Δημοσιεύσεις του συγγραφέα: Κωνσταντίνος Μυκόλενκο