Biserică și Simulacru: în ce se transformă cei care recunosc BOaU

04 Decembrie 2019 23:52
0
Arhiepiscopul Ieronim, Patriarhul Bartolomeu şi Patriarhul Teodor. Imagine: UJO Arhiepiscopul Ieronim, Patriarhul Bartolomeu şi Patriarhul Teodor. Imagine: UJO

De ce recunoașterea din partea mai multor Biserici Locale nu face ca schisma să devină Biserică a lui Hristos.

Cuvântul "simulacru" provine de la cuvântul latin "simulacrum", care înseamnă fals, aparenţă înşelătoare, cu alte cuvinte, obiect sau acțiune simulată, care dă o falsă impresie a realității. În titlul articolului acest cuvânt este scris cu majusculă pentru că așa vom denumi comunitatea religioasă, care sub ochii noștri se formează din Biserica Ortodoxă a Ucrainei, Patriarhia Constantinopolului și toţi cei care și-a exprimat dorința de a fi membru al acesteia.

Urmărind cum Biserica Elenă, Biserica Alexandriei (și cine mai este la rând?) recunosc BOaU, este dificil să scapi de senzaţia că cineva foarte inteligent și prudent, să zicem, un centru de conducere stă în spatele tuturor acestor evenimente. Că tot ce se întâmplă nu este întâmplător și are o logică internă.

Cu un an și jumătate în urmă, când a început terciul cu crearea BOaU, puțini își puteau imagina că Patriarhul Bartolomeu va proceda anume în acest mod. Trei momente au împiedicat crearea autocefaliei în Ucraina în cadrul Bisericii canonice:

 • Poziția Bisericii Ortodoxe Ucrainene, care a refuzat categoric să participe la proiectul BOaU.
 • Lipsa hirotonirii canonice a „episcopatului” BOU-PK și BOAU.
 • Imposibilitatea de a acorda din partea Constantinopolului a autocefaliei structurilor din jurisdicția unei alte Biserici Locale.

Patriarhia de la Constantinopol nu a rezolvat nici una din aceste probleme pe calea către autocefalia canonică ucraineană și nici nu a încercat să o facă.

În loc să convingă episcopatul Bisericii Ortodoxe Ucrainene de necesitatea depășirii schismei ucrainene prin crearea unei singure autocefalii, Patriarhul Bartolomeu i- ordonat pur și simplu Preafericitului Onufrie și altor episcopi ai Bisericii Ortodoxe Ucrainene să vină la "Soborul de unificare" din 15.12.2018. În loc să ridice întrebarea privind hirotonirea "episcopatului" BOU-PK și BOAU, Patriarhul i-a recunoscut pur și simplu în demnitatea lor episcopală, ceea ce, după cum înțelegem, nu a legalizat în nici un mod demnitatea lor. Și în loc să convingă Biserica Ortodoxă Rusă să acorde autocefalia Ucrainei împreună cu Constantinopolul, el pur și simplu a declarat că ţara noastră este teritoriul său canonic.

Printr-un cuvânt al Patriarhului Bartolomeu, laicii au devenit "episcopi", Ucraina a schimbat jurisdicția bisericii și multimilionara Biserică Ortodoxă Ucraineană a încetat să mai existe. Cum să nu ne amintim: "că El a zis şi s-au făcut, El a poruncit şi s-au zidit" (Psalmul 148, 5). Numai că Patriarhul Bartolomeu nu este Domnul Dumnezeu.

Se putea să fie creată o Biserică autocefală cu adevărat canonică în Ucraina? Desigur. O astfel de posibilitate și chiar o schemă posibilă a fost propusă în mod repetat de ierarhia Bisericii Ortodoxe Ruse, inclusiv în decretele Sinodului Episcopilor: mai întâi, întoarcerea schismaticilor în sânul Bisericii, apoi autocefalia.

Cineva poate obiecta că era imposibil, pentru că reprezentanții BOU-PK și BOAU nu au dorit să se întoarcă la Biserică prin pocăință, singurul mod cunoscut de a se întoarce.

Printr-un cuvânt al Patriarhului Bartolomeu, laicii au devenit "episcopi", Ucraina a schimbat jurisdicția bisericii și multimilionara Biserică Ortodoxă Ucraineană a încetat să mai existe.

În acest sens, putem afirma următoarele: dacă măcar o zecime din presiunea din partea statului și a presei asupra Bisericii Ortodoxe Ucrainene s-ar fi exercitat asupra BOU-PK și BOAU, acestea s-ar fi supus cu multă ascultare. Ar fi scris o scrisoare "de penitenţă" în care s-ar fi pocăit "în general și pentru toate", așa cum a declarat Filaret Denisenko în noiembrie 2017: "Eu, ca fratele și coslujitorul vostru, cer iertare pentru tot ce am greşit prin cuvânt, prin faptă și în inima mea și, de asemenea, din toată inima vă iert pe toți".

