Calea lui Нrisostom: despre tragedia Primatului care și-a dezbinat Biserica

19 Decembrie 2020 01:49
0
Arhiepiscopul Hrisostom, recunoscându-l pe Dumenko, este obligat să recurgă la minciună. Imagine: UJO Arhiepiscopul Hrisostom, recunoscându-l pe Dumenko, este obligat să recurgă la minciună. Imagine: UJO

Recunoscându-l pe Dumenko, Arhiepiscopul Hrisostom încearcă să se justifice prin minciună și frecventa schimbare a propriei poziții. Putem aștepta de la el pocăință?

La 25 noiembrie 2020 a avut loc sesiunea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe din Cipru, la care, cu 10 voturi pentru și 7 împotrivă, s-a decis ca membrii Sinodului să nu "facă obiecții" cu privire la pomenirea lui Serghei (Epifanie) Dumenko de către Arhiepiscopul Hrisostom în timpul liturghiei.

Această decizie a provocat o reacție negativă violentă din partea aproape a jumătate de ierarhi ai Bisericii din Cipru, iar unii dintre ei și-au exprimat condamnarea în mod public.

Canoanele Bisericii împotriva majorității Sinodului

În special, Mitropolitul Isaia de Tamassos a declarat că recunoașterea unilaterală a lui Dumenko, la inițiativa Arhiepiscopului Hrisostom, înseamnă "începutul răsturnării regimului sinodal al Bisericii noastre, cu consecințe neprevăzute". În același timp, este foarte important faptul că Mitropolitul Isaia a subliniat că problema schismaticilor ucraineni "nu se referă la un dezacord cu privire la probleme administrative obișnuite sau de importanță minoră, ci la nucleul ecleziologiei ortodoxe și la învățăturile Bisericii noastre despre Sfintele Taine și succesiunea Apostolică , probleme care țin de mântuirea noastră. Aceste probleme nu pot fi discutate sau acordate în cadrul unui proces accelerat, fie chiar și sinodal, și nici nu pot fi aprobate de o majoritate oportunistă, marginală de fapt". În plus, Mitropolitul a menționat că "pentru păstrarea unității Bisericii din Cipru în această perioadă dificilă, nu va înceta pomenirea Arhiepiscopului Hrisostom, dar coslujirea cu el va rămâne la discreția conștiinței sale ierarhice".

Problema schismaticilor ucraineni "nu se referă la un dezacord cu privire la probleme administrative obișnuite sau de importanță minoră, ci la nucleul ecleziologiei ortodoxe și la învățăturile Bisericii noastre despre Sfintele Taine și succesiunea Apostolică, probleme care țin de mântuirea noastră.

Mitropolitul Isaia de Tamassos

Puțin mai târziu (la 30 noiembrie), Mitropolitul Nichifor de Kykkos a spus și el că nu dorește să coslujească cu Arhiepiscopul Hrisostom, deoarece acesta îl pomenise pe Dumenko. Mitropolitul a subliniat că îl va pomeni pe Întâistătător conform principiului "iconomiei", și numai până în momentul în care Arhiepiscopul Hrisostom nu va intra în comuniune euharistică cu Dumenko. Atunci, potrivit lui Vlădica Nichifor, va înceta nu numai să coliturghisească cu Primatul Bisericii din Cipru, dar și să-l pomenească la Liturghie.

Să fim de acord că aceste afirmații sunt foarte serioase. Arhiereii care le-au declarat au arătat clar publicului larg că Arhiepiscopul Hrisostom, dacă nu este schismatic de facto, este foarte aproape de acest lucru. Situația a cerut un răspuns clar din partea conducătorului Bisericii Ciprului – și răspunsul a urmat.

La 25 noiembrie 2020 (adică imediat după ședința Sinodului), Arhiepiscopul Hrisostom a acordat un interviu lung postului de televiziune cipriot RIK, care a fost tradus și publicat în limba ucraineană de Ivan (Evstratie) Zorea, fost secretar de presă al Bisericii Ortodoxe Ucrainene a Patriarhiei Kievului și în prezent purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe a Ucrainei schismatice.

Două viziuni: ecleziastică și personală

Vom face remarca că în critica deciziei Arhiepiscopului Hrisostom și a celor 9 arhierei ai Sfântului Sinod, care au susținut pomenirea lui Dumenko, Mitropolitul Isaia a folosit argumente exclusiv bisericești. El a subliniat că în discursurile sale el repetă doar "poziția fermă a Bisericii din Cipru, potrivit căreia singurul primat canonic al Bisericii Ortodoxe Ucrainene este Mitropolitul Onufrie al Kievului". Prin urmare, pe baza principiului canonic "un oraș – un episcop" (regula a 8-a a Primului Sinod Ecumenic), el a refuzat să-l recunoască pe Dumenko ca un alt "primat" al Bisericii Ucrainene, deoarece "el de fapt nu are hirotonire canonică și valabilă".

