6 exemple de minciună la temelia BOaU

Persoanele implicate în fondarea BOaU. Imagine: Uniunea Jurnaliştilor Ortodocşi

"Ierarhii" BOaU au vorbit atât de mult despre minciuni și manipulări în crearea structurii lor, încât apare întrebarea – cât de legitimă este existența sa în genere?

Dezbinarea în mediul BOaU și "revelațiile" aproape zilnice ale membrilor săi despre ei înşişi ne fac să ne întrebăm cât de legitimă a fost crearea acestei structuri. La urma urmei, abundența incredibilă a minciunilor asociate cu "Soborului unificator" ne permite cu greu să numim Biserică formațiunea care a fost creată.

Știm cu toții că porunca a noua dată lui  Moise de Dumnezeu pe muntele Sinai interzice minciuna. Apostolul Pavel, în epistola sa adresată creștinilor din orașul Efes, a scris: "Pentru aceea, lepădând minciuna, grăiţi adevărul fiecare cu aproapele său, căci unul altuia suntem mădulare" (Efeseni 4:25).

Poate oare minciuna să stea la temelia Bisericii?

Sfântul evanghelist Matei descrie un episod care ne dă în mod clar și neechivoc cunoașterea a ceea ce este temelia Bisericii. "Şi venind Iisus în părţile Cezareii lui Filip, îi întreba pe ucenicii Săi, zicând: "Cine zic oamenii că sânt Eu, Fiul Omului? Iar ei au răspuns: Unii, Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul dintre prooroci. Şi le-a zis: Dar voi cine ziceți că sânt? Răspunzând Simon Petru a zis: Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeului Celui viu. Iar Isus, răspunzând, i-a zis: Fericit eşti, Simone, fiul lui Iona, că nu trup și sânge ți-au descoperit ţie aceasta, ci Tatăl Meu, Cel din ceruri. Şi Eu îţi zic ţie, că tu ești Petru și pe această piatră voi zidi Biserica Mea și porțile iadului nu o vor birui" (Matei 16,13-18).

După părerea unanimă a sfinţilor părinți, Domnul nostru Iisus Hristos a creat Biserica nu pe persoana Sfântului Apostol Petru, ci pe această mărturisire că în faţa lui stătea Iisus Hristosul, Fiul lui Dumnezeului Cel viu. Pe această mărturisire se întemeiază atât Biserica Ortodoxă Ecumenică, cât și orice altă structură bisericească, fie ea Biserică autocefală, autonomă, un exarhat și așa mai departe. O manifestare concretă a acestei mărturisiri în statutul canonic al structurii bisericești (autocefalie, autonomie etc.) este exprimată în faptul că acest statut este dobândit în conformitate cu voia lui Dumnezeu și cu poruncile lui Dumnezeu.

Scopul Bisericii este să-l învețe pe om să îndeplinească poruncile lui Dumnezeu și să-l aducă în Împărăția Cerurilor. Dacă creatorii structurii bisericești în mod evident încalcă poruncile lui Dumnezeu, atunci apare îndoiala că o astfel de formaţiune are ceva comun cu Biserica.

Faptul că BOaU se bazează pe minciuni și pe dorința diferiților participanți la acest proiect de a se înşela între ei nu este inventat de adversari sau de oponenţi. Despre acest şucru vorneşte comportarea creatorilor BOaU.

Dacă creatorii structurii bisericești în mod evident încalcă poruncile lui Dumnezeu, atunci apare îndoiala că o astfel de formaţiune are ceva comun cu Biserica.

La 15 decembrie 2018 în vechea Catedrală Sfânta Sofia de la Kiev a avut loc un eveniment cu o denumire mândră "Soborul unificator". Dar, după cum se dovedește, a fost mai mult o lecţie de încălcare a poruncii sus-menţionate: "nu minți". Deci ...

Prima minciună: despre participarea Bisericii Ortodoxe Ucrainene la crearea Bisericii Ortodoxe a Ucrainei

Chiar și astăzi există persoane care afirmă că "Soborul unificator" a unit trei ramuri ale Ortodoxiei ucrainene: BOU-PK, BOUA și Biserica ortodoxă ucraineană canonică. Acesta din urmă a fost reprezentată de doi episcopi și în persoana lor a participat la unificare. Acest punct de vedere este propriu şi Fanarului.

