Intrigi fanariote în Biserica Ținuturilor Cehe și a Slovaciei

23 Martie 2020 15:50
0
Episcopul de Șumper Isaia (Slaninka). Imagine: UJO Episcopul de Șumper Isaia (Slaninka). Imagine: UJO

Cum acțiunile Constantinopolului aduc tulburare între ortodocșii din Moravia.

Patriarhia Constantinopolului se amestecă nu doar în Biserica din Ucraina. De câțiva ani încoace, reprezentanții Fanarului încearcă să preia controlul asupra Bisericii Ortodoxe a Ținuturilor Cehe și Slovaciei (BOȚCaS).

După ce i-a oferit Tomosul de autocefalie acestei Biserici în 1998, Biserica de la Constantinopol nu și-a manifestat ambițiile la putere timp de 15 ani. Dar totul s-a schimbat atunci când după pensionarea Arhiepiscopului de Praga, Mitropolitul Hristofor (Pulz), a avut loc alegerea noului Episcop de Praga.

UJO a publicat deja un raport detaliat despre modul în care reprezentanții Bisericii Constantinopolului – Mitropolitul Galiei Emmanuel și  colegului său Mitropolitul Arsenie al Austriei au încercat în 2013 să devină membrii a Sinodului BOȚCaS dorind să preia conducerea în el. Deoarece Constantinopolul nu a recunoscut în 2014 rezultatele Sinodului Local al acestei Biserici și alegerea Mitropolitului Rostislav în calitate de Primat, acest fapt a dus la scindare în interiorul BOȚCaS. Atunci doar necesitatea organizării Sinodului Cretan în 2016 l-a obligat pe Patriarhul Bartolomeu să slăbească presiunea.

Dar trei ani mai târziu Fanarul și-a continuat provocările împotriva Bisericii Ținuturilor Cehe și a Slovaciei. În 2019 episcopii Patriarhiei Constantinopolului au înfiinţat o structură bisericească paralelă în Cehia, ceea ce este complet inadmisibil din punctul de vedere al dreptului canonic.

În același an Episcopul de Șumper Isaia (Slaninka), hirotonit de fanarioți în 2015, contrar deciziei Sinodului Bisericii Ținuturilor Cehe și a Slovaciei privind nerecunoașterea BOaU, a împreună slujit la Kiev cu membrii acestei structuri.

Doctorul în teologie și membrul Consiliului Eparhial al Eparhiei Ortodoxe de Praga a BOȚCaS Jakub Jirji Yukl ne relatează în detaliu despre modul în care Fanarul lucrează pe teritoriul canonic al BOȚCaS.

* * *

În ultimul timp au început să sosească știri alarmante din Eparhia de Olomouc şi Brno a Bisericii Ortodoxe a Ținuturilor Cehe și a Slovaciei. Se întâmplă lucruri care amenință să distrugă pacea fragilă și unitatea Bisericii, stabilite pe baza unor acorduri încheiate în ianuarie 2016 la Constantinopol. Ele aveau mrnirea să pună capăt echivocurilor apărute în Ortodoxia noastră după demisia fostului Mitropolit Hristofor.

În pofida faptului că aceste acorduri nu au fost niciodată finalizate (de exemplu, preoții și călugărițele din Eparhia de Olomouc şi Brno care au fost izgonite pentru loialitatea lor față de Mitropolitul Rostislav și Sfântul Sinod, aşa şi nu au fost restabiliţi), toată lumea a sperat că în timp totul se va aplana și situația se va ameliora.

Însă toate speranțele privind dezvoltarea pașnică a Bisericii noastre s-au încheiat fără un rezultat pozitiv la 19 august 2019. În această zi a fost fondată o societate sub numele de "Sfânta Mănăstire Stavropegică Adormirea Maicii Domnului, o societate înregistrată", care a trecut înregistrarea de stat la 01 octombrie 2019 la Tribunalul Regional din Ostrava.

Ce se ascunde sub acest nume? Mănăstirile Stavropegice sunt mănăstiri care se supun direct Întâistătătorului Bisericii Locale (Patriarhului, în unele Biserici – Mitropolitului), deși sunt situate pe teritoriul altei eparhii. Un cititor nepregătit ar putea crede că această mănăstire, deși este situată în eparhia de Olomouc şiBrno, este subordonată Primatului Bisericii noastre Locale, Mitropolitului Rostislav.

