Cine este Filaret? 5 întrebări pentru Bisericile care au recunoscut BOaU

În realitatea alternativă a Fanarului, BOaU este "unica biserică". Imagine: UJO

Fanarul insistă că BOaU este "una și unită", dar în realitate există BOU-PK, condusă de "canonicul" Filaret. Cine este el pentru Fanar, Grecia și Alexandria?

Patriarhul Bartolomeu, Epifanie Dumenko și alți participanți ai proiectului "Biserica Ortodoxă a Ucrainei” (BOaU) declară unitatea Ortodoxiei ucrainene.

"Restabilit în comuniunea cu Biserica" Filaret Denisenko conduce în prezent Biserica Ortodoxă Ucraineană a Patriarhiei de la Kiev (BOU-PK). El își trăiește propria viață, diferită de BOaU, "hirotonește" "episcopi" și în orice mod posibil se delimitează de la complicitatea cu structura nou formată.

Și dacă ignorarea Bisericii Ortodoxe Ucrainene canonice și a Primatul său Preafericitului Mitropolit Onufrie a devenit deja o "bună manieră" pentru Fanar și a celor care au recunoscut BOaU, atunci ce să facem cu existența "patriarhului onorific" Filaret Denisenko și cu structura sa? Cine sunt ei pentru Constantinopol, Grecia și Alexandria?

* * *

Epifanie Dumenko și actualul său purtătător de cuvânt Evstratie Zorea încearcă, după posibilități, să rezolve această problemă pentru "tovarășii seniori", prin distrugirea structurii lui Filaret. Ei raportează ferm despre eliminarea din registrul unic de stat a BOU-PK. La 14 decembrie 2019, în cadrul "Sinodului Arhieresc" al Bisericii Ortodoxe a Ucrainei, Dumenko a anunțat finalizarea lichidării BOU-PK (și a BAOU). Zorea, ca dovadă, a publicat sreen-shot-ul de pe site-ul Registrului de stat al persoanelor juridice pe pagina sa de Facebook.

Filaret nu renunță și se luptă cu BOaU în instanță. Și din moment ce instanţa tergiversează cu examinarea litigiilor, el adresează mesaje președintelui şi solicită prelungirea înregistrării de stat. Se plânge că băncile închid conturile BOU-PK și că nu poate plăti facturile pentru utilități în timpul iernii.

UJO a scris deja că Filaret are o perspectivă de aproape 100% să câștige procesul împotriva Ministerul Culturii, acel ccare a eliminat BOU-PK din registrul unic de stat. Dar numai cu o condiție: dacă judecătorii vor lua decizii, ghidate numai de prevederile legii, și nu pe baza unor considerente politice. Și întrucât aceasta este o problemă în țara noastră, curţile de judecată așteaptă să fie determinată politica de stat în raport cu BOU-PK și alte organizații religioase, pentru a lua deciziile în conformitate cu "politica partidului". Şi această politică încă nu este clară.

Dar acum nu este vorba despre perspectivele judiciare ale "patriarhului onorific", ci despre statutul său religios în ochii acelor Biserici Locale, care au riscat să recunoască BOaU. 

Filaret are o perspectivă de aproape 100% să câștige procesul împotriva Ministerul Culturii, dacă judecătorii vor lua decizii numai în temeiul prevederilor legii.

Să ne amintim de formularea deciziei Sinodului Patriarhiei Constantinopolului din 10.10.2018, prin care a recunoscut că Filaret Denisenko "s-a reunit cu Biserica":

"Să fie acceptate și examinate cererile privind revenirea lui Filaret Denisenko, Makarie Maletici și a adepților lor, care sa-u aflat în schismă nu din motive dogmatice, în conformitate cu prerogativele canonice ale Patriarhului Constantinopolului de a primi astfel de cereri din partea ierarhilor și a altor clerici din toate Bisericile autocefale. Astfel, persoanele menționate mai sus au fost restaurate canonic în rangul lor ierarhic sau preoțesc, iar credincioșii lor au fost restabiliți la comuniunea cu Biserica".

