Δημοσκοπησεις

Συμφωνείτε ότι το Φανάρι αποκατέστησε την κανονικότητα του ουκρανικού έθνους;
Ναι, το Φανάρι ένωσε όλους τους Ουκρανούς στην κανονική PCU
22%
Όχι, οι σχισματικοί παραμένουν σχισματικοί
30%
Μόνο εμβάθυνε το σχίσμα στην Ουκρανία
48%
Συνολικά ψήφισαν: 27

Αρχείο

Система Orphus