Războiul Sinoadelor: oare a restaurat Filaret Patriarhia de la Kiev?

24 iunie 2019 13:04
0
Filaret Denisenko a dezbinat Biserica Ortodoxă a Ucrainei prin cele zece decizii ale Filaret Denisenko a dezbinat Biserica Ortodoxă a Ucrainei prin cele zece decizii ale "Soborului" său

Ce a decis "Sinodul local" al Bisericii Ortodoxe Ucrainene a Patriarhiei de la Kiev convocat de Filaret, și ce se va întâmpla acum cu Biserica Ortodoxă a Ucrainei.

La 20 iunie 2019 așa-numitul "Sinod local" al BOU-PK, convocat de "patriarhul onorific" al Bisericii Ortodoxe, Ucrainene  anatematizatul Filaret Denisenko, a avut loc în Catedrala Sf. Vladimir de la Kiev.

La acest eveniment au fost adoptat un decret compus din zece puncte și alte decizii. Cât de legitimă este "Soborul" însăși, cât de fezabile sunt deciziile sale și cum va afecta aceasta situația religioasă din Ucraina?

Cu Forumul – asupra "Sinodului"

Evenimentul cu denumire tare "Sinodul local" al BOU-PK, s-a dovedit a fi destul de slab reprezentat. Principalii actori au fost: "preasfinţitul patriarh" al BOU-PK Filaret Denisenko, asociatul său loial, mitropolitul Ioasaf din Belgorod și Oboian (Rusia), "episcopul" Filaret de Fălești și Moldova de Est (Republica Moldova), „episcopul” raionului Valuiski Petru (Rusia).

Apoi urmează "preoții": "protoiereii" Boris Tabacek, Leontii Nikitenko, Roman Zagurski (SUA), Vladimir Ceaika (Germania), "arhimandriţii" Makarie şi Andrei (mănăstirea Sf. Feodosievska, Kiev), şi Arsenie (mănăstirea Sf.Nicolae din Boguslav).

Au fost anunțați în total 200 de delegați și 50 de invitați. Aceste cifre par foarte exagerate.

În paralel, la Kiev a avut loc un alt eveniment – Forumul Bisericii Ortodoxe a Ucrainei, anunțat la fel de tare, și la fel de puțin reprezentat. Potrivit organizatorilor, aproximativ 30 de "preoți" ai BOaU au fost prezenți la acest forum în sala de conferințe a unui hotel din cartierul Teremki din Kiev. Forumul a fost organizat de Universitatea Pedagogică Națională, Parohia Schimbării la Faţă din Kiev și Eparhia Pereiaslav-Vişnevska a BOaU. Evenimentul a fost poziționat ca o opoziție vie față de "Sinodul local" al lui Filaret. Dar de fapt a fost o încercare destul de stângace a fostului mitropolit al Bisericii Ortodoxe Ucrainene, mitropolitul Alexandru (Drabânko), să câştige favoarea noului șef, Epifanie Dumenko.

Filaret nu s-a simţit jenat de componenţa minusculă a "Sinodului local". El a repetat bucuros toate tezele sale despre înșelăciunea patriarhului Bartolomeu și a fostului președinte Petro Poroșenko, au vorbit despre dependența BOaU de Fanar, despre răul Tomosului BOaU și despre necesitatea de a restabili Biserica BOU-PK , cu adevărat independentă, în frunte cu  sine însuşi, "preasfinţitul patriarh".

Care "Sinod" este adevărat?

Să ne punem întrebarea: cât de legitim este "Sinodul local"? La urma urmei, această "comunitate patriotică" afirmă cu ardoare că ultimul Sinod din istoria BOU-PK a avut loc la 15 decembrie 2018 în Catedrala Sofia Mică, deoarece Patriarhia de la Kiev însăși a fost atunci dizolvată. Șeful Departamentului pentru cultură şi religii Andrei Iura s-a grăbit să asigure publicul că BOU-PK a fost dizolvată, iar statutul său a fost eradiat din registru, și prin urmare nu există nici măcar un temei juridic pentru organizarea Sinodului local de către Filaret.

