Pedepsirea celor neascultători: ÎPS Hrisostom și "hirotoniile" BOaU

07 Decembrie 2020 01:41
0
Arhiepiscopul Hrisostom îi amenință cu caterisirea pe ierarhii nemulțimiți. Imagine: UJO Arhiepiscopul Hrisostom îi amenință cu caterisirea pe ierarhii nemulțimiți. Imagine: UJO

Arhiepiscopul Hrisostom al Ciprului a declarat că ierarhii care refuză să coslujească cu el din cauza BOaU vor fi caterisiți. Cine respectă canoanele în situația dată?

La 26 noiembrie 2020, Primatul Bisericii Ortodoxe din Cipru, Arhiepiscopul Hrisostom, în timpul unei emisiuni TV pe canalul cipriot RIK, a declarat că recunoașterea Bisericii Ortodoxe a Ucrainei (BOaU) este obligatorie pentru toți ierarhii și mirenii Bisericii din Cipru, iar ierarhii care vor refuza să se supună deciziei Sinodului vor fi pedepsiți, chiar până la caterisire.

Problema este că chiar înainte de Sinod, Mitropolitul Isaia de Tamassos a declarat că nu poate coliturghisi cu Arhiepiscopul Hrisostom, dacă acesta din urmă îl va pomeni pe Dumenko "sau să participe la slujba la care se va pomeni numele lui, pentru că prin acest lucru se încălcă decizia Sfântului Sinod privind neutralitatea. Dacă voi fi prezent undeva și el (Dumenko – Ed.) va fi pomenit, înseamnă că îl voi recunoaște pe el și biserica sa și, prin urmare, voi încălca decizia Sfântului Sinod al Ciprului".

La scurt timp după sesiunea Sfântului Sinod din 25 noiembrie, Mitropolitul Isaia a menționat că "pentru a păstra unitatea Bisericii Ciprului în această perioadă dificilă", el va continua să-l pomenească pe Arhiepiscopul Hrisostom, "dar coliturghisirea sa cu primatul ține de conștiința sa ierarhică".

Pe lângă Mitropolitul Isaia, decizia Sfântului Sinod a fost respinsă de Mitropolitul Nichifor, care a subliniat că recunoașterea lui Dumenko ca "mitropolit" canonic nu poate fi obligatorie. Preafericitul a reamintit, de asemenea, că istoria Bisericii cunoaște cazuri când ierarhi individuali nu au respectat hotărârile anumitor sinoade și au avut dreptate în cele din urmă. De exemplu, Mitropolitul Nichifor a făcut referință la Sfântul Marcu din Efes, care nu a semnat deciziile Sinodului unionist de la  Ferrara-Florența.

Dacă voi fi prezent undeva și el (Dumenko – Ed.) va fi pomenit, înseamnă că îl voi recunoaște pe el și biserica sa și, prin urmare, voi încălca decizia Sfântului Sinod al Ciprului. 

Mitropolitul Isaia de Tamassos 

În urma acestor declarații, Mitropolitul Gheorghe de Pafos, un susținător al recunoașterii BOaU, a spus că în opinia sa, deciziile sinodului sunt obligatorii pentru toți, în timp ce Arhiepiscopul Hrisostom a subliniat că atunci când cineva cere convocarea unui Sinod, acesta trebuie să respecte deciziile lui.

Deci constatăm că situația din Cipru este încinsă la maxim. Dar acest lucru nu-l împiedică pe Arhiepiscopul Hrisostom să considere că "nu există nici schismă, nici criză în Biserica din Cipru", ci "un excentrism care o să dispară în curând". Arhiepiscopul Ciprului crede că cei care nu sunt de acord cu deciziile Sinodului, "efectiv nu pot face nimic": "În cel mai bun caz ei vor spune că nu vor cosluji cu mine (cu Arhiepiscopul Hrisostom) la Sfânta Liturghie, care se oficiază cu toți împreună de câteva ori pe an în timpul sărbătorilor. Dacă p să-i invit să coslujească cu mine Sfânta Liturghie, ei vor putea refuza să facă acest lucru numai în caz de boală. Dacă mitropoliții care nu recunosc BOaU vor prefera să nu participe la slujbă, vor fi pedepsiți. Pedepsele prevăzute pot varia de la mustrare până la caterisire. Nu putem face ceea ce dorim în cadrul Bisericii din Cipru".

