Între Fanar și Moscova: falsa alegere a Bisericii Ortodoxe a Ciprului

Arhiepiscopul Hrisostom a făcut o greșeală acceptând regulile de joc ale Fanarului. Imagine: UJO

Arhiepiscopul Hrisostom al II-lea a săvârșit o greșeală uriașă, lăsându-se prins în capcana Patriarhului Bartolomeu.

La 3 noiembrie 2019 publicaţia greacă a "Romfea" a publicat cuvintele Primatului Bisericii Ortodoxe a Ciprului Arhiepiscopul Hrisostom II al Noii Iustiniana și al întreg Ciprului despre ierarhii acestei Biserici Locale, care nu sunt de acord nici cu Fanarul, nici cu Moscova. Care este falsitatea și pericolul unei astfel de poziții și ce greșeală flagrantă comit ciprioţii?

Am întitulat acest articolul "Alegerea falsă ...", deși Biserica Ciprului nu a făcut încă nici o alegere. Dimpotrivă, Ea a declarat că nu susține nici Moscova, nici Fanarul, adică rămâne, să spunem aşa, dincolo de luptă, se prezintă în poziţie neutră și, prin urmare, își rezervează dreptul de a acționa ca intermediar în vederea soluţionării situației.

Dar se pare că Arhiepiscopul Hrisostom a căzut în capcana pe care Patriarhul Bartolomeu a pregătit-o pentru toate Bisericile Locale. UJO a scris deja că Sanctitatea Sa încearcă să impună tuturor o alegere falsă: Moscova sau Fanarul, Constantinopolul sau Biserica Ortodoxă Rusă. Capul Bisericii din Constantinopol le spune tuturor: sunteți pentru tronul "Ecumenic", care există de aproape 2000 de ani și este menționat în hotărârile Sinoadelor Ecumenice, sau pentru Biserica Ortodoxă Rusă, care a apărut în urmă cu 1000 de ani și care aproape jumătate de mileniu a existat ca a 66-a Mitropolie a Patriarhiei Constantinopolului? O astfel de formulare a întrebării implică deja un răspuns.

Declarând că nu susține nici Moscova, nici Fanarul, Primatul Bisericii Ortodoxe a Ciprului arată că a acceptat această alegere falsă: sau-sau.

Dar, de fapt, alegerea este complet diferită: credem întru "Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească Biserică" sau în Biserica cu Fanarul în frunte? Și Biserica Ortodoxă Rusă aici nu are nici o vină. Pur şi simplu, dat fiind numărului mare de enoriași, din cauza autorității sale în lumea ortodoxă și datorită miilor de mărturisitori ai credinței, arhierei, preoți și mireni care au suferit pentru credință secolul XX, Biserica Ortodoxă Rusă își poate ridica vocea împotriva afirmațiilor fărădelege ale Fanarului cu privire la supremație.

Patriarhul Bartolomeu a întins o capcană pentru toate Bisericile Locale: el încearcă să impună tuturor o alegere falsă – Moscova sau Fanarul.

Biserica Ortodoxă Rusă nu declară că Ea, și nu Constantinopolul, ar trebui să se bucure de privilegiile primăţiei în Ortodoxie. Biserica Ortodoxă Rusă nici nu insistă că numai ea ar avea  dreptul de a lua o decizie asupra "subiectului ucrainean". Dimpotrivă, Biserica Ortodoxă Rusă a afirmat întotdeauna că această problemă, la fel ca și multe alte probleme din Ortodoxie, trebuie examinată şi soluţionată printr-o decizie sobornicească a tuturor Bisericilor Locale.

Încă din 2008 Sinodul Arhieresc al Bisericii Ortodoxe Ruse a adoptat definiția "Cu privire la unitatea Bisericii", prin care i-a cerut Bisericii din Constantinopol ca "de acum înainte, până la examinarea panortodoxă a inovațiilor enumeratele, să manifeste precauţie și în general să se abțină de la pașii care ar putea submina unitatea Ortodoxiei. Acest lucru se referă în special la încercările de reexaminare a limitelor canonice ale Bisericilor Ortodoxe Locale".

După deciziile flagrant ilegale ale Fanarului faţă de Ucraina din 11.10.2018,  prin care a declarat că Biserica Ortodoxă Ucraineană, împreună cu BOU PK schismatică și BOAU sunt proprietatea sa, i-a recunoscut pe schismatici și le-a acordat autocefalia, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse a adoptat declarația din 15.10.2018: "Ne adresăm la Primați și la Sfintele Sinoduri ale Bisericilor Ortodoxe Locale pentru o evaluare adecvată a actelor susmenționate anticanonice ale Patriarhiei de la Constantinopol și pentru căutarea în comun a modalităților de ieșire din criza gravă care sfâșie Trupul Bisericii, care este Una, Sfintă, Sobornicească şi Apostolească".

