BOaU şi BUGC: 7 paşi către o nouă unie

02 Decembrie 2019 11:42
0
După crearea BOaU observăm tot mai multe cazuri de coslujire între schismatici și uniaţi. Imagine: UJO După crearea BOaU observăm tot mai multe cazuri de coslujire între schismatici și uniaţi. Imagine: UJO

Imediat după crearea Bisericii Ortodoxe a Ucrainei, Epifanie și Sveatoslav Șevciuk au vorbit doar despre unitate. Acum putem observa exemple concrete.

Odată cu apariția BOaU, putem observa o intensificare accentuată a contactelor între fanarioţi și schismatici cu uniaţii și romano-catolicii.

În general, se consideră că astfel de afirmaţii sunt exagerări, o escaladare și conspirologie. Totuşi, în acest video o să prezentăm doar fapte concrete ale unei astfel de comunicări și coslujiri care au avut loc numai în toamna anului 2019.

De la apariția BOaU, liderul său Epifanie Dumenko a dus negocieri active cu șeful Uniaţilor  Sveatoslav Șevciuk. Epifanie a declarat că ei au elaborat o foaie de parcurs pentru cooperare.

Epifanie Dumenko: Am conturat o anumită cale pentru viitoarea noastră cooperare. Adică în viitor vom căuta acele puncte comune care ne vor uni.

Sveatoslav Șevciuk a declarat că a venit timpul să se caute unitatea. Unitatea Bisericii de la Kiev, care cândva a fost una.

Sveatoslav Șevciuk: Această foaie de parcurs despre care a vorbit Preafericitul Epifanie nu este altceva decât intențiile noastre concrete de a servi poporului nostru împreună. Și pentru a dezvolta tradiția odată unite, iar astăzi, din păcate, a Bisericii de la Kiev împărțite. Pentru că în prezent putem deja să ne unim.

Mitropolitul Uniat Boris Gudzeak spune că unitatea cu BOaU nu este o teorie, ci un lucru foarte real.

Boris Gudzeak: Este rău dacă ne obișnuim cu faptul că suntem despărțiți.

Sonea Koşkina: Mă refer la practică, în contextul relațiilor interconfesionale.

Boris Gudzeak: În practică, trebuie să mergem spre această unitate (BOau și BUGC – n.ed.). Este un lucru real, nu teorii înalte ale cerului. Preafericitul Sveatoslav a vorbit foarte clar și bucuros, spunând că întindem o mână frăţească pentru a merge împreună spre această unitate.

Ierarhii Fanarului spun același lucru. Exarhul Daniil Zelinski care a lucrat în toamna anului 2018 în Ucraina, a declarat: "Sunt sigur că unificarea este posibilă. Încă părinții spirituali ai BUGC, Mitropolitul Andrei Şeptiţki, Iosif Orbul și alți ierarhi au declarat în repetate rânduri că atunci când Biserica Ortodoxă din Ucraina va avea propria identitate, greco-catolicii vor trebui să găsească calea către unitatea cu această Biserică".

Părintele Igor Șaban, șeful Comisiei BUGC pentru promovarea unității creștine, a vorbit mai concret despre unitate. El a spus clar că mai întâi trebuie să se înţeleagă Roma și Constantinopolul, iar BOaU trebuie să recunoască supremația Romei.

Aproape același lucru a declarat Epifanie la Lviv pe 17 septembrie 2019, spunând că cheia unificării BOaU cu BUGC nu se află în Ucraina, ci la Roma și Constantinopol.

În aceeași zi Șevciuk s-a întâlnit la Roma cu Patriarhul Bartolomeu, unde părțile au decis să creeze o comisie specială pentru a "da un nou impuls dialogului ecumenic".

Dar acestea toate sunt teorii. Iată ce avem în practică. Vom analiza cazuri concrete ale acestor uniuni și dialoguri ecumenice.

