Lumina Ortodoxiei: ce a arătat ziua onomastică a Mitropolitului Onufrie

Preafericitul Mitropolit Onufrie

Cum reprezentanții Bisericilor Ortodoxe Locale și-au exprimat susţinerea faţă de Biserica Ortodoxă Ucrainenă şi faţă de Preafericitul Mitropolit Onufrie.

La Kiev a avut loc slujba festivă de pomenire a Sfântului Onufrie cel Mare, patronul ceresc al Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Ucrainene, Preafericitului Mitropolit Onufrie.

În acest an el şi-a sărbătorit cea de-a 75-a aniversare şi 5 ani de la slujirea în cinul de Întâistătător. Reprezentanții a 11 Biserici Ortodoxe Locale au sosit să-l felicite pe Preafericitului Mitropolit Onufrie.

Ce înseamnă o astfel de atenție din partea lor faţă de Biserica Ortodoxă Ucrainenă şi faţă de Preafericitul Mitropolit Onufrie, și cum va afecta aceasta evoluția situației religioase din Ucraina?

Sosirea în Ucraina, comuniunea euharistică cu Preafericitul Onufrie la Lavra Kievo-Pecersk, precum și cuvintele rostite la un briefing pentru jurnaliști ne permit să gacem câteva concluzii.

Prima: sprijinul necondiționat al Bisericii canonice din Ucraina și al Întâistătătorului ei

Însuşi faptul sosirii în Ucraina a delegațiilor oficiale ale Bisericilor locale la invitația Bisericii Ortodoxe Ucrainene este deja destul de elocvent. Subliniem – delegații oficiale. Toți episcopii sau preoții Bisericilor locale au sosit la Kiev în conformitate cu deciziile Sinodurilor lor sau cu binecuvântarea Întâistătătorului lor. Nu a fost propria lor inițiativă sau expresia propriului punct de vedere. Nu. Aceasta este poziția întregii Biserici Ortodoxe locale, exprimată într-un fel sau altul.

Majoritatea resurselor mass-media ucrainene au ignorat acest fapt prin tăcere. Cu toate acestea, ne putem aminti cum aceleași mijloace de informare au salutat prietenos sosirea în Ucraina a clericilor individuali de la Bisericile locale care au săvârşit comuniune liturgică cu Biserica Ortodoxă a Ucrainei.

Au existat doar două asemenea cazuri. Primul – la 3 februarie 2019, când la intronizarea Întâistătătorului BOaU Epifanie Dumenko au venit stareţii a două mănăstiri de pe Atos. Atunci acest fapt a fost prezentat aproape ca o recunoaștere BOaU de către Atos. Deși decretul principalului organ de conducere de pe Atos, Protatul, a declarat fără echivoc că Sfântul Munte nu recunoaște BOaU.

Toți episcopii sau preoții Bisericilor locale au sosit la Kiev în conformitate cu deciziile Sinodurilor lor sau cu binecuvântarea Întâistătătorului lor. Nu a fost propria lor inițiativă sau expresia propriului punct de vedere.

Cel de-al doilea caz a fost sfinţirea clericului Bisericii Eline Epifanie (Dimitriu) în "episcop" al BOaU. Mulți așa-numiți experţi în religie au interpretat acest lucru ca o recunoaștere de către Biserica Elină. Deși Sinodul Bisericii Greciei a decis să amâne formularea poziției sale oficiale asupra problemei ucrainene pentru o dată ulterioară.

În aceste două cazuri, a fost într-adevăr demonstrată poziția personală a acestor clerici, şi nu viziunea oficială a Bisericilor Ortodoxe locale.

Sosirea delegațiilor în susţinerea Bisericii Ortodoxe Ucrainene și a Preafericitului Onufrie a avut loc în contextul celei mai severe presiuni asupra Bisericilor Locale, care este exercitată de Patriarhia Constantinopolului și de Departamentul de Stat al Statelor Unite. Acesta nu este un secret. Oficialii americani duc tratative în mod deschis cu ierarhii Bisericilor locale pentru ai forța să recunoască BOaU. Putem doar ghici la ce argumente se recurge, dar până în prezent aceste încercări nu s-au soldat cu mult succes.

Pentru Bisericile locale și ierarhii lor, considerațiile dogmatice și canonice sunt mai importante decât argumentele politice și economice, precum și, eventual, amenințările.

