Συμφωνείτε ότι το Φανάρι αποκατέστησε την κανονικότητα του ουκρανικού έθνους;

Ναι, το Φανάρι ένωσε όλους τους Ουκρανούς στην κανονική PCU
21%
Όχι, οι σχισματικοί παραμένουν σχισματικοί
39%
Μόνο εμβάθυνε το σχίσμα στην Ουκρανία
39%
Συνολικά ψήφισαν: 56

Δημοσκοπησεις

Είναι σωστή η πρωτοβουλία Ελλ. ιεραρχών να διοργανώσουν Πανορθ. Σύνοδο χωρίς Φανάρι;
Ναι, η εκκλησία πρέπει να αξιολογήσει τα βήματα του Φαναρίου
72%
Όχι, είνια αντικανονικό
23%
Μη ρεαλιστικό, κανένας δεν θα θέλει να χαλάσει σχέσεις με την Κων/πολη
5%
Συνολικά ψήφισαν: 131

Αρχείο

Система Orphus