PF Mitropolit Onufrie: Omul cu mila lui Dumnezeu poate învinge orice rău

Preafericitul Mitropolit Onufrie al Kievului și al întregii Ucraine la liturghia de Buna Vestire. Imagine: news.church.ua

Preafericitul Mitropolit Onufrie al Kievului și al întregii Ucraine i-a îndemnat pe credincioși să se roage lui Dumnezeu pentru vestea bună a păcii.

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ucrainene, Preafericitul Mitropolit Onufrie la Sfânta Liturghie de sărbătoarea Bunei Vestiri a Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu, s-a adresat credincioșilor cu o predică în care a amintit că Dumnezeu S-a făcut om pentru a ne curăți de păcate.

"Astăzi, dragi frați și surori, este marea Sărbătoare Împărătescă Buna Vestire a Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu. Dumnezeu l-a creat pe om pentru ca omul să se poată bucura de roadele Iubirii Divine. Pentru ca omul să trăiască cu Dumnezeu și să se bucure de această bucurie, lumină, pace care umplu natura Divină. Dar omul nu și-a păstrat fidelitatea față de Creatorul său și a păcătuit, omul s-a îndepărtat de Dumnezeu. Și deoarece Adam nu voia să se pocăiască și să se împace cu Dumnezeu, a devenit incapabil să trăiască în rai, a început să se teamă, să se ascundă de Dumnezeu și Dumnezeu, văzând că nu vrea să trăiască în rai, îl scoate în afară raiului. Dragostea divină nu a vrut să forțeze omul împotriva voinței sale să trăiască în rai, Dumnezeu nu a călcat libertatea lui Adam. Și Adam s-a trezit pe pământul pustiit de păcat. Și după ce a primit de la diavol promisiunea că va deveni ca Dumnezeu, Adam a devenit nimic. El a lucrat cu mâinile sale, a muncit cultivând pământul, iar pământului i-a rodit spini și ciulini. Dar scoțându-l pe Adam din rai, Dumnezeu l-a mângâiat și i-a promis că va veni vremea când sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui străvechi al diavolului. Iar Adam, aflat deja în lumea distrusă de păcat, și-a amintit de această făgăduință și a trăit cu nădejdea că va veni această zi când sămânța femeii va împăca omenirea cu Dumnezeu", a spus Preafericitul Vlădica despre căderea primului om.

Mitropolitul Onufrie a notat că urmașii lui Adam nu au așteptat un an, nu o sută de ani, ci câteva mii de ani – 5508 ani au trecut de la izgonirea lui Adam din Rai până la nașterea Mântuitorului. Și descendenții lui Adam au așteptat cu nerăbdare această zi binecuvântată și această zi a venit. Dumnezeu a vrut să ia asupra Sa firea omenească pentru a o curăți și a o mântui și a luat această fire de la Preacurata Fecioară Maria, de la Pururea Fecioară Maria.

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ucrainene a amintit enoriașilor săi că Preasfânta Fecioară a fost rodul rugăciunii smerite, iar părinții ei s-au rugat timp de 50 de ani ca Dumnezeu să le dea un copil. Dumnezeu le-a dăruit o fiică prin care s-au binecuvântat toate semințiile pământului. Preacurata Fecioară Maria de la vârsta de trei ani a fost crescută în templul Domnului. Acolo S-a rugat, a citit Sfintele Scripturi, iar când Ea a citit locurile unde se spunea despre întruparea Fiului lui Dumnezeu, și-a spus: "Ce fericită va fi acea Fecioară, prin care Dumnezeu va veni în lume".

Ea nu a vrut să se căsătorească și pentru a nu suporta reproșurile oamenilor – deoarece atunci era considerat un viciu să nu fii căsătorită, preoții au decis să o ajute logodind-o cu bătrânul Iosif. El a fost Îngerul Ei Păzitor. Sfânta Fecioară Maria a locuit în casa lui Iosif din Nazaret. Și când Dumnezeu a vrut să ia trup și sânge de la Ea, Ei i s-a arătat Arhanghelul Gavriil, care era îngerul pământesc al Fecioarei Maria – L-a văzut de multe ori: a venit la Ea în templul Ierusalimului, s-a arătat în Sfânta Sfinților, a vorbit cu Ea de multe ori și i-a adus chiar și mâncare din cer, și Ea a servit această mâncare.

