Συμφωνείτε ότι το Φανάρι αποκατέστησε την κανονικότητα του ουκρανικού έθνους;

Ναι, το Φανάρι ένωσε όλους τους Ουκρανούς στην κανονική PCU
20%
Όχι, οι σχισματικοί παραμένουν σχισματικοί
35%
Μόνο εμβάθυνε το σχίσμα στην Ουκρανία
45%
Συνολικά ψήφισαν: 49

Δημοσκοπησεις

Τι θα συμβεί εάν η Εκκλησία της Ελλάδας αναγνωρίσει την ΟCU;
Θα βρεθεί εκτός Ορθοδοξίας
0%
Θα ξεκινήσει η παγκόσμια αναγνώριση της ΟCU από τις Τοπικές Εκκλησίες
0%
Τίποτα δεν θα συμβεί, η αναγνώριση θα τελειώσει με τους Έλληνες
100%
Συνολικά ψήφισαν: 2

Αρχείο

Система Orphus