Πατριάρχης Μόσχας σε Αρχ. Χρυσόστομο: Είστε σε κοινωνία με αυτόκλητους

04 Ιανουάριος 2021 17:50
0
Επιφάνιος Ντουμένκο και Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος. Φωτογραφία: infonavigator.com.ua Επιφάνιος Ντουμένκο και Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος. Φωτογραφία: infonavigator.com.ua

Μόσχας Κύριλλος σημείωσε ότι ο Αρχ. Κύπρου περιφρόνησε την κανονική Εκκλησία Ουκρανίας, ανακηρύσσοντας ως αδελφούς και συλλειτουργούς τους σχισματικούς που την πολεμάνε.

Ο Προκαθήμενος της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας Πατριάρχης Κύριλλος πιστεύει ότι έχοντας αναγνωρίσει την OCU, ο προκαθήμενος της Εκκλησίας της Κύπρου Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος εισήλθε σε κοινωνία με αυτόκλητους, αναφέρει το ελληνικό γραφείο ειδήσεων «Ρομφαία».

Απαντώντας στις ευχές του Αρχιεπισκόπου Χρυσόστομου με την ευκαιρία της γιορτής της Γεννήσεων του Χριστού, ο Πατριάρχης Κύριλλος σημείωσε ότι έχοντας αναγνωρίσει την OCU, ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Κύπρου περιφρόνησε την «την κανονικήν Εκκλησίαν της Ουκρανίας, Εκκλησίαν μαρτυρικήν, παρασυναγωγήν των εχθρευομένων αυτήν σχισματικών ανακηρύσσων οικείους Υμών αδελφούς και συλλειτουργούς».

Ο Προκαθήμενος της Ρωσικής Εκκλησίας υπογράμμισε ότι «Διά της μνημονεύσεως του Επιφανίου, εδέξασθε εις κοινωνίαν πρόσωπα, άτινα δεν διαθέτουν χάρισμα τής ιεροσύνης. Νωρίτερα, Εσείς και σύμπασα η Ιερά Σύνοδος της καθ᾽ Υμάς Αγίας Εκκλησίας, δικαιολογημένως εκφράσατε «αμφιβολίες ως προς την δυνατότητα επικύρωσης εκ των υστέρων, χειροτονιών που έγιναν απόκαθαιρεμένους, αφορισμένους και αναθεματισμένους επισκόπους».

Υπενθύμισε ότι «όχι ευκαταφρόνητος μερίς "επισκόπων" της αναγνωρισθείσης υφ᾽ Υμών ούτω λεγομένης "Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ουκρανίας" εχειροτονήθη ούτε καν υπό αναθεματισμένων, αλλά υπό αυτοκλήτων. «Χειροτονίαι» εκείνων των «επισκόπων»ανάγονται εις δύο πρόσωπα, άτινα ετέλεσαν τας πρώτας χειροτονίας, δηλαδή εις τον καθηρημένον πρώην Επίσκοπον Ιωάννη Μπονταρτσούκ και τον τυχοδιώκτην, διά την αποπλάνηση ανηλίκων αταδικασθέντα, πρώην διάκονον Βίκτωρα Τσεκάλιν, όστις ουδέποτε και υπό μηδενός, ούτε υπό σχισματικών, έλαβε τήν εις επίσκοπον χειροτονίαν. 

Μετά συνοχής καρδίας αναλογίζομαι πως με τοιαύτα τα πρόσωπα έχετε πλέον την κοινωνίαν» – κατέληξε ο Πατριάρχης Κύριλλος.

Νωρίτερα η ΕΟΔ έγραψε ότι ο Πατριάρχης Κύριλλος κάλεσε τον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο να επανεξετάσει την αναγνώριση της OCU.

Εάν παρατηρήσετε κάποιο σφάλμα, επιλέξτε το απαιτούμενο κείμενο και πατήστε Ctrl+Enter ή Υποβολή σφάλματος για να το αναφέρετε στους συντάκτες.
Διαβάστε επίσης