Μητρ.Αντώνιος: 5 χρόνια η εξουσίας καλλιεργούσε ψέματα και μίσος εναντίον

5 χρόνια οι αρχές συκοφαντούσαν και έπειθαν τους Ουκρανούς ότι η UOC δεν είναι πατριωτική, τώρα υπάρχει πιθανότητα εταιρικών σχέσεων μεταξύ Εκκλησίας και αρχών.

Δημοσκοπησεις

Συμφωνείτε ότι το Φανάρι αποκατέστησε την κανονικότητα του ουκρανικού έθνους;
Ναι, το Φανάρι ένωσε όλους τους Ουκρανούς στην κανονική PCU
19%
Όχι, οι σχισματικοί παραμένουν σχισματικοί
31%
Μόνο εμβάθυνε το σχίσμα στην Ουκρανία
50%
Συνολικά ψήφισαν: 26

Αρχείο

Система Orphus