Πιστοί UOC επέδωσαν τα αιτήματά τους στη Βουλή και το Γραφείο Προέδρου

Ορθοστασία προσευχής πιστών της UOC στο Βερχόβνα Ράντα. Φωτογραφία: ΕΟΔ

20 χιλιάδες πιστοί  UOC πραγματοποίησαν στάση προσευχής έξω από Βούλη και λιτανεία προς Γραφείο του Βλαντίμιρ Ζελένσκι για  υπεράσπιση των δικαιωμάτων και Εκκλησίας τους

Οι πιστοί της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, οι οποίοι στις 15 Ιουνίου έλαβαν μέρος στη στάση προσευχής έξω από το Βερχόβνα Ράντα και πέρασαν με λιτανεία 20.000 ατόμων προς το Προεδρικό Γραφείο, παρέδωσαν στην κυβέρνηση εκκλήσεις για υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους και της Εκκλησίας, καθώς κα νομοσχέδια κατά της δίωξης της UOC, αναφέρει η δημόσια ένωση «Λαϊκοί».

Η ΕΟΔ παραθέτει τα κείμενα των δηλώσεων προς τον επικεφαλής του Βερχόβνα Ράντα Ντμίτρι Ραζουμκόφ και τους βουλευτές, τον Βλαντίμιρ Ζελένσκι, καθώς και νομοσχέδια που πρέπει να ακυρώσουν τους αντιεκκλησιαστικούς νόμους.

Αξιότιμε Ντμίτρι Αλεξάντροβιτς!

Αξιότιμοι βουλευτές της Ουκρανίας!

Αξιότιμε Βλαντίμιρ Αλεξάντροβιτς!

Εκατομμύρια Ουκρανοί, λαϊκοί της Ουκρανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, έχουν επανειλημμένα προσφύγει στο Βερχόβνα Ράντα (Κοινοβούλιο) της Ουκρανίας σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος νομοθετικής πρωτοβουλίας και να θεσπίζει, προς εξέταση, νομοσχέδια για την ακύρωση των τροποποιήσεων που θεσπίστηκαν με το Νόμο της Ουκρανίας υπ’ αριθ. 2662-VIII Περί τροποποιήσεως άρθρου 12 του νόμου της Ουκρανίας Περί ελευθερίας συνείδησης και θρησκευτικών οργανώσεων σχετικά με την ονομασία των θρησκευτικών οργανώσεων (ενώσεων) που αποτελούν μέρος της δομής θρησκευτικής οργάνωσης (ένωσης), το διοικητικό κέντρο (διοίκηση) της οποίας βρίσκεται εκτός Ουκρανίας σε κράτος αναγνωρισμένο από το νόμο ότι έχει πραγματοποιήσει στρατιωτική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας ή/και καταλαμβάνει προσωρινά τμήμα της επικράτειας της Ουκρανίας από της 20.12.2018 και το νόμο της Ουκρανίας υπ’ αριθ. 2673-VIII Περί τροποποιήσεως ορισμένων νόμων της Ουκρανίας σχετικά με την υπαγωγή των θρησκευτικών οργανώσεων και τη διαδικασία καταχώρισης των θρησκευτικών οργανώσεων από το κράτος με το καθεστώς νομικής οντότητας από 17.01.2019.

Αυτοί οι νόμοι, που υιοθετήθηκαν από το Κοινοβούλιο της Ζ’ σύγκλησης, παραβιάζουν κατάφωρα το Σύνταγμα της Ουκρανίας και τα συνταγματικά μας δικαιώματα.