Patriarhia de la Constantinopol nu recunoaște Biserica Ortodoxă Ucraineană ca Biserică ucraineană, iar Preafericitul Părinte Onufrie nu este recunoscut ca Mitropolit al Kievului. Acelaşi Fanar cere de la toate Bisericile locale: să se întoarcă cu spatele la Mitropolitul Onufrie și să recunoască BOaU, condusă de Epifanie Dumenko.

În legătură cu această nu putem să nu menționăm Bisericile locale care nu şi-au trimis reprezentanții la festivitatea de la Kiev și nu au trimis scrisori sau telegrame de felicitare pentru Preafericitul Onufrie. Cel puțin, nu au fost menţionate în publicaţiile mass-media. Acestea sunt Bisericile din Elada, Georgia, Albania și Antiohia. De fapt, şi Biserica din Constantinopol.

În ceea ce privește Bisericile Albaniei și a Antiohiei, am putea considera drept o neînțelegere sau o consecință a unor circumstanţe obiective lipsa reprezentanţilor lor la festivitate, deoarece Sinodul și Întâistătătorii lor şi-au exprimat net poziția asupra situației din Ucraina.

Bisericile Albaniei și a Antiohiei au declarat mai devreme în mod clar și fără echivoc că îl susţin pe Preafericitul Mitropolit Onufrie şi Biserica Ortodoxă Ucraineană, precum și că este cu neputinţă să fie recunoscute deciziile necanonice ale Fanar în privinţa Ucrainei.

Biserica Elină şi cea Georgiană, care sunt cel maimult influenţate de Fanar și de Departamentul de Stat al SUA, ţin poziţia lor aparte. Aceste Biserici locale nu și-au exprimat clar atitudinea lor, dar totodată nu a fost încă făcută nici o declaraţie, oficială sau neoficială, cu privire la recunoașterea BOaU. Și aceasta ne permite să afirmăm că, până în prezent, aceste Biserici locale, în pofida insistenţei Fanarului, la momentul actual nu recunosc BOaU și nu intră cu ea în comuniune.

Sosirea delegațiilor în susţinerea Bisericii Ortodoxe Ucrainene și a Preafericitului Onufrie a avut loc în contextul celei mai severe presiuni asupra Bisericilor Locale, care este exercitată de Patriarhia Constantinopolului și de Departamentul de Stat al Statelor Unite.

Astfel Fanar a ajuns într-o izolare completă în ceea ce priveşte problema recunoașterii BOaU şi, respectiv, nerecunoașterii Preafericitului Mitropolit al Kievului Onufrie. Bisericile Ortodoxe locale au refuzat să recunoască deciziile sale individuale privind Ucraina şi, în majoritate, au accentuat acele norme canonice, care nu le permit să facă acest lucru.

În primul rând este vorba de invaliditatea așa-numitelor „hirotonii“ în BOaU. Vom menţiona în acest context declarația elocventă a Întâistătătorului Bisericii din Albania, Mitropolitul Anastasie: "Cu toate acestea, ne întrebăm în ce măsură hirotoniile necanonice săvârşite de Filaret, în timp ce era caterisit şi se afla sub anatema, sunt valide în Duhul Sfânt și sunt pecetuluite prin succesiune apostolică? <...> Ne este greu să înțelegem modul în care ceea ce nul și gol "în iconomie" devine purtător de Har, şi în ce mod acțiunile care reprezintă hulă evidentă împotriva Duhului Sfânt (cum ar fi invocarea Duhului Sfânt de Filaret, fiind caterisit şi excomunicat) sunt recunoscute ca săvârşite „după iconomie".

Cuvintele episcopului de Moravice Antonie (Biserica Sârbă) au răsunat ca chintesența poziției Bisericilor Ortodoxe locale asupra problemei ucrainene: "Nu cunoaștem alte Biserici locale din Ucraina, în afară de Biserica condusă de Preafericitul Mitropolit al Kievului şi al întregii Ucraine Onufrie".

A doua concluzie: afirmarea înaltei autorități a Preafericitului Onufrie în întreaga lume ortodoxă

Fanarul a încercat să conteste poziţia de Întâistătător a Mitropolitului Onufrie. Dar chiar și fanarioţii nu pot concepe posibilitatea unei contestări a autorităţii morale personale a Preafericitului Onufrie. Absolut toți, nu numai ierarhii, ci și clericii, călugării, mirenii - toți cei care s-au întâlnit năcar o dată cu Mitropolitul Onufrie, afirmă că este un exemplu de moralitate și evlavie. Să menționăm câteva citate din discursurile reprezentanților Bisericilor Ortodoxe locale.

