6 παραδείγματα ψέματος στη βάση της OCU

Άτομα που εμπλέκονται στην εμφάνιση της OCU. Φωτογραφία: ΕΟΔ

«Ιεράρχες» OCU είπαν τόσα πολλά για ψέματα και χειρισμούς κατά τη δημιουργία της δομής τους που φαίνεται σκόπιμη η ερώτηση, κατά πόσο νόμιμη είναι η ύπαρξή της γενικώς;

Ο διαχωρισμός μεταξύ στην OCU (μην κανονική Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας – συντ.) και σχεδόν κάθε μέρα εμφανιζόμενες «αποκαλύψεις» των μελών της ο ένας για τον άλλον μας αναγκάζουν να θέσουμε ερώτηση, κατά πόσο νόμιμη ήταν η δημιουργία αυτής της δομής. Καθώς απίστευτη αφθονία των ψεμάτων που συνδέονται με το «συμβούλιο ενοποίησης» δύσκολα μπορεί να ονομάσει Εκκλησία εκείνο το πράγμα, το οποίο δημιουργήθηκε σε αυτό.

Όλοι γνωρίζουμε ότι η ένατη εντολή που δόθηκε στον Μωυσή από τον Θεό στο Όρος Σινά απαγορεύει να ψευδομαρτυρήσεις. Ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς τους χριστιανούς της πόλης της Εφέσου, έγραψε: «Διὸ ἀποθέμενοι τὸ ψεῦδος λαλεῖτε ἀλήθειαν ἕκαστος μετὰ τοῦ πλησίον αὐτοῦ· ὅτι ἐσμὲν ἀλλήλων μέλη». (Εφ. 4,25.).

Μπορεί ένα ψέμα να βρίσκεται στα θεμέλια της δημιουργίας της Εκκλησίας;

Ο Άγιος Ευαγγελιστής Ματθαίος περιγράφει ένα επεισόδιο που μας δίνει ξεκάθαρα και αναμφίβολα τη γνώση του τι είναι το θεμέλιο της Εκκλησίας. «Ἐλθὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς εἰς τὰ μέρη Καισαρείας τῆς Φιλίππου ἠρώτα τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ λέγων· τίνα με λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου; οἱ δὲ εἶπον· οἱ μὲν Ἰωάννην τὸν βαπτιστήν, ἄλλοι δὲ Ἠλίαν, ἕτεροι δὲ Ἱερεμίαν ἢ ἕνα τῶν προφητῶν. λέγει αὐτοῖς· ὑμεῖς δὲ τίνα με λέγεται εἶναι; ἀποκριθεὶς δὲ Σίμων Πέτρος εἶπε· σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος. καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ· μακάριος εἶ, Σίμων Βαριωνᾶ, ὅτι σάρξ καὶ αἷμα οὐκ ἀπεκάλυψέ σοι, ἀλλ᾿ ὁ πατήρ μου ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. κἀγὼ δέ σοι λέγω ὅτι σὺ εἶ Πέτρος, καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ οἰκοδομήσω μου τὴν ἐκκλησίαν, καὶ πύλαι ᾅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς». (Ματθ. 16,13-18).

Σύμφωνα με την ομόφωνη γνώμη των αγίων πατέρων, ο Κύριος Ιησούς Χριστός δεν δημιούργησε την Εκκλησία στο πρόσωπο του ιερού Απόστολου Πέτρου, αλλά στην ομολογία του ότι ο Ιησούς που στεκόταν μπροστά του ήταν ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Σε αυτή την ομολογία βασίζεται τόσο η Οικουμενική Ορθόδοξη Εκκλησία όσο και κάθε δομή της εκκλησίας, είτε πρόκειται για αυτοκέφαλη Εκκλησία, αυτόνομη, εξάρχεια και ούτω καθεξής. Πιο συγκεκριμένη εκδήλωση αυτής της ομολογίας στην κανονική κατάσταση της δομής της εκκλησίας (αυτοκέφαλης, αυτονομίας κλπ.) εκφράζεται στο γεγονός ότι ένα τέτοιο καθεστώς αποκτάται σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και τις εντολές του Θεού.

Ο στόχος της Εκκλησίας είναι να διδάξει τον άνθρωπο να εκπληρώνει τις εντολές του Θεού και να τον οδηγήσει στη Βασιλεία των Ουρανών. Εάν οι δημιουργοί της ίδιας της δομής της εκκλησίας προφανώς παραβιάζουν τις εντολές του Θεού, άθελα γεννιέται αμφιβολία στο ότι ένας τέτοιος σχηματισμός σχετίζεται με την Εκκλησία.

