"Expertiza" Statutului BOUkr: experții au demonstrat inexistentul

02 Februarie 13:32
0
Serviciul de Stat al Ucrainei pentru Etnopolitică și Libertatea de Conștiință a dat undă verde scoaterii în afara legii a Bisericii Ortodoxe Ucrainene? Imagine: UJO Serviciul de Stat al Ucrainei pentru Etnopolitică și Libertatea de Conștiință a dat undă verde scoaterii în afara legii a Bisericii Ortodoxe Ucrainene? Imagine: UJO

Serviciul pentru Etnopolitică după "studiul" statutului BOUkr a "demonstrat" că BOUkr este subordonată Moscovei. De ce în titlu apar ghilimele și ce va urma?

În data de 1 februarie 2023, Serviciul de Stat al Ucrainei pentru Etnopolitică și Libertatea de Conștiință a publicat rezultatele "expertizei" sale și a făcut concluzia că Biserica Ortodoxă Ucraineană este parte integrantă a Bisericii Ortodoxe Ruse și îi este subordonată.

Concluziile finale ale "expertizei" sunt formulate astfel:

"Concluzia general a expertizei religioase a Statutului cu privire la administrarea Bisericii Ortodoxe Ucrainene și relația sa ecleziastico-canonică cu Patriarhia Moscovei (Biserica Ortodoxă Rusă)

Grupul de experți a ajuns la următoarele concluzii:

  1. Adoptarea unei noi versiuni a Statutului Bisericii Ortodoxe Ucrainene în partea administrării sale (în data de 27 mai 2022) și rezoluția Sinodului Bisericii Ortodoxe Ucrainene nu a avut ca rezultat ruperea relației ecleziastico-canonice dintre Biserica Ortodoxă Ucraineană și Biserica Ortodoxă Rusă. Statutul Bisericii Ortodoxe Ucrainene ca subdiviziune structurală a Bisericii Ortodoxe Ruse, care beneficiază de anumite drepturi de independență, dar nu reprezintă o Biserică autocefală, rămâne neschimbat.
  2. Biserica Ortodoxă Ucraineană are cu Biserica Ortodoxă Rusă o relație canonică și ecleziastică ca a unei părți cu întregul. Relațiile Bisericii Ortodoxe Ucrainene cu Biserica Ortodoxă Rusă nu sunt cele ale unei biserici independente (autocefale) cu o altă biserică autocefală independentă. Biserica Ortodoxă Ucraineană nu are statut de Biserică autonomă, care să fie recunoscută de alte Biserici, deci din punct de vedere al eclesiologiei și dreptului canonic, este o subdiviziune structurală a Bisericii Ortodoxe Ruse, având drepturi separate de formațiune independentă însă nu de subiect canonic.
  3. Activitatea curentă sau inacțiunea celor mai înalte organe de autoritate și administrație bisericească ale Bisericii Ortodoxe Ucrainene denotă faptul că Biserica Ortodoxă Ucraineană continuă să mențină relații cu Biserica Ortodoxă Rusă de tip de subordonare. Ea nu acționează ca Biserică independentă (autocefală) și nu își proclamă propria independență (autocefalie). Membrii grupului de experți nu au găsit documente sau acțiuni care să indice transformarea Bisericii Ortodoxe Ucrainene într-o organizație religioasă independentă în raport cu Biserica Ortodoxă Rusă".

Ce este greșit și speculativ în aceste concluzii? Să analizăm doar momentele principale.

