Apelul credincioșilor Bisericii Ortodoxe Ucrainene către Președinte(textul)

02 Aprilie 2021 02:58
0
Calea Crucii a Bisericii Ortodoxe Ucrainene la Kiev în ziua Creștinării Țării Rusiei, 2019. Imagine: news.church.ua Calea Crucii a Bisericii Ortodoxe Ucrainene la Kiev în ziua Creștinării Țării Rusiei, 2019. Imagine: news.church.ua

Peste un milion de credincioși ai Bisericii Ortodoxe Ucrainene îl somează pe Președintele Ucrainei ca garant al Constituției să le protejeze drepturile.

Pe 1 aprilie a.c., credincioșii Bisericii Ortodoxe Ucrainene i-au înmânat Președintelui Vladimir Zelenski un apel cu privire la persecuția Bisericii lor.

UJO publică textul scrisorii.

PREȘEDINTELUI UCRAINEI
Dlui Zelenski V.А.
str. Bankova, 11, mun. Kiev, 01220

Cu privire la respectarea dreptului constituțional la
inițiativa legislativă în Rada Supremă a Ucrainei
în scopul protejării drepturilor persoanelor (mirenilor)
care aparțin credincioșilor Bisericii Ortodoxe Ucrainene.
 

Stimate Vladimir Alexandrovici!

Noi, mirenii Bisericii Ortodoxe Ucrainene, facem apel către Dumneavoastră ca garant al respectării Constituției Ucrainei, drepturilor și libertăților omului și cetățeanului și subiectului inițiativei legislative cu privire la problema legilor anti-bisericești în vigoare, care ne încalcă drepturile constituționale.

Astfel, Legea Ucrainei nr. 2673-VIII „Cu privire la modificările la unele legi ale Ucrainei privind subordonarea organizațiilor religioase și procedura de înregistrare a organizațiilor religioase cu statut de persoană juridică” din 17.01.2019 și Legea Ucrainei nr. 2662-VIII „Cu privire la modificările aduse la articolul 12 din Legea Ucrainei „Privind libertatea conștiinței și organizațiile religioase” care se referă la denumirea organizațiilor religioase (asociațiilor) care fac parte din structura (sunt o parte a) unei organizații religioase (asociații), al cărei centru de conducere (administrare) este situat în afara Ucrainei, într-un stat recunoscut prin lege că a înfăptuit o agresiune militară împotriva Ucrainei și/sau a ocupat temporar o parte din teritoriul Ucrainei” din 20.12.2018 (denumite în continuare Legi) contrazic principiul constituțional al separării statului de Biserică.

Acționând contrar prevederilor art. 35 din Constituția Ucrainei și folosind aceste legi, statul se amestecă în mod grosolan în activitatea Bisericii Ortodoxe Ucrainene.

În ultimii ani, Ministerul Culturii din Ucraina a aplicat aceste legi anticonstituționale în exclusivitate împotriva Bisericii Ortodoxe Ucrainene și încearcă cu forța să o priveze de propriul său nume. Funcționarii încalcă principiul egalității tuturor confesiunilor religioase și limitează drepturile organizației noastre religioase între altele, ceea ce reprezintă discriminare pe bază de religie pentru milioane de credincioși care aparțin Bisericii Ortodoxe Ucrainene. Organele de stat care intervin în viața internă a Bisericii, impun înțelegerea lor asupra structurii sale religioase și ierarhice. Sunt încălcate dispozițiile Constituției Ucrainei, care exclud posibilitatea stabilirii unor cerințe speciale pentru denumirea unor organizații religioase aparte și reglementarea dreptului tuturor de a profesa orice religie. Din această cauză, comunitățile religioase ale Bisericii Ortodoxe Ucrainene sunt supuse unei presiuni constante din partea autorităților de stat și raiderilor, am fost privați de posibilitatea de a modifica documentele constitutive, de a schimba conducătorii, de a deschide conturi în instituțiile bancare, de recurge la serviciile notarilor, de a înregistra dreptul de proprietate asupra terenurilor sub clădirile bisericești, etc.