Dar adevărul este că încă la 07.12.2018, la şedinţa Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ucrainene, a fost adoptată o decizie oficială a Bisericii în legătură cu așa-numitul "Sobor unificator": "Soborul unificator” planificat să fie considerat drept întâlnire ilegală a grupărilor schismatice. În această privință, pe baza Rezoluției Sinodului Episcopilor Bisericii Ortodoxe Ucrainene din 13 noiembrie 2018, episcopatul, clerul, monahii și laicii Bisericii Ortodoxe Ucrainene nu sunt binecuvântați să participe la așa-numitul Sobor de Unificare".

Adevărul constă și în faptul că doi foști mitropoliţ ai Bisericii Ortodoxe Ucrainene, Simeon (Şostaţki) și Alexandru (Drabinko), care au fost prezenți la "Soborul unificator", au declarat că nu erau arhiereii Bisericii Ortodoxe Ucrainene, ci ai Patriarhiei Constantinopolului. Și ei au trimis scrisori Patriarhului Bartolomeu ca Întâistătătorului lor, cu o cerere de a le proteja de interdicțiile canonice ale Bisericii Ortodoxe Ucrainene. Acest lucru a fost făcut înaintea "Soborului de unificare". Și la acest eveniment ei au venit deja cu scrisorile de răspuns ale Patriarhului Bartolomeu, care le-a salutat ca pe arhiereii săi – "eliberându-le de orice responsabilitate sau acuzație sau orice alte mustrări impuse de vreo biserică". Fostul mitropolit Alexandru (Drabinko) nici măcar nu a ezitat să publice acest răspuns pe pagina sa Facebook:

Scrisoarea Patriarhului Bartolomeu. Imagine: pagina de Facebook a fostului mitropolit Alexandru (Drabinko)

Astfel, putem constata cu încredere că nici un episcop al Bisericii Ortodoxe Ucrainene nu a participat la "Soborul de unificare" din 15 decembrie 2018. Și în prezent "patriarhul onorific" al BOaU Filaret Denisenko confirmă acest lucru, spunând că prezența foştilor mitropoliţi al Bisericii Ortodoxe Ucrainene, Simeon (Şostaţki) și Alexandru (Drabinko), a fost o pură formalitate.

Iată o minciună care a stat la temelia BOaU.

A doua minciună: că BOU-PK și BOUA au încetat să existe odată cu apariția BOaU

Rste acceptată părerea că BOU-PK și BOUA în ajunul "Soborului unificator" și-au convocat "Sinoadele locale" (cauză pentru care "Soborul de unificare" a început cu o întârziere de câteva ore), la care au luat decizii cu privire la auto-dizolvare. Astfel se presupune că a avut loc constituirea unei noi organizații religioase – BOaU.

Cu toate acestea, adevărul este că era imposibil în mod obiectiv să se țină aceste "Sinoade locale" în conformitate cu statutul BOU-PK și al BOUA. Prin urmare, s-a decis să se pretindă că acestea au fost "Sinoadele locale", ignorând toate erorile și neconcordanțele juridice. Uniunea Jurnaliştilor Ortodocşi a analizat în articolul "Războiul Sinoadelor: oare a restaurat Filaret Patriarhia de la Kiev?" ce prevederi ale statutului BOU-PK au fost încălcate. Dacă ar fi să analizăm și statutul BOUA, credem că vom repera la fel de multe încălcări. Și din moment ce așa-numitele "Sinoade locale" ale BOU-PK și al BOUA s-au ținut ilegal, deciziile privind dizolvarea lor sunt ilegale.

De fapt, ele nu s-au dizolvat, ci continuă să existe, așa cum ne confirmă Registrul de Stat al Persoanelor Juridice.

Screen-shot-ul centrului religios BOUA din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice al Ministerului Justiţiei din Ucraina

Centrul religios al BOUA continuă să existe, şi căutând în registru este ușor să găsim zeci și sute de biserici ale BOUA și nu ale BOaU.

Pentru BOU-PK situația este similară. Şi liderii BOU-PK și al BOUA Filaret Denisenko și Macarie Maletici spun astăzi că nu intenționează să depună documentele pentru lichidarea organizațiilor lor religioase. Iată un citat dintr-un interviu cu Macarie Maletici pentru publicaţia "Apostrof" din 23 mai 2019: "Noi de asemenea (ca şi BOU-PK- n.red.), încă nu suntem eradiaţi din Registrul de stat. Voi explica de ce. Unii oficiali au făcut declaraţii false, afirmând în  public că Patriarhia de la Kiev a fost eradiată. Adevărul este că Patriarhul onorific Filaret a oferit doar copiile, nu şi documentele originale necesare pentru radiere. Când mi s-a cerut să prezint documente pentru lichidare, am răspuns că, până nu voi vedea originalele de partea cealaltă, nu le voi oferi pe ale mele".