Serviciul de Stat al Ucrainei pentru Etnopolitică și Libertatea de Conștiință se bazează pe documentele Federației Ruse

Cea mai mare parte a cercetării comisiei Serviciul de Stat al Ucrainei pentru Etnopolitică și Libertatea de Conștiință nu a presupus examinarea Bisericii Ortodoxe Ucrainene, ci a Statutului Bisericii Ortodoxe Ruse. Aceasta înseamnă că Serviciul de Stat al Ucrainei pentru Etnopolitică și Libertatea de Conștiință consideră că actul normativ de drept corporativ – care este Statutul Bisericii Ortodoxe Ruse înregistrat în Federația Rusă – este de fapt valabil și pe teritoriul Ucrainei. Și aceasta nu este doar un aspect legat de patriotismul/nepatriotismul Serviciului de Stat al Ucrainei pentru Etnopolitică și Libertatea de Conștiință. Serviciul Securității Ucrainei este pur și simplu obligat să răspundă la un asemenea fapt, deoarece orice cercetare bazată pe documentele țării agresor comportă semnale evidente de colaboraționism. În plus, Serviciul de Stat al Ucrainei pentru Etnopolitică și Libertatea de Conștiință a depășit net limitele atribuțiilor sale. În Hotărârea corespunzătoare a Consiliului pentru Securitatea și Apărarea Națională din 01 decembrie 2022, aprobată prin Decretul Președintelui Ucrainei nr. 820/2022, este scris negru pe alb:

"Serviciul de Stat al Ucrainei pentru Etnopolitică și Libertatea de Conștiință trebuie să prezinte, în termen de două luni, în conformitate cu Legea Ucrainei "Cu privire la libertatea de conștiință și organizațiile religioase", o expertiză religioasă a Statutului de administrare a Bisericii Ortodoxe Ucrainene în vederea depistării relației ecleziastico-canonice cu Patriarhia Moscovei și, dacă va fi necesar, să ia măsurile prevăzute de lege".

Adică Serviciul de Stat al Ucrainei pentru Etnopolitică și Libertatea de Conștiință nu avea dreptul să efectueze o examinare a altor documente, cu excepția Statutului Bisericii Ortodoxe Ucrainene și a documentelor care sunt menționate direct în acest Statut. Dar dacă omitem Statutul Bisericii Ortodoxe Ruse, atunci concluziile "experților" se dovedesc nefondate. Deosebit de amuzant pare trimiterea Serviciului de Stat al Ucrainei pentru Etnopolitică și Libertatea de Conștiință către site-ul Bisericii Ortodoxe Ruse: "Pe site-ul oficial al Bisericii Ortodoxe Ruse biografiile tuturor arhiereilor Bisericii Ortodoxe Ucrainene sunt prezentate ca biografii ale arhiereilor Bisericii Ortodoxe Ruse".

Este ca și cum ai accesa site-urile oficiale ale Federației Ruse, ai găsi o hartă a Rusiei cu Crimeea și patru regiuni de sud-est ale Ucrainei ca parte integrantă a acesteia și ai spune: "iată dovada!".

Cine sunt judecătorii?

Componența "Grupului de experți pentru expertiza religioasă a Statutului Bisericii Ortodoxe Ucrainene" este formată din persoane care timp de mulți ani și-au exprimat public și constant ostilitatea față de Biserica Ortodoxă Ucraineană, precum și simpatia față de schismatica BOaU. La drept vorbind, din acest motiv încă până la începerea lucrărilor comisiei, Biserica Ortodoxă Ucraineană și-a exprimat neîncrederea față de membrii a acesteia și a cerut implicarea unor experți internaționali în activitatea sa (bineînțeles, nimeni nu a făcut asta). Comisia în componența în care a fost întărită nu poate realiza o expertiză (fără ghilimele) corectă, nepărtinitoare, profesionistă. În realitate, și ei înțeleg acest lucru. În textul integral al "expertizei" este foarte izbitoare acea frunză de smochin, cu care au încercat să-și ascundă părtinirea: dintre documentele pe care le-au studiat, sunt menționate două scrisori ale Mitropolitului Onufrie:

"– Scrisoarea Mitropolitului Onufrie către conducătorul Serviciului de Stat al Ucrainei pentru Etnopolitică și Libertatea de Conștiință din 1 iunie 2022 nr. 0464 cu interpretări oficiale ale prevederilor Statutului în ceea ce privește administrarea Bisericii Ortodoxe Ucrainene (modificată de Sinodul Bisericii Ortodoxe Ucrainene în data de 27 mai 2022) (K. 27).

