Διευκρινίσεις Μητροπολίτου Κυθήρων προς την Ιερά Σύνοδο

Μητροπολίτης Κυθήρων και Αντικυθήρων κ. Σεραφείμ. Φωτογραφία: romfea.gr

Ο Μητροπολίτης Κυθήρων κ. Σεραφείμ εξήγησε τη θέση του σχετικά με τις αποφάσεις της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος στις 12 Οκτωβρίου για το «ουκρανικό».

Στις 15 Οκτωβρίου 2019 η Ιερά Σύνοδος της Ελληνικής Εκκλησίας ενέκρινε απόφαση που δηλώνει ότι δεν επιτρέπεται καμία προσπάθεια ερμηνείας των αποφάσεων της έκτακτης συνεδρίασης της Ιεραρχίας για το «ουκρανικό», επειδή δεν αντιστοιχούν στην πραγματικότητα.

Στις 16 Οκτωβρίου, ως απάντηση προς αυτή τη απόφαση της Ιεράς Συνόδου, ο Μητροπολίτης Κυθήρων και Αντικυθήρων Σεραφείμ προέβη σε δήλωση, το πλήρες κείμενο της οποίας δημοσίευσε από το ελληνικό πρακτορείο ειδήσεων «Ρομφαία» με αναφορά στον ιστότοπο της μητρόπολης Κυθήρων.

«Ἀπόφασις, κατά τά ἰσχύοντα εἰς τήν ἐκκλησιαστικήν καί τήν πολιτειακήν νομοθεσίαν, λαμβάνεται μετά τήν εἰσήγησιν τοῦ ὁρισθέντος εἰσηγητοῦ (καί ἐν προκειμένῳ τοῦ Μακ. Προέδρου), τήν ἐπ’ αὐτῆς διεξοδικήν συζήτησιν καί τήν ἐπακολουθοῦσαν ψηφοφορίαν (φανεράν, μυστικήν ἤ δι’ ἀνατάσεως τῆς χειρός).

Μή γενομένης ψηφοφορίας καθ’ ἕνα ἐκ τῶν ὡς ἄνω τριῶν τρόπων, τήν ὁποίαν εὐτόνως ἐζήτησε ὁ Σεβ. Ἀδελφός Μητροπολίτης Καισαριανῆς κ.Δανιήλ (καί ἐπεσήμανε τήν ἔλλειψίν της εἰς συνέντευξίν του ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μεσογαίας κ.Νικόλαος), καί προφανῶς ἐξέφρασε τήν βούλησιν ἐμοῦ καί ἄλλων Σεβ. Ἀδελφῶν, εἰπών μετά παρρησίας: ἐάν θέλετε ἀπόφασιν θά πρέπει νά γίνῃ ψηφοφορία, καί μάλιστα φανερή, μέ ποῖον τρόπον δύναται νά ἀποκρυσταλλωθῇ μέ ἀκρίβεια μία ἀπόφασις, ὅταν ἔχωμεν ἕνα πλῆθος ἑπτά καί πλέον δεκάδων ἀνθρώπων; Μέ αὐτή τήν διαδικασία λαμβάνεται καί ἀποτυπώνεται παγκοίνως μία ἀπόφασις, καί δή ἐπί ἑνός τόσον σοβαροῦ, κρισίμου καί φλέγοντος ζητήματος. Η προβλεπομένη τοιαύτη διαδικασία δεν τηρήθηκε».

Για τόν Σεβ. Μητροπολίτην Παροναξίας κ.Καλλίνικον, ο Κυθήρων διευκρινίζει: «Δέχομαι τήν πληροφορία τοῦ Σεβασμιωτάτου ὅτι «οὐδέποτε ἐζήτησε (ἀπό τήν Ἱ. Σύνοδον) νά ἐξουσιοδοτήση ἐμέ ἤ ἄλλον Σεβασμιώτατον Ἅγιον Ἀδελφόν διά τήν Συνεδρίασιν τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τό Σάββατον 12-10-2019».