Această scrisoare a fost adresată Patriarhului Chiril și episcopatului Bisericii Ortodoxe Ruse, şi a fost citită la Sinodul Arhieresc care, în pofida unor formulări atât de generale, a decis imediat să creeze o comisie care să se ocupe de problema întoarcerii schismaţilor în sânul Bisericii.

Dar ştim că la câteva zile Denisenko a fost impus să renunțe la acest pas timid în direcția cprectă, anunțat sub privirea atentă a șefului de atunci al Departamentului de informații al BOU-PK Evstratie Zorea. Iar această scrisoare nu a fost altceva decât primul pas către realizarea acestui scenariu: întoarcerea în sânul Bisericii – autocefalia canonică pentru Ucraina.

În episcopatul Bisericii Ortodoxe Ucrainene situația a fost următoarea cu aproximaţie: o treime dintre episcopi – pentru autocefalie, o treime – împotrivă și o treime – nu s-au determinat. Dar pentru o autocefalie canonică, și nu pentru ceea ce se numește acum BOaU. Adică cu pașii corecţi ţi măsuraţi atât din partea Constantinopolului, cât și din partea celorlalți participanți la evenimentele din Ucraina, a fost destul de posibilă crearea unei singuri Biserici autocefale canonice.

Atunci de ce nu s-a permis acest lucru? Într-adevăr ar fi existat a doua cea mai numeroasă Biserică Ortodoxă Locală din lume, cu episcopat canonic și zeci de milioane de credincioși. Pentru că centrul convenţional  de conducere, care a elaborat proiectul BOaU, nu are nevoie de Biserica canonică din Ucraina. Forțele care stau în spatele proiectului BOaU nu au nevoie de Biserică, au nevoie de Simulacru. De ce? Pentru că Biserica este condusă de Hristos, iar Simulacrul – de creatorii săi.

Este puțin probabil ca cineva să poată nega afirmația că orice comunitate eretică sau schismatică este un simulacru. Asemănătoare, dar totuşi nu o Biserică. Astfel de simulacre au fost și BOU-PK schismatică și Biserica Ortodoxă Autocefală din Ucriona (BOAU). Și din aceste simulacre au creat un Simulacru sub forma de BOaU.

Să ne amintim care sunt semnele Bisericii. Ea este "Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească". Spre deosebire de Biserică, BOaU se caracterizează prin următoarele:

 • Episcopatul BOaU nu are hirotonire ierarhică canonică, adică succesiune apostolică. Prin urmare, ea nu este Apostolească.
 • Componentele BOaU, BOU-PK și BOAU, fiecare la un moment dat s-au desprins de la Biserica Unică, așa cum ne demonstrează penitenţele canonice din partea Bisericii Ortodoxe Ruse, confirmate de toate Bisericile Locale. Această separare de Biserica Unică nu poate fi depășită cu o singură filă de hârtie de la Constantinopol. Astfel, BOaU nu este Una.
 • Nu există sfințenie în BOaU, întrucât Duhul Sfânt nu poate fi prezent în această organizație din cauza celor două puncte de mai sus, şi nu vom zice nimic despre "sfințenia" personală a lui Filaret Denisenko, Epifanie Dumenko, Evstratie Zorea, Alexandr (Drabynko) și alții. Astfel, BOaU nu poate fi numit Sfântă.
 • Conceptul de sobornicitate în Biserică implică două aspecte: în primul rând, este o adunare a tuturor credincioșilor în Hristos, fără a distincte naționale, ideologice, culturale și de altă natură. În al doilea rând, este administrarea sobornicească. În BOaU, însă, adunarea membrilor săi nu se bazează pe credința în Hristos, ci baza credința în Ucraina, națiunea și statul ucrainean. Poate cineva să-și imagineze în BOaU oameni cu convingeri politice diferite? În ceea ce privește gestionarea BOaU, în Tomosul său nu există un astfel de organism precum Sinodul Arhieresc. Și pentru toate problemele importante, "ierarhia" Bisericii Ortodoxe a Ucraineieste obligată să apeleze la Patriarhul Constantinopolului. Astfel, BOaU nu poate fi numită sobornicească.