Cu toate acestea, Iuraş afirmă ceea ce ar dori să fie, nu şi ce este în realitate. BOU-PK este în continuare înregistrată în registrul de stat, iar statutul BOU-PK rămâne valabil. Prin urmare, vom face recurs la acest document curios.

În paragraful 1 din capitolul 2 "Sinodul local" scrie următoarele: "În Biserica Ortodoxă Ucraineană a Patriarhiei de la Kiev, cea mai înaltă autoritate în domeniile dogmatici, conducerii bisericești și justiţiei bisericești – legislativă, executivă și judiciară – aparține Sinodului local (denumit în continuare Sinod)".

Adică, "Sinodul local" al BOU-PK este singurul organ autorizat să ia decizii privind structura organizatorică a BOU-PK, inclusiv lichidarea și aderarea la alte structuri religioase.

Andrei Iuraş afirmă ceea ce ar dori să fie, nu şi ce este în realitate. BOU-PK este în continuare înregistrată în registrul de stat, iar statutul BOU-PK rămâne valabil.

Și acum, atenție, întrebarea este: a fost oare "Sinodul local" al BOU-PK convocat şi ținut în strictă conformitate cu statutul său în ajunul așa-numitului "Sobor unificator" din 15.12.2018? Nu, nu a fost! Acest eveniment, când Biserica Ortodoxă Ucraineană a Patriarhiei de la Kiev şi Biserica Ortodoxă Ucraineană Autocefală, sub supravegherea vigilentă a lui Petro Poroșenko, literalmente în genunchi au luat decizia privind autodizolvarea lor, nu poate fi numit "Sinod local ". Evenimentul din 15.12.2018 a încălcat o serie de condiții din statutul BOU-PK pentru organizarea „Sinodurilor locale”. Iată câteva dintre ele:

  • "Sinodul local" poate fi convocat de "preasfinţitul patriarh" al BOU-PK, sau de locţiitorul acestuia împreună cu "Sinodul". "Soborul de unificare" din 15 decembrie 2018 a fost convocat de patriarhul Bartolomeu și Petro Poroșenko.
  • Procedura de alegere a delegaților la "Sinodul local" este aprobată de "preasfinţitul patriarh" și de "Sinod". Procedura electorală pentru "Soborul unificator" a fost aprobată de Patriarhul Bartolomeu.
  • De asemenea, nu au existat alegeri în Eparhiile BOU-PK și ale altor structuri.
  • Nu au fost aprobate agenda, programul și regulamentul "Soborului", la care BOU-PK a luat decizia privind lichidarea sa.
  • Nu au fost create prezidiul, secretariatul și consiliul Soborului.
  • "Soborul" din 15.12.2018 nu a fost precedat de "liturghie", "Te deum" și "rugăciune".
  • De fapt, "Sinodul local" al BOU-PK din 15 decembrie 2018, la care s-a autodizolvat, a fost ținut cu ușile închise, fapt care trebuia să fie reglementat de o hotărârae aparte a  consiliului Soborului, care nu fusese format.

Pornind de aici, nu va fi dificil pentru Filaret Denisenko și susținătorii săi să demonstreze în tribunalele ucrainene invaliditatea acelui "Sinod local" al BOU-PK din data de 15 decembrie 2018, când s-a decis lichidarea acestei structuri. În plus, conform informaţiei din presă, Filaret păstrează originalele documentelor de auto-concediere și nu le va transmite nimănui.

În ceea ce privește convocarea "Sinodului local" al BOU-PK, statutul prevede: "Sinodul este convocat de Patriarhul de la Kiev și al întregii Rusi-Ucrainei și, în caz de deces, de locţiitorul acestuia împreună cu Sfântul Sinod, în caz de necesitate, dar cel puțin o dată la cinci ani".

Și deși Evstratie Zorea acum pe toate platformele media afirmă că Filaret nu avea dreptul să organizeze personal Sinodul fără decizia corespunzătoare a Sinodului, textul statutului BOU-PK prevede contrariul. Deci "preasfinţitul patriarh" Filaret Denisenko poate convoca "Sinodul Loca" din proprie iniţiativă. Iar locţiitorul său – numai împerună cu Sinodul. Prin urmare, Filaret a convocat "Sinoduil local" la 20.06.2019 în mod legal.