În 2019 arhiereii Patriarhiei Constantinopolului au înfiinţat o structură bisericească paralelă în Cehia, ceea ce este complet inadmisibil din punctul de vedere al dreptului canonic.

Dar lucrurile stau cu totul diferit. Președintele acestei societăți conform protocolului judiciar și statutului său este "Dr. Konstantinos Kardamakis". Acesta este numele civil al Episcopului Arsenie, Mitropolitul Vienei și Exarhul Ungariei și al Europei Centrale, care ţine de jurisdicția Patriarhiei Ecumenice (coincide data nașterii și alte date relevante reflectate în documente, vezi mai jos).

De aici rezultă că episcopul unei jurisdicții (a Constantinopolului) pretinde să acționeze pe teritoriul canonic al altei Biserici autocefale (Biserica Ortodoxă a Ținuturilor Cehe și Slovaciei). Deoarece fondarea acestei societăți și numirea Mitropolitului Arsenie ca președinte al acesteia a avut loc fără știrea șifără consimțământul Sfântului Sinod și al Mitropolitului Bisericii Ortodoxe a Ținuturilor Cehe și Slovaciei (cum a confirmat şi Episcop Gheorghe de Mihalovsk și Koșițk), vorbim despre o intervenţie evidentă în sfera suverană a jurisdicției canonice a Bisericii noastre Locale.

Nu avem îndoieli că Patriarhia Ecumenică – bineînţeles dacă Mitropolitul Arsenie acționează cu acordul acesteia – va argumenta prin Tomosul de autocefalie pe care l-a acordat Bisericii noastre Locale în 1998. Dar până și acest Tomos, prin care autocefalia BOȚCaS este substanţial limitată și în multe privințe este subordonată Constantinopolului, în niciun caz și prin nici o interpretare cât de liberă ar fi ea nu îi oferă dreptul Patriarhiei Ecumenice să ocolească sau să ignore direct Sfântul Sinod al acestei Biserici Autocefale și pe Mitropolitul ei. Amintim că Mitropolitul Rostislav se bucură de mult respect la Constantinopol și a participat ca Primat al BOȚCaS la Sinodul Arhieresc din Creta în 2016.

Desigur, intervenția Mitropolitului Arsenie în viaţa canonică a Bisericii noastre Locale nu ar fi posibilă fără susținerea a cel puțin câţiva membri ai clerului nostru. Este vorba în principal de vicarul Eparhiei de Olomouc şi Brno Episcopul Isaia de Şumper (în lume Slaninka). El este şi membru al "Mănăstirii Stavropegice" în calitate de vicepreședinte (vezi documentul aici).

Dar intențiile fondatorilor "Mănăstirii Stavropegice" nu se limitează la întemeierea mănăstirii, ci merg mult mai departe. Conform statutului acestei oranozaţii, scopul său, printre altele, este "de a crea centre duhovnicești de contact (schituri). <...> Pentru a îndeplini această sarcină, președintele societății (starețul) numește clerul căruia i se încredințează misiunea canonică" (citată din statut).

Nici Tomosul de autocefalie acordat BOȚCaS de Patriarhia Constantinopolului nu îi oferă dreptul să ocolească sau să ignore direct Sfântul Sinod al acestei Biserici Autocefale și pe Mitropolitul ei.

De aici rezultă că în Moravia trebuie să apară mănăstirea stavropegică Adormirea Maicii Domnului de la Vilemov (unde în prezent există doar clădirea mănăstirii, dar comunitatea monahală lipseşte). Trebuie menţionat că aceasta este o mănăstire de maici, iar maicile au fost izgonite în urmă cu câțiva ani pentrucă au rămas credincioase Mitropolitului și Sfântului Sinod. Conform acordurilor din ianuarie 2016, ele trebuiau să se întoarcă la mănăstire, dar acest lucru nu s-a întâmplat.

Mănăstirea stavropegică dată trebuie să fie subordonată Mitropolitului Arsenie, sau mai exact – Patriarhiei ecumenice. Mănăstirea va avea dreptul să-și fondeze propriile schituri în alte locuri, unde "președintele societății" (adică Mitropolitul Arsenie) va numi următorii clerici.

Având în vedere faptul că în teorie vorbim despre schiturile unei mănăstiri stavropegice subordonate Patriarhului Constantinopolului, este evident că nu va fi luat în considerare nici acordul Sfântului Sinod, nici al Mitropolitului BOȚCaS și, probabil, nici al arhireului locului.