Drept urmare, a crescut numărul confruntărilor interconfesionale, s-a intensificat vrăjmășia religioasă și conflictele din țară. Folosirea legilor anticonstituționale de către atacatori duce la destabilizarea zilnică a situației religioase din societate, la scăderea nivelului libertății religioase în Ucraina și la crearea unor obstacole semnificative în calea slujirii spirituale și sociale a Bisericilor și a organizațiilor religioase.

Legile privind schimbarea forțată a denumirii și subordonării nu corespund nici Constituției Ucrainei, nici normelor dreptului internațional în vigoare. Reînregistrarea forțată, schimbarea denumirii și a subordonării în plan canonic a organizațiilor religioase (asociațiilor) reprezintă o intervenție directă în libertatea religioasă. Dreptul la autonomia organizațiilor religioase este garantat de Convenția Europeană a Drepturilor Omului și este reflectat în numeroase decizii ale Curții Europene a Drepturilor Omului. O organizație religioasă are dreptul să-și aleagă în mod liber denumirea și statul nu are dreptul să o forțeze să-și schimbe propria denumire.

Trebuie subliniat faptul că Legea Ucrainei nr. 2673-VIII și Legea Ucrainei nr. 2662-VIII, pe lângă încălcarea drepturilor și libertăților constituționale ale cetățenilor Ucrainei, reprezintă o amenințare pentru pacea și liniștea din statul nostru.

Biserica Ortodoxă Ucraineană și credincioșii săi au apelat în repetate rânduri la Dumneavoastră cu cererea să aboliți normele anti-bisericești din aceste legi, dar în afară de niște răspunsuri formale, nu a urmat nicio reacție.

Considerăm că este inacceptabil ca garantul respectării Constituției Ucrainei, drepturilor și libertăților omului și cetățeanului să neglijeze interesele alegătorilor săi, a comunității ortodoxe multimilionare.

Astăzi credincioșii Bisericii Ortodoxe Ucrainene au adunat peste un milion de semnături împotriva acestor legi anti-bisericești.

Conform prevederilor art. 93 din Constituția Ucrainei, Președintele Ucrainei are dreptul la inițiativa legislativă în Rada Supremă a Ucrainei. Proiectele de legi stabilite de președintele Ucrainei ca fiind urgente, sunt examinate de Rada Supremă a Ucrainei cu prioritate.

Pe baza celor expuse mai sus, vă rugăm, multstimate domnule Președinte al Ucrainei, să vă exercitați dreptul constituțional de inițiativă legislativă în Rada Supremă a Ucrainei și să prezentați Parlamentului Ucrainei spre examinare ca proiecte de lege urgente recunoașterea caracterului invalid al amendamentelor stabilite de Legea Ucrainei nr. 2673-VIII „Cu privire la modificările la unele legi ale Ucrainei privind subordonarea organizațiilor religioase și procedura de înregistrare a organizațiilor religioase cu statut de persoană juridică” din 17.01.2019 și Legea Ucrainei Nr. 2662-VIII „Cu privire la modificările aduse la articolul 12 din Legea Ucrainei „Privind libertatea conștiinței și organizațiile religioase” care se referă la denumirea organizațiilor religioase (asociațiilor) care fac parte din structura (sunt o parte a) unei organizații religioase (asociații), al cărei centru de conducere (administrare) este situat în afara Ucrainei, într-un stat recunoscut prin lege că a înfăptuit o agresiune militară împotriva Ucrainei și/sau a ocupat temporar o parte din teritoriul Ucrainei” din 20.12.2018.

Vă rugăm să trimiteți răspunsul la acest apel la adresa: 01015, Ucraina, Kiev, st. Lavrskaia, nr. 15, blocul 49, în cancelaria Mitropoliei Bisericii Ortodoxe Ucrainene, care va informa comunitatea bisericească despre răspunsul Dumneavoastră.

Anexă: semnăturile credincioșilor în număr de 1 063 234.

Reamintim că UJO a realizat transmisia textuală on-line privind apelul credincioșilor Bisericii Ortodoxe Ucrainene către Președintele Ucrainei Vladimir Zelenski.

Dacă observați o eroare, selectați textul dorit și apăsați Ctrl+Enter sau Trimiteți o eroare pentru a o raporta editorilor.
Cititi si