Έτσι, ο νόμος της Ουκρανίας αρ. 2662-VIII εισήγαγε τροποποιήσεις στην ισχύουσα νομοθεσία της Ουκρανίας, οι οποίες προβλέπουν την υποχρεωτική ονομασία μιας θρησκευτικής οργάνωσης με ένα συγκεκριμένο όνομα. Δηλαδή, αυτός ο νόμος, σε αντίθεση με τις απαιτήσεις του μέρους Γ´ του άρθρου 35 του Συντάγματος της Ουκρανίας σχετικά με τον διαχωρισμό του κράτους από την εκκλησία, ρυθμίζει τη διαδικασία ονομασίας μιας θρησκευτικής οργάνωσης. Έτσι, το κράτος, παρεμβαίνοντας στις εσωτερικές υποθέσεις μιας θρησκευτικής οργάνωσης, προσπαθεί βίαια να στερήσει το όνομα από τη Ουκρανική Ορθοδόξου Εκκλησία, επιβάλλοντας δική του κατανόηση θρησκευτικής και ιεραρχικής δομής της. Εξαιτίας αυτού, ως αποτέλεσμα της έγκρισης αυτού του νόμου, η UOC δέχεται συνεχή πίεση από τις κρατικές αρχές, οι οποίες αρνούνται να εγγράψουν τις θρησκευτικές κοινότητές της. Με αυτόν τον νόμο, οι θρησκευτικές οργανώσεις της UOC στερούνται δυνατότητας να τροποποιήσουν τα ιδρυτικά τους έγγραφα, να αλλάξουν ηγέτες, να ανοίξουν λογαριασμούς σε τραπεζικά ιδρύματα, να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες συμβολαιογράφων, να εγγράψουν τίτλους ιδιοκτησίας σε οικόπεδα κάτω από εκκλησιαστικά κτίρια και άλλα. Κατά την περίοδο που αυτός ο νόμο τέθηκε σε ισχύ, το κράτος έχει εμποδίσει την εγγραφή περίπου 500 θρησκευτικών οργανώσεων της UOC.

Ο νόμος της Ουκρανίας αρ. 2673-VIII εισήγαγε διατάξεις που καθιέρωσαν τη διαδικασία αλλαγής της υπαγωγής των θρησκευτικών οργανώσεων, με αποτέλεσμα να νομιμοποιηθεί η παράνομη πρακτική αλλαγής της δικαιοδοσίας των θρησκευτικών οργανώσεων βάσει της χρήσης πλαστών εγγράφων. Η εφαρμογή αυτών των κανόνων στην πράξη οδήγησε στο γεγονός ότι το κράτος, ενεργώντας προς το συμφέρον της νεοσυσταθείσας Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας (OCU του Επιφάνιου), συμβάλλει με κάθε δυνατό τρόπο σε αλλαγή δικαιοδοσίας των θρησκευτικών οργανώσεων της Ουκρανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας (UOC), καταγράφοντας αλλαγές στα ιδρυτικά έγγραφα των θρησκευτικών κοινοτήτων σύμφωνα με την υπαγωγή τους στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας (OCU του Επιφάνιου). Ως εκ τούτου, εκπρόσωποι της τελευταίας καταλαμβάνουν ναούς της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Για δυόμισι χρόνια που ισχύει αυτός ο νόμο, η δικαιοδοσία 270 κοινοτήτων της UOC άλλαξε, καθώς καταλήφθηκαν περίπου 200 ορθόδοξοι ναοί.

Οι εν λόγω νόμοι εισάγουν διακρίσεις προς την Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία. Χρησιμοποιώντας τις διατάξεις αυτών των νόμων, το κράτος παρεμβαίνει έντονα στις δραστηριότητες της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και γενικά της θρησκευτικής ελευθερίας, κάτι που αντιβαίνει στο άρθρο 35 του Συντάγματος της Ουκρανίας και δεν συμμορφώνεται με τους διατάξεις του ισχύοντος διεθνούς δικαίου.

Οι νόμοι που εγκρίθηκαν προς το συμφέρον της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας (OCU) σχετικά με την αναγκαστική αλλαγή ονόματος και υπαγωγής, εκτός από την παραβίαση των συνταγματικών δικαιωμάτων και ελευθεριών των πολιτών της Ουκρανίας, αποτελούν απειλή για την ειρήνη και την ηρεμία στο κράτος μας. Από την υιοθέτησή τους, ο αριθμός των διαθρησκευτικών συγκρούσεων στην Ουκρανία αυξήθηκε. Η χρήση αντισυνταγματικών νόμων από τους επιδρομείς των ναών οδηγεί σε καθημερινή αποσταθεροποίηση της θρησκευτικής κατάστασης στην κοινωνία, επιδείνωση του επιπέδου θρησκευτικής ελευθερίας στην Ουκρανία, δημιουργία σημαντικών εμποδίων στη πνευματική και κοινωνική διακονία ναών και θρησκευτικών οργανώσεων.

