Capul Bisericii Albaneze a susţinut convocarea Sinodului la problema BOaU

Primatul Bisericii Ortodoxe Albaneze Preafericitul Părinte Arhiepiscop Anastasie. Imagine: romfea

Preafericitul Anastasie consideră că timpul nu vindecă schismele, ci doar le întăreşte, și deci de urgenţă trebuie convocat Sinodul pentru soluţionarea problemei BOaU.

Primatul Bisericii Ortodoxe Albaneze Preafericitul Părinte Arhiepiscop de Tirana și al întregii Albanii Anastasie consideră că soluţionarea crizei panortodoxe cauzate de oferirea Tomosului BOaU este cât se poate de urgentă. Text integral al comunicatului este publicat pe site-ul grecesc "Romfea".

Potrivit  Primatului Bisericii Albaneze, "desigur, fiecare are dreptul să își exprime opinia ca membru credinciosi ai Bisericii cu privire la problemele bisericeşti".

Preafericitul Părinte a amintit că "în ultimele luni se scrie și se vorbeşte mult despre problema Bisericii ucrainene". Dar, după părerea Ierarhului, "cel mai important lucru acum este să fie îndeplinită datoria unității Ortodoxiei".

Întâistătătorul Bisericii Albaneze ne amintește că Sfântul Ioan Gură de Aur, exprimând duhul patristic, experiența și tradiția bisericească, a declarat: "numele Bisericii nu este numele dezbinării, ci numele unității și armoniei. Biserica nu a fost instituită pentru ca noi să fim împărțiți, și pentru ca noi să fim una". Și mai scrie: "Nimic nu îl supără pe Dumnezeu mai mult ca împărțirea Bisericii".

De aceea, potrivit Capului Bisericii Albaneze, "în fiecare acțiune pe care noi o facem trebuie să ținem cont de acest adevăr de bază – că unitatea Bisericii este cea dintîi și mai presus de toate".

Arhiepiscopul Anastasie consideră că "evenimentele bisericești din anul trecut au creat o situație nouă, cu un amest clar al intereselor și obiectivelor geopolitice" și "această situație nouă nu poate fi neglijată".

Arhiereul a subliniat că "acordarea autocefaliei Bisericii ucrainene nu a adus unitatea dorită pentru ortodocși, nu a adus pace, așa cum s-a întâmplat cu toate autocefaliile acordate anterior".

Potrivit Preafericitului Anastasie, "persoana centrală a problemei ucrainene, autoproclamatul "patriarh" Filaret, a renunțat în cele din urmă la Tomos, respingând conținutul și scopul său".

Mai mult, "dezbinarea și duşmănia s-au răspândit în alte țări și în întreaga lume ortodoxă. Biserica Rusă a folosit comuniunea euharistică pentru presiune. Zeci de milioane de ortodocși au întrerupt comuniunea euharistică cu Patriarhiile din Constantinopol și Alexandria și cu Biserica Greciei".

Dar, pe de altă parte, subliniază Ierarhul, "problema validității hirotonirilor făcute de autoproclamatul patriarh Filaret, în timp ce era excomunicat și anatemizat, continuă să ne dezbine", iar "rezultatele dureroase ale acordării autocefalii au devenit cunoscute nu numai în sfera ortodoxă, dar și în general în întreaga lume creștină".

Preafericirea Sa Anastasie a subliniat că "în momentul de față  marea majoritate a Bisericilor Ortodoxe păstrează tăcerea, ceea ce provoacă îngrijorare", iar presiunea politică folosită în contraversă "afectează autoritatea duhovnicească a Bisericii Ortodoxe".

În același timp, Arhiepiscopul menționează că "acțiunile persoanelor iresponsabile, care îi mustrează pe cei care exprimă opinii diferite și, în același timp, îi laudă pe cei care sunt de partea lor, umilesc dialogul interortodox într-o epocă critică pentru Ortodoxie".

Potrivit capului Bisericii Albaneze, "unele cercuri bisericești speră că puțin câte puțin toate Bisericile Ortodoxe îi vor recunoaște pe acei cui i-a fost acordat Tomosul". Cu toate acestea, Preafericirea Sa subliniază că "chiar dacă unele Biserici Ortodoxe îi recunosc, multe altele, după cum atestă declarațiile lor publice, refuză categoric să facă acest lucru".

Preafericirea Sa a subliniat că această situație "va duce la o degradare etnofiletică (la greci, slavi și la cei care doresc relații armonioase cu toată lumea), ceea ce anulează la rândul său caracterul multinațional și multicultural al Ortodoxiei și natura sa Universală".