Το γεγονός ότι η OCU βασίζεται στα ψέματα και την επιθυμία των διαφόρων συμμετεχόντων σε αυτό το έργο να δουλέψουν ο ένα τον άλλον, μαρτυρούν όχι οι αντίπαλοί τους και οι επικριτές τους. Αυτό υποδεικνύεται από τους ίδιους δημιουργούς της OCU.

Εάν οι δημιουργοί της ίδιας της δομής της εκκλησίας προφανώς παραβιάζουν τις εντολές του Θεού, άθελα γεννιέται αμφιβολία στο ότι ένας τέτοιος σχηματισμός σχετίζεται με την Εκκλησία.

Στις 15 Δεκεμβρίου 2018 στον Αρχαίο Καθεδρικό ναό της Αγίας Σοφίας στο Κίεβο πραγματοποιήθηκε μια εκδήλωση, το οποίο με υπερηφάνεια ονομάστηκε «Συμβούλιο ενοποίησης». Αλλά όπως αποδεικνύεται, περισσότερο έμοιαζε με σεμινάριο της παρακοής της πιο πάνω εντολής: «ου ψευδομαρτυρήσεις». Λοιπόν...

Πρώτο ψέμα: για τη συμμετοχή της UOC στη δημιουργία της OCU

Ακόμη και σήμερα υπάρχουν αυτοί που όσοι λένε ότι το «Συμβούλιο ενοποίησης» συνένωσε τρία σκέλη της Ουκρανικής Ορθοδοξίας: UOC-KP, UAOC και την κανονική Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία. Η τελευταία φέρεται να εκπροσωπήθηκε από δύο επισκόπους και στο πρόσωπο τους συμμετείχε στην ένωση. Παρεμπιπτόντως, το Φανάρι έχει την ίδια άποψη.

Αλλά η αλήθεια είναι ότι ακόμη στις και 07/12/2018, κατά τη συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας (UOC) λήφθηκε η επίσημη απόφαση της Εκκλησίας σε σχέση με το λεγόμενο «Συμβούλιο ενοποίησης»: «Να θεωρηθεί το σχεδιαζόμενο "Συμβούλιο Ενοποίηση" παράνομη συγκέντρωση, επειδή θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των σχισματικών ομάδων. Από αυτή την άποψη, σύμφωνα με την απόφαση της Ιεράς Συνόδου των Επισκόπων της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας από 13 Νοεμβρίου 2018 δεν ευλογείται η συμμετοχή στο λεγόμενο συμβούλιο στους επισκόπους, κληρικούς, μοναχούς και λαϊκούς της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας».

Η αλήθεια έγκειται επίσης και στο γεγονός ότι οι δύο πρώην Μητροπολίτες της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, Συμεών (Σωστάτσκι) και Αλέξανδρος (Ντραμπίνκο), οι οποίοι ήταν παρόντες στο «Συμβούλιο Ενοποίησης», δήλωσαν ότι δεν είναι οι ιεράρχες της UOC, αλλά του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης. Και ως τον αρχηγό τους έστειλαν επιστολές στον Πατριάρχη Βαρθολομαίο με αίτημα να τους προστατεύσει από τις κανονικές απαγορεύσεις εκ μέρος της UOC. Αυτό έγινε ακόμα πριν από το «Συμβούλιο Ενοποίησης». Και στην ίδια την εκδήλωση ήρθαν κιόλας με επιστολές-απαντήσεις του Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ο οποίος τους χαιρέτησε ως επισκόπους του – «απελευθερώνοντας από κάθε ευθύνη ή κατηγορία ή οποιαδήποτε άλλη απαγόρευση που σας επιβλήθηκε από οποιοδήποτε εκκλησιαστικό σώμα». Ο πρώην Μητροπολίτης Αλέξανδρος (Ντραμπίνκο) δεν ντράπηκε καν να δημοσιεύσει αυτήν την απάντηση στη σελίδα του στο Facebook:

Επιστολή του Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Φωτογραφία: Σελίδα Facebook του πρώην Μητροπολίτη Αλεξάνδρου (Ντραμπίνκο)

Έτσι, μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι δεν υπήρχε ούτε ένας επίσκοπος της UOC στο «Συμβούλιο Ενοποίησης» της 15ης Δεκεμβρίου 2018. Και σήμερα ήδη «επίτιμος πατριάρχης» της OCU, Φιλάρετος Ντενισένκο, το επιβεβαιώνει, λέγοντας ότι η παρουσία του πρώην Μητροπολίτη της UOC Συμεών (Σωστάτσκι) και του Αλέξανδρου (Ντραμπίνκο) ήταν μια απλή διατύπωση.

