Έγιναν γνωστές λεπτομέρειες της Συνόδου του Αυγούστου της Ελλην. Εκκλησίας

Προκαθήμενος της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος (στο κέντρο). Φωτογραφία: ria.ru

Μητροπολίτης Κηθύρων Σεραφείμ διηγήθηκε ότι οι απόψεις των Ελλήνων συνοδικών σχετικά με την χορήγηση τη «αυτοκεφαλίας» στη νέα θρησκευτική δομή στην Ουκρανία χωρίστηκαν.

Ο Μητροπολίτης Κυθήρων και Αντικυθήρων κ. Σεραφείμ μοιράστηκαν τις εντυπώσεις του για το πώς πραγματοποιήθηκε η συνάντηση της Ιεράς Συνόδου της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, κατά την οποία αναφέρθηκε το ζήτημα της χορήγησης «αυτοκεφαλίας» στην ΟCU, ενημερώνει το πρακτορείο ειδήσεων ΡΙΑ Νόβοστι, αναφερόμενο στο ελληνικό πρακτορείο vimaorthodoxias.

Σύμφωνα με τον Δεσπότη σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια των συνοδικών συναντήσεων το «ουκρανικό ζήτημα» ήταν το κύριο και σημαντικότερο.

Είπε συγκεκριμένα ότι οι συνοδικοί προσπάθησαν να βρουν απαντήσεις σε δύο ερωτήματα: αν ο Πατριάρχης της Κωνσταντινούπολης έχει δικαίωμα να χορηγεί αυτοκεφαλία σε οποιαδήποτε Ορθόδοξη Επισκοπή και αν μπορεί να δέχεται εκκλήσεις από ιεράρχες ολόκληρης της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Η τελευταία ερώτηση αφορούσε τον πρώην Μητροπολίτη Κιέβου Φιλάρετο, ο οποίος εκδιώχθηκε από το υπουργείο και αναθεματίστηκε από τη Ρωσική Εκκλησία.

Επιπλέον, ο Δεσπότης ανέφερε ότι συζητήθηκε επίσης το θέμα της παραβίασης από τον Πατριάρχη Βαρθολομαίου εκκλησιολογικών απαιτήσεων και προϋποθέσεων λόγω της χορήγησης «νέας αυτοκέφαλης» σε σχισματικούς που δεν είχαν χειροτονηθεί και έχουν αναθεματιστεί.

Ο Μητροπολίτης Σεραφείμ δήλωσε ότι αυτά τα θέματα προκάλεσαν διαίρεση μεταξύ των μητροπολιτών των «νέων χωρών» και εκείνων που βρίσκονται στη δικαιοδοσία της Αρχιεπισκοπής Ελλάδας.

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι λεγόμενες "νέες χώρες" (Κρήτη, Δωδεκάνησα και Βόρεια Ελλάδα με τη Θεσσαλονίκη) είναι διπλά υποταγμένες τόσο στο Φανάρι όσο και στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία.

Ο Μητροπολίτης Σεραφείμ δήλωσε ότι «Οἱ Σεβ/τοι ἅγιοι Ἀδελφοί τῶν καλουμένων «Νέων Χωρῶν» καί ἕνας Σεβ. Ἀδελφός τῆς καλουμένης «Παλαιᾶς Ἑλλάδος» εἰς τά ὡς ἄνω ἐρωτήματα ἦσαν θετικοί, ὅτι δηλ. ὁ Οἰκουμ.Πατριάρχης ἔχει τό δικαίωμα νά ἐκχωρῇ Αὐτοκεφαλίαν εἰς ὁλόκληρον τόν Ὀρθόδοξον χῶρον, ἀπεριορίστως, καί ἑπομένως ὀρθῶς ἔπραξε καί εἰς τήν προκειμένην περίπτωσιν• κανονικῶς κέκτηται τό δικαίωμα τῆς ἐξετάσεως τῆς ἐκκλήτου προσφυγῆς ἐν ὅλῃ τῇ Ὀρθοδόξῳ χριστιανικῇ Οἰκουμένῃ ἀπεριορίστως (καί ἑπομένως καί τοῦ προκύψαντος «νέου Αὐτοκεφάλου»)˙ κανονικῶς ἐξεχωρήθη ἡ «νέα Αὐτοκεφαλία» καί ὅτι δέν ὑφίσταται κανονικόν πρόβλημα ἐκ τῆς οὕτω πως γενομένης ἀποκαταστάσεως ἐν τῇ κανονικῇ τάξει τῶν σχισματικῶν μερίδων τῆς Οὐκρανίας».

