei însă I-au răspuns: Noi suntem sămânţa lui Avraam şi nimănui niciodată n-am fost robi. Cum zici Tu că: Veţi fi liberi? Iisus le-a răspuns: Adevărat, adevărat vă spun: Oricine săvârşeşte păcatul este rob al păcatului" (Ioan 8: 31-34).

Constatăm că semnul unui adevărat ucenic al lui Hristos este că el rămâne în Cuvântul lui Dumnezeu sau, cum a spus Drabinko, vede totul prin prisma Scripturii. Iar cel care nu rămâne în Cuvântul lui Dumnezeu și săvârșește păcatul, devine rob al păcatului. Dar apoi Dumnezeu le vorbește evreilor cu cuvinte și mai dure. Observați că Sfântul Apostol Ioan vorbește despre acești oameni că sunt "credincioși", adică au crezut în Hristos, dar nu au putut să pună cuvintele Lui deasupra "conștiinței lor naționale". Faptul că au fost conduși de conștiința lor națională este indicat de cuvintele lor: "noi suntem din seminția lui Avraam". Și iată că Domnul nostru Iisus Hristos le spune următoarele: "De ce nu înţelegeţi vorbirea Mea? Fiindcă nu puteţi să daţi ascultare cuvântului Meu. Voi sunteţi din tatăl vostru diavolul şi vreţi să faceţi poftele tatălui vostru. El, de la început, a fost ucigător de oameni şi nu a stat întru adevăr, pentru că nu este adevăr întru el. Când grăieşte minciuna, grăieşte dintru ale sale, căci este mincinos şi tatăl minciunii" (Ioan 8:43-44). Cu alte cuvinte, faptul că oamenii nu aud cuvântul lui Dumnezeu, nu voiesc și sunt incapabili să-l primească, îi face în cele din urmă copii ai diavolului.

Prin urmare, fostul mitropolit al Bisericii Ortodoxe Ucrainene canonice Alexandr (Drabinko), fără voie, i-a făcut Preafericitului Onufrie o caracterizare precisă și luminoasă – un adevărat ucenic al lui Hristos, ce trăiește în cuvântul lui Dumnezeu și are cetățenie cerească. Din nou, potrivit lui Drabinko, această caracterizare se aplică întregii Biserici Ortodoxe Ucrainene.

Fostul mitropolit al Bisericii Ortodoxe Ucrainene canonice Alexandr (Drabinko), fără voie, i-a făcut Preafericitului Onufrie o caracterizare precisă și luminoasă – un adevărat ucenic al lui Hristos, ce trăiește în cuvântul lui Dumnezeu și are cetățenie cerească. Din nou, potrivit lui Drabinko, această caracterizare se aplică întregii Biserici Ortodoxe Ucrainene.

Este foarte regretabil faptul că caracterizarea actualului lider al BOaU Serghei (Epifanie) Dumenko, făcută de fostul mitropolit, este foarte scundă. Întrebarea lui Ostap Drozdov: "În ceea ce-l privește pe Mitropolitul Epifanie. În ce măsură îi reușește de această etapă incipientă a lansării Bisericii Ortodoxe a Ucrainei?". Rețineți cum este formulată întrebarea: "etapa incipientă a lansării BOaU". În primul rând, în acest fel se poate vorbi despre orice proiect: comercial, social sau politic, dar nu despre o organizație care pretinde să fie numită biserică. În al doilea rând, faptul că BOaU se află în "etapa incipientă" ne vorbește că și-a luat începutul odată cu așa-numitul "Sinodul de Unificare" din 2018 și nu cu Creștinarea Rusiei Kievene, care a avut loc cu mai bine de o mie de ani în urmă, și cu siguranță nu cu pogorârea Duhului Sfânt asupra Apostolilor în ziua Rusaliilor. Bineînțeles, Ostap Drozdov își poate permite astfel de lapsusuri, dar nici fostul mitropolit Alexandr nu este deranjat de formularea întrebării. El răspunde liniștit: "Etapa incipientă decurge destul de calitativ, liniștit și sigur". ȘI continuă: "Serghei Dumenko este foarte contemporan și locul de conducător al BOaU i-a fost acordat pe bun temei".