Mitropolitul Lovceanski Gavriil (Biserica Bulgară): "Dumnezeu a dat Bisericii Ortodoxe Ucrainene un mare ierarh pentru vremuri grele. Se întâmplă că, în momente dificile, Dumnezeu trimite oameni mari pentru a putea salva Biserica. Să parcurgă calea încercărilor și a persecuțiilor".

Episcopul Hajnowski Pavel (Biserica Polonă): "Martirii mergând la moarte nu l-au lepădat pe Hristos. Și Mitropolitul Kievului şi al întregii Ucraine Onufrie păstrează credința, este credincios lui Hristos până la sfârșit".

Episcopul de Moravice Antonie (Biserica Sârbă): "Pentru fiecare creştin ortodox Preafericitul Mitropolit Onufrie este un model de evlavie, asceză monahală și, cum a spus Apostolul Pavel despre lumină, Preafericitul Mitropolit Onufrie este lumina între toate Bisericile Ortodoxe".

Asemenea cuvinte au răsunat din partea Întâistătătorilor Bisericilor locale, a ierarhilor, a preoților și călugărilor din întreaga lume. Și totul a fost spus cu sinceritate. Astfel de cuvinte ar putea fi considerate ca lingușitoare dacă cei care le-au rostit ar fi așteptat de la Preafericitul Mitropolit Onufrie unele beneficii materiale sau nemateriale.

"Dumnezeu a dat Bisericii Ortodoxe Ucrainene un mare ierarh pentru vremuri grele".

Mitropolitul Lovceanski Gavriil, Biserica Bulgară

Însă Mitropolitul Onufrie nu va putea oferi nimic în schimb. El nu poate ajuta cu bani, nu poate transmite clădirile bisericilor şi nu poate dărui autocefalie nimănui. El poate doar să mulțumească și să se roage. Toate cuvintele reprezentanților Bisericilor Ortodoxe locale au răsunat din inimă. Nimeni nu se îndoiește de asta.

Și pe fundalul Mitropolitului Onufrie, ierarhii BOaU apar într-o lumină complet rușinoasă, cu lupta lor pentru putere, calomnie, acuzații și insulte reciproce. Ce mai BOaU! Până şi Patriarhul Bartolomeu nu are în lumea ortodoxă o autoritate morală atât de înaltă ca Mitropolitul Onufrie!

A treia concluzie: constatarea prigoanei Bisericii în Ucraina și un apel de a-i pune capăt adresat autorităților ucrainene

Patriarhul de Constantinopol Bartolomeu susține că a rezolvat cu înțelepciune conflictul religios din Ucraina. Timp de mai bine de un sfert de secol, nici Patriarhia Moscovei, nici Biserica ortodoxă ucraineană nu au putut rezolva problema schismei. Şi iată că Preasfinţia Sa  cu o singură mişcare a stiloului a rezolvat problema.

Așa cum a fost conceput de Fanar, toate Bisericile Ortodoxe locale trebuiau să se minuneze de înțelepciunea și previziunea, proprie în exclusivitate tronului de Constantinopol.

Dar s-a întâmplat contrariul. Chiar și la etapa de luare a deciziilor privind Ucraina, Patriarhul Bartolomeu a fost avertizat că acțiunile sale ar putea provoca prigoana Bisericii în Ucraina și că el va fi de partea prigonitorilor. Dar Preasfinţia Sa  i-a asigurat și continuă să-i asigure pe toţi că nu persecuția, ci liniștea și pacea a fost adusă în Ucraina.

Și iată că reprezentanții Bisericilor Ortodoxe locale sunt forțați să recunoască un fapt evident: în Ucraina are loc prigoana Bisericii. În consecință, problema recunoașterii sau a nerecunoașterii BOaU dobândește un tonalitate diferită pentru Bisericile Ortodoxe locale: ele trebuie să decidă de ce parte se treacă – a celor prigoniţi sau a prigonitorilor. Patriarhul Bartolomeu a făcut această alegere. Și celelalte Biserici locale – la fel.

Mitropolitul Isaia din Tamassos (Biserica din Cipru): "Aici, pe pământul sacru și eroic al Ucrainei, se produce o mare tragedie și o nedreptate nemaipomenită faţă de milioane de ucrainieni ortodocși care se află sub îngrijirea pastorală a Preafericitului Mitropolit Onufrie, <…> miile de ucrainieni ortodocși, care sunt izgoniţi din bisericile lor şi  suferă de prigoană și violență din partea conaționalilor lor".