Οι πιστοί της Ουκρανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας Σας έχουν ζητήσει επανειλημμένα να υποβάλετε στο Βερχόβνα Ράντα της Ουκρανίας νομοσχέδια, σύμφωνα με τοα οποίοα οι αντισυνταγματικές αλλαγές που θεσπίστηκαν από τους Νόμους της Ουκρανίας υπ’ αριθ. 2662-VIII και 2673-VIII θα χάσουν την ισχύ τους, ωστόσο λαμβάναμε  συνεχώς από το Γραφείο Σας μόνο τυπικές απαντήσεις. Πολλές εκκλήσεις πολιτών, χωρίς την επί ουσίας εξέταση, διαβιβάστηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο της Ουκρανίας, αν και το θέμα τους ήταν οι νομοθετικές δραστηριότητες, οι οποίες αποτελούν άμεση λειτουργία του Κοινοβουλίου της Ουκρανίας, καθώς σύμφωνα με το άρθρο 75 του Συντάγματος της Ουκρανίας , το κοινοβούλιο είναι η μόνη νομοθετική αρχή στην Ουκρανία. Ο μηχανισμός του Βερχόβνα Ράντα, αποφεύγοντας την εξέταση των εκκλήσεων των Ορθόδοξων λαϊκών, παραμελεί τα συμφέροντα της Ορθόδοξης κοινωνίας πολλών εκατομμυρίων, κάτι που είναι απαράδεκτο.

Λόγω της στάσης ααυτής, οι λαϊκοί, χωρίς να περιμένουν νομοθετική πρωτοβουλία από το κοινοβούλιο, ανέπτυξαν ανεξάρτητα δύο νομοσχέδια, με τα οποία οι αλλαγές που θεσπίστηκαν από τους Νόμους της Ουκρανίας υπ’ αριθ. 2662-VIII και 2673-VIII χάνουν την ισχύ τους. Τα εν λόγω νομοσχέδια επισυνάπτονται σε αυτήν την ένσταση με την απαίτηση να υποβληθούν για εξέταση σε συνέλευση του Βερχόβνα Ράντα της Ουκρανίας.

Επιπλέον, η επερχόμενη επίσκεψη στην Ουκρανία του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίου Α´, η οποία αναμένεται τον Αύγουστο του 2021 για την 30η επέτειο της Ημέρας Ανεξαρτησίας της Ουκρανίας, συμβάλλει επίσης στην υποκίνηση θρησκευτικής εχθρότητας και μίσους στη χώρα. Η επίσκεψη αυτή είναι η απάντηση του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως στην πρόσκληση του Προέδρου της Ουκρανίας Β.A. Ζελένσκι, η οποία επιδόθηκε στον τελευταίο στις 6 Μαρτίου 2021 από ομάδα βουλευτών της Ουκρανίας.

Ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίος Α´ δεν είναι ηγέτης ξένου κράτους, αλλά μια θρησκευτική προσωπικότητα που, επιπλέον, βρίσκεται σε σύγκρουση με την Ουκρανική Ορθοδόξου Εκκλησία.

Ως εκ τούτου, η επίσημη πρόσκληση στην Ουκρανία μιας ξένης θρησκευτικής προσωπικότητας, με την οποία η Ευχαριστιακή κοινωνία έχει αποκοπεί από τη μεγαλύτερη θρησκευτική ομολογία της χώρας, δεν είναι απλώς παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις της εκκλησίας και παραβίαση των απαιτήσεων του Άρθρου 35 του Συντάγματος της Ουκρανίας σχετικά με το χωρισμό της εκκλησίας από το κράτος, αλλά απειλή για τη διαθρησκευτική ειρήνη στη χώρα.

Αυτή η πρόσκληση ενέπνευσε ριζοσπαστικούς παράγοντες της Ορθόδοξης Εκκλησίας Ουκρανίας του Επιφάνιου Ντουμένκο (OCU) να κάνουν ενεργές παράνομες πράξης για την κατάληψη περιουσιακών στοιχείων θρησκευτικών οργανώσεων της Ουκρανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας: οι περιπτώσεις καταλήψεων των ναών της UOC έχουν γίνει πιο συχνές. Μόνο τον Απρίλιο-Μάιο του 2021 οι ριζοσπάστες κατέλαβαν ορθόδοξους ναούς στο χωριό Priputni, στην περιοχή Ichnya της Περιφέρειας Τσερνίγιφ και στο χωριό Tsvitokha, στην περιοχή Slavutsky της Περιφέρειας Χμελνίτσκι, αποτράπηκε κατάληψη ναού στο χωριό Zabolotye, στην περιοχή Ratnovsky της Περιφέρειας Βολίν. Στην τελευταία περίπτωση η κατάληψη συνοδεύτηκε από βία κατά των πιστών της UOC.