Cu toate acestea, puțini au venit la el. Să vedem ce spune statutul BOU-PK despre cvorum: "Cvorumul Sinodului local este de 2/3 din delegații aleși în mod legal ai Soborului, dintre care 2/3 dintre episcopi din numărul total de ierarhi – membri ai Soborului".

Cei patru "episcopi", inclusiv Filaret însuși, nu sunt în mod evident "2/3 din numărul total de ierarhi". Dar acest lucru nu este atât de simplu. Filaret – e meşter mare în a conduce adversarii spre un punct mort. În acest caz, fișa este următoarea. Dacă "episcopii" care nu au venit, sunt "ierarhii" BOaU și nu ai BOU-PK, atunci cei care au venit la Filaret la "Sinodul local" sunt toți "episcopii" BOU-PK. Deci, există un cvorum, iar "Sinodul local" este legitim. Și dacă "ierarhii" care nu au venit, sunt "ierarhii" BOU-PK și nu ai BOaU, atunci nu există cvorum, iar "Sinodul local" nu este legitim. Dar, dacă se folosește acest argument, acești "ierarhi" vor recunoaște astfel că sunt încă "episcopii" Patriarhiei de la Kiev. Deci, BOU-PK există, ceea ce încearcă Filaret să demonstreze.

Bravo, Mihail Antonovici! La 90 de ani – atâta abilitate!

Structura lui Epifanie Dumenko s-a grăbit deja să declare că evenimentul organizat de Filaret la 20 iunie 2019 este orice, numnai nu "Sinodul local" al POU-PK. Vă înșelaţi, domnilor, vă înșelați ... "Sinodul local" din 20 iunie 2019 este, cu siguranță, nu mai puțin legitim decât "Sinodul local " din 15 decembrie 2018! Și bătrânul "bunic al BOaU" vă va dovedi acest lucru, inclusiv în instanțele judecătorești.

Zece lovituri pentru BOaU

Acum să trecem la documentul adoptat la "Sinodul" lui Filaret.

"Punctul 1. Consiliul Local nu aprobă, ci anulează decizia așa-numitului Sinodului local de arhierei, deoarece nu a avut loc un Sinod ci o colectare de semnături ale episcopilor, a unui preot și a doi mireni despre lichidarea convenţională a Patriarhiei BOU-PK la cererea Patriarhului Ecumenic al Constantinopolului Bartolomeu . Fără lichidarea convenţională a Patriarhiei de la Kiev, nu ar fi putut avea loc un Soborul de unificare al Bisericii Ortodoxe a Ucrainei din 15 decembrie 2018 și acordarea Tomosului de autocefalie".

Acest lucru a fost deja menţionat mai sus. "Sinodul local" din 15.12.2018, la care BOU-PK "s-a autodizolvat", a fost ţinut cu încălcări atât de grave ale statutul BOU-PK, încât ar fi ușor să recunoaștem deciziile sale drept lipsite de valoare din punct de vedere juridic. Dacă va exista voința politică. Dacă există o astfel de voință acum - încă nu se ştie. Dar pe strada Bankova este așezat un alt Președinte.

"Punctul 2. Sinodul local declară și hotărăște că Biserica Ortodoxă Ucraineană a Patriarhiei de la Kiev este înregistrată de un organ de stat și își continuă existența și activitatea în folosul poporului ucrainean și al statului ucrainean".

Prima parte a afirmației este adevărată, adică, este conformă registrului de stat al persoanelor juridice. O atenție aparte merită pasajul unde scrie că BOU-PK acționează "în folosul poporului ucrainean și al statului ucrainean". Nu este nici o mențiune despre Dumnezeu, nici despre veşnicie, doar "binele poporului și al statului". De fapt, BOU-PK nu a fost niciodată Biserica lui Hristos, ceea ce este o scuză pentru privind înțelegerea atât de neobișnuită a sarcinilor Bisericii.