Mitropolitul Isaia i-a reamintit, de asemenea, Arhiepiscopului Hrisostom că potrivit Statutului Bisericii Ciprului, "numai Sfântul Sinod are dreptul exclusiv de "a reglementa relațiile Bisericii Ciprului cu alte Biserici Ortodoxe" (articolul 7 § 2 din Statut), iar primatul are funcția să exprime decizia sinodală (articolul 7 § 2 p. a, c)". Ceea înseamnă că, conform statutului, Arhiepiscopul Hrisostom nu avea dreptul real și nici canonic de a lua o decizie unilaterală cu privire la pomenirea lui Dumenko, ci trebuia să se conducă după rezoluția Sfântului Sinod al Bisericii din Cipru din 19 februarie 2019, adoptată în unanimitate, și nu printr-o majoritate simplă.

Din cele menționate mai sus devine clar că poziția Mitropolitului Isaia este ecleziastică în totalitate. El subliniază că:

  1. Conform regulilor Bisericii, Dumenko nu are hirotonire canonică, și nici valabilă, ceea ce înseamnă că recunoașterea lui ca "ierarh" contrazice ecleziologia;
  2. Recunoașterea lui Dumenko încalcă regula 8 a Primului Sinod ecumenic;
  3. Recunoașterea unilaterală a lui Dumenko de către Arhiepiscopul Hrisostom încalcă Statutul Bisericii Ortodoxe a Ciprului.

S-ar părea că argumentele canonice și ecleziastice aduse de Mitropolitul Isaia necesită un răspuns simetric – din punctul de vedere al dreptului canonic și al ecleziologiei ortodoxe. Și cine, dacă nu primatul Bisericii din Cipru, trebuie să cunoască acest lucru? Dar în timpul discursului său de aproape o oră pe canalul RIK, Arhiepiscopul Hrisostom nu a adus niciun argument similar (!), adică un argument bisericesc sau canonic pentru a-și justifica poziția. Tot ce a putut face – a fost să-l amenințe pe Mitropolitul Isaia cu destituirea din rang pentru că nu va pomeni în timpul Liturghiei numele primatului, adică al său.

În special, la observația jurnalistului că Mitropolitul Isaia va refuza să pomenească numele Primatului Bisericii Ciprului dacă acesta va cosluji cu Dumenko, Arhiepiscopul Hrisostom a răspuns că "el nu poate săvârși slujbele divine fără pomenirea primatului! Când face acest lucru, se va situa în afara Bisericii, aceasta vă spun!".

Jurnalistul specifică: "Vorbim despre excomunicare? Astfel de decizii pot fi luate de Sfântul Sinod?". Arhiepiscopul răspunde: "Cineva asemenea lui nu are loc în Biserică! El (Mitropolitul Isaia – Ed.) nu știe ce spune. El nu poate săvârși Liturghia fără pomenire, așa cum un preot nu poate săvârși Liturghia fără pomenirea liturgică a episcopului său. Dacă nu face aceasta, trebuie să imediat excomunicat din Biserică... Dacă întrebați de vreun teolog, o să vă spună că ceea ce el (Mitropolitul Isaia – Ed.) spune denotă lipsă de respect și nu are dreptate".

Cu puțin timp în urmă, Primatul Bisericii Ciprului era împotriva acordării Tomosului BOaU schismatice, și semnând deciziile sinodale, a recurs la aceleași argumente ca și Mitropolitul Isaia: Dumenko nu are hirotonie canonică, iar anatema lui Filaret a fost recunoscută de toate Bisericile Ortodoxe.

Din tot ce au spus de ambele părți în lumina problemei apărute, ne putem convinge că în primul rând, mitropoliții care nu sunt de acord cu pomenirea lui Dumenko "știu despre ce vorbesc", și în al doilea rând, în cuvintele lor nu există nici măcar o umbră de lipsă de respect. Și în general, dacă Arhiepiscopul Hrisostom crede că o persoană care face referință la canoanele Bisericii pentru a-și justifica poziția "manifestă lipsă de respect", atunci acest lucru pare cel puțin ciudat.

Cu atât mai mult că Primatul Bisericii Ciprului cu puțin timp în urmă era împotriva acordării Tomosului BOaU schismatice, și semnând deciziile sinodale, a recurs la aceleași argumente ca și Mitropolitul Isaia: Dumenko nu are hirotonie canonică, iar anatema lui Filaret a fost recunoscută de toate Bisericile Ortodoxe.

