Curtea Constituțională a dat undă verde redenumirii BOUkr: ce urmează?

28 Decembrie 2022 14:38
0
Curtea Constituțională a permis interzicerea Bisericii Ortodoxe Ucrainene (BOUkr)? Imagine: UJO Curtea Constituțională a permis interzicerea Bisericii Ortodoxe Ucrainene (BOUkr)? Imagine: UJO

Prin lansarea deciziei Curții Constituționale, autoritățile au pus în funcție o nouă pârghie în presiunile asupra BOUkr. Propunem o analiză a consecințelor posibile.

În ziua de 27 decembrie 2022, Curtea Constituțională a Ucrainei a luat hotărârea cu privire la caracterul constituțional al modificării la Legea Ucrainei "Despre libertatea de conștiință și organizațiile religioase", cu ajutorul căreia adversarii Bisericii Ortodoxe Ucrainene doresc să o redenumească. La începutul anului 2019, un grup de parlamentari a făcut apel la Curtea Constituțională pentru a stabili dacă modificarea a fost conformă cu Constituția, după care legea a fost efectiv blocată. Și acum instanța a hotărât – legea privind redenumirea corespunde Constituției.

Faptul că decizia care nu a fost luată în considerare timp de aproape patru ani, este luată acum, nu este o coincidență. Știm cu toții că în ultimile două luni autoritățile au pășit "pe cărarea războiului" cu Biserica.

Percheziții din partea Serviciul de Securitate, sancțiuni împotriva ierarhilor, proiecte de lege anti-bisericești și PR negru de o amploare fără precedent – toate acestea indică faptul că Zelenski este foarte determinat.

Legea Ucrainei nr. 2662-VIII "Cu privire la modificările la articolul 12 din Legea Ucrainei "Despre libertatea de conștiință și organizațiile religioase" cu privire la denumirea organizațiilor (asociațiilor) religioase care fac parte din structura (aparțin) a unei organizații religioase, organizație (asociație) al cărei centru de guvernare (administrație) este situat în afara Ucrainei într-un stat care este recunoscut prin lege ca a comis agresiune militară împotriva Ucrainei și/sau ocupă temporar o parte a teritoriului Ucrainei", sau în termeni simpli legea privind "redenumirea Bisericii" a fost adoptată de Rada Supremă la 20 decembrie 2018, adică la cinci zile după așa-numitul "Sinod de Unificare" din 15 decembrie 2018.

Despre ce este legea privind redenumirea Bisericii?

Semnificația sa este evidentă: după ce Biserica Ortodoxă Ucraineană a refuzat să participe la crearea așa numitei Biserici Ortodoxe a Ucrainei (BOaU), Petro Poroșenko a decis să o distrugă, redenumindu-o și forțând cât mai mulți episcopi să se alăture schismaticei BOaU. Acest gând i-a eșuat. Care a fost scopul Legii Ucrainei 2662-VIII "privind redenumirea"? Ea completa articolul 12 din Legea Ucrainei "Cu privire la libertatea de conștiință și a organizațiilor religioase" ("Statutele (regulamentele) organizațiilor religioase") cu capitolele 7 și 8.

Partea a 7-a prevedea că confesiunea al cărei centru de guvernare este situat într-o țara-agresr "trebuie să reflecte în denumirea sa completă, specificată în statut (regulament), afilierea sa la o organizație (asociație) religioasă din afara Ucrainei, căreia îi aparține (este o parte din ea), prin reproducerea obligatorie în numele său a denumirii complete a unei astfel de organizații (asociații) religioase confrom statutului său, eventual adăugând cuvintele "în Ucraina" și/sau indicând locul său în structura organizației religioase străine”.

În esență, inițiatorii legii "privind redenumirea" au cerut ca Biserica Ortodoxă Ucraineană să fie redenumită cu forța "Biserica Ortodoxă Rusă în Ucraina". Totuși, dacă citim cu atenție Statutul Bisericii Ortodoxe Ucrainene în vigoare la momentul respectiv, înțelegem că Biserica Ortodoxă Ucraineană nu are organe de conducere în străinătate. Nici un arhiereu al Bisericii Ortodoxe Ruse, inclusiv Patriarhul Moscovei, nu participă la activitățile organelor de conducere ale Bisericii Ortodoxe Ucrainene, dimpotrivă, episcopii ucraineni participă la lucrările Sinodului Local și Sinodului Arhieresc al Bisericii Ortodoxe Ruse precum și ale Sfântului Sinod. Inițiatorii proiectului de lege s-au agățat de acest moment și l-au definit ca un indiciu al intrării Bisericii Ortodoxe Ucrainene în componența Bisericii Ortodoxe Ruse. În plus, Statutul Bisericii Ortodoxe Ruse prevede că Biserica Ortodoxă Ucraineană este parte componentă a Bisericii Ortodoxe Ruse.