Cu alte cuvinte, Primatul Bisericii din Cipru a arătat clar că intenționează să impună recunoașterea BOaU și să valorifice toate mijloacele disponibile în acest scop – de la convingerea celor neascultători până la interzicerea în slujire sau chiar caterisire.

Merită să subliniem în acest sens că caterisirea este, în primul rând, o pedeapsă foarte gravă și numai cei care încalcă canoanele Bisericii pot fi pedepsiți în acest mod. În al doilea rând, Primatul oricărei Biserici nu are dreptul de a priva unilateral episcopul de demnitatea sa, deoarece Primatul însuși este doar primul episcop în onoare.

Aceasta înseamnă că pentru caterisire este nevoie de o decizie a Sinodului Arhieresc, care o adoptă pe baza sentinței curții ecleziastice. Acest lucru, din nou, ne întoarce la problema încălcării canoanelor Bisericii. Deci, ce reguli au încălcat ierarhii ciprioți care s-au opus recunoașterii lui Dumenko ca "mitropolit" al Kievului?

Cum a fost "hirotonit" Dumenko?

Să ne amintim că primul obstacol serios, sau mai bine de nedepășit, în problema recunoașterii lui Dumenko ca "ierarh", este lipsa hirotonirii canonice.

Dumenko a fost "hirotonit" în 2009 de Filaret Denisenko împreună cu mai mulți "ierarhi" ai Bisericii Ortodoxe Ucrainene a Patriarhiei Kievului schismatice – Dimitrii Rudiuk, Alexandru Reșetniak, Mihail Zinkevici, Lavrentii Migovici, Lavrentii Havruk, Ilarion Proțik și Evstratie Zorea. Toți acești oameni (cu excepția lui Migovici, "hirotonit" de Biserica Ortodoxă Autocefală Ucraineană nerecunoscută în biserica Sf. Andrei din Kiev) și-au primit "demnitatea arhierească" din mâinile lui Denisenko, care a fost caterisit în 1992 și anatemizat de Sinodul Arhieresc al Bisericii Ortodoxe Ruse în 1997.

Vom sublinia că validitatea acestei anateme a fost recunoscută pe deplin și fără îndoială de toate Bisericile Ortodoxe Autocefale fără excepție, inclusiv de Patriarhia Constantinopolului. În 1992, Patriarhul Bartolomeu a scris într-o circulară către Patriarhul Alexei al II-lea: "Ca răspuns la telegrama și scrisoarea Preafericirii Voastre cu privire la problema care a apărut în Sfânta noastră Soră – Biserica Ortodoxă Rusă, care a convocat Sfântul Său Sinod din motive evidente, pentru destiturea unui membru de onoare până de curând al Sinodului, Mitropolitul Filaret al Kievului, dorim să vă comunicăm frățește Dragostei Voastre că Sfânta noastră Biserică Ecumenică a lui Hristos, recunoscând competența exclusivă a Sfintei Biserici a Rusiei în această materie, acceptă decizia sinodală cu privire la cele relatate mai sus". Mai mult decât atât, în 1993, același Patriarh Bartolomeu credea că însuși faptul caterisirii lui Filaret presupune ridicarea demnității sale arhiepiscopale. Iată cuvintele sale, consemnate de vicepremierul Ucrainei de atunci N. Julinski: "Nimeni nu-l recunoaște pe Filaret ca arhiereu".

Nimeni nu-l recunoaște pe Filaret ca arhiereu.