Είναι το ψέμα που αποτέλεσε τη βάση της OCU.

Δεύτερο ψέμα: ότι UOC-KP και UAOC έπαψαν να υπάρχουν με τη δημιουργία της OCU.

Πιστεύεται ότι UOC-KP (Πατριαρχείο Κιέβου) και UAOC (Αυτοκέφαλη Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία) αμέσως πριν από το «Συμβούλιο ενοποίησης» πραγματοποίησαν τα «τοπικά τους συμβούλια» (εξαιτίας των οποίων το «Συμβούλιο ενοποίησης» ξεκίνησε με λίγες ώρες καθυστέρηση), στα οποία έλαβαν αποφάσεις για αυτοδιάλυση. Με αυτόν τον τρόπο δήθεν διεξήχθη ίδρυση μιας νέας θρησκευτικής οργάνωσης – OCU (μην κανονικής Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας – συντ.).

Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι ήταν αντικειμενικά αδύνατο να πραγματοποιηθούν αυτά τα «τοπικά συμβούλια» σύμφωνα με τα καταστατικά της UOC-KP και της UAOC. Ως εκ τούτου, αποφασίστηκε να προσποιηθούν ότι αυτά ήταν τα «τοπικά συμβούλια», κλείνοντας τα μάτια σε όλα τα νομικά λάθη και αναντιστοιχίες. Ποιες διατάξεις του Καταστατικού της UOC-KP παραβιάστηκαν, η ΕΟΔ ανέλυσε στο άρθρο «Ο Πόλεμος των Συνόδων: αν ο Φιλάρετος επαναφέρει το Πατριαρχείο του Κιέβου;» Αν αναλύσουμε επίσης το Καταστατικό της UAOC, θα δούμε ότι υπάρχουν πολλές παραβιάσεις. Και δεδομένου ότι τα λεγόμενα «τοπικά συμβούλια» της UOC-KP και της UAOC πραγματοποιήθηκαν παράνομα, οι αποφάσεις για τη αυτοδιάλυσή τους είναι εξίσου παράνομες.

Στην ουσία, δεν αυτοδιαλύθηκαν, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν ήρεμα, όπως επιβεβαιώνεται σαφώς από το Κρατικό Μητρώο νομικών οντοτήτων.

Το θρησκευτικό κέντρο της UAOC εξακολουθεί να υπάρχει, και στην αναζήτηση στο μητρώο είναι εύκολο να βρείτε δεκάδες και εκατοντάδες εκκλησιών της UAOC, και όχι της OCU.

Όσον αφορά την UOC-KP, η κατάσταση είναι παρόμοια. Οι ίδιοι ηγέτες της UOC-KP και της UAOC Φιλάρετος Ντενισένκο και Μακάριος Μαλέτιτς λένε σήμερα ότι δεν προτίθενται να υποβάλουν αίτηση για εκκαθάριση των θρησκευτικών τους οργανώσεων. Ακολουθεί απόσπασμα από τη συνέντευξη του Μακάριου Μαλέτιτς στην έκδοση Apostrof από 23 Μαΐου 2019: «Εμείς προς το παρόν επίσης (όπως και η UOC-KP – συντ.) δεν έχουν εκκαθαριστεί στο Κρατικό Μητρώο. Θα εξηγήσω γιατί. Κάποιοι κυβερνητικοί υπάλληλοι έλεγαν ψέματα, δηλώνοντας δημόσια ότι το Πατριαρχείο Κιέβου είχε διαλυθεί. Το θέμα είναι ότι ο αξιότιμος Πατριάρχης Φιλάρετος παρείχε μόνο αντίγραφα και όχι τα πρωτότυπα έγγραφα που ήταν απαραίτητα για την εκκαθάριση. Όταν μου ζητήθηκε να παραδώσω έγγραφα για την εκκαθάριση, απάντησα ότι έως ότου δε δω τα πρωτότυπα από την άλλη πλευρά, δεν θα παραδώσω τα δικά μου».