Conform statutului BOU-PK, "preasfinţitul patriarh" Filaret Denisenko poate convoca "Sinodul Local" în mod individual. Locţiitorul acestuia – doar împreună cu "Sinodul". Prin urmare, Filaret a convocat "Consiliul Local" la 20.06.2019 în mod legitim.

"Punctul 3. Sinodul Local confirmă faptul că întâistătătorul BOU a Patriarhiei de la Kiev continuă să fie preasfinţitul Filaret, patriarhul Kievului și al Întregii Rusi-Ucrainei, ales pentru viață de Sinodul Local al BOU-PK la 20-22 octombrie 1995".

De asemenea, din punct de vedere juridic, corespunde realităţii. Argumentul lui Filaret că "deoarece există un patriarh, înseamnă că există şi o patriarhie", este de fier. Acum, Epifanie Dumenko și adepţii săi încep să se împotmolească în terciul total al structurii administrative a BOaU, pe care au creat-o, încercând să intre în voie tuturor participanților la proiectul BOaU: Patriarhul Bartolomeu, fostul președinte Poroşenko și Filaret Denisenko. Bomba cu reacţie întârziată a fost deja activată când au fost "numiţi" doi întâistătători ai BOaU. Acum a venit timpul ei. Un "patriarhul" care este subordonat "mitropolitului"! Oare nu a fost clar încă de la bun început că acest lucru nu este posibil? Mai ales în cazul arogantului Filaret. Uniunea Jurnaliştilor Ortodocşi, apropo, a avertizat despre acest lucru.

"Punctul 4. Biserica ortodoxă ucraineană (a Patriarhiei de la Kiev – n.red.) continuă să fie proprietarul tuturor fondurilor, a tuturor bunurilor transmise ei fie de către un organ de stat fie de  administrața locală, inclusiv biserici, mănăstiri, instituții de învățământ etc., în baza acordurilor. Toate conturile bancare sunt conturi ale Patriarhiei de la Kiev ca entitate juridică".

În plan juridic, da. Tot ceea ce nu au reuşit să reînregistreze în folosul BoaU, – adică majoritatea absolută a proprietății, continuă să rămână în posesia Patriarhiei de la Kiev. Totuși, este puțin probabil ca acele persoane juridice și fizice care controlează în mod direct această proprietate vor accepte executarea acestei clauze.

În acest sens, este foarte elocventă încercarea "protoiereului" Boris Tabacek, pajul fidel al lui Denisenko, de a redobândi Biserica Acoperemântul Maicii Domnului de la Kiev. În această biserică a slujit "protoiereul" Alexandru Trofimliuk, care este de asemenea rectorul Academiei Teologice a BOaU, pe care Filaret l-a caterisit. Încercarea nu a fost încununată cu succes, pentru că parohia, conform unuia dintre "ierarhii" BOaU, l-a susținut pe Trofimliuk, iar Epifanie Dumenko a emis un decret prin care îşi subordonează direct Biserica Acoperemântul Maicii Domnului de la Kiev.

Deci, acest punct este mai curând o sarcină pentru viitor, când Filaret va acapara bisericile BOaU la rândul său.

"Punctul 5. Toate mănăstirile din Kiev: în cinstea Sf. Mihail Cupole aurite, Feodosievska, Vâdubiţki în cinstea Sf. Mihail, precum și Boguslavski în cinstea Sf. Mihail, şi toate parohiile din Kiev, aparțin conducerii Patriarhiei de la Kiev. Patriarhia de la Kiev continuă să dețină Academia Teologică Ortodoxă din Kiev, înființată de Mitropolitul Filaret, locţiitorul patriarhulului  Kievului și al întregii Rusi-Ucrainei în 1992".

La fel ca şi punctul anterior. Filaret încearcă să creeze o bază legală și "canonică" pentru posibila returnare a acestor active sub controlul său. Nu se cunoaște dacă va funcționa. Cel puțin nu în viitorul apropiat.

