Οι αντικανονικές ενέργειες στην Ουκρανία απειλούν την Οικουμενική Ορθοδοξία

Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας κ. Νικηφόρος της Ορθόδοξη Εκκλησία της Κύπρου

Ο Μητροπολίτης Νικηφόρος πιστεύει ότι η αυτοκέφαλη πρέπει να χορηγείται σύμφωνα με τους κανόνες της Εκκλησίας και όχι πράξεις μονομερούς και αυθαίρετου χαρακτήρα.

Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρος Νικηφόρος πιστεύει ότι αντικανονικές ενέργειες του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως στην Ουκρανία απειλούν την Οικουμενική Ορθοδοξία. Αυτό αναφέρει ο ελληνικός ιστότοπος Romfea.

Ο Μητροπολίτης Κύκκου απευθυνόμενος προς τον κ. Ονούφριο, τον χαιρετά ως Ποιμενάρχη της μόνης διορθοδόξως ανεγνωρισμένης τοπικής Εκκλησίας στην Ουκρανία.

«Επί τη ευκαιρία της ονομαστικής Υμών εορτής, ευχόμεθα εκ μέσης καρδίας χρόνους πολλούς και ευλογημένους, διά να εξακολουθήσητε να διαποιμαίνητε, με κενωτικήν αγάπην και υπηρετικήν φιλαδελφίαν, το εμπερίστατον ποίμνιον της φίλης και ομοδόξου χώρας της Ουκρανίας, το οποίον κατά τας ημέρας αυτάς δεινώς δοκιμάζεται, εξαιτίας έξωθεν αντικανονικών ενεργειών, αι οποίαι καταπατούν την μακαραίωνα κανονικήν παράδοσιν της Ορθοδόξου ημών Εκκλησίας, έχουσα ως οδυνηρόν αποτέλεσμα, ουχί την ενότητα της κατά Ουκρανίαν τοπικής Εκκλησίας, αλλά την καταστροφικήν διάσπασιν αυτής, η οποία εκκολάπτει διαφαινόμενον σχίσμα, απειλούν όλον το σώμα της οικουμενικής Ορθοδοξίας, προς άκραν ικανοποίησιν των εχθρών αυτής» τονίζει χαρακτηριστικά ο Μητροπολίτης Κύκκου.

Επίσης ο Πανιερώτατος αναφέρει: «Η αυτοκεφαλία, Άγιε Αδελφέ, οιασδήποτε τοπικής Εκκλησίας, δέον όπως δίδεται, συμφώνως τοις ιεροίς ημών Κανόσι και της Ορθοδόξου ημών μακραίωνος εκκλησιαστικής παραδόσεως και ουχί διά πράξεων μονομερών και αυθαιρέτων, αι οποίαι είναι απ᾽ αρχής αντικανονικαί και ως τοιαύται χρήζουσι κανονικής θεραπείας. Πιστεύομεν ακραδάντως, ότι μόνον Πανορθόδοξος Οικουμενική Σύνοδος ή ομόθυμος συμφωνία πάντων των Προκαθημένων των κατά τόπους Ορθοδόξων Αυτοκεφάλων Εκκλησιών αποτελεί το κανονικόν όργανον του Αυτοκεφάλου Εκκλησίας τινός».

«Ο πανοικτίρμων και πανάγαθος Κύριος, αγαπητέ και τετιμημένε Αδελφέ, σας διέκρινεν, εν μέσω πολλών αδελφών, ως συνεπή μιμητήν των αρετών του εορταζομένου σήμερον Οσίου Πατρός ημών Ονουφρίου του Αιγυπτίου και ενεπιστεύθη εις τας τιμίας και στιβαράς χείρας Σας το πηδάλιον του δεινώς κλυδωνιζομένου σκάφους της Ουκρανικής Εκκλησίας και δη εν καιροίς χαλεποίς και δυσχειμέροις» – προσθέτει στον χαιρετισμό του ο Μητροπολίτης Νικηφόρος.

Κλείνοντας ο δυναμικός Ιεράρχης της Κύπρου τονίζει: «Διό και ημείς αδιαλείπτως προσευχόμεθα, όπως ο Δομήτωρ της Ορθοδόξου ημών Εκκλησίας Σωτήρ και Λυτρωτής Χριστός διαφυλάττη την Υμετέραν Σεβασμιότητα εσαεί εν ακμή υγιείας σώματος και πνεύματος, διά να συνεχίσητε να διαποιμαίνητε με φρόνημα σταυρικόν και θυσιαστικόν και με καρδίαν ελεήμονα, μεστήν έρωτος θείου, το εμπιστευθέν Υμίν υπ᾽ Αυτού θεοφιλές ποίμνιον».

Όπως ανέφερε η ΕΟΔ, νωρίτερα, ο Μητροπολίτης Νικηφόρος δήλωσε ότι η παροχή αυτοκέφαλης στην PCU είχε δηλητηριάσει τις διαορθόδοξες σχέσεις και απειλεί με δημιουργία σχίσματος.

Αν παρατηρήσετε κάποιο σφάλμα, επισημάνετε το επιθυμητό κείμενο και πιέστε Ctrl + Enter για να ενημερώσετε τον διαχειριστή για αυτό.

Δημοσκοπησεις

Αν πρέπει η ιεραρχία να καλεί το ποίμνιο στον εμβολιασμό κατά του COVID-19;
Ναι, οι αρχιερείς και ιερείς ανησυχούν για την υγεία των ανθρώπων
23%
Όχι, είναι καθαρά ιατρικό ζήτημα, η Εκκλησία δεν έχει καμία σχέση με αυτό
72%
Δε με νοιάζει
5%
Συνολικά ψήφισαν: 39

Αρχείο

Система Orphus