Γέροντες του Αγίου Όρους αντιτάχθηκαν στην επίσκεψη Ντουμένκο στην Ελλάδα

26 Αύγουστος 2022 19:25
0
Γέροντες του Αγίου Όρους αντιτάχθηκαν στην επίσκεψη Ντουμένκο στην Ελλάδα

Επιστολή κατά της επικείμενης επίσκεψης του επικεφαλής της OCU στην Ελλάδα υπέγραψαν 17 μοναχοί του Αγίου Όρους.

17 γέροντες του Αγίου Όρους υπέγραψαν ανοιχτή επιστολή με την οποία αντιτάχθηκαν στην επικείμενη επίσκεψη στην Ελλάδα του Επιφάνιου Ντουμένκο. Το κείμενο της επιστολής δημοσιεύτηκε στο orthodoxostypos.gr.

«Μετὰ μεγάλης ἐκπλήξεως, βαθυτάτης θλίψεως καὶ ἱερᾶς ἀγανακτήσεως» δέχθηκαν οι κάτοικοι των αγιορείτικων μοναστηριών την είδηση περί επικείμενης επίσκεψης του επικεφαλής της OCU στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τους μοναχούς του Άθω, όσοι αποδίδουν «αἱ ἄδικοι καὶ ἄξιαι γέλωτος τιμαὶ, αἱ ἀποδιδόμενοι εἰς τὸν σχισματοαιρετικὸν Ἐπιφάνιον [στὸ πρόγραμμα ὑπάρχει καὶ ἀναγόρευσίς του εἰς ἐπίτιμον δημότην Ἑλληνικοῦ Δήμου], ἐπιβραβεύουν τὰ ἐγκλήματά του καὶ συνιστοῦν προδοσίαν κατὰ τῆς κατακρεουργουμένης Κανονικῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας καὶ τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τοῦ Οὐκρανικοῦ Λαοῦ ποὺ ἀνήκουν εἰς αὐτήν, καὶ μᾶς ἐκθέτουν ἀνεπανόρθωτα στὰ μάτια τους, καὶ ὡς Ἑλληνικὴν Ἐκκλησίαν καὶ ὡς Ἑλληνικὸν Ἔθνος• πολλῷ μᾶλλον ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ». 

Σύμφωνα με τους Αθωσίτες, «οἱ συμμετέχοντες σὲ παρόμοια ἀνίερα συλλείτουργα διακινδυνεύουν τὴν σωτηρίαν των καὶ δὲν τιμοῦν, ἀλλὰ θλίβουν καὶ ἀτιμάζουν τοὺς Ἁγίους, καὶ δὴ τὸν Ἀπόστολον Παῦλον, τοῦ ὁποίου ἡ σχετικὴ διδασκαλία διὰ τὰς αἱρέσεις καὶ τὰ σχίσματα εἶναι αὐστηροτάτη».

«Σεβαστὸς Γέροντας προεμήνυσε θεϊκὴν παιδαγωγίαν διὰ τὸ Ἔθνος μας (εἰς περίπτωσιν μὴ ματαιώσεως τοῦ ἐν λόγῳ συλλειτούργου), παραλληλίζοντάς το πρός τό ἐν τῇ Ἁγίᾳ Σοφίᾳ μετὰ Λατίνων τελεσθέν, ὀλίγον πρὸ τῆς πτώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως (12 Δεκεμβρίου 1452), τὸ ὁποῖον καὶ θεωρήθηκε ὡς τὸ κυριώτερον αἴτιον τῆς ἐγκαταλείψεως τῆς ἄνωθεν συμμαχίας καὶ τῆς πτώσεως τῆς Πόλεως». 

Ως προς αυτό, κάλεσαν «εἰς συναγερμὸν προσευχῆς διὰ θείαν ἐπέμβασιν καὶ ματαίωσιν τῶν κακῶς προγραμματισθέντων, πρὸς ἀποφυγὴν τῶν πνευματικῶν καὶ ἐθνικῶν συνεπειῶν-συμφορῶν των».

«Ἄν, ὃ μὴ γένοιτο, παραχωρήσει Θεοῦ, δὲν ματαιωθοῦν, παρακαλοῦμεν ἰκευτικῶς πάντας (Μητροπολίτας καὶ λοιπόν Κλῆρον καὶ Λαὸν) νὰ ἀπέχουν, ἀλλὰ καὶ ἐγκαίρως νὰ προδηλώσουν τὴν διαφωνία των καὶ τὴν ἀποχή των• ὅπως, ἐπίσης, καί τήν, εἰς ἔνδειξιν διαμαρτυρίας, μὴ συλλειτουργίαν των εἰς τὸ μέλλον μὲ ὅσους θὰ λάβουν μέρος στὸ ἀνίερον αὐτὸ συλλείτουργον», κατέληξαν οι γέροντες.

Μεταξύ των υπογράφων της επιστολής είναι αξιοσέβαστοι κάτοικοι του Αγίου Όρους όπως ο Γέρων Γαβριήλ Μοναχός, Ιερόν Κουτλουμουσιανόν Κελλίον Αγίου Χριστοδούλου, ο Γέρων Αρσένιος Ιερομόναχος και η συνοδεία αυτού, Ιερόν Κουτλουμουσιανόν Κελλίον «Παναγούδα», στο οποίο εργάστηκε ο Άγιος Παΐσιος, ο μοναχός Ευφρόσυνος κ.ά.

Θυμίζουμε ότι στις 4 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί θεία λειτουργία στο νησί της Θάσου με τη συμμετοχή του Ντουμένκο, του Πατριάρχη Βαρθολομαίου και του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου.

Νωρίτερα, η ΕΟΔ ανέφερε ότι 400 λαϊκοί της Ελληνικής Εκκλησίας προέτρεψαν τον μητροπολίτη τους να μην συλλειτουργήσει με τον Ντουμένκο.

Εάν παρατηρήσετε κάποιο σφάλμα, επιλέξτε το απαιτούμενο κείμενο και πατήστε Ctrl+Enter ή Υποβολή σφάλματος για να το αναφέρετε στους συντάκτες.
Διαβάστε επίσης