Εκατομμύρια λαϊκοί της Ουκρανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας ανησυχούν ότι η άφιξη του Πατριάρχη Βαρθολομαίου Κωνσταντινουπόλεως Α΄ στην Ουκρανία θα αποτελέσει ώθηση για τη μαζική κατάληψη εκκλησιών, θα προκαλέσει κύμα βίας στη χώρα και θα προκαλέσει νέες συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις για θρησκευτικούς λόγους.

Γι’ αυτό θεωρούμε σήμερα επικίνδυνη την επίσκεψη του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως στην Ουκρανία

Με βάση τα παραπάνω, σας ζητάμε τα εξής:

Αξιότιμε Ντμίτρι Αλεξάντροβιτς!

Αξιότιμοί βουλευτές της Ουκρανίας!

1. Να χρησιμοποιήσετε το συνταγματικό Σας δικαίωμα νομοθετικής πρωτοβουλίας και να υποβάλετε προς εξέταση από το Κοινοβούλιο της Ουκρανίας δύο σχέδια νόμου της Ουκρανίας, τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα έκκληση – Περί τροποποιήσεων ορισμένων νόμων της Ουκρανίας σχετικά με την υπαγωγή των θρησκευτικών οργανώσεων και τη διαδικασία κρατικής εγγραφή θρησκευτικών οργανισμών με το καθεστώς νομικής οντότητας και Περί τροποποιήσεων του νόμου της Ουκρανίας Περί ελευθερίας συνείδησης και θρησκευτικών οργανισμών σχετικά με τον αποκλεισμό ορισμένων διατάξεων σχετικά με το όνομα των θρησκευτικών οργανώσεων (ενώσεων), καθώς και να ψηφίζετε υπέρ εγκρίσεως τους στην επόμενη συνέλευση του κοινοβουλίου.

2. Κατά τις συμφωνητικές διαδικασίες, ακροάσεις σε επιτροπές και εξέταση αυτών των νομοσχεδίων στην αίθουσα συνεδριάσεων του Βερχόβνα Ράντα της Ουκρανίας να διασφαλίσετε τη συμμετοχή εκπροσώπων της οργάνωσης «Λαϊκοί» ως συν-συντάκτες των σχεδίων νόμων.

3. Να απευθυνθείτε προς τον Πρόεδρο της Ουκρανίας με αίτημα να αποσύρει την πρόσκληση του Πατριάρχη Βαρθολομαίου Κωνσταντινουπόλεως Α´ στην Ουκρανία για τους εορτασμούς της 30ής επετείου της Ημέρας της Ανεξαρτησίας της Ουκρανίας με σκοπό τη διατήρηση της ειρήνης και της ηρεμίας στη χώρα μας.

Αξιότιμε Βλαντίμιρ Αλεξάντροβιτς!

Με βάση τα παραπάνω, σας ζητάμε τα εξής:

1. Χρησιμοποιήστε το συνταγματικό Σας δικαίωμα νομοθετικής πρωτοβουλίας στο Βερχόβνα Ράντα της Ουκρανίας και υποβάλετε στο κοινοβούλιο της Ουκρανίας για εξέταση, ως επείγον, δύο νομοσχέδια της Ουκρανίας, τα οποία επισυνάπτονται σε αυτήν την Περί τροποποιήσεων ορισμένων νόμων της Ουκρανίας σχετικά με την υπαγωγή των θρησκευτικών οργανώσεων και τη διαδικασία κρατικής εγγραφή θρησκευτικών οργανισμών με το καθεστώς νομικής οντότητας και Περί τροποποιήσεων του νόμου της Ουκρανίας Περί ελευθερίας συνείδησης και θρησκευτικών οργανισμών σχετικά με τον αποκλεισμό ορισμένων διατάξεων σχετικά με το όνομα των θρησκευτικών οργανώσεων (ενώσεων).