"Ierarhul" BOaU Simeon (Şostaţki) împreună cu colegii îl salută pe Nunțiul Apostolic Claudio Gugerotti

22 septembrie 2019. La Viniţa a avut loc o Procesiune religioasă a Bisericii Catolice, care s-a încheiat cu o mesă. Trei "ierarhi" ai BOaU au luat parte la această acțiune, printre aceștia – Simeon (Şostaţki). Pe înregistrarea video a acestui eveniment observăm clar – catolicii nu manifestă o atitudine egal de respectuoasă față de ei. Membrii BOaU au fost invitați doar ca decorații, care nuanțează personajul principal – Nunțiatul Apostolic Claudio Gugerotti, care comunică activ cu ucrainenii.

Epifanie Dumenko a săvârşit comuniune liturgică cu preotul catolic Vasilii Plahotka

14 octombrie 2019. În orașul Varaş preotul catolic Vasilii Plahotka s-a rugat împreună cu Epifanie Dumenko și alți membri ai Bisericii Ortodoxe în altarul unei biserici ortodoxe.

Acordaţi atenţie veșmintelor sale. Această panglică de mătase cu cruci se numește "stolă" și face parte din veșmintele liturgice ale preotului catolic.

Vasilii Plahotka în altarul bisericii BOaU din Varaş

Acest eveniment a avut un ecou internațional larg, iar purtătorul de cuvânt al BOaU Evstratie Zorea a fost nevoit să prezinte scuze. El a declarat că Plahotka a fost "îmbrăcat în veşminte care sunt folosite în Biserica Romano-Catolică în timpul liturghiei" din "respect pentru eveniment și faţă de comunitatea BOaU". Zorea a negat și faptul comuniunii liturgice.

Să face, o analiză.

  • Plahotka îngenunchează în altar împreună cu ceilalți episcopi și preoți ai BOaU în timpul rugăciunii generale. 
  • El împreună cu preoții BOaU iese din altar și stă în rând cu ei.
  • În altar catolicul se roagă și citește bileţelele de pomenire la fel ca şi preoții BOaU.
  • El îşi face semnul Crucii atunci când toți ceilalți îşi fac semnul Crucii.
  • El împreună cu alți membri ai BOaU sărută icoana de pe Iconostas și intră în altar prin Porțile Împărăteşti.
  • El împreună cu alți membri ai BOaU se atinge de crucea din Sfântul Altar, pe care o ţine în mână  Epifanie Dumenko.

Dacă totul ce este descris, așa cum susține Zorea, nu este o comuniune liturgică, atunci ce este comuniunea liturgică?

"Preotul" Bisericii Ortodoxe a Ucrainei Vladimir Stefanko la liturghia BUGC din Ghermakovka

La 4 noiembrie în satul Ghermakovka, regiunea Ternopil, preotul paroh al bisericii locale Vladimir Stefanko a participat la slujba festivă a BUGC împreună cu episcopul uniat Dmitrii Grigorak și cu preoţii greco-catolici.

Coslujirea Bisericii Ortodoxe Ucrainene (structura Fanarului) şi BUGC în SUA

La 16 noiembrie la Catedrala Sf. Patrick din New York a avut loc o slujbă de pomenire a victimelor Holodomorului din Ucraina, care a fost săvârşită de clericii Bisericii Ortodoxe Ucrainene din jurisdicţia Fanarului  în Statele Unite împreună cu Biserica Ucraineană Greco-Catolică.

Slujba a fost oficiată de şeful Bisericii Ortodoxe Ucrainene în Statele Unite, Mitropolitul Antonie Şerba și de nişte personalități pe care deja le cunoaştem: Mitropolitul uniat Boris Gudzeak, care a declarat că "unitatea cu BOaU nu este o teorie, ci un lucru foarte real", și exarhul Fanarului Daniil Zelinski, care și-a exprimat încrederea că unirea dintre BOaU și BUGC este posibilă.

Constatăm că episcopii și preoții celor două Biserici sunt îmbrăcați în veșminte liturgice, deci are loc anume comuniunea liturgică. Acest eveniment este deosebit de interesant deoarece confirmă cuvintele lui Epifanie – că cheia unității Bisericilor se află la Roma și la Constantinopol. Adică uniaţii din Ucraina au slujit împreună cu episcopii Fanarului.