"Punctul 6. Bisericii Ortodoxe Ucrainene a Patriarhiei de la Kiev continuă să-i aparțină toate eparhiile, mănăstirile, instituțiile teologice de învățământ, frațiile, misiunile care sunt înregistrate de organele de stat ca organizații religioase ale BOU a Patriarhiei de la Kiev. Patriarhiei de la Kiev pot să-i aparţină şi administrațiile diecezane și comunitățile religioase care și-au reînregistrat statutul în favoarea Bisericii Ortodoxe a Ucrainei, dar care doresc să facă parte din Patriarhia de la Kiev, pot de asemenea să aparțină Patriarhiei de la Kiev. Patriarhiei de la Kiev îi aparțin și eparhiile și parohiile de peste hotare care până în prezent erau în componența sa".

Acest punt conține delimitarea BOaU și a BOU-PK. Și reprezintă încă o cursă a lui Filaret. Apropo, primul care s-a prins a fost șeful Departamentului pentru probleme religioase al Ministerul Culturii Andrei Iuraş. În ajunul "Sinodului local" din 20.06.2019 el a declarat: "De fapt, nu se vor dezbina, ci se vor va separa unul sau mai mulți ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Ucrainene  de Biserica Oortodoxă a Ucrainei și instaurarea unei noi organizații religioase care doreşte să-şi folosească numele vechi al BOU-PK. Într-un anumit mod, poate e chiar mai bine aşa".

Filaret încearcă să creeze o bază legală și "canonică" pentru posibila returnare a acestor active sub controlul său.

Adică Iuraş a recunoscut legalitatea "Sinodului local" și deciziile luate la acesta, restaurarea BOU-PK etc. Iuraş speră că puțini îl vor urma pe Filaret, iar BOU-PK va fi o structură marginală. Iar alături va înflori comunitatea numeroasă a BOaU, curăţată de Filaret.

Dar nu este atât de simplu. Dacă BOU-PK condusă de Filaret este aparte și BOaU condusă de Epifanie este aparte, tot ceea ce face acum Filaret este legitim. Singura întrebare este cât de multe structuri bisericești vor dori să adereze la proiect. Și dacă BOaU este BOU-PK, atunci Filaret are dreptate din nou.

Acum, cu privire la structurile care îi aparțin.

În cel de-al 6-lea punct, pe care îl analizăm acum, Filaret afirmă că toate mănăstirile, eparhiile, instituțiile de învățământ etc., care nu au reușit să se reînregistreze în folosul BOaU, aparțin BOU-PK. Din punct de vedere juridic, nu poți contrazice acest lucru. Ca și faptul că Filaret, cu ajutorul câtorva "episcopi" care îi sunt credincioși, poate schimba acum conducerea unor astfel de eparhii și mănăstiri. Filaret nu se pretinde la cele care s-au reînregistrat deja, dar îi invită în mod voluntar să se alăture BOU-PK. În zadar Iuraș i-a oferit lui Denisenko posibilitatea să restabilească Patriarhia de la Kiev. Acum vom observa o luptă asiduă pentru eparhii și alte structuri.

Este necesară analiza deciziei "Sinodului Local" din 20 iunie 2019 privind "hirotonisirea" a doi noi "episcopi" ai BOU-PK. Cu ei începe înlocuirea acelor "ierarhi" care au îndrăznit să nu asculte de Filaret. Ne putem aștepta la nou val " hirotonisiri", așa cum a fost în 1992, când Filaret tot aşa a creat Patriarhia de la Kiev din nimic. BOaU a declarat deja că astfel de hirotonisiri vor fi considerate anticanonice și nu vor fi acceptate de această structură.

Folosirea cuvântului "anticanonic" ar părea deosebit de comică, pentru că, dacă vom lua în considerare înțelegerea canoanelor de membrii BOaU, atunci noile "hirotonisiri" pe care le va face Filaret vor mult mai legitime decât cele îndeplinite pe Epifanie, Zorea și restul. Pur și simplu pentru faptul că Filaret este, din punctul lor de vedere, un ierarh legitim.

"Punctul 7. Tomosul de autocefalie acordat Bisericii Ortodoxe a Ucrainei de Constantinopol (Istanbul) la 06 ianuarie 2019, nu corespunde statutelor tuturor Bisericilor autocefale și, prin urmare, face ca Biserica Ortodoxă a Ucrainei fie dependentă de la Patriarhia Constantinopolului".

