დეპუტატების განხილული კანონები ეკლესიისთვის საშიშროებას წარმოადგენენ

უკრაინის უმაღლესი რადა აპირებს მორწმუნეთათვის საშიში კანონების მიღებას. ფოტო: aa.com.tr

უმაღლესი რადას ახალი სესიის დღის წესრიგში შევიდა რეკორდული რიცხვი კანონებისა, რომლებიც  მორწმუნეთათვის საშიშია.

უკრაინის უმაღლესმა რადამ მოამზადა 2022 წლის ახალი სესიის დღის წესრიგი. მასში შევიდა რეკორდული რიცხვი კანონებისა, რომლებიც საფრთხეს შეიცავენ მორალისთვის, ოჯახისთვის, ეკლესიისთვის, წერს «Всеукраинский Собор».

ძირითადი საშიში კანონების ჩამონათვალი, რომლებსაც შესაძლოა უმაღლესმა რადამ კენჭი უყაროს:

1.  კანონპროექტი №0931 „ევროპული კავშირის სამართალთან კანონმდებლობის ჰარმონიზაციის შესახებ დისკრიმინაციის აღმოფხვრისა და მის მიმართ წიმააღმდეგობის გაწევის სფეროში“. ექსპერტთა აზრით, ეს კანონპროექტი ერთ-ერთი ყველაზე საშიშია სხვადასხვა კონფესიათა მორწმუნეებისთვის. ის გულისხმობს სერიუზულ სასჯელს ლგბტ-ს ნებისმიერი კრიტიკის გამო, ზღუდავს სიტყვისა და აღმსარებლობის  თავისუფლებას.

2.  კანონპროექტი №5488 დისკრიმინაციის გამოვლინებების წინააღმდეგ  ბრძოლის შესახებ. ეს დოკუმენტი ითვალისწინებს ჯარიმების შემოღებას და თავისუფლების აღკვეთას 8 წლამდე ვადით ლგბტ-ს მიმართ კრიტიკისა და ნეგატიური დამოკიდებულების გამო. კანონპროექტი პრაქტიკულად წარმოადგენს დიქტატორული კანონპროექტების №3316/2-3/დუბლიკატს, რომლებიც თავის დროზე გაუქმებული იყო მორწმუნეთა აქტიური წინააღმდეგობის გამო.

კანონის აზრი მდგომარეობს იმაში, რომ თუ კითხვაზე „რა დამოკიდებულება გაქვთ ლგბტ-ს მიმართ“ ვინმე უპასუხებს „უარყოფითი“, მას დააჯარიმებენ. თუ იგივეს იტყვიან  ეკლესიაში ქადაგების დროს, ეს განიხილება როგორც ჯგუფურად ჩადენილი დანაშაული მიუღებლობის საფუძველზე და შეეფარდება სასჯელი 5-დან 8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთით.

ეკლესიებისა და რელიგიური ორგანიზაციების სრულიად უკრაინულმა საბჭომ ადრე მიმართა პარლამენტსა და მინისტრთა კაბინეტს მოწოდებით, რომ არ მიიღონ ეს კანონპროექტი.

3.  კანონთა  პროექტი მედიის შესახებ №2693-2 и №2693-д. კანონები 2693-2 და  2693-д აწესებენ ჯარიმას 350 ათასი გრივნის ოდენობით გეი-აღლუმებისა და ლგბტ-ს კრიტიკის გამო. ეკლესიებისა და რელიგიური ორგანიზაციების სრულიად უკრაინული  საბჭო აგრეთვე  ამ კანონპროექტთა წინააღმდეგ გამოდის.

კერძოდ, ეკლესიებისა და რელიგიური ორგანიზაციების სრულიად უკრაინული  საბჭო შეშფოთებულია, რომ კანონპროექტი ითვალისწინებს ჯარიმებს „ცალკეული პირებისა და ჯგუფების მიმართ დისკრიმინაციული გამონათქვამების გავრცელების გამო“. ამ ფორმულირებაში რელიგიური ორგანიზაციების წარმომადგენლები ხედავენ რისკებს სიტყვისა და აზრის გამოხატვის თავისუფლების კონსტიტუციური უფლების რეალიზებისთვის.