Capitolul 8 a articolului 12 din Legea "Cu privire la libertatea de conștiință și organizațiile religioase" prevede că indiciile de apartenență la o organizație religioasă străină sunt:

·         Menționarea acestui fapt în statutul organizației religioase ucrainene;

·         Menționarea acestui fapt în statutul organizației religioase străine;

·         prezența reprezentanților organizației religioase ucrainene într-o organizație religioasă străină.

De la adoptarea legii "cu privire la redenumire", Biserica Ortodoxă Ucraineană a făcut declarații că această lege nu i se aplică deoarece în Statutul Bisericii Ortodoxe Ucrainene este stabilit că Ea este o organizație independentă și autonomă. Aceste declarații au devenit și mai răsunătoare și mai fondate după Sinodul Bisericii Ortodoxe Ucrainene de la Teofania din 27 mai 2022, unde s-a decis reruperea decisivă a tuturor relațiilor cu Biserica Ortodoxă Rusă, cu excepția comuniunii euharistice.

Rezoluția corespunzătoare a Sinodului Bisericii Ortodoxe Ucrainene din 27.05.2022 prevede: "Sinodul a adoptat completările și amendamentele relevante la Statutul privind guvernarea Bisericii Ortodoxe Ucrainene, indicându-se autonomia și independența deplină a Bisericii Ortodoxe Ucrainene". Adică orice mențiune despre Biserica Ortodoxă Rusă a fost eliminată din Statutul Bisericii Ortodoxe Ucrainene. În plus,

·         Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ucrainene a încetat să-l pomenească pe Patriarhul Moscovei ca conducător în timpul slujbelor, și a început pomenirea tuturor arhiereilor Întâistătători ai Bisericilor Autocefale;

·         S-a hotărât reluarea ritului fierberii Sfântului Mir în Biserica Ortodoxă Ucraineană (anterior, Sfântul Mir se aducea de la Moscova);

·         Arhiereii Bisericii Ortodoxe Ucrainene nu mai sunt membri ai organelor de conducere ale Bisericii Ortodoxe Ruse.

Toate acestea atestă ferm că Biserica Ortodoxă Ucraineană nu face parte din Biserica Ortodoxă Rusă. În Statutul Bisericii Ortodoxe Ucrainene nu se menționează acest lucru, iar reprezentanții Bisericii Ortodoxe Ucrainene nu fac parte din organele de conducere ale Bisericii Ortodoxe Ruse.

Totuși, totul nu este atât de simplu. În lege mai există un punct "cu privire la redenumire", conform căruia Biserica Ortodoxă Ucraineană poate fi recunoscută ca parte a Bisericii Ortodoxe Ruse pe baza Statutului Bisericii Ortodoxe Ruse.

Acolo totul este expus foarte clar: "Juridicția Bisericii Ortodoxe Ruse se extinde asupra persoanelor de confesiune ortodoxă care locuiesc pe teritoriul canonic al Bisericii Ortodoxe Ruse: în Federația Rusă, Ucraina…". Întregul "Capitolul X. Biserica Ortodoxă Ucraineană" este consacrat Bisericii Ortodoxe Ucrainene, din care se poate concluziona că Biserica Ortodoxă Ucraineană face parte din Biserica Ortodoxă Rusă, deși acest lucru nu se precizează în mod explicit.

Poate fi interzisă Biserica Ortodoxă Ucraineană pe baza legilor structurilor rusești?

Totuși, în ce măsură prevederile documentelor statutare rusești pot fi obligatorii pentru Ucraina? Ei pot scrie orice doresc în Rusia, dar oare judecătoriile și alte organe de stat din Ucraina trebuie să pună prevederile lor în aplicare?

De fapt, recunoașterea Bisericii Ortodoxe Ucrainene ca parte a Bisericii Ortodoxe Ruse pe baza faptului că așa este scris într-un document rusesc, este aceeași ca și recunoașterea regiunilor Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson ca parte a Federației Ruse, pe baza legilor adoptate în Rusia.

Se pare că argumentul judiciar în apărarea Bisericii Ortodoxe Ucrainene ar trebui să se bazeze pe acest moment atunci când vine vorba despre procedurile judiciare.

