Πειραιώς Σεραφείμ: Η ΟCU δεν υπάρχει κανονικά, ο Ντουμένκο είναι λαϊκός

Μητροπολίτης Πειραιώς της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας Σεραφείμ (Μεντζελόπουλος). Φωτογραφία: religions.unian.net

Ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ πιστεύει ότι στο «συμβούλιο ενοποίησης» της ΟCU έπαιρναν μέρος άνθρωποι που δεν έχουν ιεροσύνη.

Μητροπολίτης Πειραιώς της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας Σεραφείμ (Μεντζελόπουλος) πιστεύει ότι από την κανονική άποψη δεν υπάρχει Εκκλησία σαν την «ΟCU» και όλη η «ιεραρχία» της είναι αχειροτόνητοι λαϊκοί, λέει το ελληνικό πρακτορείο «Ρομφαία» αναφερόμενο στην ιστοσελίδα της Μητροπολιτικής Πειραιώς.

Συγκεκριμένα, σχολιάζοντας τις αποφάσεις της Συνόδου της Ιεραρχίας από τις 12 Οκτωβρίου, ο Δεσπότης Σεραφείμ τόνισε ότι «καταρρίπτων μέ προσφυγή στούς ἱ. Κανόνες καί τήν κανονική τάξι τό ἀβάσιμο καί ἔωλο κανονικῶς πόρισμα τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Νομοκανονικῶν Ζητημάτων πού υἱοθέτησε πλήρως ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ.κ. Ἱερώνυμος στήν Ἱεραρχία καί εἰδικώτερα ὅτι δῆθεν κατά τούς Θ΄ καί ΙΖ΄ ἱ. Κανόνες τῆς Ἁγίας Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἔχει τό προνόμιο τῆς «ἐκκλήτου προσφυγῆς» παρά Ἀρχιερέων ὅλων τῶν ἄλλων Ἐκκλησιαστικῶν Κλιμάτων, ἐνῶ αὐτό προδήλως δέν ἰσχύει διότι οἱ συγκεκριμένοι κανόνες καθιερώνουν παράλληλη δικαιοδοσία στόν Ἔξαρχο τῆς Διοικήσεως (σημερινό Προκαθήμενο κάθε τελείας Πατριαρχικῆς Συνόδου) καί στόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη ἡ Ἁγία ΣΤ΄ Οἰκουμενική Σύνοδος ἐπικυρώσασα ὁρισμένως καί ὀνομαστικῶς τούς κανόνες τῆς ἐν Καρθαγένῃ Συνόδου, ἐπέλυσε γιά πάντα αὐτό τό θέμα». 

Γι’ αυτό ακριβώς «χωρίς δωσιδικία καί ἁρμοδιότητα ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐπελήφθη τελεσιδίκων καί ὁριστικῶν ἀποφάσεων κατά τέως κληρικῶν καί ἤδη λαϊκῶν τῆς τελείας Πατριαρχικῆς Συνόδου τῆς Ρωσσικῆς Ἐκκλησίας ἀποκαταστήσασα αὐτούς καί ἑπομένως οἱ σχετικές ἀποφάσεις εἶναι ΑΚΥΡΕΣ διότι ἐλήφθησαν ὑπό ἀναρμοδίου ὀργάνου καί ὅσα χρόνια καί νά περάσουν θά παραμένουν ΑΚΥΡΕΣ, διότι στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ δέν ἰσχύει τό De facto ἀλλά μόνο τό De jure. 

Με βάση τα επιχειρήματα αυτά ο μητροπολίτης τονίζει ότι «αὐτό ἐπιφέρει ὡς ἔννομη κανονική συνέπεια ὅτι ἡ συγκληθεῖσα λεγομένη «ἑνωτική Σύνοδος» εἶναι καί αὐτή ΑΚΥΡΟΣ διότι ἀπαρτίστηκε ἀπό λαϊκά πρόσωπα καί κατά ταῦτα ἡ χορήγησι τοῦ καθεστῶτος τῆς Αὐτοκεφαλίας σέ αὐτήν τήν μή ὑποστατή «ἐκκλησιαστική» Δομή ἀποβαίνει ΑΚΥΡΟΣ».

Κατά συνέπεια, λέει ο Μητροπολίτης Σεραφείμ, «οὐδέποτε ἀπεδέχθην τήν πρότασι τοῦ Μακαριωτάτου περί ἀναγνωρίσεως τῆς Αὐτοκεφαλίας τῆς ἀκύρου καί ἀνυποστάτου «Ἐκκλησίας» πού δημιουργήθηκε στήν Οὐκρανία, ὅπως στοιχειοθετήθηκε λέγων εὐθαρσῶς ὅτι καλούμεθα νά ἀναγνωρίσωμε ἀκύρους ἐκκλησιαστικάς πράξεις οἱ ὁποῖες διαλύουν τήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας καί ἐπιφέρουν τραγικάς συνεπείας, προειδοποιῶν δι’αὐτάς ἀπό τώρα. 

Νωρίτερα, η ΕΟΔ έγραψε ότι, σύμφωνα με τον πρωτοπρεσβύτερο Νικόλαο Σαββόπουλο, στην έκτακτη Ι.Σ.Ι. έγιναν πολύ έξυπνες προσχεδιασμένες κινήσεις με τις οποίες προσπάθησαν να παγιδεύσουν και να χρησιμοποιήσουν τους Αρχιερείς, εμποδίζοντας τους να μελετήσουν τα συμπεράσματα των συνοδικών επιτροπών.

Αν παρατηρήσετε κάποιο σφάλμα, επισημάνετε το επιθυμητό κείμενο και πιέστε Ctrl + Enter για να ενημερώσετε τον διαχειριστή για αυτό.

Δημοσκοπησεις

Είναι σωστή η πρωτοβουλία Ελλ. ιεραρχών να διοργανώσουν Πανορθ. Σύνοδο χωρίς Φανάρι;
Ναι, η εκκλησία πρέπει να αξιολογήσει τα βήματα του Φαναρίου
72%
Όχι, είνια αντικανονικό
21%
Μη ρεαλιστικό, κανένας δεν θα θέλει να χαλάσει σχέσεις με την Κων/πολη
7%
Συνολικά ψήφισαν: 100

Αρχείο

Система Orphus