Πατρ. Θεόδωρος σε επιστολή προς Επιφάνιο θαύμασε την θυσιαστική του καρδιά

Πατριάρχες των Εκκλησιών Αλεξανδρείας και Κωνσταντινούπολης

Ο Πατριάρχης της Αλεξάνδρειας Θεόδωρος είναι πεπεισμένος ότι ο επικεφαλής της ΟCU Ντουμένκο θα συμβάλει στην ενότητα των Ορθοδόξων Χριστιανών στην Ουκρανία.

Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος Β’ απάντησε σε συγχαρητήριο επιστολή του επικεφαλής της ΟCU Σεργκέι (Επιφάνιου) Ντουμένκο. Το πλήρες κείμενο της επιστολής δημοσιεύεται στον επίσημο ιστότοπο της ΟCU.

Στην προσφώνηση ο Πατριάρχης Θεόδωρος καλεί τον Σεργκέι Ντουμένκο «λίαν αγαπητέ και περισπούδαστε αδελφέ καί συλλειτουργέ της ημών Μετριότητος», και «κατασπαζόμενοι ύπερήδιστα προσαγορεύομεν».

Σχεδόν ένα χρόνο αργότερα (ο Ντουμένκο έγινε επικεφαλής της ΟCU στις 15 Δεκεμβρίου 2018), ο Πατριάρχης Θεόδωρος συγχαίρει την ΟCU για την υποδοχή Τόμου Αυτοκεφαλίας και τον Ντουμένκο για την εκλογή του ως προκαθήμενο αυτής της δομής: «Ασμένως έκομισάμεθα τά αδελφικά της Υμετέρας αγαπητής Μακαριότητος Γράμματα τά άγγέλλοντα ήμΐν τήν έκλογήν καί ένθρόνισιν Αυτής εις τόν περίπυστον Θρόνον τής νεωστί δεξαμενής Αύτοκεφαλίαν Εκκλησίας του Κιέβου καί πάσης Ουκρανίας.

Άγαλλομένη τή καρδία άνταποδίδομεν τόν έν Χριστώ άσπασμόν τή Υμετέρα Μακαριότητι καί όλοθύμως συγχαίρομεν Αυτή έπί τή έπαξία εκλογή Αυτής».

Σύμφωνα με τον πατριάρχη «κοινωνοί ωσαύτως καταστάντες τών σκέψεων τής Υμετέρας Μακαριότητος περί τής επιβαλλομένης καί δή, έν τοίς χαλεποίς τούτοις καιροίς ενότητος καί συνεργασίας τών Αγίων άνά τόν κόσμον Ορθοδόξων Εκκλησιών, έκφράζομεν όλόθυμον τήν έπιδοκιμασίαν ημών, δηλούντες ό,τι καί ήμείς περί πλείστου ποιούμεθα τήν έν δεσμώ αγάπης ενότητα καί συνεργασίαν τών Εκκλησιών καί διάδοσιν του λόγου του θελήματος του Κυρίου».

Επιπλέον, ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Αλεξάνδρειας διαβεβαίωσε τον Ντουμένκο ότι ξέρει για την «θυσιαστική καρδιά» του.

Ο Πατριάρχης Θεόδωρος είναι πεπεισμένος ότι το «φρόνημα» του Ντουμένκο «θά συμβάλη Αύτη τά μέγιστα διά τε τήν ενότητα τοϋ Εκκλησιαστικού πληρώματος τής Ουκρανίας καί τόν έν Χριστώ άδελφικόν δεσμόν απάντων τών έν τη Θεοσώστω Επαρχία Υμών Οίκούντων Χριστιανών.

Έπί τούτοις δεόμεθα του ουρανίου τής Εκκλησίας Δομήτορος όπως, έπιδαψιλεύη τή Υμετέρα αγαπητή Μακαριότητι ύγιείαν άδιάπτωτον καί μακρότητα ημερών έπ' εύλογη δέ τό πολιεύθυνον έργον Αυτής καί επιτυχία καταστέφη τάς προσπάθειας Αυτής εις ασκησιν εύκλεούς ποιμαντορίας».

Νωρίτερα, η ΕΟΔ έγραψε ότι κατά την επίσκεψη του Μετοχίου του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας στη Μόσχα το 2017 ο Πατριάρχης Θεόδωρος δήλωσε: «Εδώ, στην στο Μετόχι μας, η καρδιά της πατριαρχίας Μόσχας κτυπά, ενώ η καρδιά μου χτυπά στο Μετόχι μας, στην Οδησσό όπου υπηρέτησα για 10 χρόνια».

 

Αν παρατηρήσετε κάποιο σφάλμα, επισημάνετε το επιθυμητό κείμενο και πιέστε Ctrl + Enter για να ενημερώσετε τον διαχειριστή για αυτό.

Δημοσκοπησεις

Είναι σωστή η πρωτοβουλία Ελλ. ιεραρχών να διοργανώσουν Πανορθ. Σύνοδο χωρίς Φανάρι;
Ναι, η εκκλησία πρέπει να αξιολογήσει τα βήματα του Φαναρίου
73%
Όχι, είνια αντικανονικό
22%
Μη ρεαλιστικό, κανένας δεν θα θέλει να χαλάσει σχέσεις με την Κων/πολη
5%
Συνολικά ψήφισαν: 136

Αρχείο

Система Orphus