Zorea a anunțat atunci că prin aceste cuvinte Patriarhia Constantinopolului recunoaște "clerul" și cinul "ierarhic" al BOU-PK și al BAOU, precum și toate "Tainele" săvârşite de acest "cler" în timp ce se aflau în schismă.

Aproape toate Bisericile Locale a primit acest lucru ca ceva incredibil, dar acţiunile ulterioare ale Fanarului și ale tuturor celor care l-au susținut au arătat că Zorea avea dreptate: Constantinopolul într-adevăr recunoaște toate falsele hirotonii schismatice și chiar oficiază slujbe împreună cu ei.

Prin urmare, să încercăm să luăm poziția Fanarului și să vedem ce statut are Filaret și structura sa (BOU-PK) din punctul de vedere al Patriarhiei Constantinopolului.

Prin decizia din 11.10.2018 Filaret Denisenko a fost restabilit în cinul "arhieresc", adică el este un "episcop" "legitim", "înzestrat cu har". Acest lucru înseamnă că el poate "hirotoni" în mod "legal" alți "episcopi". Iar aceste "hirotonii" săvârșite de el trebuie să fie recunoscute atât de Fanar, cât și de toate celelalte Biserici care au recunoscut BOaU.

Însă la 20 iunie 2019 Filaret și-a convocat propriul, diferit de cel al BOaU, "Sinod Arhieresc", în cadrul căruia s-a hotărât ruperea comunicării cu BOaU și reluarea activității "Sinodului" BOU-PK. Filaret a declarat că BOU-PK este o "Biserică" independentă, inclusiv și față de BOaU.

Ca răspuns la această demarşă, la 24 iunie 2019 a fost convocat "Sinodul" BOaU, care a hotărât să preia de la Filaret conducerea parohiilor și mănăstirilor din Kiev și din Eparhia Kievului, să recunoască toate ordinele sale în numele BOU-PK ca fiind invalide, dar să-l lase pe el în componenţa "episcopatului" BOaU. Cu toate atribute le"legale","harice" și "arhierești".

O măsură de penitenţă fără precedent în dreptul canonic. Pentru că Filaret, din punctul de vedere al BOaU, a organizat o "adunare arbitrară", el nu a fost interzis în "slujire", nu a fost destituit din "demnitate" și nu i s-au aplicat penitenţele obișnuite pentru astfel de cazuri. Doar i s-a cerut să-i scrie o scrisoare lui Epifanie Dumenko, în care să solicite să fie lăsat în componenţa BOaU, din care ieșise.

Citat ad literam: „Patriarhul onorific Filaret poate, printr-o scrisoare adresată Primatului, Preafericitului Mitropolit Epifanie al Kievului și al întregii Ucraine, să se adreseze Sfântului Sinod pentru o cercetare sinodală a viitoare sale poziții în Biserica Ortodoxă a Ucrainei".

Toate aceste momente indică net cunoştinţele extrem de minuscule ale "profesorului de teologie" Epifanie Dumenko și ale susținătorilor săi în dreptul canonic.

Dar cel mai uimitor este faptul că Patriarhul Bartolomeu nu a reacționat în nici un fel la demersul lui Denisenko. Nu l-a interzis în slujire, nu l-a excomunicat. În consecință, Filaret pentru Fanar continuă să fie un "episcop cu plinătate harică". Și nu numai pentru Fanar, ci și pentru acele Biserici Locale, care au recunoscut deciziile Fanarului cu privire la Ucraina – Bisericile Alexandriei și a Greciei.

După ce a rupt relațiile cu BOaU, Filaret a făcut exact același lucru pe care îl făcuse deja în 1992, când a intrat în schismă, adică a început să își conducă "Sinodurile" și să ștampileze "arhierei".