După recunoașterea BOaU de către Biserica Greciei, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse a adoptat declarația din 17 octombrie 2019, în care a făcut referire și la apelurile pentru o soluţionare sobornicescă a "problemei ucrainene": la "9 octombrie 2019 – cu câteva zile pânăla  Sinodul extraordinar al ierarhiei Bisericii Greciei, Patriarhul Moscovei și al întregii Rusiii Chiril s-a adresat către Peafericitul Arhiepiscop al Atenei și al întregii Greciei Ieronim cu un mesaj frăţesc să evite acțiunile unilaterale și să nu ia decizii pripite până când Duhul Sfânt nu îi va aduna "pe Întâistătătorii tuturor Sfintelor Biserici ale lui Dumnezeu să le dea înțelepciune ca împreună în numele întregii Sfintei Biserici Soborniceşti și Apostoleşti să găsescă o soluție care va conveni tuturor și va contribui la depășirea crizei actuale”.

Declarațiile Bisericii Ortodoxe Ucraineane sunt formulate în același duh. Iată, de exemplu, un citat din hotărârea Sinodului Episcopilor al Bisericii Ortodoxe Ucrainene din 13 octombrie 2018: "Sinodul Episcopilor solicită Patriarhiei de la Constantinopol să se angajeze în dialog cu Biserica Ortodoxă Ucraineană, cu participarea frăţească a tuturor Bisericilor Ortodoxe Locale pentru a rezolva în mod sobornicesc această problemă".

Şe de fapt aproape toate celelalte Biserici locale declară direct sau indirect că doresc o soluție sobornicească pentru "problema ucraineană".

Iată, de exemplu, declarația Primatului Bisericii Ortodoxe din Ținuturile Cehe și a Slovaciei, Mitropolitului Rostislav din 12 octombrie 2018: "Deoarece Biserica Ortodoxă se bazează pe principiul sobornicității, suntem ferm convinși că orice situații de conflict și probleme controversate care amenință unitatea Ortodoxiei vor fi rezolvate în mod sobornicesc, în concordanță strictă cu tradițiile bisericești și cu sfintele canoane".

Iată şi cuvintele Patriarhului Antiohiei Ioan X din 14.10.2018: "Oare este necesar să discutăm chiar acum despre probleme de autonomie sau autocefalie, când cea mai mare necesitate a noastră este unitatea deplină și fermă a tuturor creștinilor ortodocși? Nu există nici o îndoială că Biserica Ortodoxă trebuie să-şi examineze problemele la un Sinod Ecumenic, unde se vor aduna Primații tuturor Bisericilor Locale".

Asemenea apeluri răsună în mod regulat de pe buzele ierarhilor Bisericilor Locale sau sunt cuprinse în deciziile Sinodurilor lor.

Aproape toate celelalte Biserici Locale declară direct sau indirect că doresc o soluție sobornicească pentru "problema ucraineană".

Nici Bisericile Locale, nici Biserica Ortodoxă Rusă nu afirmă că numai Moscova poate rezolva problemele din Ucraina. Declară doar că Sinodul tuturor Bisericilor poate realiza acest lucru.

Prin urmare, alegerea nu trebuie făcută între Moscova și Fanar, ci între Fanar și Sinodul întregii Biserici.

Declarația Bisericii Ortodoxe a Greciei privind recunoașterea BOaU nu lasă nici o urmă de îndoială că grecii au respins Sinodul și au recunoscut primăția Constantinopolului. Poate că încă nu în toate, dar în "problema ucraineană" cu siguranță. Iată un citat: "Nu există obstacole pentru recunoașterea Bisericii Autocefale din Ucraina și acceptarea și susținerea deplină a Patriarhiei Ecumenice din partea Bisericii Ortodoxe a Greciei. <...> Sinodul Arhieresc a decis ratificarea deciziei Sfântului Sinod care a avut loc și propunerea Preafericitului Părinte Arhiepiscop al Atenei și al întregii Grecii, și anume: recunoașterea dreptului canonic al Patriarhiei Ecumenice de a acorda autocefalia".

Nu este nici o aluzie la posibilitatea soluţionării "problemei ucrainene" în mod sobornicesc – doar Constantinopolulul.

Apropo, ierarhii greci care protestează împotriva recunoașterii BOaU solicită, de asemenea, rezolvarea problemei într-o manieră sobornicească și trimit scrisori oficiale Bisericilor Locale privind convocarea Sinodului Ecumenic.

Iar faptul că Fanarul se poziționează pe sine anume ca Primat al lumii ortodoxe a fost menționat de nenumărate ori atât de Patriarhul Bartolomeu, cât şi de ierarhii și teologii fanarioți.

Cu ceva timp în urmă: "Dacă ar fi să vorbim despre originea primăției, această origine este însăşi personalitatea Arhiepiscopului Constantinopolului, care în calitate de episcop este primul "între egali", dar ca arhiepiscop al Constantinopolului și, corespunzător, ca Patriarh ecumenic, este primul fără egal (primus sine paribus)", a menționat Mitropolitul Elpidofor (Lambriniadis).

Recent: "Conform acestei structuri administrative, Patriarhia Ecumenică a ocupat primul loc și, prin urmare, a avut multe privilegii și drepturi. <...> Cei care se opun Fanarului sunt oameni ignoranți", a declarat Patriarhul Bartolomeu.