Din toate acestea, rezultă concluzia că în persoana BOaU avem nu o Biserica, ci un Simulacru adevărat. Putem adăuga următoarele:

 • BOaU a fost creată prin eforturile autorităților laice, şi adesea de către persoane de altă credință sau de poligloţi religioşi, cum este fostul președinte Petro Poroșenko, care a participat la rituri religioase ale multor credințe, inclusiv cu evreii de la Zidul Plângerii.
 • BOaU a fost creată prin metode de violență și înșelăciune, când bisericile ortodoxe sunt fie luate cu forţa, fie transferate la BOaU prin falsificaarea actelor, fie prin ambele metode.
 • BOaU a fost creată ca pilon al statalității ucrainene, cum au declarat creatorii săi în public în repetate rânduri.

Şi această concluzie devine și mai evidentă.

În Ucraina a fost posibilă crearea unei Biserici Locale adevărate, dar în schimb au creat un Simulacru. Fără episcopat canonic și fără scopul de a conduce oamenii în Împărăția lui Dumnezeu.

Când fostul președinte Petro Poroșenko, folosind toată puterea de constrângere a aparatului de stat (și nu numai de stat), a încercat să-l impună pe mitropolitul Onufrie și episcopatul Bisericii Ortodoxe Ucrainene să participe la crearea Bisericii Ortodoxe a Ucrainei, Dumnezeu i-a luminat pe episcopii noștri și eu au înţeles că în țară a fost creat un Simulacru, şi nu o Biserică.

Centrul de conducere, care a elaborat proiectul BOaU, nu are nevoie de Biserica canonică din Ucraina. Forțele care stau în spatele proiectului BOaU nu au nevoie de Biserică, au nevoie de Simulacru. Pentru că Biserica este condusă de Hristos, iar Simulacrul – de creatorii săi.

Iată cuvintele Preafericitului Onufriei cu o zi înainte de "Soborul Unificator" din 15 decembrie 2018: "Nu vreau să fiu profet, dar cred că nelegiuirea dă naștere la fărădelege. Nu aduce niciodată bine. Să dea Dumnezeu că totul să fie bine, ca oamenii să-şi înțeleagă neajunsurile lor și să nu se unească în jurul răului, ca oamenii să se unească în jurul binelui. Această unire este bună, utilă și mântuitoare. Unirea în jurul răului îi duce pe oameni la pierzanie. <...> Vor fi schisme noi și dezbinări noi în Ortodoxia mondială".

Și uată că acum acest Simulacrum începe să fie recunoscut de Bisericile Locale. Răsună cuvintele că BOaU intră astfel în familia Bisericilor Locale, dar în realitate totul este exact invers. Nu BOaU intră în familia Bisericilor Locale, ci cei care recunosc BOaU i se alătură, adică la Simulacru.

Ce se va întâmpla dacă vom amesteca păcătoşii cu drepții, butoiul de miere cu gudron? Dacă vom dilua hirotonirile false ale "episcopilor" BOaU cu hirotonirile reale ale episcopilor Bisericilor de la Constantinopol, Elenă și a Alexandriei, ce se va întâmpla? Câte procente de har? Nu va fi totul împreună o minciună și o batjocură a episcopatului și a preoției?

Intrarea în Biserică nu se realizează decât prin renunțarea la păcat: "Pocăiţi-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor" (Matei 3, 2). Alăturarea la Simulacru se realizează numai prin renunțarea la Adevărul lui Dumnezeu. Această renunțare se manifestă prin două momente:

 • Trădarea Bisericii Ortodoxe Ucrainene, păstorită de Mitropolitul Onufrie.
 • Încălcarea canoanelor Bisericii, care interzic explicit ceea ce a făcut Constantinopolul.

Cu un an în urmă toate Bisericile Locale, fără excepție, au recunoscut Biserica Ortodoxă Ucraineană ca singura Biserică canonică din Ucraina, cu Mitropolitul Onufrie drept Primat. Și acum, pentru Bisericile de la Constantinopol, Elenă și a Alexandriei, au încetat să mai existe atât Biserica Ortodoxă Ucraineană, cât și Preafericitul Mitropolit Onufrie al Kievului și al întregii Ucraine.

Întrebarea la care nimeni nu poate răspunde este: ce încălcare canonică a comis Biserica Ortodoxă Ucraineană în frunte cu Primatul său, astfel încât să nu o mai poată vedea nimeni? Ce le-a determinat pe Bisericile menționate mai sus să respingă milioanele de fii duhovnicești ai Bisericii Ortodoxe Ucrainene și să accepte în brațele lor pe schismatici fără penitențe? Ce i-a determinat să se îndepărteze de Preafericitul Onufrie și să-l recunoască pe Serghei Dumenko ca "mitropolit al Kievului și al întregii Ucraine", care nu are nici hirotonie ierarhică nici o rânduire monahală? Nu putem numi aceasta altefel decât trădare.