Περιττό να πούμε, ότι υπό το πρίσμα της σημερινής κατάστασης, κανείς δεν θα δει τα πρωτότυπα έγγραφα από το Φιλάρετο; Άραγε, τόσο η UOC-KP όσο και η UAOC θα συνεχίσουν να υπάρχουν.

Έτσι, μπορεί να υποστηριχθεί ότι δεν υπήρξε καμία ενοποίηση (ακόμη και σχισματικών μεταξύ τους) στο «Συμβούλιο ενοποίησης» από 15.12.2018.

Είναι ένα άλλο ψέμα που αποτέλεσε τη βάση της OCU.

Τρίτο ψέμα: ο Φιλάρετος ήθελε να εξαπατήσει τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ενώ Ποροσένκο με τον Επιφάνιο εξαπάτησαν τον Φιλάρετο

Υποστηρίζεται ότι στο «Συμβούλιο ενοποίησης» ο Επιφάνιος εξελέγη επικεφαλής της OCU και ο Φιλάρετος εξελέγη «επίτιμος πατριάρχης». Ο ίδιος ο Φιλάρετος σχετικά με αυτό μιλάει στη συνέντευξη στη δημοσίευση Σχόλια: «Εγώ πρότεινα τον Επιφάνιο στον Πρόεδρο, όταν προετοιμαζόταν το Συμβούλιο ενοποίησης στις 15 Δεκεμβρίου 2018. Αλλά υπήρχε μια προϋπόθεση ότι ο Επιφάνιος θα γίνει προκαθήμενος, ενώ στην ουσία ο Πατριάρχης Φιλάρετος θα κυβερνάει την Εκκλησία στην Ουκρανία. Και ο Μητροπολίτης Επιφάνιος θα εκπροσωπεί την ουκρανική εκκλησία στο εξωτερικό στον Ορθόδοξο κόσμο. Αυτή ήταν η συμφωνία μου με τον Πρόεδρο και με τον Επιφάνιο. Δεν υπογράψαμε καμία συμφωνία, πιστέψαμε στα λόγια, αλλά αποδείχθηκε ότι δεν πρέπει να πιστεύουμε στα λόγια».

Δηλαδή, αποδεικνύεται ότι ο Φιλάρετος, ο Ποροσένκο και ο Επιφάνιος συμφώνησαν πίσω από το σκηνικό του «Συμβουλίου ενοποίησης» ότι θα εξαπατήσουν τόσο τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο όσο και τους υποστηρικτές της OCU και ολόκληρο τον Ορθόδοξο κόσμο. Και οι "επίσκοποι" αυτής της δομής γνώριζαν τα πάντα, αλλά σιωπούσαν. Στην Εκκλησία η σιωπή είναι μια αξιέπαινη αρετή, αλλά σαφώς όχι στην περίπτωση αυτή. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος είπε ότι «ο Θεός προδίδεται με σιωπή».

Άλλο ένα ψέμα που αποτέλεσε τη βάση της OCU.

Τέταρτο ψέμα: για τον «επίτιμο πατριάρχη»

Σήμερα, όλοι έχουν εξοικειωθεί με αυτή την παράλογη έκφραση, η οποία εμφανίστηκε στην καθημερινή ζωή με το ελαφρύ χέρι του Ευστράτιου Ζοριά, πρόσφατο βοηθό του Φιλάρετου και τώρα χειρότερου εχθρού του.

Ωστόσο, στην αληθινή Εκκλησία δεν υπάρχουν και δεν μπορούν να υπάρχουν επίτιμοι πατριάρχες. Εάν υπάρχει πατριάρχης, τότε υπάρχει πατριαρχία. Εάν δεν υπάρχει πατριαρχία, τότε δεν υπάρχει πατριάρχης, όλα είναι πολύ απλά.

Ο Φιλάρετος ποτέ δεν θεωρήθηκε πατριάρχης από κανέναν στον Ορθόδοξο κόσμο, συμπεριλαμβανομένου Φαναρίου. Όμως, στο Πατριαρχείο του Κιέβου, συμπεριλαμβανομένων των Επιφάνιος, Ζοριά και άλλων, τον θεωρούσαν, τον καλούσαν και τον επαινούσαν.