La aniversarea "Sinodului de unificare" din 15 decembrie 2018, când a fost înființată BOaU, Patriarhul Bartolomeu a trimis o felicitare oficială, care a fost citită de mitropolitul Galiei Emmanuel (Adamakis) și în care, printre altele, s-a strecurat şi minciună, cu care n-eam obişnuit deja, despre "Biserica unită".

Dar, în același timp, "patriarhul onorific" a "hirotonit" ca "episcopi"două personalități interesante pe: pe Nikodim Kobzar și Daniil Kudibin. Despre cel din urmă Zorea a scris înfuriat pe pagina sa de Facebook că este "un impostor hoinar care a schimbat jurisdicții și "jurisdicții" de mai multe ori în viața sa, a aparținut atât BAOU cât și BOU-PK, unde aștepta și căuta să devină episcop (pentru că că rangul primit anterior de la impostori nu putea fi recunoscut!)".

Filaret pentru Fanar continuă să fie un "arhiereu cu plinătate harică". Și nu numai pentru Fanar, ci și pentru acele Biserici Locale, care au recunoscut deciziile Fanarului cu privire la Ucraina – Bisericile Alexandriei și a Greciei.

În ceea ce privește statutul de  "impostor hoinar", Zorea poate avea dreptate, dar, în general, indignarea lui demonstrează aceeași necunoaștere a dreptului canonic ca și Sinodul BOaU în ansamblu. Iată ce el scrie:

"Atât "episcopii" unşi în mod ilegal, cât și cei care folosesc pasiunea de stareț pentru a împărți Biserica, vor fi condamnaţi.

Permiteți-mi să vă amintesc încă o dată că Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe a Ucrainei (Registrul nr. 30 al ședinței din 24 iunie 2019) a decis: "Se defineşte că acceptarea de către cler a hirotonirii în demnitate episcopală fără ca să fie ales de Sfântul Sinod a Bisericii Ortodoxe a Ucrainei, constituie temeiul refuzului categoric a viitoarelor cereri privind  acceptarea în rândul episcopatului Bisericii Ortodoxe a Ucrainei.

Astfel, acei hulitori care profită acum de slăbiciunea Patriarhului onorific și îl duc de la o greşeală la alta, să nu aștepte altceva decât la posibilitatea de a fi un călugăr simplu sau de a-şi petrece zilele în pocăință.

Și oricine mai are bun simț şi conștiința vie, să iasă din autoizolare și să se întoarcă la ascultarea faţă de mitropolit legitim Epifanie".

Screen-shot de pa pagina de Facebook a lui Evstratie Zorea

Apare întrebarea - de ce cuvântul "episcopi" apare la Evstratie Zorea în ghilimele? Oare nu recunoaște rangul lor ierarhic? Dar au fost hirotoniți de același Filaret în aceeași ordine precum Zorea însuși, Dumenko, și toți ceilalți "episcopi" ai BOaU. Dacă este în ghilimele, atunci Zorea trebuie să fie și el în ghilimele. Cum a spus odată "patriarhul onorific": "Dacă eu am fost sub anatemă, <...> atunci întregul episcopat este nu are succesiune apostolică". Iar dacă Filaret Denisenko este un "arhiereu" "legitim" şi "haric", atunci "hirotoniile" sale sunt valabile. De ce atunci Zorea le oferă perspectiva să se pocăiască сa "călugări simpli" până la sfârșitul zilelor"?

Şi definiţia însăşi a Sinodului BOaU este nemaipomenit de ridicolă. BOaU îi amenință pe toți cei care au acceptat "hirotonia" lui Filaret cu un refuz categoric "la posibilele lor cereri de a fi acceptați în componenţa episcopatului Bisericii Ortodoxe a Ucrainei". Şi cum oare chemaţi  la unitatea Ortodoxiei din Ucraina și, în același timp, declarați că veți refuza ca aceste persoane să fie accepte în componenţa "episcopatului" BOaU?