4.  კანონპროექტი №4598 შეიცავს საფრთხეს სიტყვისა და  აღმსარებლობის თავისუფლებისთვის. ამ კანონში ლაპარაკია ცვლილებების შეტანაზე უკრაინის ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში, რომლებიც სექსიზმის აკრძალვას ეხება. პარალელურად შემოთავაზებულია ცვლილებების შეტანა უკრაინის ადმინისტრაციულ კოდექსში. მაგრამ, ექსპერტთა შეფასებით, ეს გამოიწვევს სექსიზმის  ოჯახურ ძალადობასთან გათანაბრებას. დამსჯელი სანქციები, რომლებიც ამ კანონით გათვალისწინებულია, - ჯარიმა, საზოგადოებისთვის სასარგებლო სამუშაოები ან ადმინისტრაციული პატიმრობა 7 დღე-ღამით.  

ქრისტიანებისთვის საფრთხეს წარმოადგენს ფორმულირება, რომ სექსიზმი „გენდერული სტერეოტიპების მხარდაჭერა და გაძლიერებაა“. ამგვარად, გენდერული იდეოლოგიის გავრცელების წინააღმდეგ  ნებისმიერი გამოვლინება შეიძლება შეფასდეს როგორც სექსიზმი და უკანონო ქმედება.

5.  კანონპროექტი №6326-1  საბიუჯეტო სახსრების მიმართვა პროგრამებისა და ღონისძიებების რეალიზებაზე, რომლებიც შეიცავენ პირდაპირი  ან ირიბი  დისკრიმინაციის და მიუღებლობის ნიშნებს ცალკეული პირებისა და ჯგუფების მიმართ.

ეს დოკუმენტი ითვალისწინებს უკრაინის საბიუჯეტო კოდექსში ცვლილებების შეტანას, რომელთა მიხედვით ხდება პირდაპირი ან ირიბი დისკრიმინაციის ნიშნების მქონე პროგრამებისა და ღონისძიებების ფინანსირებაზე ვეტოს დადება, რომლებიც შეიცავენ მიუღებლობას ცალკეული პირებისა და ჯგუფების მიმართ მათი სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობიდან გამომდინარე. ამრიგად, ნებისმიერი სულიერ-საგანმანათლებლო პროექტი  შეიძლება სახელმწიფო დაფინანსების გარეშე დარჩეს, ლგბტ-ს წარმომადგენლების ჩივილის საფუძველზე.

6.  კანონპროექტი №6327-1  დისკრიმინაციის გამოვლინებებისადმი წინააღმდეგობის გაწევის შესახებ უკრაინის სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილებების შეტანა. ამ შემთხვევაში ლაპარაკია უკრაინის სსკ-ის 161-ე სტატიის ახალი რედაქციის შინაარსზე, სადაც გათვალისწინებული იქნება  მიუღებლობის საფუძველზე (სექსუალური ორიენტაცია, გენდერული იდენტობა) ძალადობისკენ საჯარო მოწოდებებზე პასუხისმგებლობა, აგრეთვე სხვა შეგნებული ქმედებები, მიმართული მიუღებლობის საფუძველზე (სექსუალური ორიენტაცია, გენდერული იდენტობა) მტრობისა და ზიზღის გაღვივებაზე, აგრეთვე იგივე ქმედებებისთვის, რომლებიც ჩადენილია თანამდებობის პირის მიერ თავისი თანამდებობრივი მდგომარეობის გამოყენებით.