Πρόκειται μᾶλλον γιά δική μου παρανόησι, ὅταν κάποια στιγμή, συνεδριαζούσης τῆς Ἱεραρχίας μας, μέ ἐπληροφόρησε ὅτι θά λείπῃ ἀπό τήν Ἔκτακτη Σύγκλησι τῆς Ἱεραρχίας διά τό Ἐπιστημονικό Συνέδριο τῆς Πάρου καί ἐγώ ἐξέφρασα τήν λύπην μου διά τήν ἀπουσία του ἀπό μία τόσο κρίσιμη Συνεδρία τῆς Ι.Σ.Ι. Τότε, συγκρατῶ στή μνήμη μου ὅτι μοῦ εἶπε: Θά σᾶς ἐξουσιοδοτοῦσα γιά τήν ἐκπροσώπησι μου, ἀλλά αὐτό δέν γίνεται δεκτό. Καί ἐνῷ ὁ ἅγιος Παροναξίας ἐννοοῦσε, ὅπως ἐκ τῶν ὑστέρων κατενόησα, ὅτι δέν προβλέπεται αὐτό ἀπό τόν νόμο, ἐγώ ἐκείνη τήν βιαστική στιγμή, σκέφθηκα ὅτι ἐνδεχομένως ἐρώτησε τήν Ἀρχιγραμματεία καί ἔλαβε ἀρνητική ἀπάντησι. Αὐτό, ὅμως, εἶναι μία λεπτομέρεια. Τό βασικό τῆς ὑποθέσεως εἶναι ὅτι ὁ Σεβασμιώτατος ἔχει συναίσθησι τῆς κρισιμότητος καί τῆς δυσχερείας τοῦ Οὐκρανικοῦ ζητήματος».

Διά τοῦ λόγου τό ἀληθές ἰδεῖτε παρακαλῶ, ἐνδεικτικῶς, τήν ἐναγώνια καί συγκλονιστική διαμαρτυρία πρός ἡμᾶς τούς Σεβ. Συνέδρους τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τοῦ Μητροπολίτου Ζαπορόζιε Λουκᾶ τῆς Κανονικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας, πού χαρακτηρίζει οὔτε λίγο, οὔτε πολύ «προδοσία τήν ἀπόφαση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος».

Με τη σειρά του ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ (Μεντζελόπουλος) ευχαρίστησε τον Κυθήρων για τη θέση του προς OCU. «Αἰσθάνομαι τήν ἠθική ὑποχρέωση δημοσίως νά ἐκφράσω τήν ἀπέραντη εὐγνωμοσύνη μου στόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων κ.κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ διά τήν πεπαρρησιασμένην, οὐσιαστικωτάτην καί ἀκριβοδικαίαν ἔκθεσιν τῶν διαδραματισθέντων κατά τήν ἔκτακτη σύγκληση τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. <...> Εκφράζω τήν εὐγνωμοσύνη μου στόν Πανάγιο Θεό διά τήν ἄμεση δικαίωση ὅλων τῶν μελῶν τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας πού ἑπόμενα τῶν ἱερῶν Κανόνων τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν πίστεως ἀρνοῦνται τήν ἄκυρη Αὐτοκεφαλία τῶν σχισματικῶν, καθηρημένων, ἀναθεματισμένων καί ἀχειροτονήτων τῆς Οὐκρανίας τήν ὁποίαν «ἀπένειμε!!!» ὁ φερόμενος ὡς «Μητροπολίτης Κιέβου» κ. Ἐπιφάνιος» δήλωσε ο Πειραιώς.

Αν παρατηρήσετε κάποιο σφάλμα, επισημάνετε το επιθυμητό κείμενο και πιέστε Ctrl + Enter για να ενημερώσετε τον διαχειριστή για αυτό.

Δημοσκοπησεις

Είναι σωστή η πρωτοβουλία Ελλ. ιεραρχών να διοργανώσουν Πανορθ. Σύνοδο χωρίς Φανάρι;
Ναι, η εκκλησία πρέπει να αξιολογήσει τα βήματα του Φαναρίου
72%
Όχι, είνια αντικανονικό
23%
Μη ρεαλιστικό, κανένας δεν θα θέλει να χαλάσει σχέσεις με την Κων/πολη
5%
Συνολικά ψήφισαν: 138

Αρχείο

Система Orphus