Multe resurse mass media răspândesc vestea despre decizia Curții Constituționale în felul următor: "Curtea Constituțională a obligat Biserica Ortodoxă Ucraineană din cadrul Patriarhiei Moscovei să-și schimbe denumirea". Acest lucru cu siguranță nu corespunde adevărului, Curtea Constituțională a decis doar că legea "privind redenumirea" este conformă cu Constituția ucraineană.

La un briefing dedicat deciziei Curții Constituționale, judecătorii Curții Constituționale S.Golovatîi și A.Petrișin au spus că soarta Bisericii Ortodoxe Ucrainene va fi decisă de organele legislative. Iar legătura Bisericii Ortodoxe Ucrainene cu Biserica Ortodoxă Rusă trebuie să fie dovedită printr-o expertiză religioasă.

Paragraful "II. Dispoziții tranzitorii și finale" din Legea "privind redenumirea" prevede:

"2. În termen de o lună de la data intrării în vigoare a prezentei Legi... organul executiv central de implementare a politicii de stat în domeniul religiei va efectua o expertiză religioasă a statutelor înregistrate ale organizațiilor (asociațiilor) religioase pentru a determina circumstanțele prevăzute în părțile șapte și opt ale articolului 12 din Legea Ucrainei "Cu privire la libertatea conștiinței și organizațiile religioase" (Buletinul Consiliului Suprem al URSS, 1991, N 25, articolul 283)”.

Deci, Agenția de Stat pentru Etnopolitică și Libertatea de Conștiință, care este acum condusă de V. Ielenski, o persoană care de multă vreme nutrește o antipatie activă pentru Biserica Ortodoxă Ucraineană, va trebui să efectueze o expertiză a Statutului Bisericii Ortodoxe Ucrainene pentru a repera indicii de apartenență Bisericii Ortodoxe Ucrainene la Biserica Ortodoxă Rusă. Ce va găsi el acolo? Adevărat, nimic! Dacă va urmări adevărul.

Despre "obiectivitatea" Curții Constituționale

În realitate, dacă există dorința, se poate găsi orice, sau mai curând orice text se poate interpreta oricum. Dacă ar exista, după cum se spune, voința politică. Președintele Zelenski și alți reprezentanți ai autorităților au declarat, de asemenea, fără ambiguitate, că există o astfel de voință. Faptul că autoritățile au decis să distrugă Biserica Ortodoxă Ucraineană este demonstrat de toate evenimentele recente: percheziții, defăimări în mass media, introducerea unui alt proiect de lege anti-bisericesc în Rada Supremă, rezilierea contractului de închiriere pentru bisericile Lavrei Superioare din Kiev, si fără doar și poate decizia Curtii Constitutionale. Și ea a fost adoptată pe baza unor argumente umflate. Judecați și dumneavoastră – în declarația Curții Constituționale se spune:

"În luarea deciziei sale, Curtea Constituțională a Ucrainei a ținut cont de decizia Curții Europene pentru Drepturile Omului în dosarul "Iliin și alții împotriva Ucrainei", unde în special se notează: "însuși faptul că statul cere ca organizația care dorește să fie înregistrată pentru a adopta un nume care face imposibilă inducerea în eroare a credincioșilor și a societății în ansamblu și prin care organizația se poate distinge de organizațiile deja existente, poate fi considerată, în principiu, o contrângere justificată a dreptului său de a-și alege liber numele".

Cu alte cuvinte, decizia luată ca exemplu este complet nepotrivită pentru acest caz, deoarece cazul "Iliin și alții împotriva Ucrainei" nu se referă la o organizație religioasă existentă precum Biserica Ortodoxă Ucraineană, ci la una care "dorește să fie înregistrată", adică nou creată.

Și dacă această organizație nou creată dorește să fie numită cu același nume ca o organizație existentă, atunci statul are dreptul de a restricționa libertatea de a alege un nume.

Dacă Biserica Ortodoxă Ucraineană nu dorește să fie redenumită?

Această părtinire evidentă sugerează faptul că scenariul cel mai probabil ar fi ca Biserica Ortodoxă Ucraineană să fie recunoscut de V. elenski ca parte a Bisericii Ortodoxe Ruse. Și atunci legea "privind redenumirea" prevede următoarele. Structurile Bisericii Ortodoxe Ucrainene vor fi obligate, conform paragrafului 3 al Legii,"în termen de trei luni să facă modificări la statut (regulament) în conformitate cu legea și să le prezinte spre înregistrare în modul prescris".