Referinţa la "Regula 22" din mesajul lui Evstratie Zorea este, în general, o capodoperă. Purtătorul de cuvânt al BOaU menţionează o regulă conform căreia atât Denisenko, cât și toți "episcopii" "hirotoniți" de el trebuie să fie excomunicați (trebuie să înțelegem din Biserică). De ce atunci nu îi excomunicaţi? Sau așteptați când numărul lor va creşte?

În fine, Filaret nu stă cu mâinele încrucişate, în fiecare lună "episcopatul" lui devine din ce în ce mai numeros. "Patriarhul onorific" a arătat încă în 1992 cum știe să-și dezvolte structurile.

Acum ei, "impostorii hoinari"(potrivit lui Zorea)  "hirotoniți" de Filaret, vor veni, de exemplu, la Alexandria sau la Atena pentru a cosluji cu arhiereii de acolo. Vor fi refuzați? Pe ce bază?Din punctul lor de vedere ei dețin "plinătatea harică"?

Și indiferent de tot ce spune Patriarhul Bartolomeu despre "unitate", realitatea este că în Ucraina, în paralel cu BOaU, există o altă jurisdicție cu "succesiune harică" recunoscută de Fanar. Și mai devreme sau mai târziu, Constantinopolul va fi nevoit totuși să decidă ce atitudine să aibă față de ea. Acum ei, "impostorii hoinari"(potrivit lui Zorea)  "hirotoniți" de Filaret, vor veni, de exemplu, la Alexandria sau la Atena pentru a cosluji cu arhiereii de acolo. Vor fi refuzați? Pe ce bază?Din punctul lor de vedere ei dețin "plinătatea harică"?

Atât timp cât acești "episcopi" proaspeţi ai lui Filaret sau chiar el însuși încă nu au făcut nici o vizită la Bisericile Locale care au recunoscut BOaU, le propunem ierarhilor acestor Biserici să cugete la următoarele întrebări:

  1. Dacă Filaret Denisenko este "episcop" "legitim", cu "plinătate harică", atunci cât de "harici" sunt cei pe care i-a "hirotonit" recent?
  2. BOU-PK este o altă "Biserică" sau o dezbinare? Dacă este "Biserică", atunci cât de adevărate sunt cuvintele Patriarhului Bartolomeu despre BOaU ca "singura Biserică ucraineană"?
  3. Dacă BOU-PK are "plinătate harică", au ei dreptul deplin să slujească atât cu Biserica-Mamă, cât și cu celelalte Bisericile Locale care au recunoscut BOaU?
  4. Dacă Filaret Denisenko nu se află acum în dezbinare în raport cu BOaU, atunci ce este o dezbinare în viziunea Fanarului, Greciei și a Alexandriei?
  5. Dacă, totuşi, personajele "nou hirotonite" de Filaret sunt "episcopi" în ghilimele (adică nu sunt deloc episcopi), atunci cine este Epifanie Dumenko și restul "episcopatului" al BOaU? Și în general, cine este Filaret?!

Și dacă este dificil de răspuns la aceste întrebări, nu este oare mai corect să fie oprite toate aceste jocuri politice în jurul BOaU și să numim totul cu numele său: păcatul – păcat, schisma – schismă, anatema – anatemă? Iar pocăința este pocăința, și nu o adeverinţă din partea Patriarhului Bartolomeu.

Dacă observați o eroare, evidențiați textul dorit și apăsați pe Ctrl + Enter pentru a informa moderatorul despre acest lucru.

Sondaj

Cum ar trebui să reacționeze Biserica la protestele din Belarus?
să facă apel la pace și să condamne provocarea conflictelor
75%
să susțină protestele și să ceară schimbarea guvernului
0%
în niciun fel, Biserica trebuie să fie în afara politicii
25%
Total voturi: 4

Arhiva

Система Orphus