Pentru decizia Constantinopolului de a crea BOaU, ca și pentru deciziile Bisericii Elenă și a Bisericii Alexandriei de a-l recunoaște, nu există nici o justificare canonică. Nici un canon nu permite o astfel de fărădelege, iar multe o interzic direct. Întreaga justificare se bazează pe faptul că Constantinopolul a avut dreptul să procedeze astfel, deoarece este Constantinopolul.

Prin urmare, odată cu recunoașterea lui Epifanie Dumenko, BOaU nu devine Biserică, ci invers – Bisericile care o recunosc devin Simulacru. Sub ochii noștri Simulacrul a pășit dincolo de hotarele Ucrainei și a început să crească la scară globală. Acest Simulacru mare a dobândit deja caracteristici care o deosebesc net de Biserică, și anume:

 • Recunoașterea supremației Patriarhiei Constantinopolului în Biserică.
 • Recunoașterea falselor hirotonii ale "ierarhiei" BOaU.

"Hristos este Cap Bisericii" (Efeseni 5, 23). "Sunt cu voi toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin" (Mat. 28, 20). Așa se definește Biserica.

"În general, îl considerăm pe Hristos ca fiind Capul Bisericii noastre. Dar pe pământ acesta este Patriarhul ecumenic" (Mitropolitul Eustafie (Spiliotis) de Monemvasia și Sparta al Bisericii Ortodoxe Elene). Acesta este un Simulacru.

Biserica, care l-a mărturisit pe Iisus Hristos ca fiind Capul său timp de două mii de ani nu poate declara dintr-o dată că autoritatea Lui nu se extinde pe pământ, deoarece Patriarhul Constantinopolului domină acolo. Iar Simulacrul – poate.

Care sunt hirotoniile false și care sunt consecințele recunoașterii lor putem afla din Cartea Numerii (16, 1-3, 23-35). Este istorisirea cum pământul i-a înghițit de vii pe Core, Datan și Abiron, care au îndrăznit să devină în mod arbitrar preoți. "Adunându-se aceştia împotriva lui Moise și Aaron, și le-au zis: "Destul! Toată obştea şi toţi cei ce o alcătuiesc sânt sfinţiţi şi Domnuleste printre ei! Pentru ce vă socotiţi vou mai presus de adunarea Domnului!" (Numerii 16, 3).

este atât de actual în prezent: "De ce spuneți că doar Biserica Ortodoxă Ucraineană este canonică? Iată sunt și Biserica Ortodoxă a Ucrainei cu Epifanie". Dar "a grăit Domnul cu Moise și Aaron şi a zis: Osebiţi-vă de obştea aceasta și-i voi pierde într-o clipă" (Numerii 16, 20-21).

Pentru decizia Constantinopolului de a crea BOaU, ca și pentru deciziile Bisericii Elenă și a Bisericii Alexandriei de a-l recunoaște, nu există nici o justificare canonică. Întreaga justificare se rezumă la faptul că Constantinopolul a avut dreptul să procedeze astfel, deoarece el este Constantinopol.

În acest context este foarte important un detaliu al acestei istorisiri biblice, și anume faptul că Domnul a ordonat tuturor oamenilor să se îndepărteze de aceşti autosfinţiţi ai Vechiului Testament: "Și a zis obştii: "Feriţi-vă de corturile acestor oameni netrebnici și să nu vă atingeți de tot ce e al lor, ca să nu pieriţi cu toate păcatele lor" (Numeri 16, 26).

 Ce fac acum arhiereii greci care recunosc BOaU? Exact inversul a cea ce spune Domnul în Sfintele Scripturi.

Așadar, vedem cum Simulacrul care a existat în Ucraina sub forma BOU-PK și BOAU schismatice, s-a întărit și a început să se extindă asupra Bisericilor locale. Creatorii adevărați ai Simulacrului, care sunt pe deplin conștienți de ceea ce fac, s-au convins că până și ierarhii respectați și autoritari pot fi impuşi să le îndeplinească cerințele, încalcând totodată poruncile lui Dumnezeu, canoanele bisericeşti și propriile lor cuvinte rostite recent (cum este cazul Patriarhului din Alexandria).

Citiți în următoarele publicații ale Uniunii Jurnaliștilor Ortodocşi ce mai pot cere creatorii Simulacrului de la astfel de episcopi și care va fi destinul lor.

Dacă observați o eroare, selectați textul dorit și apăsați Ctrl+Enter sau Trimiteți o eroare pentru a o raporta editorilor.
Cititi si