2. Να αποσύρει την πρόσκληση του Πατριάρχη Βαρθολομαίου Κωνσταντινουπόλεως Α´ στην Ουκρανία για τους εορτασμούς της 30ής επετείου της Ημέρας της Ανεξαρτησίας της Ουκρανίας με σκοπό τη διατήρηση της ειρήνης και της ηρεμίας στη χώρα μας.

Επισυνάπτονται:

- Το σχέδιο νόμου Περί τροποποιήσεων ορισμένων νόμων της Ουκρανίας σχετικά με την υπαγωγή των θρησκευτικών οργανώσεων και τη διαδικασία κρατικής εγγραφή θρησκευτικών οργανισμών με το καθεστώς νομικής οντότητας,

- Το σχέδιο νόμου Περί τροποποιήσεων του νόμου της Ουκρανίας Περί ελευθερίας συνείδησης και θρησκευτικών οργανισμών σχετικά με τον αποκλεισμό ορισμένων διατάξεων σχετικά με το όνομα των θρησκευτικών οργανώσεων (ενώσεων).

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ

Περί τροποποιήσεων ορισμένων νόμων της Ουκρανίας σχετικά με την υπαγωγή των θρησκευτικών οργανώσεων και τη διαδικασία κρατικής εγγραφή θρησκευτικών οργανισμών με το καθεστώς νομικής οντότητας 

Η Βερχόβνα Ράντα της Ουκρανίας αποφασίζει:

І. Να τροποποιήσει τους ακόλουθους νόμους της Ουκρανίας

1. Περί ελευθερίας της συνείδησης και των θρησκευτικών οργανώσεων» (Φύλλο Βερχόβνα Ράντατη Ουκρανίας, 1991, αριθ. 25, p. 284, 1992, αριθ. 20, p. 277, 1992, αριθ. 30, p. 418, 1993, αριθ. 10, σελ. 76, 1993, αριθ. 26, άρθρο 277, 1994, αριθ. 13, άρθρο 66 με επακόλουθες τροποποιήσεις):

1) Το άρθρο 8 τροποποιείται ως εξής:

«Μια θρησκευτική κοινότητα είναι μια τοπική θρησκευτική οργάνωση πιστών πολιτών της ίδιας λατρείας, ονομασίας, κατεύθυνσης, τάσης ή θρησκείας, οικειοθελώς ενωμένων προκειμένου να καλύψουν από κοινού θρησκευτικές τους ανάγκες.

Το κράτος αναγνωρίζει το δικαίωμα της θρησκευτικής κοινότητας στην υπαγωγή σε κανονικά και οργανωτικά ζητήματα σε οποιαδήποτε θρησκευτικά κέντρα (διοικήσεις) που λειτουργούν στην Ουκρανία και στο εξωτερικό και να αλλάζει ελεύθερα αυτήν την υπαγωγή.

Η κοινοποίηση κρατικών φορέων σχετικά με τη δημιουργία θρησκευτικής κοινότητας δεν είναι υποχρεωτική».

2) Στο άρθρο 14:

το δεύτερο-πέμπτο και το έβδομο-δέκατο όγδοο μέρος διαγράφονται.

Ακολούθως, το μέρος έξι να θεωρείται δεύτερο μέρος, αντίστοιχα, τα μέρη δεκαεννέα έως είκοσι τρία να θεωρούνται μέρη τρία έως επτά, αντίστοιχα.

3) Στο άρθρο 18:

η δεύτερη πρόταση στο πρώτο μέρος διαγράφεται,

το δεύτερο μέρος διαγράφεται.

Ακολούθως, τα μέρη τρία έως εννέα να θεωρούνται μέρη δύο έως οκτώ, αντίστοιχα.

2. Στο νόμο της Ουκρανίας Περί κρατικής καταχώρησης των νομικών προσώπων, ατόμων - επιχειρηματιών και δημόσιων οργανισμών (Φύλλο του Βερχόβνα Ράντα της Ουκρανίας, 2016, αριθ. 2, άρθρο 17 αριθ. 29, άρθρο 535, αριθ. 47, άρθρο 800 με επακόλουθες τροποποιήσεις):

1) στην παράγραφο 14 του άρθρου 1:

η τρίτη παράγραφος διαγράφεται.