Epifanie, Sveatoslav Șevciuk și Drabynko după o slujbă comună de comemorare a victimelor Holodomorului

La 23 noiembrie în Parcul Gloriei a avut loc o slujbă de pomenire săvârşită de BOaU și uniaţi, dedicată zilei de comemorare a victimelor Holodomorului. Epifanie şi Drabynko au participat pe de o parte, iar Sveatoslav Șevciuk cu preoții săi, pe de altă parte. Vom reține că litia a fost săvârşită ca parte a evenimentelor guvernamentale, la care au participat şi ierarhii Bisericii Ortodoxe Ucrainene. Însă au stat deoparte și nu au luat parte la slujbă.

Din nou notăm că Epifanie, Șevciuk și Drabynko erau, spre deosebire de ei, în veșminte liturgice. Prin urmare, din nou, avem o slujire comună.

"Ierarhul" BOau Alexandr Drabynko. Imagine: Facebook

La 25 noiembrie "ierarhul" Bisericii Ortodoxe a Ucrainei Alexandr (Drabynko) s-a rugat în Catedrala Catolică din Bruxelles cu aceiași uniați și catolici. Împreună cu el a slujit rectorul comunității locale a uniaţilor Nazarie Mihailiuk și alți preoți greco-catolici. Pe fotografii vedem că acolo nu erau episcopi uniați, de aceea Drabynko a condus slujba. Și din nou Drabynko și uniaţii au fost în veșminte liturgice.

Aproape toate exemplele anterioare au vizat contactele confesionale din interiorul Ucrainei. Următorul exemplu se situează la un nivel superior. 

Patriarhul Bartolomeu în timpul vecerniei la mănăstirea catolică din Sheveton. Imagine: Facebook

La 12 noiembrie în abaţia catolică din Belgia Notre Dame de Saint-Remy de la Rochefort, ordinul monahal al cistercienilor, a avut loc o slujbă comună săvârşită de comunitatea catolică locală, Patriarhul Bartolomeu și reprezentanții Muntelui Athos – egumenul mănăstirii Xenofont arhimandritul Alexie și ieromonahul Teofil de la Mănăstirea Pantokrator.

Clericii catolici de la abaţia Sheveton relatează că aceste persoane  s-au rugat la vecernie. Se comunică totodată că Patriarhul după slujbă și-a exprimat bucuria pentru prezența sa în abație și comunicarea cu nevoitorii săi.

***

În fiecare an în ziua Biruinţei Ortodoxiei la ectenia mare ne rugăm ca Dumnezeu să păstreze Biserica Sa nevătămată și nebiruită de erezii și schisme, și să ne apere cu pacea Lui. Dar nicăieri în Biserică nu există rugăciuni pentru unirea cu cei care ei înșiși s-au situat în afara Ei.

Învățătura ortodoxă subînţelege faptul că Biserica lui Hristos este una și toate formaţiunile care cu toleranță sunt numite cu acest cuvânt nu sunt Biserică, ci sunt nişte apostaţi și eretici care au căzut din ea, inclusiv catolicii. Ne rugăm pentru întoarcerea în sânul Bisericii a celor căzuți din ea, dar nu pentru unirea cu ei.

Știm cu siguranţă că Biserica Ortodoxă este Trupul lui Hristos și că în Ea este mântuirea noastră. Și nu condamnăm eterodocşii, dar problema mântuirii catolicilor în vizează doar pe catolici.

Cuviosul Teofan Zăvorâtul a spus: "Nu vreau să intru în judecată: dacă catolicii se vor mântui; dar știu un lucru: dacă voi abandona ortodoxia și voi merge la latinism, voi fi mort cu siguranță".

Totuși responsabilitatea coslujirii cu ereticii, deci și cu catolicii, este definită concomitent în mai multe reguli ale Sfinților Apostoli și sună foarte dur – un astfel de cleric trebuie excomunicat și destituit din demnitate.

Şi această duritate nu este o manifestare a urii sau a mâniei față de cei care se află în afara Bisericii. Este o acțiune a sistemului imun al organismului Bisericii – protecția  împotriva virusurilor externe.

Atât timp cât suntem în adevărata Biserică, suntem protejați în mod sigur. Dar ce se va întâmpla cu noi dacă protecția va fi înlăturată?

 

Dacă observați o eroare, selectați textul dorit și apăsați Ctrl+Enter sau Trimiteți o eroare pentru a o raporta editorilor.
Cititi si