Se cere oare menţionat că, în lumina situației actuale, nimeni nu va vedea documentele originale ale lui Filaret? Ceea ce înseamnă că atât BOU-PK cât și BOUA vor continua să existe.

Astfel putem afirma că nu a avut loc nici o unificare (chiar a schismaţilor între ei) la "Soborul unificator" din 15.12.2018.

Iată încă o minciună care a stat la temelia BOaU.

A treia minciună: Filaret a vrut să-l înșele pe Patriarhul Bartolomeu, iar Poroșenko cu Epifanie l-au înșelat pe Filaret

Se ştie că la "Soborul unificator" Epifanie a fost ales șef al BOaU, iar Filaret a fost ales "patriarh onorific". Iată cum povesteşe Filaret însuși despre acest lucru într-un interviu pentru publicația "Comentarii": "Eu l-am propus pe Epifanie Președintelui când se făceau pregătirile pentru Soborul unificator din 15 decembrie 2018. Dar a existat o condiție, că Epifanie va deveni Întâistătătoru dar, de fapt, Patriarhul Filaret va conduce Biserica în Ucraina. Iar Mitropolitul Epifanie va reprezenta Biserica Ucrainei în afară - în lumea ortodoxă. Acesta a fost înţelegerea mea cu președintele și cu Epifanie. Nu am semnat nici un acord, am crezut în cuvânt, dar s-a dovedit că nu se poate de crezut în cuvânt.

Adică, se pare că Filaret, Poroșenko și Epifanie s-au înţeles după culisele "Soborului unificator" să-l înșele atât pe Patriarhul Bartolomeu, cât și pe susţinătorii BOaU şi întreaga lume ortodoxă. Și toţi "episcopii" acestei structuri au știut despre asta, dar au tăcut. În Biserică, tăcerea este o virtute lăudabilă, dar cu siguranță nu în acest caz. Sfântul Grigore Teologul a spus că "Dumnezeu este trădat prin tăcere".

Există o minciună care a stat la baza PCC.

Iată încă o minciună care a stat la temelia BOaU.

A patra minciună: despre "patriarhul onorific"

Actualmente toată lumea s-a obișnuit cu această expresie absurdă, apărută datorietă lui Evstratie Zorea – până recent adjutantul lui Filaret, iar în prezent cel mai mare dușman.

Totuși, patriarhi onorifici în Biserica adevărată nu au existat și nu pot exista. Dacă există un patriarh, înseamnă există patriarhie. Dacă nu există nici o patriarhie, atunci nu există nici patriarh, totul este simplu.

Filaret nu a fost niciodată de nimeni considerat patriarh, inclusiv de Fanar. Dar în Patriarhia de la Kiev, inclusiv de Epifanie, Zorea și alții, a fost considerat, numit şi lăudat.

Și acum Fanarul a creat din Patriarhia de la Kiev și din BOUA aşa-numita Biserică canonică și i-a dat statutul de Mitropolie. Ce trebuiau să facă acesşti oameni care au devenit brusc "ierarhi canonici"? Să se supună cel puțin legilor Bisericii care "le-a scos în lume", adică Constantinopolului. Dar Fanarul este departe, iar Filaret - aproape. De aceea Epifanie, „ierarhii” BOaU și Poroșenko au creat o realitate virtuală în care există un anumit "mitropolit al Kievului", Întâistătătorul Bisericii, și există un "patriarh onorific" care conduce eparhia care-i aparţine Întâistătătorului Bisericii.

Iată încă o minciună care a stat la temelia BOaU.

Cea de-a cincea minciună: despre parohiile străine și despre "episcopii" BOaU

În momentul în care a avut loc "Soborul unificator", membrii săi cunoşteau conţinutul  Tomosului BOaU. Unul dintre principalele puncte ale acestui document a fost clauza că toate parohiile, eparhiile străine și, prin urmare, episcopii BOU-PK trec în jurisdicția lui Fanarului.

Totuşi, "ierarhii" din străinătate ai Patriarhiei de la Kiev au participat la acest "Sobor", au votat "Întâistătătorul" și, după crearea BOaU, au rămas în "episcopatul" BOaU. Dar nu pentru mult timp. Pentru participarea la "Sinodul local" al BOU-PK la 20 iunie 2019, "mitropolitul" de Belgorod Ioasaf Şibaev și "vicarul" său Petro Moskaliov au fost excluşi din rândurile BOaU de "Sinodul" BOaU.

