Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων προέτρεψε την Ελληνική Εκκλησία να μην παραβιάσει τα όρια της δικαιοδοσίας της

25 Ιανουάριος 17:35
0
Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος Γ´ και Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος Β´. Φωτογραφία: orthodoxtimes.com Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος Γ´ και Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος Β´. Φωτογραφία: orthodoxtimes.com

Ο Μητροπολίτης της Ορθοδόξου Εκκλησία Ελλάδος Νικόλαος (Χατζηνικολάου), εν αγνοία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, τέλεσε τη λειτουργία στην κανονική του επικράτεια και δε μνημόνευσε τον Πατριάρχη.

Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος Γ´ απέστειλε επιστολή στον Προκαθήμενο της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδος, Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο Β´, με την οποία διαμαρτυρόταν για τη συμπεριφορά του Μητροπολίτη Νικολάου (Χατζηνικολάου) της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στη Μονή Σινά της Αγίας Αικατερίνης, που βρίσκεται στην κανονική επικράτεια του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.

«Εἰς τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑορτῆς τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης ἐφέτος προέστη ὁ Ἱερώτατος Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαος, ἄνευ οἱασδήποτε γνώσεως Ἡμῶν καί ἐμνημόνευσεν εἰς τήν Θείαν Λειτουργίαν, προφανῶς ἐκ παρερμηνείας, τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τόν Ἀρχιεπίσκοπον Σιναίου κ. Δαμιανόν, ἄνευ οὐδεμιᾶς μνείας τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων, ἐν ἀντιθέσει πρός τήν λειτουργικήν καί κανονικήν τάξιν τήν ἰσχύουσαν ἐν τοῖς Παλαιφάτοις Πατριαρχείοις. Διερωτώμεθα ἐάν ἡ Αὐτονομία τῆς Μονῆς ἤ τό «Ἀδέσποτον» αὐτῆς, ὡς ἰσχυρίζονται οἱ Σιναΐται Πατέρες, ἀναιρεῖ τήν τάξιν τῶν Διπτύχων καί ἐπί ποίας κανονικῆς βάσεως ἐρείδεται ἡ ἀναίρεσις αὕτη», αναφέρεται στην επιστολή.

Ο Θεόφιλος Γ´ σημείωσε ότι «ἐσχάτως δημιουργεῖται πρόβλημα, ὡς μή ὤφελε, ἐκ τῆς μή ἐνημερώσεως τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ὑπό τῶν Σιναϊτῶν Πατέρων, διά τήν πρόσκλησιν Ἱεραρχῶν ἐξ ἑτέρων Ἐκκλησιαστικῶν Κλιμάτων, ἐπί τῷ σκοπῷ τῆς τελεσιουργίας τῆς Θείας Εὐχαριστίας ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ, ἰδίᾳ δέ κατά τήν ἑορτήν τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης».

Ζήτησε από τον Προκαθήμενο της Ελληνικής Εκκλησίας «ὅπως συστήσῃ εἰς τούς Ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὁσάκις ἐπιθυμοῦν νά λειτουργήσουν εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Θεοβαδίστου Ὄρους Σινᾶ, νά ἐνημερώνουν τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων, καθώς πράττουν οἱ Ἀρχιερεῖς τῶν λοιπῶν ἀδελφῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, διότι ἡ Αὐτονομία τῆς Μονῆς δέν ἀναιρεῖ τό γεγονός ὅτι αὕτη δέν εὑρίσκεται εἰς μετέωρόν τινα κατάστασιν ἀλλ’ ἐπί κανονικοῦ ἐδάφους τῆς δικαιοδοσίας τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων».

Όπως αναφέρει η ΕΟΔ, τον Οκτώβριο του 2019 η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία συμφώνησε ότι το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως έχει το δικαίωμα να χορηγήσει αυτοκεφαλία και αναγνώρισε την OCU του Επιφάνιου Ντουμένκο.

Εάν παρατηρήσετε κάποιο σφάλμα, επιλέξτε το απαιτούμενο κείμενο και πατήστε Ctrl+Enter ή Υποβολή σφάλματος για να το αναφέρετε στους συντάκτες.
Διαβάστε επίσης