– Scrisoarea Mitropolitului Onufrie către conducătorul Serviciului de Stat al Ucrainei pentru Etnopolitică și Libertatea de Conștiință din 28 septembrie 2022 Nr. 0838 cu precizări oficiale asupra anumitor prevederi ale Statutului privind administrarea Bisericii Ortodoxe Ucrainene (în varianta adoptată la Sinodul Bisericii Ortodoxe Ucrainene din 27 mai 2022) (Anexa 5)".

Ceea ce fac ei este echivalarea acestor scrisori cu participarea deplină a reprezentanților Bisericii Ortodoxe Ucrainene la "Grupul de experți". Citat: "Conform legii, expertiza religioasă a statutelor organizațiilor religioase se realizează cu participarea reprezentanților acestor organizații religioase, iar aceste scrisori reflectă în mod exhaustiv poziția oficială a Bisericii Ortodoxe Ucrainene cu privire la reglementările Statutului privind administrarea Bisericii Ortodoxe Ucrainene".

Vă puteți gândi la ceva mai absurd?

"Ilegitimitatea" Sinodului de la Teofania

Nu este un secret pentru nimeni că pentru "experții" comisiei a fost necesară o "resetare"  a deciziilor Sinodului de la Teofania, la care a fost declarată independența deplină față de Biserica Ortodoxă Rusă. În acest scop, ei încearcă să pună la îndoială legitimitatea Sinodului. Ei susțin că acest eveniment a fost convocat inițial nu ca un Sinod al Bisericii Ortodoxe Ucrainene, ci ca o "adunare", și ei spun că delegații nu au avu nicio împuternicire de la Eparhiile lor care să corespundă statutului de participanți la Sinodul Bisericii Ortodoxe Ucrainene. Această încercare mărturisește tocmai lipsa de înțelegere și ignoranța completă a "experților" cu privire la modul în care se țin Sinoadele bisericești și la modul în care deciziile lor devin legitime.

Citat: "Decizia Sinodului și a Sinaxei Arhierești de a considera delegații la "ședința Bisericii" drept delegați la Sinod este îndoielnică în ceea ce privește legitimitatea acestuia. Prin urmare, decizia de a convoca un Sinod într-o astfel de componență este ilegitimă din punctul de vedere al prevederilor actualei versiuni a Statutului de administrare a Bisericii Ortodoxe Ucrainene și tradiției stabilite cu privire la alegerea delegaților la Sinod".

Orice persoană care cunoaște cât de puțin istoria Sinoadelor Ecumenice și Locale, știe că principiile de formare a componenței acestora au fost de fiecare dată diferite, la fel ca și procedura de convocare și desfășurare a acestora. Dar ceea ce a făcut ca deciziile acestor Sinoade să general recunoscute a fost acceptarea lor de către plinătatea Bisericii. În limbajul juridic, aceasta se numește recepție. Astfel, hotărârile Sinodul Bisericii Ortodoxe Ucrainene din 27 mai 2022 au fost recunoscute, iar acest lucru este absolut clar. Toată plinătatea Bisericii Ortodoxe Ucrainene le-a acceptat și trăiește în acord cu ele. Mai mult, le-au recunoscut și alte Biserici Autocefale. Nicio Biserică Autocefală nu și-a exprimat protestul sau dezacordul față de ele. Nici chiar Biserica Ortodoxă Rusă.

Independența și autocefalia

Pentru a demonstra că independența Bisericii Ortodoxe Ucrainene este "invalidă", comisia cugetă îndelung și plictisitor pentru a pretinde că doar statutul de autocefalie poate vorbi despre adevărata independență. Și întrucât Biserica Ortodoxă Ucraineană nu a anunțat-o, înseamnă că face parte din Biserica Ortodoxă Rusă.