"Dar de data aceasta Arhanghelul I-a vorbit cu cuvinte neobișnuite: "Bucură-te, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău". Când Ea a auzit această salutare, S-a tulburat pentru că știa că un înger nu poate spune nimic greșit, dar știa că Ea este Fecioară. Însă Arhanghelul, văzând tulburarea Ei, I-a zis: "Nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu. Şi iată vei lua în pântece şi vei naşte fiu şi vei chema numele lui Iisus. Acesta va fi mare şi Fiul Celui Preaînalt se va chema şi Domnul Dumnezeu Îi va da Lui tronul lui David, părintele Său. Şi va împărăţi peste casa lui Iacov în veci şi împărăţia Lui nu va avea sfârşit", a spus Vlădica despre evenimentele Evangheliei.

După aceste cuvinte ale Arhanghelului Gavriil, Fecioara și-a dat seama că Ea este Vasul în care se păstrează Pâinea Vieții, Scara care leagă cerul și pământul, este Chivotul Dumnezeului celui Necuprins. Și Ea s-a închinat cu umilință și a spus aceste cuvinte: "Iată roaba Domnului, să-mi fie Mie după cuvântul Tău".

"Biserica își amintește astăzi de un eveniment atât de minunat și ne reamintește încă o dată care a fost începutul mântuirii noastre. Această zi – Buna Vestire – este începutul mântuirii noastre. Dumnezeu ia trup și sânge uman pentru a salva omul. Nu am meritat în niciun fel această milă de la Dumnezeu, Dumnezeu îl iubește întotdeauna pe om, oricum nu ar fi el, și de dragul omului căzut, de dragul păcătoșilor, Dumnezeu ia asupra Sa firea umană și ia asupra Sa păcatele omenirii. Noi am trebuit să suferim pentru păcatele noastre, dar Dumnezeu a făcut-o pentru noi. Dumnezeu ia asupra Sa păcatele omenirii, se răstignește pe Cruce și sfâșie acest manuscris", a spus Preafericitul Mitropolit.

"Și după ce Dumnezeu a venit pe pământ, fiecare om a primit puterea de a birui răul. Omul care trăiește cu Dumnezeu este capabil să învingă orice rău. Fără Dumnezeu, ne învinge răul; cu Dumnezeu, biruim răul. Și ne rugăm astăzi ca Maica Domnului să se roage pentru noi Fiului și Dumnezeului Său, ca El să ne trimită vestea bună că pacea a revenit pe pământul nostru. Iar răutatea umană care plutește deasupra capetelor noastre să fie distrusă de puterea Harului Divin. Ca oamenii să înțeleagă că sunt creația lui Dumnezeu și că Dumnezeu vrea să trăim în pace unii cu alții. Domnul să ne ajute pe toți prin rugăciunile Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu ca să trăim cu vrednicie pe pământ, să fim vase ale mântuirii, vase ale harului pe care Mântuitorul nostru Domnul Iisus Hristos l-a adus pe pământ, Cel Care ajută omul să biruie totul pe pământ – greutăți, încercări, și aduce omul în veșnicia cea binecuvântată, îl aduce pe om la mântuire în ceruri în Iisus Hristos, Domnul nostru", cu aceste cuvinte și-a încheiat predica Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ucrainene.

UJO a anunțat mai devreme că de sărbătoarea Bunei Vestiri a Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu, Preafericitul Mitropolit Onufrie a săvârșit Sfânta Liturghie la Lavra Peșterilor de la Kiev.

Dacă observați o eroare, evidențiați textul dorit și apăsați pe Ctrl + Enter pentru a informa moderatorul despre acest lucru.

Sondaj

Înființarea mănăstirii Bisericii Ortodoxe a Ucrainei schismatice "Lavra de la Kiev" și cererea de a i se oferi o biserică este:
doar vorbe
14%
începutul acaparării Lavrei Kievo-Pecerska a Bisericii Ortodoxe Ucrainene
62%
îmi este greu să răspund
24%
Total voturi: 21

Arhiva

Система Orphus