Οικουμενικός: Ο ἀγών για οικολογία η κεντρική διάστασις ζωής της Εκκλησίας

Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Φωτογραφία: orthodoxianewsagency.gr

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης είναι βέβαιος ότι η αγάπη για την οικολογία από την πλευρά των πιστών είναι συνέχεια αυτού που βιώνουν ως μέλη της Εκκλησίας.

Κατά τήν ἀνακήρυξίν Του εἰς «Ἐπίτιμον Καθηγητήν» τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἀνοικτοῦ Πανεπιστημίου μέ θέμα «Δεκάλογος κοινωνικῆς οἰκολογίας» ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος δήλωσε ότι «Ὁ ἀγών διά τήν προστασίαν τοῦ περιβάλλοντος καί διά τήν ἑδραίωσιν τοῦ πολιτισμοῦ τῆς ἀλληλεγγύης εἶναι συνέπεια τῆς χριστιανικῆς πίστεως καί κεντρική διάστασις τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας», αναφέρει η ιστοσελίδα fosfanariou.gr.

Ο επικεφαλής του Φαναρίου είναι πεπεισμένος ότι «η Ἡ ἐκκλησιαστική ζωή εἶναι νίκη ἐναντίον ἐκείνων τῶν δυνάμεων, ἐκ τῶν ὁποίων ἀπορρέουν αἱ οἰκοκαταστροφικαί τάσεις καί ἡ συρρίκνωσις τῆς ἀλληλεγγύης, δυνάμεων ὅπως ὁ ἐγωκεντρισμός, ἡ ἀδιαφορία διά τόν πλησίον, ἡ πλεονεξία, ἡ ἀντικειμενοποίησις καί ἡ ἐκμετάλλευσις τῆς κτίσεως κ. ἄ.».

Πιστεύει ότι «η φιλάνθρωπος καί οἰκοφιλική στάσις τῶν πιστῶν εἶναι προέκτασις ὅσων βιώνουν ὡς μέλη τῆς Ἐκκλησίας. Ἐν τῇ ἐννοίᾳ ταύτῃ, τό ἐνδιαφέρον τῆς Ἐκκλησίας διά τήν προστασίαν τοῦ περιβάλλοντος δέν ἐγεννήθη περιστασιακῶς, ὡς ἀντίδρασις εἰς τήν σύγχρονον οἰκολογικήν κρίσιν. Ἀληθές εἶναι, ὅτι τό οἰκολογικόν πρόβλημα τοῦ παρόντος ἦτο ἡ ἀφορμή καί ὄχι ἡ αἰτία τῆς οἰκολογικῆς δραστηριοποιήσεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ἦτο εὐκαιρία διά νά ἀναδείξῃ τό οἰκοφιλικόν ἦθος της καί διά νά ἀναπτύξῃ τήν διδασκαλίαν της περί τῆς σχέσεως ἀνθρώπου καί κτίσεως. Ὁ πολιτισμός τῆς Ὀρθοδοξίας εἶναι οἴκοθεν οἰκοφιλικός. Ἡ ζωή τῆς Ἐκκλησίας εἶναι «βιωμένη», «ἐφηρμοσμένη» οἰκολογία».

Νωρίτερα, η ΕΟΔ έγραψε ότι το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως πιστεύει ότι η ευημερία ενός ανθρώπου συνδέεται με τη σωστή σχέση με το φυσικό περιβάλλον.

Αν παρατηρήσετε κάποιο σφάλμα, επισημάνετε το επιθυμητό κείμενο και πιέστε Ctrl + Enter για να ενημερώσετε τον διαχειριστή για αυτό.

Δημοσκοπησεις

Υποστηρίζετε το κάλεσμα του Μακαριωτάτου για τερματισμό του πολέμου και ανταλλαγής αιχμαλώτων;
ναι, η Εκκλησία πρέπει να κάνει τα πάντα για να τελειώσει ο πόλεμος
83%
όχι, πρέπει να πολεμήσουμε μέχρι την ολοκληρωτική νίκη
8%
πρέπει να προσευχόμαστε, οι πολιτικοί πρέπει να ασχολούνται με τον πόλεμο
8%
Συνολικά ψήφισαν: 12

Αρχείο

Система Orphus