Αφροσύνη του Βαρθολομαίου προκάλεσε πολλές πληγές στην Ορθοδοξία

Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Φωτογραφία: tasthyras.wordpress.com

Έλληνας ιερέας πιστεύει ότι ακόμη και αν μόνο μία Εκκλησία στο τέλος δεν αναγνωρίσει την OCU, θα υπάρξει σχίσμα στην Ορθοδοξία.

Ο διάσημος Έλληνας ιερέας, θεολόγος, δημοσιογράφος και επικεφαλής του κέντρου πατερικών εκδόσεων στην Αθήνα, Πρωτοπρεσβύτερος π. Ιωάννης Κ. Διώτης, δήλωσε ότι η αφροσύνη του Πατριάρχη Βαρθολομαίου είχε προκαλέσει πολλές πληγές στην παγκόσμια Ορθοδοξία.

O Оrthodoxostypos δημοσίευσε άρθρο του πρωτοπρεσβύτερου π. Ιωάννη, το οποίο αναρτήθηκε στις σελίδες της εφημερίδας «Κιβωτὸς τῆς Ὀρθοδοξίας» στις 11 Μαρτίου 2021, όπου ἀναλύεται μία ὁμιλία τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου πρὸς ὁμάδα βουλευτῶν τοῦ Οὐκρανικοῦ Κοινοβουλίου, οἱ ὁποῖοι ἐπισκέφθησαν τὴν Κωνσταντινούπολιν. Τὸ ἐπίκεντρον τῆς Πατριαρχικῆς αὐτῆς ὁμιλίας ἦτο τὸ γνωστὸν σκανδαλῶδες Οὐκρανικὸν ζήτημα.

Στο άρθρο του ο ιερέας τόνισε ότι η «αυτοκεφαλία» της OCU «μὲ τὸν ψευδοπροκαθήμενον καὶ ψευδοεπίσκοπον Ἐπιφάνιον ἐπεδείνωσεν εἰς μέγιστον βαθ¬μὸν τὴν σχισματικὴν ἐκκλησιαστικὴν κατάστασιν τοῦ Κιέβου» και υπενθύμισε ότι «Δέκα (10) Αὐτοκέφαλοι Ἐκκλησίαι ἀρνοῦνται ἐπὶ δύο καὶ πλέον ἔτη νὰ ἀναγνωρίσουν τὸ ἐκτρωματικὸν ἐκκλησιαστικὸν μόρφωμα τοῦ Κιέβου».

Είναι πεπεισμένος ότι «καὶ μία μόνον Αὐτοκέφαλος Ἐκκλησία, ἐὰν τελικῶς δὲν ἀναγνωρίση αὐτὸ τὸ μόρφωμα τοῦ Κιέβου, θὰ ὑπάρχη σχίσμα εἰς τοὺς κόλπους τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ ἡ ἐξαμβλωματικὴ πατριαρχικὴ αὐτοκεφαλία δὲν θὰ ἔχη κῦρος».

Ο Πρωτοπρεσβύτερος π. Ιωάννης ισχυρίζεται ότι «ο Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης π. Βαρθολομαῖος ἰσχυριζόμενος ὅτι δῆθεν ἡ ψευδοαυτοκεφαλία τῆς ἰδικῆς του ψευδοεκκλησίας οὐδαμῶς ἔθιξε τὴν ἐκκλησιαστικὴν ἑνότητα αὐτοαναιρεῖται σπαρακτικῶς. Εἰς τὴν προαναφερθεῖσαν ὁμιλίαν του εἶπεν ὅτι ἡ ἐν Οὐκρανίᾳ σχισματικὴ ἐκκλησιαστικὴ κατάστασις «ἦτο μία βαθιὰ πληγὴ εἰς τὴν κοινωνίαν ὁλοκλήρου τῆς Ὀρ¬θοδόξου Ἐκκλησίας». Ἐπειδὴ αὐτὴ ἡ ὀδυνηρὰ κατάστασις, ὄχι μόνον δὲν ἐθεραπεύθη μὲ τὴν προδοτικὴν πάσης Ἐκκλησιαστικῆς Τάξεως καὶ Παραδόσεως ἐνέργειαν τοῦ π. Βαρθολομαίου, ἀλλ’ ἐπεδεινώθη σφόδρα (ἀποδεικτικῶς), παραμένει ἀκεραία καὶ ηὐξημένη ἡ ὁμολογία τοῦ Πατριάρχου ὅτι τὸ Οὐκρανικὸν ζήτημα ἐξακολουθεῖ νὰ εἶναι «μία βαθιὰ πληγὴ εἰς τὴν κοινωνίαν ὁλοκλήρου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας».

«Τὸ ὀδυνηρὸν συμπέρασμα εἶναι ὅτι ἡ πατριαρχικὴ ἀφροσύνη ἐδημιούργησε πολλὰς αἱμασσούσας πληγὰς εἰς τὸ ἅγιον σῶμα τῆς Ὀρθοδοξίας», κατέληξε ο ιερέας.

Νωρίτερα η ΕΟΔ έγραψε ότι ο Έλληνας ιερέας και θεολόγος π. Ιωάννης Κ. Διώτης κατηγόρησε τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο για αίρεση.

Αν παρατηρήσετε κάποιο σφάλμα, επισημάνετε το επιθυμητό κείμενο και πιέστε Ctrl + Enter για να ενημερώσετε τον διαχειριστή για αυτό.

Δημοσκοπησεις

Θα εμβολιαστείτε κατά του COVID;
Ναι, είναι ο μόνος τρόπος για να διασφαλιστεί η ασφάλεια στους ναούς
14%
Ναι, όταν υπάρχει εμβόλιο που μπορώ να εμπιστευτώ
24%
Όχι, είμαι κατά του εμβολιασμού γενικά
19%
Όχι, φοβάμαι το τσιπάρισμα με το πρόσχημα του εμβολίου
43%
Συνολικά ψήφισαν: 21

Αρχείο

Система Orphus