Έλληνας θεολόγος: η αναγνώριση της σχισματικής ΟCU είναι προφανής κίνδυνος

Επικεφαλής της πρόσφατα δημιουργημένης θρησκευτικής οργάνωσης Επιφάνιος Ντουμένκο. Φωτογραφία: President.gov.ua

Κίνδυνος αναγνώρισης «σχισματικής Εκκλησίας της Ουκρανίας» είναι προφανής, γράφει ο Δημήτριος Τσεγγελίδης στην επιστολή του προς την Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδας.

Τ. Καθηγητής Δογματικής Θεολογίας του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, απευθύνθηκε με επιστολή στους Αρχιερείς της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδας, στην οποία προειδοποίησε για τις τραγικές συνέπειες της αναγνώρισης «της σχισματικής Εκκλησίας της Ουκρανίας». Το κείμενο της επιστολής δημοσιεύθηκε το πρακτορείο ειδήσεων Romfea.

Ο κ. Τσεγγελίδης σημείωσε ότι κατά την χορήγηση του Τόμου Αυτοκεφαλίας από το Φανάρι στην προσφάτως δημιουργηθείσα θρησκευτική οργάνωση «δέν τηρήθηκαν θεμελιώδεις Ἁγιοπατερικές καί Ἁγιοπνευματικές προϋποθέσεις, πρᾶγμα πού δημιουργεῖ εὔλογες ἐνστάσεις γιά τήν Κανονικότητα τῶν ὅρων-πρϋποθέσεων τῆς Πατριαρχικῆς Πράξεως, ἐφόσον ἀποδεδειγμένως δέν ἐκφράστηκε δημόσια μετάνοια καί ἀποκήρυξη τοῦ Σχίσματος».

«Κατά τήν Βιβλική μαρτυρία (Μθ. 4, 17, Α ́ Κορ. 5, 1-5 καί Β ́ Κορ. 2, 6-8 ), ἀλλά καί κατά τήν Ἁγιοπατερική καί Ἁγιοπνευματική Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ἔνταξη ἤ ἡ ἐπανένταξη στό ἕνα καί ἀδιαίρετο σῶμα τῆς Ἐκκλησίας προϋποθέτει ὁπωσδήποτε τήν βαθιά βίωση καί τήν εἰλικρινῆ ἔκφραση μετανοίας ἐκ μέρους τοῦ ὑπό ἔνταξη ἤ ἐπανένταξη μέλους ἤ τῆς εὐρύτερης Κοινότητας», ανέφερε ο θεολόγος.

«Δέν ὑπάρχει καμία Οἰκονομία τῆς Ἐκκλησίας, πού νά μπορεῖ νά ὑποκαταστήσει ἤ νά ἀκυρώσει τήν μετάνοια. Ἡ μετάνοια καθεαυτήν συνιστᾶ τήν θεμελιώδη προϋπόθεση καί τό πνευματικό «κλειδί» δεκτικότητας καί οἰκειώσεως τῆς Οἰκονομίας τῆς σωτηρίας, ἀλλά καί τό «κλειδί» γιά τήν ἐνεργοποίηση ἤ τήν ἐπανενεργοποίησή της, σύμφωνα μέ τήν Βιβλική μαρτυρία: «Μετανοεῖτε, ἤγγικε γάρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν» (Μθ. 4, 17).».

Αφού δηλώσω ότι είμαι θεολόγος, μερικές φορές ομολόγησα τους "νόμους της πραγματικότητας, την ανομία της σωτηρίας, την αδυναμία της σωτηρίας ως θύμα του νόμου, την καταστροφή της γης".

«Τό “Αὐτοκέφαλο” δηλαδή, στήν προκειμένη περίπτωση, ἔχει χορηγηθεῖ σέ ἀμετανοήτους σχισματικούς.
Καί αὐτό, τό πρωτοφανές καί ἀδιανόητο λογικῶς, ἱεροκανονικῶς καί ἁγιοπνευματικῶς, ζητᾶται νά γίνει τώρα καί μέ τήν Συνοδική συγκατάθεση τῆς Ἐκκλησίας μας.
Μέ τήν «λογική» ἐκδόσεως τοῦ Τόμου «Αὐτοκεφαλίας» στήν Σχισματική Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας, κινδυνεύουμε μελλοντικῶς νά ὁδηγηθοῦμε -ἐνδεχομένως- καί στήν διαμυστηριακή ἀποδοχή τοῦ Παπισμοῦ καί ἄλλων αἱρετικῶν, χωρίς τίς θεμελιώδεις προϋποθέσεις τῆς μετανοίας καί τῆς ἀποκηρύξεως τῶν δογματικῶν πλανῶν τους, πρᾶγμα πού ἐπιχειρεῖ σήμερα ὁ Οἰκουμενισμός, ὄχι μόνο στήν θεωρία, ἀλλά ἤδη καί στήν πράξη.
 
Η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί γύρω από την αναγνώριση της OCU μας αναγκάζει να ερωτηθούμε «μήπως οἱ ἐντός τῆς Ἐκκλησίας μας ἁγιοπνευματικοί θεσμοί ἄρχισαν νά «λειτουργοῦν» ἐρήμην τῆς ἁγιοπνευματικῆς ὑποδομῆς τους», συμπεράνει ο Έλληνας θεολόγος.

«Καί τό σημαντικότερο εἶναι, ὅτι ἡ ἐνδεχόμενη -ἀπροϋπόθετη ἁγιοπνευματικῶς- ἀναγνώριση πλήττει καίρια τήν ἑνότητα τῆς ὅλης Ἐκκλησίας, τῆς ὁποίας τίποτε δέν ὑπάρχει πολυτιμότερο».

«Ὁ κίνδυνος εἶναι ὁρατός, νά δημιουργηθοῦν δηλαδή Σχίσματα στό πλαίσιο τῆς ὅλης Ἐκκλησίας, ἐξαιτίας τῆς ἐνδεχόμενης συμφωνίας Σας γιά τήν ἀναγνώριση τοῦ “Αὐτοκεφάλου” τῆς Σχισματικῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας, πρᾶγμα πού ἐγκαρδίως ἀπευχόμεθα».

Υπενθυμίζουμε, σύμφωνα με τα ΜΜΕ, η Ελληνική Εκκλησία θα εξετάσει το «ουκρανικό ζήτημα» τον Οκτώβριου 2019.

Αν παρατηρήσετε κάποιο σφάλμα, επισημάνετε το επιθυμητό κείμενο και πιέστε Ctrl + Enter για να ενημερώσετε τον διαχειριστή για αυτό.

Δημοσκοπησεις

Πότε μπορεί να γίνει η Σύναξη Προκαθημένων των Εκκλησιών για το ουκρανικό ζήτημα;
φέτος
43%
κατά τα επόμενα έτη
32%
ποτέ
24%
Συνολικά ψήφισαν: 37

Αρχείο

Система Orphus