«Έξαρχος να απολυθεί»: Πατρ. Αλεξανδρείας έστειλε γράμμα στο Μόσχας Κύριλλο

22 Φεβρουάριος 2022 14:20
0
«Έξαρχος να απολυθεί»: Πατρ. Αλεξανδρείας έστειλε γράμμα στο Μόσχας Κύριλλο

Ο επικεφαλής της Εκκλησίας Αλεξανδρείας απείλησε τον Έξαρχο της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Αφρική με στέρηση του επισκοπικού του βαθμού.

Στις 14 Φεβρουαρίου 2022 ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας κ.κ. Θεόδωρος απέστειλε επιστολή στον Προκαθήμενο της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, Πατριάρχη Κύριλλο, ζητώντας να απομακρυνθεί ο επικεφαλής της Εξαρχίας της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Αφρική, αναφέρει το romalewfronimati.blogspot.com.

Αποκαλώντας τον Πατριάρχη Κύριλλο «αγαπητό αδελφό εν Χριστώ τον Κύριο» και «συνεργάτη της διάστασής μας», ο επικεφαλής της Εκκλησίας της Αλεξανδρείας σημείωσε ότι η απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας να ιδρύσει Εξαρχία στην Αφρική είναι «εντελώς αντικανονική και ξεφεύγει από το πεδίο της ορθόδοξης εκκλησιολογίας».

Ο Πατριάρχης Θεόδωρος είναι βέβαιος ότι η θέση της Ρωσικής Εκκλησίας σχετικά με την OCU του Επιφάνιου ως σχισματική οργάνωση είναι «μη σοβαρή» και η Ρωσική Εκκλησία δεν έχει την εξουσία να κρίνει αυτούς που αναγνώρισαν την OCU.

Ενημέρωσε επίσης τον Πατριάρχη Κύριλλο ότι «Ἐν προσευχητικῇ καὶ ἐμπόνῳ σιωπῇ ἄχρι τοῦδε» ανεχόταν μέχρι στιγμής, «κατ’ ἄκραν συγκατάβασιν, τὴν ἀποφασισθεῖσαν ἀλλὰ κανονικῶς καὶ ἐκκλησιολογικῶς ἀνυπόστατον, δημιουργίαν «Ἐξαρχίας» ἐν τῇ ἐπικρατείᾳ τῆς ποιμαντικῆς εὐθύνης τοῦ ἡμετέρου Πρεσβυγενοῦς Πατριαρχείου, ἀναμένοντες τὴν ἀνάκλησιν τῆς ἀναδέλφου καὶ πάντῃ ἀντικανονικῆς αὕτης ἀποφάσεως, μὴ προβαίνοντες εἰς τὴν ἐπιβολὴν οἱουδήτινος ἐκκλησιαστικοῦ ἐπιτιμίου εἰς τὸν Μητροπολίτην Κλὶν καὶ μηδέποτε «Ἔξαρχον» Ἀφρικῆς κ. Λεωνίδην. Ἀλλ, ὅμως ἵνα μὴ τὸ κακὸν ἀθεράπευτον γένηται καὶ ἡ πυορροοῦσα πλήγη σεσηπυῖα καταστῇ καλοῦμεν τὴν Ὑμετέραν φίλην Μακαριότητα εἰς ἄμεσον ἀνάκλησιν τοῦ ἐξονομασθέντος δῆθεν «Ἐξάρχου» καὶ ἄρσιν τοῦ σχετικοῦ διορισμοῦ αὐτοῦ. Ἐν ἐναντίᾳ περιπτώσει θέλομεν καθυποβάλλει αὐτῷ εἰς τὴν ποινὴν τῆς καθαιρέσεως ἐκ τοῦ ὑψηλοῦ ὑπουργήματος τῆς Ἀρχιερωσύνης, ὡς οἱ θεῖοι καὶ ἱεροὶ κανόνες διακελεύονται (ἐπὶ παραδείγματι 8/Α΄, 12/Δ΄ κ. ἄ.)».

Νωρίτερα, η ΕΟΔ έγραψε ότι το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας κάλεσε τους κληρικούς της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στο Συνοδικό Δικαστήριο.

Εάν παρατηρήσετε κάποιο σφάλμα, επιλέξτε το απαιτούμενο κείμενο και πατήστε Ctrl+Enter ή Υποβολή σφάλματος για να το αναφέρετε στους συντάκτες.
Διαβάστε επίσης