Ανοικτή επιστολή Έλληνα ιερέα και θεολόγο προς τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο

Ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Διώτης (αριστερά). Φωτογραφία: patrokosmas.gr

Ο Πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Διώτης ζήτησε από τον Προκαθήμενο της Εκκλησίας της Ελλάδος να δημοσιεύσει τα έγγραφα βάσει των οποίων αποφασίστηκε η αναγνώριση της ΟCU.

Ο γνωστός Έλληνας ιερέας, θεολόγος, δημοσιογράφος και επικεφαλής του κέντρου πατερικών δημοσιεύσεων στην Αθήνα, ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Διώτης έγραψε ανοικτή επιστολή προς τον Προκαθήμενο της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο. Το πλήρες κείμενο της επιστολής δημοσιεύεται στον ελληνικό ιστότοπο Оrthodoxostypos.

Στην έκκλησή του ο ιερέας ζήτησε από τον Προκαθήμενο της Εκκλησίας της Ελλάδος να δημοσιοποιήσει τα έγγραφα βάσει των οποίων οι Επιτροπές της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδας κατέληξαν στα συμπεράσματά τους σχετικά με την ΟCU. Ο πατέρας Ιωάννης ελπίζει ότι η δημοσιότητα της έκκλησής του θα βοηθήσει στην αποφυγή πιθανών αντιποίνων.

Ο θεολόγος τόνισε ότι «ως κληρικός, θεολόγος, δημοσιογράφος, συγγραφέας, εκδότης και μέλος της Αθηναϊκής Ακαδημίας ... εξέτασε το ουκρανικό ζήτημα» και σε πολλά άρθρα ανέθεσε τη θέση του επί του θέματος.

Εντούτοις, κατά την προετοιμασία ου βιβλίου για τις δραστηριότητες του Πατριάρχη Βαρθολομαίου, έγινε απαραίτητο να συγκεντρωθούν όλα τα έγγραφα για το «ουκρανικό ζήτημα», διότι αλλιώς το βιβλίο θα ήταν ελλιπές «ἐὰν δὲν γίνῃ κριτικὴ ἀνάλυσις τοῦ αἰτουμένου σκεπτικοῦ, ὡς καὶ τοῦ ἑτέρου Πατριαρχικοῦ σκεπτικοῦ τῆς ψευδοαποκαταστάσεως τῶν καθηρημένων, ἀναθεματισμένων, αὐτοχειροτονήτων καὶ σχισματικῶν τῆς Οὐκρανίας».

Ο Πατέρας Ιωάννης τόνισε ότι «Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐδημοσιοποίησε μόνον τὸ συμπερασματικὸν πόρισμα τῶν Ἐπιτροπῶν. Ποῖα τὰ Κανονικά, ἐκκλησιολογικὰ καὶ ἱστορικὰ κριτήρια αὐτοῦ τοῦ πορίσματος παραμένουν ἄγνωστα».

Ο ιερέας ερωτάει «μὲ ποίαν δικαιολογίαν εἰσεπήδησεν ὁ Πατριάρχης εἰς τὴν ξένην ἐκκλησιαστικὴν δικαιοδοσίαν τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας καὶ κατὰ ποῖον τρόπον ἠδυνήθη νὰ ἀποκαταστήσῃ δικαστικῶς τοὺς τιμωρηθέντας, ἀφοῦ δὲν εἶχε τοὺς σχετικοὺς δικαστικοὺς φακέλους, οἱ ὁποῖοι εὑρίσκονται εἰς τὰ Ἀρχεῖα τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας;»

Επιπλέον, είναι πεπεισμένος ότι «Ὅλα τὰ Ὀρθόδοξα Πατριαρχεῖα καὶ ὅλαι αἱ ἄλλαι Τοπικαὶ Ὀρθόδοξοι Ἐκκλησίαι ἐπιβάλλεται νὰ λάβουν γνῶσιν τῆς λεπτομεροῦς διαδικασίας τῆς ὡς ἄνω ἀποκαταστάσεως (ψευδοαποκαταστάσεως). Ὁ Πατριάρχης ὑποχρεοῦται ἀπὸ πάσης ἀπόψεως νὰ δημοσιοποιήσῃ τὴν τοιαύτην διαδικασίαν».

Ο Πατέρας Ιωάννης επισημαίνει ότι «ἡ ἐν βιαίᾳ σπουδῇ εἰς τὴν ἔκτακτον Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἱεραρχίας (12-10-2019) συζήτησις ἐπὶ τοῦ Οὐκρανικοῦ ζητήματος ἦτο ἐπιπολαία καὶ ἀνεύθυνος, διότι δὲν ἐτέθησαν ἐνώπιον τῶν Ἱεραρχῶν τὰ δύο καὶ μοναδικὰ οὐσιαστικὰ ἀντικείμενα τῆς συζητήσεως, δηλαδὴ τὸ ὅλον σκεπτικὸν τῆς μελέτης τῶν δύο Συν¬οδικῶν Ἐπιτροπῶν καὶ ὁ διαδικαστικὸς τρόπος τῆς δῆθεν ἀποκαταστάσεως ὑπὸ τοῦ Πατριάρχου π. Βαρθολομαίου τῶν αὐτοχειροτονήτων, σχισματικῶν καὶ τῶν τιμωρηθέντων ὑπὸ τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας.
χωρίς να παρέχει όλα τα έγγραφα στους συμμετέχοντες στο Συμβούλιο των Επισκόπων, επειδή «μόνο δύο επιτροπές των Συνόδων της Εκκλησίας είχαν την ευκαιρία να μελετήσουν αυτό το θέμα, το οποίο έκαναν ανεύθυνα και τυπικά».

Ο Πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης εξέφρασε επίσης την ελπίδα να συγκληθεί «ἐκτάκτου Ἱεραρχίαν ὑπὸ τὸν ὅρον νὰ σταλοῦν εἰς τοὺς Ἱεράρχας πρὸ τῆς συγκλήσεως τὰ τῆς μελέτης τῶν δύο Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν καὶ ὁ τρόπος τῆς ὡς ἄνω Πατριαρχικῆς ἀποκαταστάσεως, διὰ νὰ πραγματοποιηθῇ οὐσιαστικὴ συζήτησις περὶ τοῦ καταστρεπτικοῦ Οὐκρανικοῦ ζητήματος».

Νωρίτερα, η ΕΟΔ έγραψε ότι ο Έλληνας θεολόγος κατηγορεί τον κ. Ιερώνυμο για διεύρυνση σχίσματος.

Αν παρατηρήσετε κάποιο σφάλμα, επισημάνετε το επιθυμητό κείμενο και πιέστε Ctrl + Enter για να ενημερώσετε τον διαχειριστή για αυτό.

Δημοσκοπησεις

Η UOC πρέπει να συμμετάσχει σε ειρηνοποίηση στο Ντονμπάς;
ναι, ο Χριστός μας διέταξε να είμαστε ειρηνιστές
100%
όχι, αυτό πρέπει να κάνουν οι αρχές
0%
δεν έχει νόημα, οι πολιτικοί του κόσμου δεν το θέλουν
0%
Συνολικά ψήφισαν: 1

Αρχείο

Система Orphus