Το δικαστήριο του Κιέβου ανακοίνωσε ότι η UOC παραμένει μέρος της Ρωσικής Ορθοδ. Εκκλησίας

20 Ενδέχεται 13:27
0
Περιφερειακό Δικαστήριο Κιέβου. Φωτογραφία: rbc.ru Περιφερειακό Δικαστήριο Κιέβου. Φωτογραφία: rbc.ru

Η απόφαση θα τεθεί σε ισχύ με τη λήξη της προθεσμίας για την άσκηση προσφυγής στο Έκτο Εφετείο.

Το Περιφερειακό Διοικητικό Δικαστήριο του Κιέβου δήλωσε ότι η UOC αποτελεί μέρος της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, σύμφωνα με δικαστική απόφαση από 15 Μαΐου 2023.

«Το δικαστήριο θεωρεί ότι στο πλαίσιο αυτής της διοικητικής υπόθεσης, οι ενάγοντες δεν απέδειξαν με κατάλληλα και επαρκή στοιχεία την ύπαρξη συνθηκών για τη μη ενσωμάτωσή τους στη δομή (συστατικό μέρος) της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, ενώ οι πληροφορίες που αξιολογήθηκαν από τον εναγόμενο, συνολικά, ισχυρίζονται ότι η UOC ως θρησκευτική ένωση, στην οποία περιλαμβάνονται οι ενάγοντες, αποτελεί μέρος της δομής (συστατικό μέρος) της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας», αναφέρει η απόφαση του δικαστηρίου.

Η απόφαση ελήφθη σχετικά με την αξίωση της Μητρόπολης Κιέβου της UOC και της Λαύρας του Ποτσάεφ κατά του Υπουργείου Πολιτισμού, η οποία κατατέθηκε το 2019. Οι εκπρόσωποι της UOC αμφισβήτησαν τον νόμο της Ουκρανίας «Περί Ελευθερίας Συνείδησης και Θρησκευτικών Οργανώσεων» και το διάταγμα του Υπουργείου Πολιτισμού, που τους υποχρέωνε να τροποποιήσουν το καταστατικό και να «διορθώσουν την κανονική σύνδεση με τη Ρωσική Εκκλησία».

Οι ενάγοντες τόνισαν ότι η θρησκευτική πραγματογνωμοσύνη του Υπουργείου Πολιτισμού, που διενεργήθηκε το 2019, περιέχει πολυάριθμες ελλείψεις (απουσία αναφοράς στα καταστατικά των θρησκευτικών οργανώσεων, απουσία πληροφοριών για την ώρα ή/και το χρόνο της σχετικής εξέτασης• την απουσία πληροφορίες για πρόσωπα που είναι ειδικοί του Υπουργείου Πολιτισμού• απουσία οποιασδήποτε ανάλυσης εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων των καταστατικών θρησκευτικών οργανώσεων).

Επίσης, εκπρόσωπος της Μητρόπολης Κιέβου της UOC σημείωσε ότι το Υπουργείο Πολιτισμού διεξήγαγε παρακολούθηση, και όχι μελέτη, με βάση στατιστικά δεδομένα που δεν επισυνάπτονταν στο συμπέρασμα της θρησκευτικής πραγματογνωμοσύνης. Έτσι, το πόρισμα της θρησκευτικής πραγματογνωμοσύνης «δεν περιέχει ούτε ένα επιχείρημα ή αιτιολόγηση ότι ο θρησκευτικός σύλλογος της UOC είναι μέρος της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας».

Ωστόσο, το δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «όλα τα επιχειρήματα των εναγόντων, με τα οποία οι τελευταίοι τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς, δεν επιβεβαιώθηκαν κατά τη διάρκεια της επίλυσης της διαφοράς επί της ουσίας και είναι τέτοια που δεν μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την απόφαση ικανοποίησης των αξιώσεων».

Επιπλέον, το Περιφερειακό Διοικητικό Δικαστήριο του Κιέβου, με την απόφαση αυτή, ακύρωσε την απόφαση του Περιφερειακού Διοικητικού Δικαστηρίου του Κιέβου από 22 Απριλίου 2019, η οποία απαγόρευε στους πρωτοκολλητές να κάνουν αλλαγές σε οποιεσδήποτε ενέργειες εγγραφής και αρχεία σε σχέση με θρησκευτικές οργανώσεις της UOC.

Η απόφαση του δικαστηρίου τίθεται σε ισχύ με τη λήξη της προθεσμίας για την άσκηση προσφυγής στο Έκτο Διοικητικό Εφετείο. Υπάρχουν 30 ημέρες για αυτό.

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως από την ΕΟΔ, ο Κλιτσκό υποσχέθηκε να αφαιρέσει οικόπεδα από η UOC μετά την υιοθέτηση του αντιεκκλησιαστικού νόμου.

Εάν παρατηρήσετε κάποιο σφάλμα, επιλέξτε το απαιτούμενο κείμενο και πατήστε Ctrl+Enter ή Υποβολή σφάλματος για να το αναφέρετε στους συντάκτες.
Διαβάστε επίσης