Και τώρα το Φανάρι δημιούργησε από το Πατριαρχείο του Κίεβο και από την UAOC δήθεν κανονική Εκκλησία και της έδωσε την ιδιότητα μητρόπολης. Τι έπρεπε να κάνουν οι άνθρωποι που ξαφνικά έγιναν «κανονικοί ιεράρχες»; Να υπακούσουν στους κανόνες τουλάχιστον της Εκκλησίας που «τους έκανε ανθρώπους», δηλαδή της Κωνσταντινούπολης. Αλλά το Φανάρι είναι πολύ μακριά και ο Φιλάρετος είναι πολύ κοντά. Γι’ αυτό το λόγο ο Επιφάνιος και οι «ιεράρχες» της OCU και ο Ποροσένκο δημιούργησαν μια εικονική πραγματικότητα, στην οποία υπάρχει κάποιος «Μητροπολίτης του Κιέβου», ο επικεφαλής της Εκκλησίας, και υπάρχει ένας «επίτιμος πατριάρχης» που ελέγχει τη μητρόπολη που ανήκει στον επικεφαλή της Εκκλησίας.

Άλλος ένα ψέμα που αποτέλεσε τη βάση της OCU.

Πέμπτο ψέμα: για τις ξένες ενορίες και τους «επισκόπους» της OCU

Την στιγμή που πραγματοποιήθηκε το «Συμβούλιο ενοποίησης», τα μέλη του γνώριζαν το περιεχόμενο του Τόμου της OCU. Ένα από τα κύρια σημεία αυτού του εγγράφου ήταν ο ισχυρισμός ότι όλες οι ξένες ενορίες, οι μητροπόλεις και, κατά συνέπεια, οι επίσκοποι της UOC-KP μεταφέρονται στη δικαιοδοσία του Φαναρίου.

Παρ’ όλα αυτά οι «ιεράρχες» εξωτερικού του Πατριαρχείου Κιέβου συμμετείχαν σε αυτό το «Συμβούλιο», ψήφισαν στις εκλογές «προκαθήμενου» και μετά τη δημιουργία της OCU παρέμειναν μεταξύ της «επισκοπής» της OCU. Αλλά όχι για πολύ. Για τη συμμετοχή στο «Τοπικό Συμβούλιο» της UOC-KP στις 20 Ιουνίου 2019 «η Ιερά Σύνοδος» της OCU απέκλεισε από τα μέλη της το «Μητροπολίτη Μπέλγκοροντ» Ιωασάφ Σιμπάεφ και το «βικάριό» του Ππέτρο Μοσκαλέφ.

Ο Ιωασάφ Σιμπάεφ έγραψε σχετικά μ’ αυτό τα εξής: «Στο ενοποιητικό Συμβούλιο, στο οποίο συμμετείχαμε με την πρόσκληση του Πατριάρχη Βαρθολομαίου, το καταστατικό της OCU υιοθετήθηκε με την εξαπάτησή σας. Η τέταρτη παράγραφος του παρόντος καταστατικού ορίζει ότι η δικαιοδοσία της SCU εκτείνεται μόνο στο έδαφος της Ουκρανίας. Ο βικάριός μου και εγώ βρισκόμαστε εκτός Ουκρανίας, δηλαδή εκτός της δικαιοδοσίας της SCU. Ποιον άραγε αποκλείσατε τώρα από την επισκοπή; Δεν ήμασταν μέρος της επισκοπής σας. Καθώς και η συμμετοχή μας στο Συμβούλιο Ενοποίησης μετά την έγκριση του καταστατικού του ήταν παράνομη. Το καταστατικό εγκρίθηκε πρώτο. Με την εξαπάτησή σας, χωρίς να είμαστε πλέον στη σύνθεση της SCU σας, είμαστε παρόντες στο Συμβούλιο. Γιατί; Απλά χρειαζόσασταν τις ψήφους μας. Ήταν παράνομη η συμμετοχή σε αυτό το Συμβούλιο και όλων των άλλων ους επισκόπων της διασποράς: του Μητρ. Ανδριάνα (Σταρινά), Επίσκοπο της Μολδαβίας Φιλάρετο, Μητρ. Μιχαήλ (Lyarosh).Έτσι, το πλεονέκτημα στις ψήφους του μητροπολίτη Επιφάνιο μειώνεται κατά 5 άτομα».

Ως αποτέλεσμα, ο «Μητροπολίτης» της UOC-KP ο ίδιος κατηγορεί τους πρόσφατους αδελφούς του ότι το «Συμβούλιο ενοποίησης» διεξήχθη παράνομα. Ο Ιωασάφ Σιμπάεφ συνοψίζει το μήνυμά του με τα εξής λόγια στην OCU: «Αναμφισβήτητα θα μείνει στην ιστορία ως αρπακτική Εκκλησία».