Adică în termen de 3 luni Biserica Ortodoxă Ucraineană va trebui să fie redenumită în "Biserica Ortodoxă Rusă în Ucraina". Bineînțeles, Ea nu va face acast lucru. Să trecem la text:

"4. În cazul în care în termen de patru luni (pentru comunitățile religioase – nouă luni) de la data intrării în vigoare a prezentei Legi și/sau a intrării în vigoare a legii... organizația (asociația) religioasă nu a efectuat modificările impuse de lege în denumirea sa oficială, și nu a prezentat modificările corespunzătoare la statut (regulament) pentru înregistrare, statutul său (regulamentul) devine nul în partea care definește denumirea oficială completă a organizației (asociației) religioase".

Cu alte cuvinte, Biserica Ortodoxă Ucraineană nu devine o organizație ilegală și este în continuare persoană juridică, ci doar își pierde numele. Este periculos acest lucru? Judecând după textul legii "cu privire la redenumire", Bisericii Ortodoxe Ucrainene îi va fi interzis să-și aibă capelani în organele de aplicare a legii. Dar în realitate starea lucrurilor se poate dovedi mult mai gravă. Numele este un indiciu identificator al unei persoane juridice în relațiile juridice. Și dacă nu există nume, nu există raporturi juridice. Toate acordurile de închiriere, contractele cu serviciile publice pentru utilități, contractele de folosință a terenului și așa mai departe pot fi suspendate pentru toate parohiile, mănăstirile, frățiile etc. În plus, nu există nicio îndoială că numele "vacant" "Biserica Ortodoxă Ucraineană" va fi imediat însuşit de BOaU, iar organele de stat o vor înregistra sub acest nume.

Ce posibilități are Biserica Ortodoxă Ucraineană pentru a se proteja de astfel de acaparări?

Cât de ironic ar părea, dar o variantă a fost propusă de V. Ielenski. Într-un interviu recent, el și-a exprimat teama că dacă Biserica Ortodoxă Ucraineană va fi interzisă, parohiile sale ar putea să nu dorească să se alăture BOaU, ci mai degrabă să se înregistreze ca niște comunități "autonome" care nu vor fi subordonate niciunui centru religios. Ei au dreptul să facă acest lucru.

Dar vor face comunitățile aceast pas? Totuși, există și alte căi. Care?

În primul rând, este speranța în Dumnezeu și rugăciunea. Acesta este de obicei ultimul lucru pe care îl fac oamenii, dar este totuși este cel mai principal. Dumnezeu a spus: "Voi zidi Biserica Mea și porțile iadului nu o vor birui..." (Matei 16:18).

În al doilea rând, este vorba despre un apel către opinia publică, inclusiv la nivel internațional, în a ne revendica drepturile constituționale. Convingerea bazată pe fapte și exemple concrete că Biserica Ortodoxă Ucraineană împreună cu poporul ucrainean suportă toate greutățile războiului și este implicată în apărarea Ucrainei nu mai puțin (de fapt, mai mult) decât alte confesiuni și nu merită persecuția cu care se confruntă.

În al treilea rând, folosirea tuturor oportunităților prevăzute de lege pentru contestarea deciziei Agenției de Stat pentru Etnopolitică și Libertate de Conștiință privind recunoașterea Bisericii Ortodoxe Ucrainenă ca parte a Bisericii Ortodoxe Ruse în cazul în care va urma o astfel de decizie. După cum s-a spus deja, temeiul legal pentru un astfel de recurs este faptul că în conformitate cu Statutul Bisericii Ortodoxe Ucrainene, acesta nu are nicio legătură cu Biserica Ortodoxă Rusă, iar prevederile Statutului Bisericii Ortodoxe Ruse nu pot avea nicio forță juridică în Ucraina. Acest lucru va trebui să fie demonstrat la Tribunal, în organizațiile pentru drepturile omului, inclusiv în cele internaționale.

Cu toate aceste eforturi, Biserica Ortodoxă Ucraineană își poate apăra dreptul la nume, iar credincioșii își pot apăra dreptul la libertatea de conștiință, dacă așa va fi voia lui Dumnezeu. În orice caz, nu trebuie să-L trădăm pe Hristos și Biserica Sa, nu trebuie să cedăm, nu trebuie să intrăm în comuniune cu schismatica BOaU, de dragul celor puternici ai acestei lumi, unde "arhiereii" sunt "hirotoniți" de excomunicatul Filaret Denisenko, și Milostivul Dumnezeu nu ne va părăsi.

Dacă observați o eroare, selectați textul dorit și apăsați Ctrl+Enter sau Trimiteți o eroare pentru a o raporta editorilor.
Cititi si