Ioasaf Şibaev a scris următoarele: "La Consiliul unificator, unde noi am participat la invitația Patriarhului Bartolomeu, statutul Bisericii Sfinţite a Ucrainei (BSU) a fost adoptat prin înșelăciunea voastră. Al patrulea paragraf din acest statut prevede că jurisdicția BSU se extinde numai pe teritoriul Ucrainei. Vicarul meu și cu mine suntem în afara Ucrainei, ceea ce înseamnă în afara jurisdicției BSU. Pe cine aţi exclus acum din episcopat? Nu făceam parte din episcopatul vostru. Da, și participarea noastră la Soborul de unificare după adoptarea statutului a fost ilegală. Şi statutul a fost adoptat sub primul punct al Soborului. Prin înșelăciunea voastră, fără să mai facem parte din BSU, am participat la Sobor. De ce? Aţi avut nevoie de votul nostru. A fost ilegală participarea la acest Sobor și a celorlalţi episcopi ai diasporei - mitropolitul Andrian (Starina), episcopul Filaret al Moldovei, mitropolitul  Mihail (Learoş). Astfel, avantajul în vot al mitropolitului Epifanie scade cu 5 persoane".

Ca rezultat, "mitropolitul" BOU-PK însuși îi acuză pe frații săi recenți de faptul că "Soborul unificator" a fost ținut ilegal. Și Ioasaf Şibaev îşi rezumă mesajul său cu aceste cuvinte adresate BOaU: "Fără îndoială, veți rămâne în istorie ca o Biserică de tâlhari".

A șasea minciună: despre furtul denumirii Bisericii Ortodoxe Ucrainene

Ea a devenit cunoscută după "Soborul de unificare". Aceasta a fost încercarea de a prezenta BOaU ca fiind Biserica Ortodoxă Ucraineană. La 30 ianuarie a fost înregistrată organizația religioasă "Mitropolia Kieveană a Bisericii Ortodoxe Ucrainene (Biserica Ortodoxă a Ucrainei). În afară de faptul că această denumire induce în eroare, deoarece aproape cuvânt cu cuvânt repetă denumirea Bisericii Ortodoxe Ucrainene canonice, această denumire nu apare în nici un document al BOaU, nici în statut, nici în Tomos, nici în deciziile "Sinodului".

La data de 18 iunie 2019, Tribunalul administrativ de circumscripţie din mun. Kiev a început examinarea cererii Bisericii Ortodoxe Ucrainene privind anularea înregistrării a acestei "Mitropolii Kievene a Bisericii Ortodoxe Ucrainene (Biserica Ortodoxă a Ucrainei)". Din punctul de vedere al jurisprudenței, probabilitatea anulării înregistrării este de aproape 100%. Dacă acest lucru nu se va întâmpla, înseamnă că, așa cum deseori se întâmplă în țara noastră, vor interveni interesele politice.

Putem să enumărăm şi a şaptea, şi a opta și alte minciuni, care au stat la baza creării BOaU, dar credem că este inutil. Un lucru este absolut clar: o structură construită pe minciună nu are dreptul moral de a fi numită Biserică, o structură construită pe încălcarea poruncilor lui Dumnezeu nu poate să-i învețe pe oameni legile lui Dumnezeu.

În Predica de pe Munte, Domnul nostru Isus Hristos descrie două categorii de oameni: unii ascultă cuvintele Lui și le îndeplinesc, iar alții ascultă pur și simplu. Primii sunt ca o casă construită pe piatră, care nu se tem de furtuni sau vânturi. Cei din a doua categorie sunt ca o casă construită pe nisip, care se prăbușește la cea mai mică încercare.

Va putea oare BOaU, zidită pe minciună, să reziste încercărilor? Exemplul noii dezbinări a lui Filaret arată că primul vânt a scuturat serios această construcție.

"Iar oricine aude aceste cuvinte ale Mele și nu le îndeplineşte, asemăna-se-va bărbatului nechibzuit care și-a clădit casa pe nisip. Şi a căzut ploaia şi au venit râurile mari şi au suflat vânturile şi au izbit în casa aceea, şi a căzut. Şi căderea ei a fost mare» (Matei 7, 26-27).

Dacă observați o eroare, evidențiați textul dorit și apăsați pe Ctrl + Enter pentru a informa moderatorul despre acest lucru.

Sondaj

Biserica Ortodoxă Ucraineană trebuie să ia parte la procesul de instaurare a păcii în Donbas?
Da, Hristos ne-a lăsat poruncă să fim făcători de pace.
100%
Nu, acest lucru este sarcina autorităților.
0%
Este inutil, politicienii nu doresc pacea.
0%
Total voturi: 1

Arhiva

Система Orphus