Citat: "Bisericii Ortodoxe Ucrainene i s-a acordat statutul de "independență și autoadministrare". Totuși, dreptul canonic ortodox nu operează cu astfel de concepte, spre deosebire de conceptele de biserică "autocefală" sau "autonomă”. Doar o biserică autocefală are o "autoadministrare" totală, care, spre confirmarea statutului său, primește un document corespunzător (tomos). Toate celelalte, cu excepția bisericii autocefale, ... sunt subdiviziuni structurale ale bisericii lor mame, cu diferite grade de independență în activitățile lor".

Să luăm în considerare câteva dintre prevederile Tomosului BOaU, care în calitate de "Biserică autocefală", potrivit Serviciului de Stat al Ucrainei pentru Etnopolitică și Libertatea de Conștiință, trebuie să fie "absolut autonomă în conducerea sa":

·         BOaU recunoaște drept cap al său Biserica de la Constantinopol;

·         pentru a rezolva probleme importante, BOaU este obligată să contacteze Fanarul;

·         nu este permisă schimbarea titlului conducătorului BOaU fără permisiunea Fanarului;

·         BOaU nu are dreptul de a deschide parohii în străinătate;

·         BOaU este obligată să ia sfântul mir de la Fanar;

·         Statutul BOaU trebuie să respecte prevederile Tomosului.

Vedeți aici vreo constatare a independenței? Noi – nu. Asta este tot ce trebuie să știți despre argumentele "experților" în materie.

Epistola Patriarhului Alexie

"Experții" interpretează destul de arbitrar textul Epistolei emise de Patriarhul Alexei al II-lea la capitolul că Biserica Ortodoxă Ucraineană este unită cu Ortodoxia Ecumenica prin Biserica Ortodoxă Rusă.

Citat: "Există un indiciu al dependenței Bisericii Ortodoxe Ucrainene în faptul că Ea este"unită" cu " Una sfântă, sobornicească și apostolicească Biserică", adică cu Ortodoxia Ecumenica, "prin Biserica Ortodoxă Rusă", ceea ce denotă nu doar unitatea doctrinară a Bisericii Ortodoxe Ucrainene cu Ortodoxia Ecumenica prin Biserica Ortodoxă Rusă, dar și dependența în conducerea politicii interbisericești și interreligioase de centrul său religios, și înțelegem clar că Biserica Ortodoxă Ucraineană are statut "canonic" doar datorită Patriarhiei Moscovei".

În general, formularea însăși a Epistolei Patriarhului Alexei al II-lea despre o astfel de comuniune, care s-a reflectat apoi în Statutul Bisericii Ortodoxe Ruse și care a fost anulată prin hotărârea Sinodului Bisericii Ortodoxe Ucrainene de la Teofania, este destul de ciudată. Eclesiologia ortodoxă prevede că orice episcop canonic este automat unit cu Biserica datorită demnității sale episcopale. Relația Bisericii Ortodoxe Ucrainene cu Ortodoxia mondială prin intermediul altei Biserici Autocefale nu este în întregime clară. Ce rost are formularea despre "unitate" din Epistola Patriarhului Alexei al II-lea? În ce constă semnificația sa euharistică și eclesiologică?

Oricum, această formulare nu presupune nicio "dependență în conduita politicii inter-bisericești și inter-religioase". De altfel, în Biserică în general nu există structuri absolut independente. Toate Bisericile Autocefale sunt unite și depind una de cealaltă. "Iar voi sunteţi trupul lui Hristos şi mădulare (fiecare) în parte" (1 Cor. 12:27).

Nu avem încredere în Biserica Ortodoxa Ucraineană, nici în Mitropolitul Onufrie. Noi dăm crezare doar Bisericii Ortodoxe Ruse