În 2019 se părea că poziția Arhiepiscopului Hrisostom va fi de neclintit, mai ales că a subliniat personal că nu va renunța la ea. Dar, după cum știm, după vizita sa la Fanar, si-a schimbat brusc părerea – Primatul Bisericii Ciprului a început să sprijine în mod deschis acțiunile Patriarhului Bartolomeu în Ucraina, iar prin pomenirea lui Dumenko a încălcat deciziile  Sinodului său și pravila bisericească.

Trei minciuni ale Arhiepiscopului Hrisostom

Încălcarea hotărârii Sinodului Bisericii din Cipru, care a avut loc în februarie 2019, este atât de evidentă, încât până și mass media laică o înțelege. Astfel, în același interviu, jurnalistul televiziunei cipriote îl întreabă pe Arhiepiscopul Hrisostom: "Ați încălcat hotărârea Sfântului Sinod, așa cum susține mitropolitul de Tamassos? Întrucât Sinodul a luat decizia alaltăieri, iar voi l-ați pomenit pe Mitropolitul Epifanie înainte ca această decizie a Sinodului să fie adoptată?". Arhiepiscopul răspunde: "Când a avut loc ședința Sinodului, am explicat totul". Jurnalistul: "Așadar, sunteți convins că în momentul pomenirii nu ați încălcat deciziile Sinodului (privind neutralitatea)?". Arhiepiscopul: "Nu, nu am făcut-o. Dar am așteptat să vină toți pentru a le explica tuturor de ce am făcut aceasta".

Potrivit Primatului Bisericii Ciprului, singurul motiv pentru care nu s-a sfătuit cu membrii Sfântului Sinod cu privire la decizia sa de a-l recunoaște Dumenko, este absența unora dintre ei. Dar literalmente cu câteva zile înainte de săvârșirea nelegiuirii canonice, Biserica din Cipru a ținut o ședință a Sfântului Sinod, la care Arhiepiscopul Hrisostom a promis că nu va lua o decizie unilaterală cu privire la "problema ucraineană" și a amânat examinarea acesteia pentru mai târziu. În plus, după ce l-a recunoscut pe Dumenko, Primatul Bisericii din Cipru a spus că nu a propus această problemă pentru dezbatere în cadrul Sinodului nu pentru că cineva ar lipsi, ci pentru ca "sinodalii să nu spună nu". Acestea sunt propriile sale cuvinte. Prin urmare, în acest caz, Arhiepiscopul Hrisostom a spus minciuni cel puțin de două ori – mai întâi, el i-a mințit pe frații săi – episcopii, când a promis că nu îl va pomeni pe Dumenko, iar apoi, l-a mințit pe jurnalist când a spus că "a așteptat să sosească toți membrii pentru ca să le explice totul".

În plus, Primatul Bisericii din Cipru a spus, de asemenea, o minciună când l-a asigurat pe un reprezentant al presei că "Biserica Ciprului este singura Biserică care nu acționează ca o biserică națională".

Totuși, întreaga "luptă" a Arhiepiscopului Hrisostom, conform propriilor sale cuvinte, este de a împiedica "Moscova" să preia rolul principal în Ortodoxia mondială. De exemplu, în timpul  ședinței Sinodului Bisericii Ciprului din 23 noiembrie 2020, Arhiepiscopul Hrisostom a declarat că "a susținut, susține și va continua să susțină Patriarhia Ecumenică și nu va tolera nicio încercare de a pune la îndoială prestigiul acesteia". În consecință, actul de recunoaștere a lui Dumenko de către Arhiepiscopul Hrisostom se reduce la lupta pentru prestigiul Fanarului, și nu mai este vorba despre puritatea canoanelor bisericești.

Întreaga "luptă" a arhiepiscopului Hrisostom, conform propriilor sale cuvinte, este de a împiedica "Moscova" să preia rolul principal în Ortodoxia mondială, iar actul de recunoaștere a lui Dumenko se reduce la lupta pentru prestigiul Fanarului, și nu mai este vorba despre puritatea canoanelor bisericești.

