Un stareț atonit lui Bartolomeu: Pocăiți-vă şi părăsiţi calea alunecoasă

17 Noiembrie 2019 01:33
751
Starețul Gavriil din Kareia. Starețul Gavriil din Kareia.

Starețul Gavriil din Kareia l-a numit pe Patriarhul Bartolomeu dușman și trădător al Bisericii, acuzându-l că a încălcat canoanele și a acordat azil ereziilor.

 

Călugărul atonit l-a îndemnat pe liderul Fanarului să se pocăiască și să părăsească calea alunecoasă care dăunează unității panortodoxe a milioane de creștini ortodoxi din întreaga lume. Scrisoarea deschisă a starețului Gavriil din 24 octombrie 2019 adresată Patriarhului Bartolomeu al Constantinopolui a fost publicată la 4 noiembrie 2019 pe site-ul katanixi.gr. UJO oferă traducerea scrisorii din limba greacă.

"Sanctitatea Voastră,

Am dorit cu adevărat, în timpul vizitei Dvs. recente pe Sfântul Munte a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, să primeasc binecuvântarea Dvs. și să Vă sărutat picioarele, dar nu o pot face pentru că acest fapt de multă vreme deja este amoral. Vreţi să ştiţi de ce?

1. În dialoguri sterpe și viclene cu ereticii, ați trădat Biserica Unică, Ortodoxia, recunoscând de multe ori "diversitatea" în sfintele învățături ale Bisericii noastre și caracterul eclesiast în adunările sectare ale monofiziților, papiştilor și luptătorilor cu cinstirea Maicii Domnului, ale protestanților şi  iconoclaştilor; mai devreme i-ați blestemat oficial și ireversibil pe Sfinții Părinți, ca "victime nefericite ale șarpelui celui rău", pentru a vă crea iluzia că v-ați eliberat de necesitatea de a face ascultare la învăţămintele lor inspirate.

2. Sunteți dușmanul Unului nostru Dumnezeu în Trei Ipostase și al Maicii Domnului, pentru că purtaţi prietenie instituțională cu ereticii conștienți şi nepocăiţi, și cu neamuri de altă credință, "acesta s-a abătut și a căzut în păcat fiind singur de sine osândit" cu primații ereziilor (Tit: 3.11),  precursorii necinstirii, și veți avea cu ei același viitor sterp, departe de Pământul celor Vii, dacă nu vă veți întoarce la Credință. Căci Sfântul Ioan Gură de Aur spune: "Cel care acceptă dușmanii Împăratului nu poate fi prieten cu Împăratul, și nu este vrednic de viață, dar coboară împreună cu vrăjmașii şi îşi unge mâinile" şi "ura pentru Hristos este mult mai bună decât prietenia de dragul Lui". Oare nu vă amintiți de cuvântul inspirat al Sfintei Scripturi: "Nebunii râd de păcat iar în mijlocul celor drepți este bunăvoința" (Înțelepciunea lui Solomon 14, 9)?

3. Din cauza bolii Dvs. patriarhalei şi sub protecția Dvs. a găsit refugiu orice erezie și inovație și  nu numai în eparhiile aflate sub jurisdicția Scaunului, ci și în Biserica Greciei și în alte părți. Clerul Dvs., conferințele și publicațiile teologilor și gânditorilor aprobate de Dvs., lăudătorii "Patriarhiei luminate" care au fost premiați de Dvs. cu mențiuni, toți ei sunt pionierii și exarhii noilor erori teologice și inovațiilor instituționale, de la teologia post-patristică și închinarea ecologică și păgână Pământului până la restabilirea fără de penitență a schismaticilor din Ucraina. Toți acești lupi duhovniceşti găsesc alături de Dvs. justificare și refugiu de condamnările puternice ale clerului și păstoriților Dvs., iar Dvs. sunteți păstorul și Mecenatul lor; iar în formularea patristică, sunteți absolut unanim și vinovat împreună cu ei: "Cum nu ești egal cu ei în necinstire <...>?"

4. Ca un alt Papă, timp de trei decenii cultivați în Biserică percepția că tot ceea ce doreşte în mod abuzib orice "episcop", și în special Patriarhul ecumenic,este lege pentru Biserică. Cât de mult vă critică, ca Papă, toți Sfinții pe care Dvs. pentru aceasta îi mustraţi! Cât mult vi se potriveşte acuzarea Sfântului Palama pentru predecesorul Dvs.,  ereticul condamnat Patriarhul Ioan Kaleka, "el însuși a fost Sinodul <...>".