Alexandr Drabinko nu ne-a spus prin ce prismă vede lucrurile conducătorul BOaU și dacă are conștiință națională. Dar o idee despre viziunea sa poate fi făcută pe baza declarațiilor și exprimărilor lui Serghei Dumenko, cea mai mare parte dintre care este dedicată statului ucrainean, ideii naționale, luptei până la sfârșitul victorios cu dușmanii și așa mai departe. Nu vom cita cuvintele sale, ele pot fi găsite din abundență pe Internet. Totuși, pentru a compara conștiința lui Serghei Dumenko cu cea a Prefericitului Mitropolit Onufrie, prezentăm felicitările de Crăciun din acest an. Oferim mai jos textele integrale.

Ce importanță are Sărbătoarea Nașterii Domnului pentru Serghei Dumenko și Preafericitul Onufrie?

Screenshot de pe pagina de Facebook a lui Serghei Dumenko

Serghei Dumenko: "Sărbătorirea evenimentelor legate de nașterea Mântuitorului din acest an ne reunește într-un mod special în nădejde. După ce am trăit un an de încercări pandemice și încă un an de luptă pentru integritatea teritorială a țării noastre, sperăm că, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom depăși aceste greutăți. Fie ca bucuria Nașterii Domnului să vină în inimile și casele voastre și ca Mântuitorul care S-a născut să vă ofere vouă, rudelor și prietenilor voștri multă sănătate, pace, armonie și fericire. În rugăciunea care se revarsă din fiecare lăcaș al Biserici Ortodoxe Autocefale Unite din Ucraina, îi mulțumim lui Dumnezeu pentru darurile Sale. Dumnezeu Cel Atotputernic să dăruiască statului nostru victorie și o pace dreaptă, să binecuvânteze țara noastră și pe tot poporul nostru, iar steaua Betleemului să lumineze și să strălucească asupra fiecăruia dintre noi, pentru ca prin credință și dragoste să vestim: Hristos s-a născut – Slăviți-L".

Este ușor de observat că Serghei Dumenko nu spune nimic despre nașterea lui Hristos, de ce Fiul lui Dumnezeu a devenit Fiul Omului, și de ce a venit în lume. Nici un cuvânt despre mântuire, răscumpărarea păcatului și așa mai departe. În schimb, Dumenko se concentrează pe două probleme: pandemia și lupta pentru integritatea teritorială. El speră că aceste două probleme se vor rezolva cu ajutorul lui Dumnezeu. El nu este preocupat de sclavia păcatului și a morții sau de moartea veșnică a sufletului omenesc, îl interesează un singur lucru: noul coronavirus și teritoriul statului. Trebuie deci să înțelegem că pentru asta a venit Dumnezeu în lume? Nu, Dumenko mai adaugă ceva: Mântuitorul să ne dăruiască  "multă sănătate, pace, armonie și fericire". De asemenea, potrivit lui Dumenko, este de dorit ca Dumnezeu să-i dea ceva și statului, și anume "biruință și o pace dreaptă".

Mesajul de Crăciun al lui Serghei Dumenko este un mesaj al unei persoane publice sau chiar al unui om de stat, preocupat de problemele de stat, și totodată de problemele personale și de sănătatea cetățenilor, dar nu de starea lor spirituală și de dorinţă lor de a intra în Împărăția Cerurilor.

Mai jos prezentăm pastorala de Nașterea Domnului a unei persoane care vede totul "prin prisma Sfintei Scripturi" – a Preaficitului Mitropolit Onufrie.

Screenshot de pe canalul de YouTube al Bisericii Ortodoxe Ucraineane

"Vă felicit cordial pe toți: arhipăstori și păstori iubitori de Dumnezeu, evlavioși monahi și monahii, dragi frați și surori, cu marea sărbătoare și de lume mântuitoare: Nașterea după trup a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos!

