Απάντηση Πειραιώς σε ιεράρχη Φαναρίου, ο οποίος είπε τον Πάπα πατριάρχη του

Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ. Φωτογραφία: poimin.gr

Πειραιώς Σεραφείμ σημείωσε ότι «ακόμη και ο πιο φανατικός ουνίτης θα ζήλευε τις φιλοφρονήσεις του Μητροπολίτη Πολυκάρπου προς τον αιρεσιάρχη "Πάπα" Φραγκίσκο.

Ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας επέκρινε τα λόγια του Μητροπολίτη Ιταλίας και Έξαρχου της Νότιας Ευρώπης Πολυκάρπου, ο οποίος ονόμασε τον Πάπα Φραγκίσκο πατριάρχη του, αναφέρει το ελληνικό γραφείο ειδήσεων «Romfea».

Ανοιχτή επιστολή προς τον Μητροπολίτη Πολύκαρπο έγραψε ο Μητροπολίτης Σεραφείμ, στην οποία σημείωσε ότι σοκαρίστηκε από τις δηλώσεις του: «Δέν μπορούσαμε νά διακρίνουμε ἄν τά λόγια αὐτά ἀνήκουν σέ Ὀρθόδοξο Ἐπίσκοπο ἤ σέ παπικό οὐνίτη! Σκεφτήκαμε πώς θά ζήλευε ὄντως καί ὁ πιό φανατικός οὐνίτης (παπικός μέ περιβολή ὀρθοδόξου) τίς ἀπαράδεκτες φιλοφρονήσεις του πρός τόν ἀμετανόητο αἱρεσιάρχη "Πάπα" Φραγκίσκο!».

Σχολιάζοντας τα λόγια του Μητροπολίτη Πολυκάρπου ότι η συνάντησή του με τον Πάπα πήγε πολύ καλά και εγκάρδια, ο Μητροπολίτης Σεραφείμ έγραψε ότι «Ἡ "ἐγκαρδιότητα" τῆς συνάντησής του μέ τόν Αἱρεσιάρχη δέν μᾶς ἐκπλήσσει ἰδιαίτερα, διότι οἱ «δικοί» μας ἀσυγκράτητοι θιασῶτες τῆς "ἑνώσεως τῶν ἐκκλησιῶν" κυριολεκτικά πανηγυρίζουν ὅταν συναντῶνται μέ τόν ἀμετανόητο κ. Φραγκίσκο. Δέν μᾶς ἐκπλήσσει ἐπίσης ἄν αἰσθάνεται " υἱός τοῦ ἀγαπημένου του πατέρα"».

Και συνεχίζει «Τόν νά θεωρεῖ πατέρα του, τόν Αἱρετικό καί σφετεριστή τοῦ Πατριαρχικοῦ θρόνου τῆς πρεσβυτέρας Ρώμης καί ὁποιονδήποτε ἄλλον εἶναι πρόβλημά του. Μᾶς ἐκπλήσσει ὅμως ἡ ἀναφορά του στήν ἰδιότητά του ὡς Ἐπισκόπου της Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, ὁ ὁποῖος θεωρεῖ τόν ἀμετανόητο αἱρεσιάρχη, ὡς «προκαθήμενο καί πατριάρχη του»!
Διερωτόμαστε: ἀπό πότε ἔπαψε νά εἶναι Πατριάρχης καί Προκαθήμενός του ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης, στήν δικαιοδοσία τοῦ ὁποίου ἀνήκει ἡ Ἱ. Μητρόπολη Ἰταλίας καί ἔγινε ὁ κ. Φραγκίσκος; Μήπως ἔγινε ἡ "ἕνωση τῶν ἐκκλησιῶν" καί ὑπήχθη ἡ Ἱερά Μητρόπολή του στόν "προκαθήμενο" τῆς πρεσβυτέρας Ρώμης καί μᾶς τό κρύβουν; Μήπως ὁ ἴδιος ἐντάχτηκε στό οὐνιτικό τάγμα, ἔγινε παπικός καί ἁπλά φοράει τήν ὀρθόδοξη περιβολή;»

Ο Μητροπολίτης Σεραφείμ, σχολιάζοντας τα λόγια του Μητροπολίτη Πολυκάρπου, ο οποίος ευχήθηκε «ὁ Θεός νά ἔχει ὑγιῆ τόν ἀμετανόητο αἱρεσιάρχη τῆς Ρώμης γιά νά κάνει τό «καλό» στήν «παγκόσμια ἐκκλησία», νά διδάσκει δηλαδή τίς ἑκατοντάδες παπικές πλάνες, νά σφετερίζεται τό πρόσωπο καί τίς ἰδιότητες τοῦ Χριστοῦ, νά σπιλώνεται τό ἀκηλίδωτο τῆς Ἐκκλησίας, ἀπό τά χιλιάδες σεξουαλικά ἐγκλήματα τῶν φραγκοπαπάδων του μέ τήν ὑποχρεωτική παρά τούς Ἱερούς Κανόνες καί τά Κυριακά Λόγια ἀγαμία τοῦ "κλήρου", νά ἐμποδίζωνται ὅποιοι ὀπαδοί του νά μεταστραφοῦν στήν Ἐκκλησία, νά ἐκτελεῖ μέ ἀκρίβεια τήν "ἀποστολή" του ὡς τό πλέον πειθήνιο φερέφωνο τῆς "Νέας Τάξεως Πραγμάτων"!