Din nou, o declarație de fapt. Dependența BOaU de Fanar este evidentă pentru toți, fără excepție. Cei care refuză să recunoască acest lucru o fac considerente de conjunctură. Pur și simplu le convine să refuze. Lui Filaret de asemenea i-a convenit. Și acum nu-i mai convine. Și de ce acest lucru nu se poate întâmpla şi cu mulţi alți ierarhi ai BOaU? Totul la timpul său.

"Punctul 8. Sinodul îi  mulțumește Patriarhului Ecumenic al Constantinopolului Bartolomeu și tuturor ierarhilor ai Bisericii-Mame pentru încercarea să rezolve problema bisericii ucrainene, dar nu ne satisface conținutul Tomosului referitor la autocefalia Bisericii ortodoxe ucrainene".

Foarte multe Biserici Ortodoxe locale spun în mod diplomatic că, probabil, Patriarhul Bartolomeu a încercat să soluţioneze problema bisericii ucrainene cu intenții bune, dar ei constată că această încercare a fost nereușită. Denisenko confirmă pe deplin acest lucru.

"Punctul 9. Statutul în vigoare al Bisericii Ortodoxe Ucrainene a Patriarhiei de la Kiev este statutul privind administrația Bisericii Ortodoxe Ucrainene a Patriarhiei de la Kiev (versiunea completă), adoptată la Soborul din 13 mai 2016 și înregistrat de Ministerul Culturii din Ucraina la 8 iulie 2016".

O salutare pentru Iuraş, care susține contrariul. Totul este înregistrat și totul este în vigoare.

"Punctul 10. Sinodul ocal face apel la toți patrioții Ucrainei, cărora statul nostru ucrainean îi este drag, să sprijine Biserica Ortodoxă Ucraineană a Patriarhiei de la Kiev în timpul ispitelor și încercărilor de o distruge din interior, ceea ce îi bucură pe dușmanii noștri din exterior. Dar adevărul este cu noi, de aceea Dumnezeu este cu noi".

Dumnezeu este menționat în ultimul paragraf - și acest lucru este semnificativ.

Cine şi ce merită

Uniunea Jurnaliştilor Ortodocşi a scris în repetate rânduri că Filaret simte ce este important. El simte că BOaU nu are o bază ideologică pentru existență. Și, prin urmare, BOaU va suferi eşec în viitorul apropiat sau îndepărtat.

Ideea pe care stă Biserica Ortodoxă Ucraineană în frunte cu Întâistătătorul Mitropolit Onufrie, este că Biserica Ortodoxă Ucraineană este Corpul lui Hristos. Ea îi uneşte pe oameni cu Hristos.

Ideea care stă la baza BOU-PK este că "fiecare stat independent trebuie să aibă o biserică independentă". BOU-PK servește "poporului ucrainean și statului ucrainean".

Ideea pe care stă BOaU este că "suntem recunoscuți de alte Biserici locale". Și acum, această idee s-a prăbușit ca o căsuţă de carduri.

BOaU este recunoscută numai de o singură Biserică locală din cele 14 existente, și numai din motive de profit și de conjunctură. Aproape toate celelalte biserici, într-o formă sau alta, au declarat că este imposibil să recunoască BOaU. Cu alte cuvinte, BOU-PK a fost și este o schismă, dar cu o idee națională, în timp ce BOaU tot este o schismă, dar fără idee națională, cu dependența de Fanar fixată în Tomos. Anume acest gând Filaret vrea să-l explice tuturor "forțelor patriotice". Va reuşi? Vom vedea în timp.

În orice caz, fiecare susținător atât al BOU-PK cât și al BOaU, care îl caută pe Hristos, trebuie să înțeleagă - niciuna dintre aceste structuri nu este Biserica lui Hristos. Și pentru a înțelege acest lucru nu este necesar să ne aprofundăm în regulile canonice - relațiile dintre "ierarhii" acestor structuri, înșelarea reciprocă, minciunile și ura confirmă acest lucru cel mai bine.

Dacă observați o eroare, selectați textul dorit și apăsați Ctrl+Enter sau Trimiteți o eroare pentru a o raporta editorilor.
Cititi si