Αγία Σόφια είναι τόπος συνάντησης και αλληλεγγύης Χριστιανισμού και Ισλάμ

01 Ιούλιος 2020 02:25
0
Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης Βαρθολομαίος. Φωτογραφία: orthodoxtimes Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης Βαρθολομαίος. Φωτογραφία: orthodoxtimes

Ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης Βαρθολομαίος δήλωσε ότι εάν ο ναός της Αγίας Σοφίας γίνει τζαμί, αυτό θα απογοητεύσει εκατομμύρια Χριστιανούς σε όλο τον κόσμο.

Στις 30 Ιουνίου 2020 ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης Βαρθολομαίος δήλωσε ότι ο ναός της Αγίας Σοφίας δεν πρέπει να μετατραπεί σε τζαμί, καθώς σε κατάσταση μουσείου αποτελεί τόπο συνάντησης και αλληλεγγύης μεταξύ του Χριστιανισμού και του Ισλάμ, αναφέρει η ιστοσελίδα Orthodox Times.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του Φαναρίου, η Αγία Σοφία είναι «ένα μοναδικό μνημείο που έχει αποκτήσει ιερή αξία και για τις δύο μονοθεϊστικές θρησκείες, καθώς για 900 χρόνια έχει χρησιμεύσει ως τόπος λατρείας του Θεού για τους Χριστιανούς και 500 χρόνια για τους Μουσουλμάνους».

Τόνισε ότι θεώρησε «καταστροφικό το γεγονός ότι η Αγία Σοφία, η οποία, χάρη στην πιστή στη Σοφία του Θεού και αποτελεί τόπο συνάντησης και πηγή θαυμασμού για τους πιστούς και των δύο θρησκειών, θα γίνει –και αυτό το 21ο αιώνα– η αιτία της αντιπαράθεσης και της σύγκρουσης».

Κατά την άποψή του, ο ναός της Αγίας Σοφίας «“Κλασικό“ είναι αυτό το οποίον πάντοτε υπερβαίνει τα όρια του λαού και της εποχής εις την οποίαν εδημιουργήθη, και δεν ανήκει μόνον εις αυτόν που το κατέχει, αλλά εις ολόκληρον την ανθρωπότητα. Εν τη εννοία ταύτη, ο Τουρκικός λαός έχει την μεγάλην ευθύνην και την υψίστην τιμήν να αναδεικνύη την οικουμενικότητα του υπερόχου αυτού μνημείου».

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος πιστεύει ότι ως μουσείο «Ως μουσείον, η Αγία Σοφία δύναται να λειτουργή ως τόπος και σύμβολον συναντήσεως, διαλόγου και ειρηνικής συνυπάρξεως λαών και πολιτισμών, αλληλοκατανοήσεως και αλληλεγγύης Χριστιανισμού και Ισλάμ, που είναι ιδιαιτέρως αναγκαία και λυσιτελής διά τον σύγχρονον κόσμον».

Υπενθύμισε ότι κατά τη γνώμη του διάσημου Τούρκου δημοσιογράφου, σήμερα οι νέοι στρέφονται πιο έντονα στην τέχνη και τον πολιτισμό.

«Μήπως αυτό θα έπρεπε να μας προβληματίση όλους; Μήπως πρέπει να στραφώμεν προς τας κοινάς αξίας, προς τα ιδεώδη που ενώνουν τους νέους των δύο θρησκειών, στροφή, η οποία θα εξασφάλιζεν ένα καλύτερον μέλλον εις την ανθρωπότητα, αντί να προβάλλωμεν και να επαναφέρωμεν εις το προσκήνιον θέματα που προκαλούν διχοστασίαν και εντάσεις;» ρωτά ο επικεφαλής του Φαναρίου.

Τόνισε ότι «η τυχόν μετατροπή της Αγίας Σοφίας εις τέμενος θα στρέψη εκατομμύρια Χριστιανών εις όλον τον κόσμον εναντίον του Ισλαμ, και η Αγία Σοφία, η οποία, λόγω της ιερότητός της είναι ένα ζωτικόν κέντρον, εις το οποίον αγκαλιάζονται η Ανατολή με την Δύσιν, θα διασπάση τους δύο αυτούς κόσμους -και μάλιστα εις μίαν στιγμήν, κατά την οποίαν η ανθρωπότης, η οποία δοκιμάζεται και ταλαιπωρείται λόγω της θανατηφόρου πανδημίας του νέου κορωνοιού, έχει ανάγκην ενότητος και κοινού προσανατολισμού».

Νωρίτερα, η ΕΟΔ έγραψε ότι ο επικεφαλής του Φαναρίου είναι σοκαρισμένο με τις δηλώσεις του Ερντογάν για την Αγία Σοφία.

Εάν παρατηρήσετε κάποιο σφάλμα, επιλέξτε το απαιτούμενο κείμενο και πατήστε Ctrl+Enter ή Υποβολή σφάλματος για να το αναφέρετε στους συντάκτες.
Διαβάστε επίσης