Pastorala de Crăciun a Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Ucrainene

05 Ianuarie 2022 22:11
49
Întâistătătorul BOU s-a adresat membrilor Bisericii cu un mesaj în cinstea Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Foto: foma.in.ua Întâistătătorul BOU s-a adresat membrilor Bisericii cu un mesaj în cinstea Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Foto: foma.in.ua

A fost publicată Pastorala de Crăciun a Preafericitului Mitropolit al Kievului și al întregii Ucraine Onufrie.

În ajunul sărbătorii Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ucrainene, Preafericitul Mitropolit al Kievului și al întregii Ucraine Onufrie s-a adresat turmei sale cu un mesaj de Crăciun, textul fiind postat pe site-ul Departamentului pentru Informații și Educație al Bisericii Ortodoxe Ucrainene.

Mai jos publicăm textul integral al Pastoralei la Naşterea Domnului a Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Ucrainene arhipăstorilor, păstorilor, cinului monahal și tuturor credincioșilor Bisericii Ortodoxe Ucrainene:

Hristos se naşte, slăviţi-L!

«Nașterea Ta, Hristoase Dumnezeul nostru, răsărit-a lumii lumina cunoștinței»

(troparul Nașterii).

Iubitori de Dumnezeu arhipăstori și păstori, evlavioși monahi și monahii, iubiți frați și surori, vă felicit din inimă pe toți cu marea și mântuitoarea sărbătoare a Nașterii după trup a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

În aceste sfinte zile Sfânta Biserică Ortodoxă își amintește cu drag și preaslăvește în rugăciuni sfânta și marea taină a ivirii lui Dumnezeu în trup (1 Tim. 3:16), prin care evenimentul trist al pierderii Raiului s-a transformat în bucuria întoarcerii Raiului pierdut omului.

Iubirea Dumnezeiască, cu puterea Sa tainică și minunată l-a creat pe om din pământ. Domnul l-a deosebit pe Adam dintre toate creaturile, împodobindu-l cu chipul Său Dumnezeiesc. Adam a devenit purtătorul chipului frumos al Veșnicului Dumnezeu. Ce mare cinste pentru om! Domnul i-a dăruit lui Adam Raiul, în care Adam petrecea îndulcindu-se de frumusețile acestuia. Însă, așa cum ne relatează istoria sfântă, omul a păcătuit și a pierdut demnitatea sa. Ce a urmat mai apoi, despre aceasta istoria sfântă ne vorbește puțin: Adam s-a întors de la Dumnezeu și a devenit inapt să mai trăiască în Rai și Iubirea Dumnezeiască, nelimitându-i libera voință, i-a permis să viețuiască în lumea pustiită de păcat, unde Adam se ostenea în sudoarea frunții, iar pământul îi rodea spini și pălămidă (Fac. 3:18).

Adam s-a întors de la Dumnezeu, dar Dumnezeu nu s-a întors de la Adam. Dumnezeu trimitea în lume pe prorocii și drepții Săi, care aminteau urmașilor lui Adam despre Raiul cel pierdut. Iar când s-a plinit vremea, însuși Dumnezeu vine în lume. Iubirea Dumnezeiască își ia asupra Sa chipul omului căzut, îl reînnoiește, îl sfințește și-l întoarce în Cer.

Venirea lui Dumnezeu pe pământ se înfăptuiește în simplitatea tainică și miraculoasă. Preasfânta Fecioară Maria, din care Dumnezeu a voit să-și ia trupul și sângele omenesc, vine în cetatea Betleem. Sfânta familie a venit în Betleem la porunca Împăratului roman August, care a efectuat recensământul populației, nebănuind, că astfel a devenit unealtă în mâna lui Dumnezeu, prin care Domnul a împlinit vechea profeție, conform căreia Hristos Mesia trebuia să se nască în cetatea Betleem (Mih. 5:2).

Când Fiul lui Dumnezeu s-a născut în peștera Betleemului, slava Dumnezeiască cea minunată a umplut lumea. Cerul se bucura, Îngerii cântau și toată natura se veselea. Primii, din toți viețuitorii de pe pământ, vestea Nașterii Fiului lui Dumnezeu au primit-o păstorii din Betleem, care nu departe de peștera binecuvântată pășteau turmele sale. Lor li s-a ivit Îngerul Domnului și le-a zis: „Nu vă temeți, căci vă binevestesc vouă bucurie mare, care va fi tuturor oamenilor, că vi s-a născut azi Mântuitor, Care este Hristos Domnul, în cetatea lui David. Și acesta v-a fi semnul: Veți găsi un Prunc înfășat, culcat în iesle. Și deodată s-a văzut împreună cu Îngerul, mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bună voire!” (Lc. 2:10-14). Păstorii s-au grăbit spre peștera din Betleem, au aflat pe Pruncul Dumnezeiesc Hristos și cu dragoste i s-au închinat Lui, povestind despre ceea, ce le-a binevestit Îngerul.