Arhiepiscopul a accentuat că "timpul nu corectează automat schismele bisericii, nici nu le vindecă, ci dimpotrivă, le întăreşte și le aprofundează".

De aceea Ierarhul consideră că "trebuie urgent să găsim modalități pentru a depăși polaritatea diferită a Bisericii".

Primatul Bisericii Albaneze este convins că "pentru a răspunde eficient la problemele create este necesar în primul rând să oprim dușmănia. Tensiunea poate fi înlăturată doar prin dialog".

Ierarhul menționează că "este necesar să ne străduim cât mai curând posibil să începem comunicarea și schimbul reciproc de propuneri cu privire la soluționarea problemei", deoarece "în Biserica Ortodoxă există oameni care pot contribui începerea imediată a dialogului".

Preafericitul Anastasie consideră că la baza unui astfel de dialog trebuie să stea "adevărul Tradiției Ortodoxe, afirmat în Sfintele Scripturi", pentru că numai "urmând cu credinţă poruncile Domnului vom găsi modalități noi pentru a depăși criza".

El este sigur că "există o soluție" și "Dumnezeu ne va lumina pentru ca să găsim această soluție".

În același timp, Ierarhul a amintit că "aceste decizii nu pot fi luate prin schimbul de texte abuzive sau amenințătoare și cu atât mai mult printr-o intervenție din afara Bisericii".

Preafericitul a subliniat că "desigur, este imposibil ca aceste decizii să fie adoptate unilateral sau să fie rezolvate automat în timp".

"Orice întârziere va agrava situația care este deja deplorabilă. Și dacă vom spera că se va găsi o soluție oarecare în "viitor", atunci în istoria Bisericii Ortodoxe se vor aduna multe pagini neplăcute".

Potrivit Capului Bisericii Albaneze, "Principiul de bază al sobornicității, pe baza căruia şi-a afirmat calea Biserica Ortodoxă de-a lungul timpului, este, până la urmă, singurul care poate deschide o cale de ieșire din criza existentă".

Ierarhul consideră că doar "la o reuniune în Duhul Sfânt cu respect reciproc cu un singur scop de a găsi pacea, putem să ajungem la o soluție pe care întreaga Biserică Ortodoxă o va accepta".

Potrivit Prefericirii Sale, "în măsura în care aplicarea principiului sobornicității este amânată la nivel ecumenic, dezbinarea din lumea ortodoxă va deveni cu mult mai periculoasă", iar "tehnologiile moderne sporesc zgomotul dezordinii şi al confuziei dintre creștinii ortodocși, ceea ce în cele din urmă diminuează încrederea în Biserică".

Preafericitul Părinte Anastasie scrie că, cu ocazia Nașterii Domnului, prin care Dumnezeu s-a împăcat cu neamul omenesc, "îndreptăm cu smerenie rugăciunile noastre, ca să se accelereze pașii spre împăcare și iertare reciprocă, astfel încât să putem cânta pe bună dreptate "Slavă lui Dumnezeu întru Cei de Sus și pe pământ pace și între oameni bunăvoire".

Ierarhul este convins că "inițiativa tratamentului care va vindeca situația actuală trebuie să aparțină fără îndoială Patriarhiei Ecumenice". Cu toate acestea, Preafericitul a subliniat că "toate Bisericile autocefale și toți creștinii ortodocși, fără excepție, au responsabilitatea de a promova această reconciliere".

Potrivit Primatului Bisericii Albaneze, "atunci când se va produce această reconciliere, se vor împăca milioane de credincioși, iar Ortodoxia își va dovedi capacitatea duhovnicească de a vindeca răni, sub îndrumarea Cuvântului lui Dumnezeu și cu lucrarea Duhului Sfânt, afirmând adevărul de Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolicească Biserică a cărei Cap este Hristos "Fiul lui Dumnezeu cel întrupat, prin Care și pentru Care toate se fac, și care ne-a dat nouă slujirea împăcării".

Amintim că mai devreme Patriarhul Ierusalimului Teofil i-a invitat pe Primații Bisericilor să discute problema BOaU.

Dacă observați o eroare, evidențiați textul dorit și apăsați pe Ctrl + Enter pentru a informa moderatorul despre acest lucru.

Sondaj

Biserica Ortodoxă Ucraineană trebuie să ia parte la procesul de instaurare a păcii în Donbas?
Da, Hristos ne-a lăsat poruncă să fim făcători de pace.
100%
Nu, acest lucru este sarcina autorităților.
0%
Este inutil, politicienii nu doresc pacea.
0%
Total voturi: 1

Arhiva

Система Orphus