Ο Σεβασμιώτατος αναρωτιέται «δέν ἐλέγχεται συνειδησιακῶς ὁ Σεβ. Ἰταλίας ὅταν γνωρίζει ὡς Ὀρθόδοξος Ἱεράρχης ὅτι ὁ Παπισμός ἔχει δολοφονήσει Μάρτυρες καί Ἁγίους της Ἀμωμήτου Πίστεώς μας; Δέν φοβεῖται τό αἷμα τῶν μαρτύρων;
Τῶν 880.000 Σέρβων Ὀρθοδόξων τῶν δολοφονηθέντων ὑπό τῶν ὀρδῶν τῶν Οὐστάσι μέ τήν ἠθική αὐτουργία τοῦ ἁγιοποιηθέντος, ἀπό τό Βατικανό καί τόν δῆθεν ἅγιο «πάπα Ἰωάννη-Παῦλο τόν Β΄», Καρδινάλιου τοῦ Ζάγκρεμπ Ἀλοϊσίου Στέπινατς, τοῦ καταδικασθέντος ὑπό τοῦ Διεθνοῦς Δικαστηρίου γιά ἐγκλήματα κατά τῆς ἀνθρωπότητος;

Επιπλέον, ο Μητροπολίτης Σεραφείμ θέτει το ερώτημα για το πώς γνωρίζει ο Μητροπολίτης Πολύκαρπος ότι «το ταξίδι των Ορθόδοξων και Καθολικών προς την πλήρη ενότητα βρίσκεται στό σωστό δρόμο ὑπό τήν καθοδήγηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί κινεῖται πρός τήν γραμμή τοῦ τερματισμοῦ»: «Ἀπό ποῦ συμπεραίνει ὅτι αὐτό τό "ταξίδι" βρίσκεται στό τέρμα του; Μήπως γνωρίζει κάτι ποῦ ἀποκρύπτεται ἀπό τόν πιστό λαό; Μήπως "πρόδωσε" τό "μυστικό", ὅτι σύντομα θά αἰφνιδιαστοῦμε ἀπό τήν "πραγματοποίηση" τῆς "ἕνωσης τῶν ἐκκλησιῶν"; Μήπως οἱ φῆμες γιά τήν ἐπικείμενη "ἕνωση" ἔχουν βάση; 

Εκ κατακλείδι, ο Μητροπολίτης Σεραφείμ «μέ πολύ ταπείνωση καί ἀγάπη τόν καλοῦμε δημοσίᾳ νά ἀνακαλέσει, ὅπως δημοσίᾳ προέβη στίς δηλώσεις του γιά νά ἠρεμήσει τόν σκανδαλισμένο ὀρθόδοξο λαό καί τό σπουδαιότερο: νά ἐξιλεωθεῖ στό ὄμματα τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος δέν σύστησε καί δέν περιποιήθηκε τήν ἁγία Του Ἐκκλησία, "διά τοῦ ἰδίου αἵματος" (Πράξ. 20,28), γιά τήν ἐξυπηρέτηση κοσμικῶν στόχων, ἀλλά γιά τήν σωτηρία τοῦ κόσμου καί αὐτό δέν μπορεῖ νά ἐπιτευχθεῖ μέ κακοδοξίες καί στρεβλώσεις τῆς Ἀληθείας!
Ἡ ἀναγνώριση τοῦ λάθους μας, ἡ μεταμέλειά μας, δέν εἶναι πράξη δειλίας, ἀλλά βασική χριστιανική ἀρετή καί ἡρωισμός! Ἀναμένομε».

Νωρίτερα η ΕΟΔ έγραψε ότι, σύμφωνα με τον Μητροπολίτη Πολύκαρπο, το ταξίδι των Καθολικων καί τών Ορθόδοξων προς την πλήρη ενότητα βρίσκεται κινείται προς την γραμμή του τερματισμού.

Αν παρατηρήσετε κάποιο σφάλμα, επισημάνετε το επιθυμητό κείμενο και πιέστε Ctrl + Enter για να ενημερώσετε τον διαχειριστή για αυτό.

Δημοσκοπησεις

Αν πρέπει η ιεραρχία να καλεί το ποίμνιο στον εμβολιασμό κατά του COVID-19;
Ναι, οι αρχιερείς και ιερείς ανησυχούν για την υγεία των ανθρώπων
23%
Όχι, είναι καθαρά ιατρικό ζήτημα, η Εκκλησία δεν έχει καμία σχέση με αυτό
70%
Δε με νοιάζει
7%
Συνολικά ψήφισαν: 30

Αρχείο

Система Orphus