După păstorii bucuroși, în ziua Nașterii, spre închinare Pruncului Dumnezeiesc au venit trei Magi de la Răsărit, pe care i-a adus Domnul din diferite țări în Betleem, prin steaua minunată. Magii au adus cu sine daruri: aur, tămâie și smirnă, – prin care ei au mărturisit că, în lume a venit Împăratul împăraților (Apoc. 17:14), și Arhiereul bunătăților celor viitoare (Evr. 9:11), Care prin pătimirile Sale cele de bună-voie și moartea Sa, i-a întors omenirii Raiul cel pierdut.

Și noi astăzi, iubiți frați și surori, asemenea păstorilor evlavioși, să ne închinăm Domnului și Mântuitorului nostru și cu smerenie să-i mulțumim pentru că, El, Ziditorul și Creatorul nostru, Fiul cel mai înainte de veci al Tatălui celui mai înainte de veci, a devenit Fiul omului, ca să ne facă pe noi fii ai lui Dumnezeu. Împreună cu preaînțelepții Magi și noi aducem darurile noastre nou născutului Prunc Dumnezeiesc: aurul smeritelor noastre rugăciuni, tămâia smereniei noastre și smirna pocăinței noastre. Lumea în care astăzi noi trăim are deosebită necesitate de rugăciune, smerenie și pocăință. Aceste sfinte virtuți educă în om dragostea pentru Dumnezeu și pentru aproapele nostru și-l fac asemenea Creatorului și Ziditorului, Care după firea Sa este Iubire.

Noi trăim vremuri apocaliptice, semnele speciale acestui timp fiind frica și confuzia; iar rugăciunea, smerenia și pocăința ne sunt necesare și de aceea că, cu ajutorul lor noi ne protejăm de frică și de confuzie și ne facem drum spre Cer, spre veșnicie, spre viață fericită.

Primele cuvinte ale Îngerului adresate păstorilor din Betleem au fost: nu vă temeți. Și astăzi fiecăruia dintre noi Îngerul Nașterii ne zice: nu vă temeți; – pentru că în lume s-a născut Fiul lui Dumnezeu, care a biruit păcatul, cu frica, confuzia și bolile lui.

Astăzi, când în lume se răspândesc viruși periculoși, mulți oameni se grăbesc să primească vaccina, pentru ași continua viața pământească. Însă noi, cei ce credem în Hristos, ca în Fiul lui Dumnezeu, ca în Mântuitorul lumii, știm că în lume există încă un virus, mai înfricoșător și mai periculos – acesta fiind păcatele noastre. Păcatele ne iau viața veșnică. Câtă nevoie avem noi, cei ce purtăm înaltul nume de creștin, să ne grăbim să primim vaccina spirituală – adică pocăința, pentru a putea învinge virusul păcatului și să ne păzim pentru viața veșnică!

Încă o dată vă felicit pe toți, iubiți frați și surori, cu Nașterea Domnului. Vă doresc tuturor sănătate, mântuire și binecuvântare de la Dumnezeu. Fie ca Iubirea Dumnezeiască, Care a aplecat Cerul până la pământ, să se atingă de fiecare inimă umană, să ne mângâie și să ne dea putere de a păși cu bărbăție peste toate greutățile și obstacolele vieții noastre pe pământ. Fie ca în fiecare din noi să strălucească lumina cunoștinței, pe care ne-a adus-o Fiul lui Dumnezeu, care a devenit Fiul omului, lumina, care descoperă minciuna, chiar dacă ea este ascunsă sub masca nobleței, lumina, care ne arată calea, care duce spre Rai. Amin.

Cu Nașterea Domnului!

Smeritul

† ONUFRIE,

Mitropolitul Kievului și al întregii Ucraine

Nașterea Domnului, anul 2021/2022,

Kiev

UJO a scris că de Crăciun, Biserica Ortodoxă Ucraineană va organiza o sărbătoare pentru 750 de orfani și refugiați la Kiev.

Dacă observați o eroare, selectați textul dorit și apăsați Ctrl+Enter sau Trimiteți o eroare pentru a o raporta editorilor.
Cititi si