Έκτο ψέμα: για την κλοπή του ονόματος της UOC

Έγινε γνωστό πλέον μετά τον «Συμβούλιο ενοποίησης». Είναι μια προσπάθεια να βγάλουν την OCU ως Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία. Στις 30 Ιανουαρίου καταχωρήθηκε η θρησκευτική οργάνωση «Μητρόπολη του Κιέβου της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας (Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας)». Εκτός ότι αυτό το όνομα είναι παραπλανητικό, διότι αναπαράγει εξολοκλήρου το όνομα της κανονικής UOC, αυτό το όνομα δεν εμφανίζεται σε κανένα έγγραφο της OCU, ούτε στο καταστατικό, ούτε στο Τόμο, ούτε στις αποφάσεις της Συνόδου.

Στις 18 Ιουνίου 2019 το Επαρχιακό Διοικητικό Δικαστήριο του Κιέβου ξεκίνησε τη διαδικασία κατόπιν αγωγής της UOC για την κατάργηση της εγγραφής αυτής της «Μητρόπολη του Κιέβου της UOC (OCU)». Από την άποψη της καθαρής νομολογίας, η πιθανότητα ακύρωσης της εγγραφής είναι σχεδόν εκατό τοις εκατό. Αν αυτό δεν συμβεί, αυτό σημαίνει, όπως συμβαίνει συχνά στη χώρα μας, ότι παρεμβαίνουν πολιτικά συμφέροντα.

Είναι δυνατόν να υπολογίσουμε και έβδομο, όγδοο και άλλα παραδείγματα ψεμάτων στη βάση της δημιουργίας της OCU, αλλά φαίνεται να είναι περιττό. Ένα πράγμα είναι εντελώς ξεκάθαρο: μια δομή βασισμένη σε ψέμα δεν έχει το ηθικό δικαίωμα να αποκαλείται Εκκλησία, μια δομή που βασίζεται στην παραβίαση της εντολής του Θεού δεν μπορεί να διδάσκει στους ανθρώπους τους νόμους του Θεού.

Στο Όρος Σινά ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός περιγράφει δύο κατηγορίες ανθρώπων: αυτούς που ακούνε τα λόγια Του και τα εκτελούν, άλλοι απλώς ακούνε. Έργο των πρώτων μοιάζουν με σπίτι χτισμένο πάνω στην πέτρα, το οποίο δεν φοβάται τις καταιγίδες ή τους ανέμους. Έργο των δεύτερων είναι σπίτι χτισμένο σε άμμο, το οποίο καταρρέει με την παραμικρή δοκιμασία.

Θα μπορεί η OCU που βασίζεται σε ψέματα να αντέξει τις δοκιμές; Παράδειγμα νέου σχίσματος του Φιλάρετου δείχνει ότι ο πρώτος άνεμος έχει χτυπήσει καλά αυτή την κατασκευή.

«καὶ πᾶς ὁ ἀκούων μου τοὺς λόγους τούτους καὶ μὴ ποιῶν αὐτοὺς ὁμοιωθήσεται ἀνδρὶ μωρῷ, ὅστις ᾠκοδόμησε τὴν οἰκίαν αὐτοῦ ἐπὶ τὴν ἄμμον· καὶ κατέβη ἡ βροχὴ καὶ ἦλθον οἱ ποταμοὶ καὶ ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι καὶ προσέκοψαν τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, καὶ ἔπεσε, καὶ ἦν ἡ πτῶσις αὐτῆς μεγάλη». (Ματθ. 7,26,27).

Αν παρατηρήσετε κάποιο σφάλμα, επισημάνετε το επιθυμητό κείμενο και πιέστε Ctrl + Enter για να ενημερώσετε τον διαχειριστή για αυτό.

Δημοσκοπησεις

Πού θα οδηγήσει η μνημόνευση του Επιφάνιου από τον Αρχιεπ. Κύπρου;
Εκκλησία της Κύπρου θα αναγνωρίσει ομόφωνα την OCU
30%
Ιερά Σύνοδος της Κύπρου θα καταδικάσει την πράξη του προκαθημένου της
26%
σε διαφωνία μέσα στην Κυπριακή Εκκλησία
44%
Συνολικά ψήφισαν: 27

Αρχείο

Система Orphus