Astăzi Sfânta Biserică Ortodoxă prin rugăciuni își amintește și preaslăvește taina mare și evlavioasă – a ivirii lui Dumnezeu în trup. Fiul lui Dumnezeu, din dragostea sa pentru noi, pentru oameni, S-a pogorât la noi pe pământ pentru a ne înălța la cer. Fiul lui Dumnezeu devine Fiul Omului, astfel încât noi, oamenii, să devenim fii ai lui Dumnezeu după har. Dumnezeiescul Prunc Hristos era încă culcat în iesle, iar regii pământului deja se îngrijorau. Regii răsăriteni, mișcați de dragostea după Adevăr, vin cu daruri și se închină Pruncului Dumnezeiesc. Vicleanul rege Irod cuprins de frică, și în loc să vină cu înțelepciune să se închine Dumnezeiescului Prunc, și prin aceasta să se întărească pe sine și împărăția sa, el decade în nechibzuință și caută să-L omoare. Împăratul roman August, în fața căruia se cutremura întreaga lume, a slujit și el tainei Întrupării lui Dumnezeu: a făcut recensământul populației, nebănuind că, scopul principal nu era enumărarea supușilor săi, ci să o aducă pe Maica Domnului la Betleem, ca să se împlinească profeția, ce prevestea că Hristos Mesia se va naște în Betleem. Îi mulțumim Mântuitorului nostru că a venit pe pământ, că ne-a răscumpărat, că ne-a ridicat la cer. Ne rugăm, ca Domnul să ne lumineze orbirea spirituală, ca să vedem și să iubim nu propriul nostru adevăr, ci adevărul lui Dumnezeu, care este perfect, veșnic și singurul de folos pentru noi. Ne rugăm, ca Domnul să ne întărească și să ne dea putere să ducem cu demnitate acele încercări și boli care astăzi zguduie întreaga lume și cauza cărora, sunt cu regret, păcatele noastre omenești.

Încă o dată, vă felicit cordial pe toți, dragi frați și surori, cu sărbătoarea Nașterii lui Hristos. Vă doresc tuturor sănătate, mântuire și binecuvântare de la Dumnezeu. Fie ca pacea și binecuvântarea lui Dumnezeu, cântate de Îngeri în noaptea Nașterii Domnului, să umple inimile noastre, familiile noastre, statul nostru ucrainean și întreaga lume. Crăciun Fericit!"

Conținutul acestui mesaj este în întregime dedicat lui Hristos, evenimentelor și semnificației Crăciunului. Preafericitul Onufrie nu spune că Dumnezeu trebuie să ne ajute să facem față pandemiei sau să apărăm integritatea teritorială, el ne vorbește că "Fiul lui Dumnezeu, din dragostea sa pentru noi, oamenii, a pogorât la noi pe pământ ca să ne ridice pe noi la cer. Fiul lui Dumnezeu devine Fiul Omului pentru a ne face pe noi, oamenii, fii ai lui Dumnezeu după har". Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că "El a venit pe pământ, ne-a răscumpărat, ne-a ridicat la cer" și nu pentru fericire, sănătate și așa mai departe. Ne rugăm lui Dumnezeu ca "El să ne întărească și să ne dea putere pentru ca să ducem cu demnitate toate încercările și bolile", și nu pentru ca El să dăruiască victorie statului și o pace dreaptă.

Cum sunt păstorii, așa este și turma?

În încheiere vom relua ​​cuvintele fostului mitropolit Alexandr (Drabinko): "Spun acest lucru în context, ca să ne fie clar cine ne conduce. Avem idee despre acei ce sunt conduși dacă știm cine îi conduce". Deci știm cine conduce. Corespunzător, putem face concluzii despre ceea ce sunt în realitate Biserica Ortodoxă Ucraineană canonică și Biserica Ortodoxă a Ucrainei nou formată. Și această concluzie este categorică:

Biserica Ortodoxă Ucraineană este Biserica lui Hristos, care îi unește pe oameni cu Dumnezeu și îi conduce spre Împărăția Cerurilor

Biserica Ortodoxă a Ucrainei este o structură care încearcă să devină sprijinul statalității ucrainene, să rezolve problemele împărăției pământești in limitele țării noastre. Ceea ce în sine este un lucru foarte bun, dar nu are nicio legătură cu lucrarea Domnului nostru Iisus Hristos.

Acesta este manifestul fostului mitropolit și, bineînțeles, fiecare va decide pentru sine: cu cine și unde vrea să meargă și ce este mai valoros pentru el.

Dacă observați o eroare, selectați textul dorit și apăsați Ctrl+Enter sau Trimiteți o eroare pentru a o raporta editorilor.
Cititi si