Ο Ντουμένκο θέλει «κοινωνία» με την Εκκλησία Β. Μακεδονίας

21 Μάρτιος 09:27
0
Επιφάνιος Ντουμένκο. Φωτογραφία: korrespondent.net Επιφάνιος Ντουμένκο. Φωτογραφία: korrespondent.net

Ο επικεφαλής της OCU ευχήθηκε στον Προκαθήμενο της Εκκλησίας της Β. Μακεδονίας να παραλάβει Τόμο Αυτοκεφαλίας από το Φανάρι.

Ο επικεφαλής της OCU, Επιφάνιος Ντουμένκο, έστειλε επιστολή στον Αρχιεπίσκοπο της Αχρίδας Στέφανο, στην οποία δήλωσε ότι αναζητά «κοινωνία» με την Εκκλησία της Μακεδονίας, αναφέρει η ιστοσελίδα της OCU.

Ο Ντουμένκο είπε ότι «με χαρά και έμπνευση» έλαβε την είδηση ότι «ένεκεν της κανονικής αποφάσεως» του Φαναρίου, «του Πρώτου Θρόνου της Ορθοδοξίας και κοινής Μητρός ημών Εκκλησίας, αποκατεστάθη η ευχαριστιακή κοινωνία της Ορθοδόξου Εκκλησίας» της Β. Μακεδονίας με την πληρότητα της Εκκλησίας.

Ο Επιφάνιος είναι βέβαιος ότι «εφανέρωσεν την κανονικήν ευθύνην, την υπό των Πατέρων ανατεθείσαν τω Οικουμενικώ Πατριάρχη, διά την επίλυσιν δυσκόλων ζητημάτων ανακυπτόντων εν τη ζωή της Εκκλησίας και διά την εξεύρεσιν λύσεων προς επούλωσιν των υπό των διαφωνιών και των σχισμάτων προκαλουμένων πληγών».

«Η Ουκρανία, καθώς και η Υμετέρα χώρα, έχει διανύσει πολύν δρόμον εις την εκκλησιαστικήν εξέλιξιν αυτής. Και χαιρόμεθα, διότι χάριν εις την αμοιβαίαν κατανόησιν και την συμφωνίαν Υμών μετά της Μητρός Εκκλησίας, του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η εν Βορείω Μακεδονία Εκκλησία αναπτύσσεται», είπε ο Επιφάνιος.

Παράλληλα, ευχήθηκε στην Εκκλησία της Μακεδονίας να λάβει τον Τόμο της Αυτοκεφαλίας, «ον μετ’ ευγνωμοσύνης ελάβομεν παρά του Οικουμενικού Πατριαρχείου».

Τόνισε ότι «Καθώς, ούτος είναι ο μόνος τρόπος όστις ερείδεται επί της κανονικής τάξεως και της Παραδόσεως της Εκκλησίας, και δι’ αυτού του τρόπου άπασαι αι νεώτεραι Τοπικαί Εκκλησίαι έλαβον την ευλογίαν της Αυτοκεφαλίας αυτών, διότι ουδείς δύναται να διεκδικήση διά τον εαυτόν του το δικαίωμα τούτο, το οποίον ανήκει μόνον εις τον Πρώτον Θρόνον, την εν Κωνσταντινουπόλει Αγίαν του Χριστού Μεγάλην Εκκλησίαν».

Στο τέλος της επιστολής, ο Ντουμένκο διαβεβαίωσε εκ νέου τον Αρχιεπίσκοπο Στέφανο «περί της ετοιμότητος και επιθυμίας, όπως συναπολαύσωμεν της χαράς της εν τη Θεία Ευχαριστία κοινωνίας ημών εν ευθέτω διά πάντας ημάς τόπω και χρόνω».

Νωρίτερα, η ΕΟΔ έγραψε ότι η Ιερά Σύνοδος της UOC συμπεριέλαβε το όνομα του Προκαθήμενου της Εκκλησίας Β. Μακεδονίας στο λειτουργικό Δίπτυχο.

Εάν παρατηρήσετε κάποιο σφάλμα, επιλέξτε το απαιτούμενο κείμενο και πατήστε Ctrl+Enter ή Υποβολή σφάλματος για να το αναφέρετε στους συντάκτες.
Διαβάστε επίσης