În consecință, ne ciocnim cu amenințarea formării unei structuri bisericeşti paralele sub omoforul Patriarhiei Ecumenice pe teritoriul canonic al Bisericii Ortodoxe a Ținuturilor Cehe și a Slovaciei.

Această îngrijorare este agravată de faptul că vicepreședintele Societății Episcopul Isaia este organul statutar al celor trei mănăstiri din Eparhia de Olomouc şi Brno (cu excepția mănăstirii Adormirea Maicii Domnului din Vilemov, mănăstirii Sf. Ludmila din Brno și a mănăstirii Sf. Gorazd  din Grube Vrbke ) și al altor trei comunități bisericești din această eparhie (la Olomouc – Catedrala locală, la Prostĕjov și la Ugersky Brod). Acest fapt poate fi verificat pe site-ul oficial al Ministerului Culturii din Republica Cehă în rubrica Registrul persoanelor juridice înregistrate / Biserica Ortodoxă.

În același timp, cel puțin în mănăstirile menționate din Brno și Grub Vrbke ar fi posibilă înființarea schiturilor despre care se vorbeşte în statutul societății "Mănăstirea Stavropegică". Conform informațiilor confirmate de mai multe surse închise, deja s-a încercat transferarea mănăstirii din Vilemov în proprietatea societății susmenționate, dar în ultima clipă a fost împiedicată de intervenția oportună a Arhiepiscopului de Praga Mitropolitul Mihail, ca cel mai înalt reprezentant al Bisericii Ortodoxe din Republica Cehă.

Întemeierea mănăstirii stavropegice este cu atât mai ciudată, deoarece a avut loc pe o cale necanonică, adică pe calea dreptului civil. Mănăstirea stavropegică, de fapt, nu este o instituție bisericească, ci doar o societate bazată pe Codul civil, la fel ca și alte societăți de interes din Republica Cehă, începând cu pompierii și terminând cu modelatorii de aviație. La urma urmei, până şi denumirea "Mănăstirea Stavropegică Patriarhală Adormirea Maicii Domnului, societate înregistrată", din punctul de vedere al legii nu obligă absolut la nimic, cum ar fi, de exemplu, "Societatea Grădinarilor din Kersko".

Întemeierea mănăstirii stavropegice este cu atât mai ciudată, deoarece a avut loc pe o cale necanonică, adică pe calea dreptului civil.

Astfel, vorbim nu numai despre o încercare de a ocoli legea statului și de a ignora complet structura bisericească canonică, dar și despre nişte acțiuni absolut nevrednice faţă de asemenea lucruri sfinte ca lăcaşul unei obști monahale care s-a dedicat lui Hristos.

Mitropolitul Arsenie reacţionat în data de 21.11.2019 la veştile despre acțiunile necanonice ale Patriarhiei Ecumenice, care începuseră să se răspândească în întreaga lume. El a declarat că nu este vorba despre crearea unei structuri canonice paralele și că anume arhiereul eparhial  Episcopul Simeon s-a adresat la Patriarhia Constantinopolului cu cererea privind înființarea unei mănăstiri stavropegice în Eparhia de Olomouc şi Brno. Potrivit acestuia, la această cerere urma să se alăture şi Consiliul Eparhial al Eparhiei de Olomouc şi Brno.

În plus, episcopii BOȚCaS, inclusiv Mitropolitul Rostislav, ar fi informați despre toate. Mitropolitul Arsenie a comparat, de asemenea, mănăstirea stavropegică, subordonată Patriarhiei Constantinopolului, cu Metocul (reprezentanţă plenipotențiară) Patriarhiei Moscovei în Republica Cehă, care funcționează de mai mulți ani sub omoforul Bisericii Ortodoxe Ruse.

Totuşi, cel puțin o parte din declarațiile Mitropolitului Arsenie nu se bazează pe adevăr. Chiar a doua zi, la 22 noiembrie 2019, arhiepiscopul Gheorghe de Mihalovsk și Koșițk, membrul Sfântului Sinod al BOȚCaS, a negat hotărât informația că Sfântul Sinod a primit sau a discutat vreodată cererea Constantinopolului privind înființarea unei mănăstiri stavropegice. Sinodul nu a fost în nici un mod informat despre înființarea acesteia, unii episcopii au primit veşti despre acest lucru doar întâmplător din mâna a doua.