Dar deja după cea de-a doua ședință a Sinodului, care a avut loc pe 25 noiembrie, Arhiepiscopul Hrisostom și-a explicat poziția mai clar: "Din momentul în care am aflat întregul adevăr, am decis să fiu sincer cu mine și cu Patriarhia (Constantinopolului). Există o neorânduire. Toți trimit mitropoliți, preoți în comunitățile grecești din întreaga lume și creează acolo mitropolii, iar Patriarhia Ecumenică a stabilit pentru asta restricții... Moscova încearcă să pătrundă în Europa și în Statele Unite". Încă o dată, constatăm că Primatul cipriot nu este mulțumit de faptul că pe teritoriile în care există deja "comunități grecești", alte Biserici îndrăznesc să-și creeze propriile mitropolii. Cum să înțelegem atunci declarația de mai sus că "doar Biserica din Cipru nu acționează ca una națională"? Judecând după cuvintele Arhiepiscopului Hrisostom, decizia de a-l pomeni pe Dumenko decurge direct din dorința de a apăra interesele comunităților grecești din Europa și Statele Unite, și nu interesele Bisericii!

Sub acest aspect, Primatul Bisericii Ciprului a fost susținut de câțiva ierarhi, care au votat pentru recunoașterea BOaU. Astfel, Mitropolitul Gheorghe de Pafos, la aceeași primă ședință a Sinodului din 23 decembrie, a declarat că "Moscova acționează reieșind din propriile sale interese. Prin urmare, nu pot fi permise încălcări ale relațiilor prestabilite între Biserica Ciprului și Patriarhia Ecumenică". Deci, oricât de mult nu ar repeta Arhiepiscopul Hrisostom că mai întâi trebuie să fii creștin, și abia apoi – grec, situația demonstrează exact contrariul: în primul rând, el este grec, și în al doilea rând – tot grec....

Anateme și schismatici

În retorica recentă a Arhiepiscopului Hrisostom, apare într-o lumină deosebit de surprinzătoare reacția sa la scoaterea numelui său din dipticile Bisericii Ortodoxe Ruse. În acest context, el spune: "Acest lucru nu mă deranjează deloc, pentru că nu doresc o astfel  de "ortodoxie" pe care o promovează rușii".

Aici nu putem să nu ne amintim de cuvintele și expresiile similare care au răsunat de la o altă persoană – anatematizatul Mihail Denisenko.

Iată cuvintele sale despre anatema pronunțată asupra sa de Biserica Ortodoxă Rusă: "Anatema nu contează pentru mine. Fie că sunt anatemizat sau nu – nu-mi pasă ... nu o recunosc".

Anatema nu contează pentru mine. Fie că sunt anatemizat sau nu – nu-mi pasă ... nu o recunosc".

Filaret Denisenko

Nu mă deranjează deloc.

Arhiepiscopul Hrisostom despre scoaterea numelui său

din dipticile Bisericii Ortodoxe Ruse

Iar mai recent, deja în 2020, Denisenko a declarat că nu-i pasă nu doar de anatemele impuse de Moscova, dar și nici de posibilele anateme pronunțate de Fanar asupra lui.

Desigur, nu avem dreptul să afirmăm că Arhiepiscopul Hrisostom se află acum în aceeași stare duhovnicească ca Filaret. Dar nici faptul că se îndreaptă rapid spre aceasta nu poate fi negat. În caz contrar, cum se explică aceste cuvinte ale Primatului Bisericii din Cipru: "Am relații excelente cu rușii. Și dacă acum se complică relațiile cu Biserica Rusă, atunci este vina ei"? Ce legătură are "relația cu Biserica Rusă"? Arhiepiscopul Hrisostom "își complică relațiile" cu Biserica lui Hristos. În ceea ce privește BORu, acuzarea acestei Biserici că ar fi vinovată de cele întâmplate, este la fel ca și cum un hoț ar începe să-l acuze pe proprietarul casei de furt pentru că acesta din urmă lăsase ușa deschisă...

Desigur, situația poate fi corectată. Și calea este numai prin pocăință. Dar va avea Primatul Bisericii Ciprului suficientă tărie sufletească pentru a recunoaște că greșește? Mi-aș dori foarte mult acest lucru, deoarece evenimentele recente ne spun că va face orice pentru ca să-și afirme părerea ca fiind singura corectă. Se știe cum se vor sfârși toate – cu schisma Bisericii lui Hristos și tragedia personală a Arhiepiscopului Hrisostom.

Probabil, orice infracțiune canonică este imposibilă fără o degradare morală preliminară până la un anumit grad. Pe de altă parte, dacă un creștin a pornit pe calea minciuni, fie ea și mică, dacă nu se va căi, va minți din ce în ce mai mult, până când îl va trăda pe Hristos.

Nici Iuda nu l-a trădat pe Hristos imediat – la început, fura bani din trezoreria ucenicilor.

Dacă observați o eroare, selectați textul dorit și apăsați Ctrl+Enter sau Trimiteți o eroare pentru a o raporta editorilor.
Cititi si