Mulți reprezentanți ai Bisericilor locale au vorbit despre prigoana Bisericii Ortodoxe Ucrainene. Mitropolitul Isaia din Tamassos a lansat un apel președintelui Ucrainei, guvernului și parlamentului. Având în vedere că Biserica Ciprului, reprezentată de Întâistătătorul ei Hrisostom al II-lea și de alți ierarhi, şi-a asumat misiunea de negociator cu Bisericile Ortodoxe locale pentru a rezolva conflictul cauzat de acțiunile Fanarului, acest apel, formulat ca urmare a acestor negocieri, poate fi considerat ca poziția consolidată a aproape tuturor Bisericilor Ortodoxe locale.

Reprezentanții Bisericilor Ortodoxe locale sunt nevoite să recunoască un fapt evident: în Ucraina are loc prigoana Bisericii.

În această adresă, care începe cu felicitări privind rezultatul alegerilor prezidențiale, se spune că prigoana Bisericii din Ucraina nu trece neobservată în Europa, care este ţinta atât a fostei conduceri din Ucraina, cât și a celei actuale: "Noi toţi cei Ortodoxia mondială, și mai ales popoarele ortodoxe din Europa, suntem foarte îngrijoraţi de aceste încălcări ale drepturilor religioase ale  omului, care au loc în Ucraina împotriva fraților noștri. Ne ridicăm vocea și în același timp protestăm odată cu glasul a milioane de ortodocși din întreaga lume, care împărtășesc tristețea noastră - alături de ucraineni, europeni, greci, ciprioți, arabi, sârbi, polonezi, cehi, slovaci, bulgari, români, americani, ruşi, georgieni, albanezi și mulți alții. Noi toți suntem părţi ale Trupului unic al lui Hristos, Dumnezeul nostru. Și când o parte a corpului doare, toate părţile corpului simt durere".

Dar nu numai constatarea întristării și a neliniştii pentru creștinii ortodocşi ucrainieni este prezentă în acest apel. Autoritățile ucrainene sunt rugate să ia măsuri pentru a restabili superioritatea legii și a justiției în relaţiile cu credincioșii Bisericii Ortodoxe Ucrainene: "Domnule Președinte! Este imposibil ca într-un stat democratic, precum Ucraina, să se producă astfel de încălcări care compromit istoria și demnitatea eroică a poporului democratic din Ucraina. Vă rugăm cu ardoare să ne auziți vocea și să corectați această nedreptate. Toate bisericile să fie returnate proprietarilor de drept ortodocși și fiecare să-i slujească Dumnezeului său în spiritul libertății și respectului față de drepturile omului, fără a interveni în credința celuilalt".

Și pentru ca autoritățile ucrainene să nu interpreteze acest apel ca un document fără valoare şi fără consecințe, au fost adăugate următoarele: "La rândul nostru, vom continua lupta noastră și începem să colectăm semnături din toată Europa pentru adresarea la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului în vederea instaurării justiției".

După cum vedem, susţinerea Bisericii ortodoxe ucrainene și a Întâistătătorului ei, Preafericitul Onufrie, nu se limitează la cuvinte. Ea este lucrătoare și în curând vom vedea roadele ei.

În pofida tăcerii din presă despre ceea ce s-a întâmplat în timpul sărbătorii zilei onomastice a Mitropolitului Onufrie, autoritățile ucrainene și publicul trebuie să înțeleagă un lucru: susţinerea Ortodoxiei mondiale este de partea Bisericii canonice. Toate încercările de a crea o Biserică autocefală în Ucraina din grupul schismaticilor prin intermediul înșelăciunii, a presiunii, a violenței și a nelegiuirii, sunt sortite eșecului. Și aceasta înseamnă că nu există altă cale în afară de pocăință pentru cei care, dintr-un motiv sau altul, se află acum în afara Bisericii. Dacă doresc, desigur, să ajungă la Dumnezeu.

Dar dacă doresc să ajungă la putere, aceasta este o poveste diferită, care nu are nimic comun cu Biserica.

Dacă observați o eroare, evidențiați textul dorit și apăsați pe Ctrl + Enter pentru a informa moderatorul despre acest lucru.

Sondaj

Este corectă inițiativa ierarhilor greci să organizeze Sinodul Ecumenic fără Fanar?
Da, Biserica trebuie să evalueze acțiunile Fanarului
71%
Nu, pentru că nu este canonic
18%
Acest lucru nu este ceva real, nimeni nu va dori să strice relațiile cu Constantinopolul
11%
Total voturi: 114

Arhiva

Система Orphus