Patriarhul Bartolomeu al Constantinopolului

Din punctul de vedere al dreptului bisericesc canonic, acest lucru presupune că toate Sfintele Taine săvârșite de Filaret din momentul destituirii sale din demnitate sunt "de parcă nu ar fi avut loc", adică nule. Cu alte cuvinte, atât "hirotonia" participanților la "hirotonirea" lui Dumenko, cât și "hirotonirea" acestuia din urmă nu au forță canonică. Denisenko a fost perfect conștient de acest lucru.

De exemplu, într-un interviu acordat ziarului "Ziua" pe 15 septembrie 2001, el a declarat că "soluția multor probleme importante depinde de atitudinea față de anatema. De genul: "Cele două Biserici ucrainene necanonice au sau nu cler episcopal?". Pentru că nerecunoașterea Patriarhului Filaret implică automat nerecunoașterea tuturor episcopilor pe care i-a hirotonit și a celorcare, la rândul lor,  au fost hirotoniți de episcopii hirotoniți de el. Dacă sunt destituit din demnitate, acest lucru înseamnă că nu mai există corpul de preoți ucraineni (deoarece toate hirotoniile au fost săvârșite de ierarhi invalizi)".

Și chiar "ridicarea" necanonică a anatemei lui Filaret de către Fanar în 2018 nu schimbă deloc situația. Pentru că, potrivit lui Denisenko, "dacă Patriarhul Ecumenic mi-a ridicat anatema în 2018, atunci înseamnă am fost sub anatema sau nu până în 2018? Dacă am fost sub anatema, înseamnă că toți episcopii (BOaU – Ed.) sunt invalizi. Și Epifanie nu numai că nu este mitropolit – nu este nici măcar preot. Dacă Patriarhul Ecumenic mi-a ridicat anatema în 2018, atunci întregul episcopat este invalid".

Dacă sunt destituit din demnitate, acest lucru înseamnă că nu mai există corpul de preoți ucraineni (deoarece toate hirotoniile au fost săvârșite de ierarhi invalizi). 

Filaret Denisenko

Reprezentanții practic a tuturor Bisericilor Autocefale au semnalat despre acest fapt Patriarhiei Constantinopolului – toate "hirotoniile" lui Denisenko, săvârșite după destituire, și în special după ce a fost dat anatemei de către BORu, sunt invalide. Și aceasta nu este opinia privată a Sinoadelor sau a unor ierarhi aparte, ci poziția canonică a Bisericii: Serghei Dumenko, care a fost "hirotonit" de către o persoană excomunicată din Biserică, nu putea deveni episcop canonic. Și chiar și majoritatea voturilor Sinodului din Cipru, în opinia Mitropolitului Neofit de Morfou, nu l-au transformat automat în episcop canonic.

Atitudinea Sinodului Bisericii din Cipru față de "hirotoniile" BOaU

În comunicatul Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe din Cipru din 18 februarie 2019 se spune clar și fără echivoc despre "hirotoniile" BOaU: "Experiența întregii Biserici Ortodoxe ne oferă motive să ne îndoim de posibilitatea legalizării "retrospectiva" a hirotoniilor efectuate de episcopi interziși, excomunicați și anatemizați. Interzicerea, excomunicarea și anatema persoanelor care au inițiat criza ucraineană au fost recunoscute de toți ortodocșii".

Mai jos în același comunicat citim: "Patriarhia ecumenică trebuie să găsească din nou o cale de a calma conștiința credincioșilor cu privire la validitatea hirotoniiilor și tainelor, efectuate de această conducere (a BOaU – Ed.)".

A fost găsită vreo modalitate?

Aducând un argument pentru recunoașterea lui Dumenko, Arhiepiscopul Hrisostom citează propria sa conversație cu Patriarhul Bartolomeu și face referință la niște documente presupus originale pe care le-a văzut în timpul șederii sale la Fanar. Referindu-se la aceste documente, Arhiepiscopul Hrisostom le-a spus sinodalilor că "a aflat întregul adevăr despre Ucraina" și a înțeles "cine are dreptate".