Εν προκειμένω, οι παράγραφοι τέσσερα-έξι θεωρούνται το τρίτο-πέμπτο,

στην τέταρτη παράγραφο, οι λέξεις «νομικά πρόσωπα (εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο δεύτερο - τέταρτο εδάφιο της παρούσας ρήτρας)» αντικαθίστανται από τις λέξεις «άλλα νομικά πρόσωπα».

στην πέμπτη παράγραφο μετά τις λέξεις «κρατικής καταχώρησης» προσθέτεται η λέξη «άλλων».

2) στο δεύτερο μέρος του άρθρου 3 οι λέξεις «, θρησκευτικών οργανώσεων». διαγράφονται,

3) στο δεύτερο μέρος του άρθρου 9 οι παράγραφοι 3-1) και 3-2) διαγράφονται,

4) στο πρώτο μέρος του άρθρου 16:

διαγράφονται οι λέξεις «και την περίπτωση που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο αυτού του μέρους)»,

διαγράφεται η δεύτερη παράγραφος,

5) στο τρίτο μέρος του άρθρου 17 η τελευταία παράγραφος διαγράφεται.

6) στο τρίτο μέρος του άρθρου 29:

στη δεύτερη παράγραφο, μετά τη λέξη «και τη θρησκευτική οργάνωση», διαγράφεται,

η τρίτη παράγραφος διαγράφεται,

ως προς αυτό, οι παράγραφοι τέσσερα και πέντε να θεωρούνται παράγραφοι τρία και τέσσερα.

ΙΙ. Τελικές διατάξεις

1. Ο παρών νόμος τίθεται σε ισχύ από τη στιγμή της δημοσίευσής του.

2. Το Υπουργικό Συμβούλιο της Ουκρανίας, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου, για να ευθυγραμμίσει τις κανονιστικές και νομικές του πράξεις με τον παρόντα Νόμο.

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ

Περί τροποποιήσεων νόμου της Ουκρανίας Περί ελευθερίας συνείδησης και θρησκευτικών οργανισμών σχετικά με τον αποκλεισμό ορισμένων διατάξεων σχετικά με το όνομα των θρησκευτικών οργανώσεων (ενώσεις).

Το Βερχόβνα Ράντα της Ουκρανίας αποφασίζει:

І. Μέρος επτά και οκτώ του άρθρου 12 του νόμου της Ουκρανίας Περί ελευθερίας της συνείδησης και των θρησκευτικών οργανώσεων (Φύλλο του Ανώτατου Συμβούλιου της Ουκρανικής Δημοκρατίας τςη Σοβιετικής Ένωσης, 1991, αριθ. 25, άρθρο 283, Φύλλο του Βερχόβνα Ράντα της Ουκρανίας, 1994, αριθ. 13, άρθρο 66 σελ. όπως τροποποιήθηκε) διαγράφονται.

ΙΙ. Τελικές διατάξεις

1. Ο παρών νόμος τίθεται σε ισχύ από τη στιγμή της δημοσίευσής του.

2. Το Υπουργικό Συμβούλιο της Ουκρανίας, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου, για να ευθυγραμμίσει τις κανονιστικές και νομικές του πράξεις με τον παρόντα Νόμο.

Όπως ανέφερε η ΕΟΔ, στις 15 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε ορθοστασία προσευχής των πιστών της UOC έξω από το Βερχόβνα Ράντα και λιτανεία προς το Γραφείο του Προέδρου.

Αν παρατηρήσετε κάποιο σφάλμα, επισημάνετε το επιθυμητό κείμενο και πιέστε Ctrl + Enter για να ενημερώσετε τον διαχειριστή για αυτό.

Δημοσκοπησεις

Αν πρέπει η ιεραρχία να καλεί το ποίμνιο στον εμβολιασμό κατά του COVID-19;
Ναι, οι αρχιερείς και ιερείς ανησυχούν για την υγεία των ανθρώπων
29%
Όχι, είναι καθαρά ιατρικό ζήτημα, η Εκκλησία δεν έχει καμία σχέση με αυτό
57%
Δε με νοιάζει
14%
Συνολικά ψήφισαν: 7

Αρχείο

Система Orphus