De notat că "experții" găsesc neconvingătoare scrisoarea oficială a Mitropolitului Onufrie către Serviciul de Stat al Ucrainei pentru Etnopolitică și Libertatea de Conștiință, în care Preafericitul Mitropolit explică disocierea de Biserica Ortodoxă Rusă și încetarea calității de membru al Sinodului Bisericii Ortodoxe Ruse: "Toate prevederile referitoare la relația dintre Biserica Ortodoxă Ucraineană cu Biserica Ortodoxă Rusă au fost eliminate din Statutul de administrare a Bisericii Ortodoxe Ucrainene. În special, ne referim la punctul în care se afirma că Biserica Ortodoxă Ucraineană avea autonomie în cadrul Bisericii Ortodoxe Ruse. De atunci, hotărârile Sinodului Bisericii Ortodoxe Ruse nu stau la baza activităților Sinodului Arhieresc al Bisericii Ortodoxe Ucrainene. Mitropolitul Kievului și al Întregii Ucraine și-a încetat calitatea de membru al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse. Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ucrainene este ales pe viață de episcopatul Bisericii Ortodoxe Ucrainene fără binecuvântare ulterioară".

Și acum un alt fragment din constatările finale ale comisiei Serviciului de Stat al Ucrainei pentru Etnopolitică și Libertatea de Conștiință: "Afirmările mitropolitului Onufrie în scrisorile către conducătorul Serviciului de Stat al Ucrainei pentru Etnopolitică și Libertatea de Conștiință despre încetarea calității de membru al Sinodului Bisericii Ortodoxe Ruse nu sunt confirmate prin  dovezi documentare. Nu există documente (ordine, hotărâri, declarații, scrisori, rapoarte, adresări, decrete, argumente ale Sinodului Bisericii Ortodoxe Ucrainene, etc.) la acest subiect. De asemenea, nu se știe dacă Biserica Ortodoxă Ucraineană s-a adresat Bisericii Ortodoxe Ruse cu privire la retragerea Mitropolitului Onufrie din componența Sinodului Bisericii Ortodoxe Ruse".

Cu alte cuvinte, "experții" l-au acuzat voalat pe Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ucrainene de minciună, iar scrisoarea oficială către Serviciului de Stat al Ucrainei pentru Etnopolitică nu reprezintă pentru ei "o dovadă documentară".

Сoncluzii

"Grupul de experți" nu a făcut ceea ce Consiliul Național de Securitate și Apărare și Președintele Ucrainei i-au cerut să facă. A examinat documente nerelevante în scopuri necorespunzătoare. Concluziile sale nu se bazează pe învățăturile Bisericii, ci pe părerile acestor "experți" despre doctrină.

Cel mai important lucru este că "grupul de experți" nu a putut găsi dovezi că Biserica Ortodoxă Ucraineană ar avea un "centru de conducere" în Federația Rusă. Probabil, ei înșiși înțeleg foarte bine acest lucru, deoarece au venit cu o altă frunză de smochin în textul "expertizei" lor pentru a putea afirma că își exprimă punctul de vedere ca experți religioși, căci sunt autorizați să facă acest lucru.

Citat: "Expertiza poartă caracterul unui studiu religios, și nu juridic".

Dar totuși comportă o natură juridică! Și încă foarte juridică! Pe baza "expertizei" dumneavoastră, autoritățile urmează să interzică Biserica, adică să înfăptuiască un act de natură juridică!

Prin urmare, putem constata că totul se desfășoară conform planului dușmanilor Bisericii Ortodoxe Ucrainene, toate acțiunile sunt îndreaptate spre încercarea de a scoate în afara legii Biserica Ortodoxă Ucraineană. Noi vom face tot posibilul, totul ce este permis de lege pentru ca această încercare să eșueze. În calitate de conducător al Departamentului juridic al Bisericii Ortodoxe Ucrainene, protoiereul Oleksandr Bahov a spus: "Dacă se va lua o decizie pe baza acestui studiu, ne vom apăra prin toate mijloacele legale, atât la nivel național, cât și internațional".

Însă cel mai eficient tip de protecție este ca fiecare episcop, preot, călugăr și mirean să rămână credincios Bisericii și să nu o părăsească în vremuri grele. Atunci nimeni nu va putea face absolut nimic împotriva sa.

Dacă observați o eroare, selectați textul dorit și apăsați Ctrl+Enter sau Trimiteți o eroare pentru a o raporta editorilor.
Cititi si