În ceea ce privește Metocul Patriarhiei Moscovei, putem adăuga că, desigur, nu ar fi o problemă să înființăm în Biserica noastră Locală un Metoc similar al Patriarhiei Constantinopolului, doar numai cu acordul Sfântului Sinod al BOȚCaS, așa cum a fost în cazul Metoculului Patriarhiei Moscovei. Pentru comparație, acesta a fost înregistrat în modul corespunzător în Republica Cehă, conform legii cu privire la biserici și organizațiile religioase.

În acest caz ciudat cu privire la mănăstirea stauropegică un lucru este izbitor: tăcerea absolută a episcopului eparhial al Eparhiei de Olomouc şi Brno Arhiepiscopul Simeon. El nu este menționat în nici un document referitor la mănăstirea stavropegică, nu este binecuvântarea sa  pentru înființarea aceastei instituții, dar, în pofida acestui fapt, totul se desfăşoară pe teritoriul eparhiei sale.

Cuvintele Mitropolitului Arsenie că mănăstirea se înființează la cererea sa repetată nu pot fi confirmate în acest mod. Din partea Moraviei vorbește doar vicarul episcopul Isaia (actualizare din decembrie 2019: la ședința Sfântului Sinod din 17 decembrie, Arhiepiscopul Simeon într-adevăr a declarat că episcopul Isaia a realizat această inițiativă fără știrea și binecuvântarea sa).

Astfel, vorbim nu numai despre o încercare de a ocoli legea statului și de a ignora complet structura bisericească canonică, dar și despre nişte acțiuni absolut nevrednice faţă de asemenea lucruri sfinte ca lăcaşul unei obști monahale care s-a dedicat lui Hristos.

Și într-adevăr, rămâne actuală întrebarea din al cărui nume, de fapt, vorbește episcopul Isaia. Se pare că în ultimul timp el a încetat să mai respecte autoritatea Mitropolitului și a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe a Ținuturilor Cehe și a Slovaciei. În 20-21 noiembrie 2019 el a împreună slujit cu Epifanie Dumenko și cu alți reprezentanți ai așa-numitei Biserici Ortodoxe a Ucrainei (BOaU).

În ianuarie 2019 această BOaU a primit autocefalia de la Patriarhia Ecumenică, deşi Ucraina are o Biserică Ortodoxă Ucraineană independentă. Din această cauză statutul Bisericii Ortodoxe a Ucrainei instituită de Epifanie nu este clarificat până în prezent din punct de vedere canonic și constituie motivul unor dezacorduri grave în Ortodoxia mondială.

În orice caz, BOȚCaS a refuzat să recunoască această "Biserică" și consideră că Biserica Ortodoxă Ucraineană condusă de Mitropolitul Onufrie este singura Biserică canonică din Ucraina.

Din aceste motive, Episcopul Isaia prin participarea sa activă la această slujbă s-a situat în centrul divergenţelor legate de poziția canonică a Bisericii noastre Ortodoxe Locale. Și acest lucru vine în contradicţie cu faptul că în ajunul slujbei susmenţionate el a fost avertizat în scris de Primatul BOȚCaS Mitropolitul Rostislav, care a accentuat faptul că asemenea acțiuni vor avea consecințe canonice evidente pentru Episcopul Isaia.

Dar Episcopul Isaia a neglijat avertismentul Mitropolitului și a luat parte la slujire. Această faptă este încă o mărturie a relației sale strânse cu Patriarhia Constantinopolului, care a acordat autocefalie Bisericii Ortodoxe a Ucrainei.

Ne rugăm lui Dumnezeu pentru arhiereii noștri, ca El să le dea putere și înțelepciune, şi cu ajutorul Său să apărăm unitatea și autocefalia Bisericii noastre Ortodoxe Locale, moștenirea Sfinților Chiril și Metodiu și a Sfântului Nou Mucenic Gorazd.

Actualizare din luna decembrie 2019: Sfântul Sinod al BOȚCaS la şedinţa din 17 decembrie 2019 s-a exprimat clar în rezoluția sa împotriva încercării de a înființa o mănăstire stavropegică.

Traducere de pe ParlamentniListy.cz

Dacă observați o eroare, selectați textul dorit și apăsați Ctrl+Enter sau Trimiteți o eroare pentru a o raporta editorilor.
Cititi si