7.  კანონ №6325-1 პროექტი „ცალკეული პირებისა და ჯგუფების მიმართ  პირდაპირი ან ირიბი დისკრიმინაციისა და მიუღებლობისადმი გამოხატული წინააღმდეგობის შესახებ“. ამ კანონპროექტის ფარული მხარე - უკრაინის კანონის 28-ე სტატიაში „გამომცემლობის საქმის“ შესახებ ცვლილებების შეტანაა. მისი მიღების შედეგი შეიძლება იყოს ის, რომ ყველა რელიგიური წიგნი და კვლევა, რომელიც მიმართულია ჰომოსექსუალიზმისა და ლგბტ-ს წინააღმდეგ, შეიძლება ჩაითვალოს როგორც „დისკრიმინაციისკენ მოწოდება“ და, შესაბამისად, შეიძლება მათი აკრძალვა მოხდეს, ბიბლიის ჩათვლითაც კი, რადგან არავითარი გამონაკლისი გათვალისწინებული არ არის.

როგორც რესურსი აღნიშნავს, უკრაინის კანონშიც იგეგმება საშიში ნორმის შეტანა „ბავშვობის დაცვის შესახებ“.

„ყველა ბავშვს  უკრაინის ტერიტორიაზე, მიუხედავად მათი რასისა, კანის ფერისა, ასაკისა, ინვალიდობისა, სქესობრივი კუთვნილებისა, ენისა, სექსუალური ორიენტაციისა, გენდერული იდენტობისა,... ან სხვა ნებისმიერი ვითარებისა აქვთ თანაბარი უფლებები და თავისუფლება“, - ნათქვამია ახალ ტექსტში.

ეს კი ნიშნავს, რომ პირველად ოფიციალურად კანონში უნდა შეიტანონ ის, რომ ბავშვებს შეიძლება ჰქონდეთ არატრადიციული სექსუალური ორიენტაცია და სხვადასხვა გენდერული იდენტობა. სხვა სიტყვებით, ბავშვები შეიძლება იყვნენ გეები, ლესბოსელები, ტრანსგენდერები და კიდევ ასზე მეტი სხვადასხვა გენდერი.

მანამდე მჟკ წერდა, რომ ეკლესიებისა და რელიგიური ორგანიზაციების სრულიად უკრაინულმა  საბჭომ მოუწოდა, რომ არ მიიღონ  კანონპროექტი ლგბტ-ს მიმართ „მიუღებლობის“ შესახებ.

თუ შეცდომა შეამჩნიეთ, მონიშნეთ საჭირო ტექსტი და დააჭირეთ Ctrl Enter- ს, რომ შეატყობინოთ ამის შესახებ რედაქციას.

გამოკითხვა

უმაღლესი რადას კომიტეტის რეკომენდაციები მსახურების მხოლოდ უკრაინულ ენაზე ჩატარების შესახებ არის:
სახელმწიფოს მხრიდან კანონიერი მოთხოვნაა
33%
ეკლესიის წინააღმდეგ კანონდარღვევაა
67%
უბრალოდ სიტყვის მასალაა
0%
სულ ხმა მისცა: 3

იუმორი

გაკვეთილზე მასწავლებელი სვამს კითხვას:

– ბავშვებო! დაასახელეთ რომელიმე სასწაული?

გოგონა, რომელიც იზრდებოდა ქრისტიანულ ოჯახში, სწევს ხელს. მასწავლებელი მას ეკითხება.

– სასწაული იყო, როდესაც ღმერთმა ებრაელები გამოიყვანა წითელი ძღვიდან.

ეტყობა ურწმუნო მასწავლებელი პასუხობს:

– ამას არ შეიძლება ეწოდოს სასწაული. მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ იმ დროს იმ ადგილზე წყალი მუხლებამდე იყო და ზღვის გადმოლახვა ნებისმიერს შეეძლო.

მასწავლებელი აგრძელებს კითხვის დასმას:

– ბავშვებო! ვინმეს შეუძლია მითხრას რაიმე სასწაული?

ისევ ის გოგონა სწევს ხელს. მასწავლებული იძულებული ისევ ჰკითხოს მას.

– სასწაული იყო,როდესაც ფარაონის ყველა მხლებლები წყალში ჩაიძირნენ, რომელიც მუხლებამდე სწვდებოდათ.

 

არქივი

Система Orphus