Pericolul poziției Primatului Bisericii din Cipru este că la prima vedere acceptă dilema impusă de Fanar și că este de acord că în această situație alegerea pe care Bisericile Locale trebuie să o facă este alegerea dintre Fanar și Moscova.

Patriarhul Bartolomeu: "Cei care se opun Fanarului sunt oameni ignoranţi".

Da, Arhiepiscopul Hrisostom II spune că nu vrea să facă o astfel de alegere, dar acceptă conceptul în sine: Fanarul sau Moscova. Și este foarte posibil ca angajații Departamentului de Stat din SUA, care depun o muncă uriașă, să zicem, o muncă diplomatică cu Bisericile Locale privind recunoașterea BOaU, îi va obliga în cele din urmă pe ciprioți să facă această alegere.

Deși dilema este complet diferită: Fanarul sau sobornicitatea. Și acceptând o dilemă falsă, Biserica Ciprului riscă să ia o decizie greșită.

Vă amintiți ce alegere falsă se propunea lui Hristos? "Şi pândindu-L, I-au trimis iscoade, care se prefăceau că sunt drepţi, ca să-L prindă în cuvânt şi să-L dea stăpânirii şi puterii dregătorului. Şi L-au întrebat, zicând: Învăţătorule, ştim că vorbeşti şi înveţi drept şi nu cauţi la faţa omului, ci cu adevărat înveţi calea lui Dumnezeu: Se cuvine ca noi să dăm dajdie Cezarului sau nu?"(Luca 20, 20-22).

Iar acum câteva cuvinte despre greșeala flagrantă a Primatului Bisericii Ciprului.

Arhiepiscopul, ca și Sinodul Arhieresc al Bisericii din Grecia, care a recunoscut BOaU, nu spune nici un cuvânt despre Biserica Ortodoxă Ucraineană canonică. Din declarația arhiepiscopului Hrisostom al II-lea putem înțelege situația în modul următor: Moscova și Constantinopolul luptă pentru întâietate, iar acest conflict trebuie rezolvat cumva. Dar de ce nu vorbește despre Biserica Ortodoxă Ucraineană? Deși în conformitate cu logica lucrurilor Ea trebuie menționată în orice declarație privind situația din Ucraina: este singura Biserică canonică din Ucraina, care a fost întotdeauna recunoscută de toate Bisericile Locale.

Patriarhia de la Constantinopol se comportă de parcă Ea acum nu mai există deloc. Recent, aceeași orbire a lovit întreaga Biserică Elenă. Să nu observi mai mult de 12.000 de parohii (pentru comparație, în Biserica Ciprului sunt 500), 100 de arhierei, 260 de mănăstiri (în Cipru – 40), și aproape 5.000 de călugări?

În conformitate cu logica lucrurilor, Biserica Ortodoxă Ucraineană trebuie menționată în orice declarație privind situația din Ucraina: este singura Biserică canonică din Ucraina, care a fost întotdeauna recunoscută de toate Bisericile Locale.

De ce arhiepiscopul Hrisostom II vorbește despre alegerea dintre Fanar și Moscova? De ce nu vorbește despre alegerea dintre BOaU și Biserica Ortodoxă Ucraineană? Între schismaticii care cu ajutorul tinerilor sportivi din organizațiile naționaliste capturează biserici ortodoxe, taie lacătele, bat enoriașii, alungă preoții din casele lor și comit şi alte nelegiuiri, și ortodocșii care nu răspund cu răul la rău, merg la slujbe în diferite spații neadaptate și chiar sub adpousturi făurite în pripă, îi iartă pe cei care le-au greșit în fața lor și se roagă pentru ei.

De ce nu vorbește despre alegerea dintre Epifanie Dumenko, care declară deschis unitatea viitoare cu greco-catolicii, și Preafericitul Onufrie, care cheamă la păstrarea purității Ortodoxiei primită în moștenire de la Sfinții Părinți, fără teamă de amenințări?

Anume Biserica Ortodoxă din Ucraina este acum în prima linie luptei pentru Ortodoxie. Pentru a nu permite apariția unui nou papă în Biserică în persoana Patriarhului de la Constantinopol. Pentru a face imposibilă unirea cu latinii din Ucraina, despre care vorbesc atât fanarioţii cât și reprezentanții greco-catolicilor. Anume Biserica Ortodoxă Ucrainiană este cea care acum poartă pe umerii săi toate greutățile acestei lupte. Şi este o greșeală uriașă să fie scoasă din paranteze şi să nu fie pomenită în contextul situației actuale în Ortodoxie.

Dacă observați o eroare, evidențiați textul dorit și apăsați pe Ctrl + Enter pentru a informa moderatorul despre acest lucru.

Sondaj

Sunteți de acord că primul apărător al Ortodoxiei este conducătorul Fanarului?
da, el protejează Ortodoxia de erezii și schisme
9%
nu, se apropie de BRC, dezbină Biserica și acționează după bunul plac al politicienilor
87%
nu-mi pasă, el nu mă interesează
4%
Total voturi: 47

Arhiva

Система Orphus