Επιπλέον, ο Μητροπολίτης δήλωσε ότι «οἱ ἅγιοι Ἀδελφοί τῶν «Νέων Χωρῶν» παρέλαβον κατά μῆνα Ἰανουάριον τά Πατριαρχικά Γράμματα ἐκ Φαναρίου Κων/πόλεως, δι’ ὧν ἐκαλοῦντο νά ἀποδεχθοῦν τό γενόμενον ἐν Κων/πόλει κατά τήν ἑορτήν τῶν Ἁγίων Θεοφανείων, ὅτι ἐπισήμως ἐν Ἐκκλησίᾳ λαοῦ παρεδόθη ὑπό τοῦ Παναγ. Πατριάρχου εἰς τόν «νέον Προκαθήμενον» τῆς Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας ὁ Πατριαρχικός Τόμος ἐκχωρήσεως τῆς «νέας Αὐτοκεφαλίας» καί ὅτι οὐδέν κανονικόν πρόβλημα ὑφίσταται».

Με τη σειρά του λέει ο Μητροπολίτης Σεραφείμ, «οι υπόλοιποι πέντε Οἱ ὑπόλοιποι πέντε (5) τῆς “Παλαιᾶς Ἑλλάδος”, οἱ καί ἀρχαιότεροι τῆς Δ.Ι.Σ. μητροπολίτες είχαν ἐπιφυλάξεις διά τό ἀπεριόριστον τοῦ δικαιώματος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου τοῦ χορηγεῖν τήν Αὐτοκεφαλίαν εἰς ἅπαντα τόν Ὀρθόδοξον χῶρον καί διά τήν ἀποδοχήν τῶν ἐκκλήτων προσφυγῶν ἐξ ἁπάσης Ἐπισκοπῆς Ὀρθοδόξων γενικῶς καί ἀνεξαιρέτως».

Επιπλέον, ο ίδιος Μητροπολίτης αντιτάχθηκε στην πρόταση της Δ.Ι.Σ. να γραφτεί στο ενημερωτικό μήνυμα ότι ο Πατριάρχης της Κωνσταντινούπολης έχει το δικαίωμα να χορηγήσει αυτοκεφαλία και ο προκαθήμενος της Ελληνικής Εκκλησίας έχει το προνόμιο να ασχοληθεί με το θέμα της αναγνώρισης της ΟCU.

Όπως γνωρίζετε, ο Προκαθήμενος της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος δήλωσε ότι δεν μπορεί να αποφασίσει αυτόνομα για το θέμα αυτό. Επιπλέον, σύμφωνα με τον Μητροπολίτη Σεραφείμ, ο Μακαριώτατος Ιερώνυμος θεωρεί άβολο να συζητηθεί το «ουκρανικό ζήτημα» στην επερχόμενη Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας τον Οκτώβριο, επειδή τότε θα εκλέγουν τρεις μητροπολίτες. Ως εκ τούτου, ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνει να συγκληθεί έκτακτη διήμερη Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας.

Ο Μητροπολίτης Σεραφείμ πιστεύει ότι ««Ἡ ἑσπευσμένη ἐπίλυσίς του ὑπό τήν πίεσιν κοσμικῶν παραγόντων, τῶν ἰσχυρῶν τῆς γῆς, καί διά τήν προώθησιν γεωπολιτικῶν καί γεωστρατηγικῶν σχεδίων ἐδίχασε βαθύτατα τόν Οὐκρανικό λαό, ἐδίχασε τίς κατά τόπους Αὐτοκέφαλες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, ἀφοῦ ὅλες μαζί διαφωνοῦν μέ τήν ἀντικανονική ἐκχώρησι τῆς Αὐτοκεφαλίας στήν Οὐκρανία ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, ἐδίχασε τήν Διαρκῆ Ἱερά Σύνοδο, ἐδίχασε τό Ἅγιον Ὄρος, θά διχάση καί τήν Σεπτή Ἱεραρχία μας».

Νωρίτερα η ΕΟΔ έγραψε ότι ο Μητροπολίτης Κυθήρων και Αντικυθήρων κ. Σεραφείμ προέτρεψε τους ιεράρχες των Τοπικών Ορθοδόξων Εκκλησιών να μην συμμετάσχουν σε κοινές προσευχές με σχισματικούς από την ΟCU.

 

Αν παρατηρήσετε κάποιο σφάλμα, επισημάνετε το επιθυμητό κείμενο και πιέστε Ctrl + Enter για να ενημερώσετε τον διαχειριστή για αυτό.

Δημοσκοπησεις

Είναι σωστή η πρωτοβουλία Ελλ. ιεραρχών να διοργανώσουν Πανορθ. Σύνοδο χωρίς Φανάρι;
Ναι, η εκκλησία πρέπει να αξιολογήσει τα βήματα του Φαναρίου
72%
Όχι, είνια αντικανονικό
23%
Μη ρεαλιστικό, κανένας δεν θα θέλει να χαλάσει σχέσεις με την Κων/πολη
5%
Συνολικά ψήφισαν: 138

Αρχείο

Система Orphus