Μπάτσκας Ειρηναίος είπε πώς να λυθεί το πρόβλημα σχίσματος στην Ορθοδοξία

Μητροπολίτης Μπάτσκας κ. Ειρηναίος (Μπούλοβιτς). Φωτογραφία: Ορθόδοξη ζωή

Μητρ. Ειρηναίος εξήγησε τη στάση του στην ιδέα μιας νέας συνάντησης με τη μορφή «Αμμάν» και γιατί ο επικεφαλής του Φαναρίου αρνείται να συγκαλέσει Παναρθόδοξη διάσκεψη.

Συνέντευξη στην Εφημερίδα «Πολιτικά» του Βελιγραδίου παραχώρησε ο Μητροπολίτης Μπάτσκας κ. Ειρηναίος, ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στο θέμα της Ουκρανίας και το πώς να λυθεί το πρόβλημα του σχίσματος στην Ορθοδοξία.

Σχολιάζοντας τις πρόσφατες εκκλήσεις των Εκκλησιών Ρωσίας και Ιεροσολύμων να πραγματοποιήσουν μια νέα συνάντηση με τη μορφή «Αμάν» είπε ότι «Αἱ περὶ τῆς ὑπερβάσεως τοῦ ἐν λόγῳ προβλήματος συνομιλίαι εἶναι ἀναγκαῖαι. Πρέπει νὰ διεξαχθοῦν εἰς διάφορα ἐπίπεδα, ὡς διμερεῖς δηλαδὴ καὶ πολυμερεῖς συνομιλίαι, τὸ δὲ πλέον λυσιτελὲς καὶ καρποφόρον ἐπίπεδον θὰ ἦτο τὸ καθολικὸν ἤτοι πανορθόδοξον.

Τὴν πανορθόδοξον ὅμως ἐπὶ τοῦ θέματος διαβούλευσιν ἀποποιεῖται, πρὸς τὸ παρόν, ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, ἐπειδὴ αὐτός, συμφώνως πρὸς τὴν ἑρμηνείαν του, ὡς ὁ κατὰ τάξιν πρῶτος ἐπίσκοπος τῆς  Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, οὕτως ἢ  ἄλλως ἔχει δικαίωμα νὰ ἐνεργῇ αὐτοτελῶς καὶ αὐτεξουσίως ὡς πρὸς θέματα δικαιοδοσίας καὶ αὐτοκεφαλίας τῶν τοπικῶν Ἐκκλησιῶν, μὴ λαμβάνων ὑπ’ ὄψιν τὴν γνώμην των, ἔτι καὶ ὅταν ἀποτελῇ τὴν γνώμην τῆς συντριπτικῆς ἢ καὶ ἀπολύτου πλειοψηφίας.

Ἆράγε δὲν ἠχεῖ τοῦτο ὡς γνωστόν; Δυστυχῶς, ἡ τοιαύτη ἀπὸ τῶν ἀκτῶν τοῦ Βοσπόρου ρητορεία ὁμοιάζει ὑπερβολικῶς πρὸς τὴν ἐκ τῶν ὀχθῶν τοῦ ἐν Ἰταλίᾳ Τιβέρεως ποταμοῦ ρητορείαν.

„Ἡ Νέα Ρώμη“, ἡ Κωνσταντινούπολις, ἡ Βασιλεύουσα (ὅθεν παρὰ Σλάβοις Τσάριγραντ μέχρι τοῦδε), σήμερον  Ἰστάνμπουλ, οἱονεὶ ἐφίεται νὰ εἶναι ἐν ἐκκλησιαστικῇ συναφείᾳ ἀντίγραφον τῆς „πρεσβυτέρας Ρώμης“, καὶ δὴ ἀντίγραφον τῆς παπικῆς της ἐκδόσεως ἐκ τῆς δευτέρας χιλιετίας τῆς χριστιανικῆς ἐποχῆς, τὴν ὁποίαν ἔκδοσιν ἡ  Ὀρθόδοξος  Ἐκκλησία, καθοδηγουμένη μάλιστα ὑπὸ τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, δικαίως ἀποκληθέντος „ἡ Μεγάλη τοῦ Χριστοῦ  Ἐκκλησία“, οὐδέποτε ἄχρι τοῦ νῦν ἀπεδέχθη, εἶμαι δὲ πεπεισμένος, ὅτι οὔτε εἰς τὸ μέλλον θὰ ἀποδεχθῇ αὐτήν.

Ἔνιοι θεολόγοι τῆς Κωνσταντινουπόλεως συνηγοροῦν ἐπὶ πλέον ὑπὲρ τῆς θέσεως, ὅτι τὰς πανορθοδόξους ἢ καὶ διορθοδόξους συνόδους καὶ συνάξεις οὐδεὶς πλὴν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου δικαιοῦται κἂν νὰ συγκαλῇ.

Ἡ θέσις αὕτη, βεβαίως, οὔτε εἰς τὴν θεολογίαν οὔτε εἰς τὴν ἱστορίαν τῆς  Ἐκκλησίας εἶναι τεθεμελιωμένη».

Νωρίτερα η ΕΟΔ έγραψε ότι ο Μητροπολίτης Ειρηναίος ονόμασε τις συνθήκες υπό τις οποίες ο επικεφαλής του Φαναρίου μπορεί να ανακτήσει τα κύρος και την εμπιστοσύνη που χάθηκαν μετά την παρέμβαση στην εκκλησιαστική κατάσταση στην Ουκρανία.

Αν παρατηρήσετε κάποιο σφάλμα, επισημάνετε το επιθυμητό κείμενο και πιέστε Ctrl + Enter για να ενημερώσετε τον διαχειριστή για αυτό.

Δημοσκοπησεις

Θα εμβολιαστείτε κατά του COVID;
Ναι, είναι ο μόνος τρόπος για να διασφαλιστεί η ασφάλεια στους ναούς
14%
Ναι, όταν υπάρχει εμβόλιο που μπορώ να εμπιστευτώ
27%
Όχι, είμαι κατά του εμβολιασμού γενικά
18%
Όχι, φοβάμαι το τσιπάρισμα με το πρόσχημα του εμβολίου
41%
Συνολικά ψήφισαν: 22

Αρχείο

Система Orphus