Μπάτσκας Ειρηναίος: Παρέμβαση του Φαναρίου στην Ουκρανία επέκτεινε σχίσμα

Μητροπολίτης Μπάτσκας κ. Ειρηναίος (Μπούλοβιτς). Φωτογραφία: spc.rs

Παρέμβαση του Πατριάρχη Βαρθολομαίου στην εκκλησιαστική κατάσταση στην Ουκρανία ήταν μια αποτυχία και οδήγησε στην επιδείνωση του σχίσματος, δήλωσε ο Μπάτσκας Ειρηναίος.

Συνέντευξη στην Εφημερίδα «Πολιτικά» του Βελιγραδίου παραχώρησε ο Μητροπολίτης Μπάτσκας κ. Ειρηναίος, ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στο θέμα της Ουκρανίας, του Πρωτείου και τον ρόλο του Οικουμενικού Πατριάρχη.

«Διὸ ναὶ μὲν ἠστόχησεν ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κατὰ τὴν μὴ κανονικὴν του παρέμβασιν εἰς τὸ κανονικὸν χῶρον τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, διὰ τῆς ὁποίας τὸ ἐν Οὐκρανίᾳ σχίσμα παρετάθη, ἐνεβαθύνθη καὶ ἐπεξετάθη καθ’ ἅπασαν σχεδὸν τὴν  Ὀρθοδοξίαν, ἀλλὰ δὲν ἀπώλεσε τὸ ἐμπράγματον καὶ ὑπὸ πασῶν τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ἀναγνωριζόμενον πρωτεῖον τιμῆς καὶ τὰς ἐξ αὐτοῦ κανονικῶς ἀπορρεούσας ἁρμοδιότητας.

Δυστυχῶς ὅμως διεκύβευσε, κατὰ τὸ μᾶλλον ἢ ἧττον, παρὰ πολλοῖς τῶν ὀρθοδόξων τὸ κῦρος καὶ τὴν ἐμπιστοσύνην, τῶν ὁποίων ἔχαιρε μέχρι πρό τινος καὶ ὡς ἐκ τῆς θέσεώς του καὶ ὡς πρόσωπον.

Συναμφότερα, καὶ τὸ κῦρος δηλαδὴ καὶ τὴν ἐμπιστοσύνην, δύναται, κατὰ τὴν βαθυτάτην μου πεποίθησιν, νὰ ἀνακτήσῃ ἐν ἀκαρεῖ, – καὶ οὐ μόνον νὰ ἀνακτήσῃ, ἀλλὰ καὶ νὰ ἐπαυξήσῃ ἀνεικάστως, – ἐὰν ἀνακοινώσῃ τὸ γεγονός, ὅτι ἐγένετο θῦμα τόσον τῆς ἐκ μέρους τῶν Οὐκρανῶν σχισματικῶν παραπληροφορήσεως ὅσον καὶ τῶν σκευωριῶν τῶν οὐκρανικῶν ἀρχῶν καὶ ἐὰν ἐν συνεχείᾳ ἀποσύρῃ τὴν ἀναγνώρισιν τῆς λεγομένης  Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας Οὐκρανίας, ἀποκαταστήσῃ τὴν ἑνότητα τῆς  Ὀρθοδοξίας καὶ ἐνθαρρύνῃ τὸν πάντων πρὸς πάντας διάλογον.

Ἡ τοιαύτη χειρονομία του θὰ κατεδίκνυεν εἰς ὅλους ἀνὰ τὸν κόσμον τὸ τί ἐστι τὸ περιχόμενον τοῦ πρωτείου συμφώνως πρὸς τὴν ὀρθόδοξον ἀντίληψιν: εἶναι ἡ ἀσυμβίβαστος διακονία πρὸς τὴν ἑνότητα τῆς  Ἐκκλησίας, ὁπότε ἡ πρωτόθρονος Ἐκκλησία ἔχει τὸν ρόλον τοῦ ἐμπνευστοῦ, τοῦ μεσολαβητοῦ καὶ τοῦ συντονιστοῦ καὶ οὐχὶ τοῦ ἀπομεμονωμένου ἐντολοδότου».

Ο Επίσκοπος Ειρηναίος κάλεσε τον επικεφαλής του Φαναρίου «νὰ κατακλείσω διὰ τῆς πρὸς Θεὸν κραυγῆς καὶ τῆς πρὸς αὐτόν, τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην, ἐκκλήσεως νὰ ἀρθῇ καὶ τανῦν, ὡς ἄλλοτε, εἰς τὸ ὕψος τῆς ἀποστολῆς καὶ εὐθύνης του, νὰ ἐκτοπίσῃ πᾶσαν πέτραν σκανδάλου καὶ πάντα λίθον προσκόμματος καὶ νὰ ἐξαλείψῃ πᾶν δάκρυον ἄλγους ἕνεκα τοῦ σχίσματος καὶ πᾶν δεινοπάθημα ἕνεκα τῆς βίας τῶν σχισματικῶν εἰς τὴν Οὐκρανίαν καὶ οὐ μόνον εἰς τὴν Οὐκρανίαν. Ἐὰν βούληται, δύναται νὰ πράξῃ τοῦτο».

Αν παρατηρήσετε κάποιο σφάλμα, επισημάνετε το επιθυμητό κείμενο και πιέστε Ctrl + Enter για να ενημερώσετε τον διαχειριστή για αυτό.

Δημοσκοπησεις

Θα εμβολιαστείτε κατά του COVID;
Ναι, είναι ο μόνος τρόπος για να διασφαλιστεί η ασφάλεια στους ναούς
12%
Ναι, όταν υπάρχει εμβόλιο που μπορώ να εμπιστευτώ
29%
Όχι, είμαι κατά του εμβολιασμού γενικά
18%
Όχι, φοβάμαι το τσιπάρισμα με το πρόσχημα του εμβολίου
41%
Συνολικά ψήφισαν: 17

Αρχείο

Система Orphus