5. Prin ceea ce faceţi și ceea ce învăţaţi, nu cinstiţi Sfintele Canoane Apostolice şi Sfintele Sinoade Locale și Ecumenice și învățăturile Sfinţilor Păriniți, care interzic cu stricteţe rugăciunile comune, prietenia și închinarea împreună cu ereticii, iar Biserica consideră că "nu este potrivit pentru ortodocși să îndeplinească sfintele canoane pe jumătate...". Astfel arătați că nu credeţi în Dumnezeu, în nemurirea sufletului, în lumea nevăzută, în Rai și în Iad, în Judecata de Apoi și în răsplată. Sanctitatea Voastră, poate că întâlnirile frecvente cu reprezentanții și filantropii lojelor masonice și ale altor ordine în conexiune cu ele mărturisesc despre statutul și poziția Dvs. incredibil de ridicată, incompatibilă și ostilă credinței ortodoxe?

6. Din păcate, cât de bine cunosc cei care au avut experiența să se afle sub conducerea Dvs. și a colegilor Dvs., care nu este bazată pe procesele bisericești legitime, cei care se opun metodelor voastre de răspândire a ecumenismului, se izolează în mediul lor și sunt nevoiți fie să se retragă, fie să tacă. Acolo unde este posibil, recurgeţi la intervenţia politică, așa cum aţi procedat pe Sfântul Munte – ceea ce Atanasie cel Mare consideră critic de caracteristic pentru ereticii Arianofili <...>.

De multe ori, desigur, Sanctitatea Voastră, aţi reprezentat Ortodoxia în declarațiile voastre contrar acțiunilor și datoriei voastre principale. Dar, cum spune Grigore Palama, chiar dacă aţi avea pe jumătate ezitări în privinţa Ortodoxiei, aţi fi nevrednic de cinul clerical <...>.

Ați forțat sufletul fiecărui grec ortodox să rezolve dilema: "Să se dedice pe sine iubirii lui Hristos Dumnezeu sau ierisiarhondului patriarhului neamului?". Exact aşa scrie Sfântul Chiril al Alexandriei Primatului eretic al Constantinopolului și predecesorului Dvs. Nestorie cu 1600 de ani în urmă: "Ce s-a întâmplat cu noi, că necesităm cu evlavie să-L iubim pe Hristos Mântuitorul mai presus de noi? Noi în Ziua Judecăţii de Apoi <...>". Şi bineînţeles, Sanctitatea Voastră, răul pe care l-ați adus Trupului lui Hristos, Bisericii, este o revoltă împotriva Mântuitorului Însuși.

În cei 28 de ani ai Patriarhiei Voastre, nu ați ușurat niciodată inimile creștinilor ortodocși adevărați, îi despovărați doar pe îngrijitorii laici, din cauza slavei și onorurilor cu care v-au răsplătit arhonzii "căzuți în răutatea lumii"(1 Ioan 5:19), nu pentru slăvirea Ortodoxiei mântuitoare, ci pentru ca să laude căderea sa prin bunăvoința voastră (care se întâmplă – trad.aprox.) prin toate mijloacele posibile.

Sanctitatea Voastră,

Pocăiți-vă și părăsiţi calea largă și alunecoasă pe care continuați să păşiţi, care  aduce pagubă dreptei purtări de grijă pentru Ortodoxe și unității panortodoxe a milioane de suflete botezate, pentru care veți da un răspuns groaznic, "ecumenic", Judecătorului Suprem. Să vă temeți că iadul necreat și nesfârșit este plin de preoți, întâistâtâtori și patriarhi nepocăiți, așa cum se ştie în istoria bisericii despre eresiarhii patriarhi condamnați și slujitorii lor înalţi, cu primul dintre cei căzuți Apostolul și trădătorul Iuda Iscariotul, căci judecata lui Dumnezeu începe cu noi, oamenii bisericii: "Căci vremea este să înceapă judecata de la casa lui Dumnezeu; şi dacă începe întâi de la noi, care va fi sfârşitul celor care nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu?" (1 Pet. 4:17). Deci, "mergeţi", Sanctitatea Voastră, "cât aveţi Lumina ca să nu vă prindă întunericul, când nimeni nu poate să lucreze" (Ioan 12:35, 9: 4).

Monahul G. Gavriil

Chilia Kutlumuș a Cuviosului Christodoul din Patma".

Conform informaţiei oferite de UJO, în perioada 19-22 octombrie Patriarhul Bartolomeu a făcut o vizită la Athos pentru a participa la sărbătorirea a 200 de ani de la sfințirea catoliconului mănăstirii Xenofont. Împreună cu patriarhul pe Muntele Athos au sosit 5 "episcopi" ai Bisericii Ortodoxe a Ucrainei.

Dacă observați o eroare, selectați textul dorit și apăsați Ctrl+Enter sau Trimiteți o eroare pentru a o raporta editorilor.
Cititi si