Primații Bisericilor Autocefale la-u felicitat PF Onufrie cu Ziua Numelui

25 iunie 13:51
2153
Preafericitul Onufrie. Imagine: news.church.ua Preafericitul Onufrie. Imagine: news.church.ua

Întâistătătorul Bisericilor Ortodoxe și ierarhi din străinătate au trimis felicitări Întâistătătorul Biericii  Ortodoxe Ucrainene.

Pe 25 iunie 2023, în ziua pomenirii Sfântului Onufrie cel Mare, Preafericitul Mitropolit Onufrie și-a sărbătorit Ziua Ocrotitorului său Ceresc, transmite news.church.ua.

Cu ocazia acestei sărbători, Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe Autocefale și ierarhi din străinătate au transmis felicitări Preafericitului Mitropolit Onufrie.

Preasfințitul Catholicos-Patriarh Ilie al Întregii Georgii: "Sfântul Onufrie să aibă grijă de dumneavoastră înaintea lui Dumnezeu, pentru ca Dumnezeu să vă dea cu generozitate în continuare puterea rugăciunii, răbdare, smerenie, iubire, bunătate, înțelepciune... Deja ați fost răsplătit cu toate aceste haruri, dar provocările cu care se confruntă Ucraina, dumneavoastră și Biserica dumneavoastră necesită eforturi deosebite. Dumnezeu să vă ajute să purtați această povară și să vă binecuvânteze cu pace!".

Santitatea Sa Patriarhul Porfirie al Serbiei: "Din partea mea și în numele plinătății Bisericii Ortodoxe Sârbe, vă transmitem sincere felicitări și urări de rugăciune cu ocazia sărbătoririi zilei de pomenire a ocrotitorului vostru în fața lui Dumnezeu, a Preacuviosului Sfânt Onufrie cel Mare. Bucurându-ne de roua harului, pe care Atotbunul Dumnezeu o revarsă cu generozitate asupra aleșilor Săi, în duhul iubirii frățești și al unității într-un singur potir al trupului și al sângelui Domnului nostru Iisus Hristos, aducem rugăciuni fierbinți plăcutului Său Sfântului Onufrie ca să fie mereu mijlocitor și rugător înaintea tronului lui Dumnezeu pentru Preafericirea Voastră, ca să fiți călăuzit de harul Duhului Sfânt, în bucurie duhovnicească și tărie trupească, ani mulți și buni, conducând cu înțelepciune corabia mântuirii pentru toți cei adunați sub omoforul vostru arhipastoral".

Preafericitul Mitropolit Savva al Varșoviei și al întregii Polonii: "Cu drag, în duhul iubirii frățești în Iisus Hristos, vă felicit cu ziua voastră onomastică. Vă doresc multă sănătate și ajutor din belșug de la Dumnezeu, care să contribuie la greaua voastră slujire în calitate de Întâistătător al Bisericii, în condițiile grele în care se află astăzi sfânta Ortodoxie în Ucraina".

Preafericitul Părinte Tihon, Mitropolitul întregii Americi și Canadei: "Profitând de această ocazie, vreau să asigur încă o dată Preafericirea Voastră de dragostea noastră frățească în Hristos pentru voi și de rugăciunile noastre permanenete pentru Preafericirea Voastră și turma pe care o conduceți. De asemenea, vreau să subliniez dragostea credincioșilor Bisericii Ortodoxe din America față de frații și surorile lor din cadrul Bisericii Ortodoxe Ucrainene sub omoforul Preafericirii Voastre. ... Să știți că eu și întreaga Biserică Ortodoxă din America suntem alături de Preafericirea voastră și de Biserica Ortodoxă Ucraineană în acest moment de tristețe, război și persecuție, și vă rugăm să acceptați dragostea și rugăciunile noastre împreună cu felicitările noastre cu ocazia zilei numelui".

Preafericitul Părinte Ștefan, Arhiepiscopul de Ohrida și Macedonia: "În numele Sfântului Sinod Arhieresc al Bisericii Ortodoxe Macedonene – Arhiepiscopiei de Ohrida, în numele meu și în numele plinătății Bisericii noastre Autocefale, vă felicităm cu Ziua Ocrotitrului vostru ceresc, Sfântului Onufrie cel Mare. Dumnezeul nostru, cunoscând neprihănirea voastră încercată, v-a încredințat crucea, responsabilitatea și ascultarea de a conduce Mitropolia Kievului în timpul marilor încercări pentru Biserică și poporul credincios al Ucrainei. Preafericirea Voastră, vă felicit cu sinceritate cu ziua numelui, vă dorim multă sănătate, zile liniștite și încă mulți ani de slujire pe tronul Mitropoliților Kievului, întăriți neîncetat de acoperemântul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos".

Înaltpreasfințitul Mitropolit Gavriil de Loveci (Biserica Ortodoxă Bulgară): "Dumneavoastră, dragă Vlădica, în calitate de arhipăstor al Bisericii Ortodoxe Ucrainene, slujiți cu credincioșie lui Dumnezeu și oamenilor într-o lume zbuciumată, dar în același timp, ca și Preacuviosul Onufrie cel Mare, locuiți în pustia tăcerii, rugăciunii și contemplației. Sfinții Părinți spun că Dumnezeu trimite mari păstori acelor neamuri pe care le iubește în vremuri de mari încercări. Dumneavoastră, dragă domn, prin slujba voastră jertfelnică ați arătat poporului vostru și lumii întregi că sunteți păstorul despre care Hristos a spus în Sfânta Evanghelie: " Păstorul cel bun ce îşi pune sufletul pentru oile sale" (Ioan 10, 11).

Preasfințitul episcop Irineu de Bač (Biserica Ortodoxă Sârbă): "Cu cele mai sincere felicitări de ziua onomastică, vă doresc multă sănătate și putere plină de har, ca să slujiți mulți și binecuvântați ani, pentru binele și bucuria nu numai a sfintei Biserici Ortodoxe Ucrainene, ci și a întregii sfintei Ortodoxii ecumenice. Nu pot să nu profit de ocazie pentru a vă dori din toată inima prin rugăciune noi forțe pline de har în lupta voastră mărturisitoare pentru puritatea și unitatea sfintei Ortodoxii în țara dumneavoastră natală ucraineană și în toată lumea ortodoxă în general".

UJO a informatt mai devreme că de ziua onomastică, Întâistătătorul a condus sfânta liturghie în mănăstirea teofania din Kiev.

Dacă observați o eroare, selectați textul dorit și apăsați Ctrl+Enter sau Trimiteți o eroare pentru a o raporta editorilor.
Cititi si