Poate că Arhiepiscopul Hrisostom vorbește despre niște documente "secrete" care denotă hirotonia validă a lui Dumenko? Nu. Arhiepiscopul Hrisostom a declarat că esența acestor documente se rezumă la faptul că "în Tomosul de autocefalie, acordat Rusiei, exista o condiție ca Biserica Ucrainei să-l pomenească mai întâi pe Patriarhul Ecumenic ca primat local, și apoi pe Patriarhul Moscovei".

În consecință, el crede că Ucraina este teritoriul canonic al Patriarhiei Constantinopolului. Punct. Cum recunoașterea acestui fapt poate afecta existența succesiunei apostolice în rândul schismaticilor din Ucraina? Oare datorită faptului că Fanarul are un document cu privire la procedura de pomenire a patriarhilor, BOaU a căpătat automat har? Nu. Cu alte cuvinte, schismaticii au rămas schismatici – fără hirotonii, fără Sfintele Taine, fără Euharistie. Și indiferent de câte documente "secrete" ar putea prezenta Arhiepiscopul Hrisostom pentru a-și justifica acțiunile, schismaticii nu vor avea nimic din cele enumerate mai sus.

Ce spun canoanele despre coliturghisirea cu schismaticii?

Iar Primatul Bisericii din Cipru, ca și toți cei care-l recunosc pe Dumenko ca episcop canonic, intră de fapt în comuniune cu un grup schismatic și încalcă Regulile Apostolice. Potrivit canoanelor, oricine intră în comuniune Euharistică sau literalmente în orice comuniune de rugăciune cu schismaticii, devine el însuși schismatic.

În a 10-a regulă a Sfinților Apostoli citim: "Dacă cineva se roagă, chiar și într-o casă particulară, cu o persoană excomunicată, să fie și el excomunicat", în timp ce a 11-a regulă prevede următoarele: "Dacă vreun cleric se va ruga împreună cu un cleric excomunicat, să fie și el excomunicat".

"Dacă cineva se roagă, chiar și într-o casă particulară, cu o persoană excomunicată, să fie și el excomunicat".

A 10-a regulă a Sfinților Apostoli

Astfel, Arhiepiscopul Hrisostom, după ce a intrat în comuniunea rugăciunii cu un schismatic, a devenit și el schismatic. Este imposibil de contestat această teză din punct de vedere canonic. Ceea ce, probabil, înțelege și Primatul Bisericii din Cipru. Din acest motiv, el recurge la amenințări și intimidări banale, bazându-se nu pe canoanele Bisericii, ci pe poziția autocratică care a fost foarte bine caracterizată de Mitropolitul Neoft de Morfou: "Eu sunt Primatul și fac ce doresc".

Totuși, Mitropolitul Neofit a subliniat în continuare că "Ortodoxia nu este obișnuită cu acest tip de papism. Organizarea sa este sinodală, lucru de care se tem și sunt invidioși papistașii, deci să nu cădem în păcatul papismului". Se pare că arhiereii Bisericii din Cipru care nu sunt de acord cu pomenirea schismaticilor de către Primatul lor, respectă în cazul dat canoanele Bisericii și decizia unanimă (!) a Sinodului lor cu privire la neutralitate. Fără lipsă de respect și dispreț pentru Arhiepiscopul Hrisostom. Se atestă doar tendința de a urma ordinea canonică a Bisericii și de a păstra structura sa sinodală. Putem afirma cu încredere că poziția lor este poziția mărturisitorilor, de care se pot învrednici doar oamenii care nu caută în această viață nimic altceva în afară de Hristos.

Dacă observați o eroare, selectați textul dorit și apăsați Ctrl+Enter sau Trimiteți o eroare pentru a o raporta editorilor.
Cititi si